Jump to content

utlånsavtale nødvendig når flere folks våpen står i et vskap


rypoman
 Share

Recommended Posts

hei, jeg kjøpte et våpenskap som flere venner av meg bruker til å lagre våpene sine i. nå kom jeg plutselig på at jeg da jo har full kontroll på hele våpenet (flest hagler, men også en rifle), og jeg lurer på om jeg følgelig trenger en utlånsavtale til lagring? eller går en slik løsning fint helt uten papirarbeid?

 

på forhånd takk!

Link to comment
Share on other sites

Litt off-topic: Leste forresten i Svensk Jakt, om et par søsken som nå mest sannsynlig mister våpenlisensene sine siden de oppbevarte våpnene i våpenskap hjemme hos sin far på gården. Den samme gården hvor de utøver all sin jakt...

 

Nå er det forhåpentligvis forskjell på norsk og svensk lovgivning..?

 

Det finnes helt sikkert noen her på forumet som daglig ifører seg onkel blå's uniform og kan svare på dette?

Link to comment
Share on other sites

Det er neppe noe uniformet politi har med å gjøre...

Det er domstolene og forvaltningen som skal ta stilling til dette.

 

Det bør foreligge en avtale om utlån på den måten ja, for det er altså ikke hensikten at man skal samlagre våpen på den måten. det virker sikkert teit, er muligens teit, men det er altså sånne det er.

Dog kan det vel hende at man kan gjøre en avtale med sitt lokale våpenkontor om dette, ved å få en "Ok" på at man oppbevarer sammen på den måten.

Link to comment
Share on other sites

Men Kjetil da! Har ikke du studert ved et studiested som har drillet deg i viktigheten av kildehenvisninger? :mrgreen:

 

Kiwi: Trenger ikke uniform for å svare på dette, bare link til forskrift og rundskriv.

 

Rypoman: Det er nok litt byråkrati for at dette skal være helt i orden. Du må ha oppbevaringstillatelse.

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, kan midlertidig overlate sine skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til andre for midlertidig oppbevaring dersom særlig grunner foreligger. Hvis våpenet ikke kan overlates til andre etter reglene i kapittel 18, kan oppbevaring hos andre kun skje etter innhentet tillatelse fra politimesteren i det distrikt vedkommende har registrert sine våpen.

 

Tillatelse til midlertidig oppbevaring skal tidsbegrenses, og tillatelsen skal ikke gis varighet utover ett år av gangen. Den som skal oppbevare skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon for andre skal selv ha våpenkort for samme type våpen. Våpen som er overlatt til oppbevaring kan bare benyttes av den som har fått våpenet overlatt, dersom utlån av våpenet er tillatt etter reglene i våpenloven § 11 med tilhørende bestemmelser. De våpen og den ammunisjon som blir oppbevart for andre, inngår i antall registreringspliktige våpen, skytevåpen og patroner i kapittelet her for den husstand som foretar den midlertidige oppbevaringen.

Etter forskriftens § 81 kan skytevåpen og ammunisjon midlertidig overlates til andre for oppbevaring på nærmere vilkår. Dette kan være aktuelt i forbindelse med bl.a. studier. Dersom vedkommende ønsker å ta våpen med seg til for eksempel studiested, vil de ordnære regler om oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon komme til anvendelse, herunder bestemmelsene om våpenskap fra første våpen.

 

Link to comment
Share on other sites

Nå kler jeg meg jo ikke i blå uniform, men som vanlig drister jeg meg utpå med ett svar. :wink:

 

Om visse forutsettninger er oppfylt, er det ingenting i veien for å oppbevare våpen hos andre. Og utenfor eget hjem.

Om disse forutsettningene ikker oppfylt, kan man likevel søke politiet om løyve til å oppbevgare våpen hos andre.

Dette finner man i forskriftens §81.

§ 81. Midlertidig oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

 

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, kan midlertidig overlate sine skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til andre for midlertidig oppbevaring dersom særlig grunner foreligger. Hvis våpenet ikke kan overlates til andre etter reglene i kapittel 18, kan oppbevaring hos andre kun skje etter innhentet tillatelse fra politimesteren i det distrikt vedkommende har registrert sine våpen.

 

Tillatelse til midlertidig oppbevaring skal tidsbegrenses, og tillatelsen skal ikke gis varighet utover ett år av gangen. Den som skal oppbevare skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon for andre skal selv ha våpenkort for samme type våpen. Våpen som er overlatt til oppbevaring kan bare benyttes av den som har fått våpenet overlatt, dersom utlån av våpenet er tillatt etter reglene i våpenloven § 11 med tilhørende bestemmelser. De våpen og den ammunisjon som blir oppbevart for andre, inngår i antall registreringspliktige våpen, skytevåpen og patroner i kapittelet her for den husstand som foretar den midlertidige oppbevaringen.

Merk at det er lov til å la andre oppbevare og bruke ett våpen som de har tisvarende av selv, i inntil 1 ett år av gangen. Om særlige grunner foreligger.

 

Hva som legges i særlige grunner, står ikke nevnt noe sted så vidt meg bekjent. Men jeg vill anta at sambo/ektefelle som ikke vill ha våpen i hus er en særlig grunn, en annen kan være at våpenet skal brukes på stedet det oppbevares. Så forenkling av transport må kunne vere en annen særlig grunn.

 

Oppbevaring grunnet utvikkling av ladninger og/eller vedlikehold på våpenet er selvfølgelig en særskilt grunn.

 

Jeg mener at plass problemer vedrørende oppbevaring, må vere enda en særlig grunn (ihvertfall om man har ett våpenskap).

Om det at en ikke har ett våpenskap, er en særlig grunn, er jeg mere usikker på. Men burde klart vere det slik forskriften er i dag (deling av våpenskap med andre ord).

Poenget er at man må ha en grunn som går utover at vedkommende som skal oppbevare våpenet for deg, skal låne det med deg. (noe han/hun selvfølgelig får i inntil 1 ett år av gangen ved oppbevaring).

 

Er man i tvil, snakk med den lokale øvrigheten, og få ett skriftlig løyve på oppbevaringen.

 

Hva er så disse forutsettningene?

Svaret finner vi i forskriftens Kapittel 18 og da i hovedsak §85 for privat utlån.

§ 85. Utlån fra fysisk person (våpenloven § 11 første til femte ledd)

 

Den som låner ut eller på annen måte overlater skytevåpen eller våpendeler til en annen, skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse om dette.

 

Bevitnelsen skal opplyse om

 

a) långiverens og låntakerens navn og adresse,

b) långiverens våpenkort (nummer og utstedende myndighet),

c) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen eller våpendeler som er lånt ut,

d) hva våpnene eller våpendelene skal brukes til, og

e) for hvilket tidsrom våpnene eller våpendelene er lånt ut.

 

Bevitnelsen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil fire uker fra utstedelsen.

 

Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller hagle kan for et tidsrom av inntil fire uker lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpen.

 

Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller hagle kan også lånes ut eller overlates til godkjent tilvirker, børsemaker eller våpenhandler etter paragrafen her når dette er nødvendig i forbindelse med tilvirkning, handel, reparasjon eller kommisjonssalg via autorisert våpenhandler. Den som får våpenet overlatt, skal være fylt 21 år.

Link to comment
Share on other sites

Takk for flere glimrende svar! Visste jo at dette forumet fikser spørsmålet. Men det er jo bare enda en sak som er helt på trynet. Den "særlige grunnen" i dette tilfellet er at disse vennene er glad i jakt, men bor til leie. Utleier vil ikke ha ting boltet fast i huset. Det er mulig at dette kompliserer ting ytterligere, men disse to bor da i en norsk storby (javel, en av de), mens jeg har flyttet litt lengre inn med fjorden og bor i en annen kommune. Herregud. Får ringe politikammeret da. For å gjøre det enda hakket verre har jeg da ikke storjaktprøven, som vennina mi med rifle tilsynelatende har. Er det da slik at rifle er noe jeg ikke bør få lov til å oppbevare? Hvem faen skal ha tid til å sette seg inn i alt dette?

Link to comment
Share on other sites

Er det storviltprøven du mener?

I så fall trenger du ikke den for å eie en rifle, du trenger den for å få skyte på storvilt med rifle.

Storviltprøven består i å kunne skyte 5 skudd på en villrein figur og treffe med alle skudda innenfor treffområde. Du må også ha minimum 30 trenings skudd.

Storviltprøven må man ta hvert år hvis man skal jakte og må takes med samme rifle som du skal jakte med.

Link to comment
Share on other sites

Faktum er at det nok er hensiktsmessig å snakke med ditt politikammer. De er ikke fienden, selv om det kan virke sånn om man leser for mye her. De vil nok ha forslag tilløsnigner som de syns er ok. Er du jeger så har du lov til å eie rifle, nema problema. Du kan jo skyte rype med 458 lott om du vil... :twisted:

Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet er ikke om du har det ene eller andre av prøver etc.

 

Men:

 

Har du våpen kort på rifle og hagle selv?

 

Og i dette tilfellet, kan det bli lagt vekt på om du har våpenkort på rifle i kaliber som 6.5x55 og oppover.

Eventuelt om du har samboer med slikt våpenkort.

Link to comment
Share on other sites

Vel, ja, det var det jeg mente da. :) Jeg er ikke så voldsomt opptatt av jakt, men synes at småviltjakt er en gøy aktivitet å drive med en håndfull helger om høsten og vinteren. Våpenkort til rifle har jeg ikke. Men jeg får bare ta kontakt med politikammeret, enda en gang takk for veiledning her.

Link to comment
Share on other sites

...bare ett oppfølgingsspørsmål.

Jeg ønsker å låne rifla til far min som ikke lengre går på elgjakt. Men jeg har ikke våpenkort på rifle fra før, betyr det at jeg ikke kan låne hans rifle eller gjelder "innehar tilsvarende våpenkort" kun halvautorifler/hagler?

Og ja... jeg skal få den omregistrert, det går vel det og.

:-)

Link to comment
Share on other sites

Hei

Det finnes, til noen her innes forskrekkelse, folk i forvaltningen som og er forståelsesfulle. Jeg har oppbevart en kammerats halvautomatiske rifle i mitt våpenskap, grunnet hybel på studiested. Dette ble gjort med vanlig utlånserklæring og med muntlig samtykke fra forvalteren ved lensmannkontoret.

 

Som han sa: "det er ikke helt korrekt da du egentlig skulle hatt tilsvarende våpen, men det er helt klart at det er bedre en alternativet som er et våpenskap i et hybelhus. Og i alle tilfeller er det jeg som skal utføre slike kontroller om jeg noen gang får tid."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...