Jump to content

Økte tilfeller av "hjemmeran"


ktm250sx
 Share

Recommended Posts

Synes det er uhyggelig lesing at det for tiden forekommer fler og fler tilfeller der en eller flere tar seg inn i private hjem og truer til seg våpen og penger. Får liksom ikke hindret folk i å stjele fra et låst våpenskap dersom man blir truet med pistol.. Tenker også på at det ikke er så veldig vanskelig å finne ut hvem som har våpen i boligen og lignende, selv om denne informasjonen skal foreligge formann i klubben og politiet. Vet ikke helt hvor jeg ville med denne tråden, men måtte dele mine bekymringer. :?

 

Tenker på saker som denne: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10006750

Link to comment
Share on other sites

Tenker også på at det ikke er så veldig vanskelig å finne ut hvem som har våpen i boligen og lignende, selv om denne informasjonen skal foreligge formann i klubben og politiet.

 

Formann i klubben har vel nada med å vite hva som ligger i skapet hos medlemmene, hvorfor skulle vedkommende vite noe om dette?

Link to comment
Share on other sites

Formann i klubben har vel nada med å vite hva som ligger i skapet hos medlemmene, hvorfor skulle vedkommende vite noe om dette?

 

Beklager, brukte vel litt feil ord. Ikke foreligge, men formann som skriver under på deler av søknaden og på den måten kan huske det, dersom han har klisterhjerne.

Link to comment
Share on other sites

Står ingen steder at dette er nødvendig, slik praksis kommer fra klubber der enkelte elsker å ha "makt" eller være veldig viktige. Og har forledet ordensmakten til å tro at dette er en vanlig ordning.

Finnes klubber som ikke synes medlemmene skal kunne kjøpe sånne, eller sånne våpen. Er det en NSF klubb, kan du kjøpe hva hjertet måtte ønske så lenge NSF har program for det

Har du dokumentasjon på medlemskap/kvittering, og om nødvendig dokumentasjon på aktivitet er dette mer en tilstrekkelig. Mukker politiet på dette, be om å få se hjemmel.

Event vent på avslag, og send anke til POD

Link to comment
Share on other sites

Unødvendig sitering fjernet. Kjell Olav

Ja, det er mitt lokale politikammer som "krever" et ekstra ark i tillegg til den vanlige søknaden. På dette arket skal jeg på nytt fylle inn våpen, art, kaliber og våpenskap( type og modell), for i tillegg til å krysse av på hvor mange treninger jeg deltar på i måneden samt en underskrift fra formannen. Det er kun mitt kammer som følger dette skjemaet, hørt med 3 andre kammer og de hadde ikke engang hørt om det. Synes det er rart, da dersom dette hadde vært et påbud fra POD, ville alle kammer hatt det samme skjemaet. På grunnlag av dette tror jeg at dette skjemaet kun er noe mitt kammer har snekret selv.

På et tidspunkt skulle de ha dette i tillegg til en kopi av oppmøteboka for at jeg skulle bevise at jeg var aktiv. Dette var over middels mye dokumentasjon og jeg fikk pratet kontordama til fornuft, heldigvis.

Link to comment
Share on other sites

Ja, kun håndvåpen.

 

Og fortsatt ikke hjemlet i noen forskrift!

Dette er noe som folk pleier å benytte ved kjøp av første våpen, for at klubben skal dokumentere at søkeren er aktiv.

Utover dette så er det kun "sjefing", og ikke noe krav hverken klubb eller politiet kan stille til deg som søker.

Link to comment
Share on other sites

Det er slik i Trondheims området også at politiet krever ett vedlegg fra klubben på håndvåpensøknader (og rifler til praktisk).

Dette er det sekretæren i klubben som ordner med.

Politiet har ingen hjemmel til å kreve dette.

Men jeg leverer heller med ett brev fra klubben og får behandlet alle søknadene mine på 3-5 dager, enn å krangle med politiet ang ett A4 ark.

Link to comment
Share on other sites

Kan skjønne at det er ønskelig ved første søknad, men om man søker på flere våpen etterhvert og legger ved konkurransedokumentasjon så kan jeg ikke fatte at politiet skulle ha noe interesse av brev fra klubben. Det slo meg ikke å ordne med dette når jeg søkte på praktiskrifle for litt siden, og politiet ba ikke om å få det heller. Jeg hadde da lagt ved resultatlister fra et par Lvl III stevner og noe annet småtteri.

Link to comment
Share on other sites

Det er jo ikke lov å diskutere våpen og selvforsvar på kammeret iht forumreglene. Er vel derfor det lett sklir off topic.

Men slik samfunnet utvikler seg kan man bli fristet til å ha ting lett tilgjengelig i tilfelle uønsket besøk.

Link to comment
Share on other sites

Saftigt off topic men..

Formannen i klubben skal ikke skrive under på noe som helst, ihvertfall ingen søknad

 

OBS! Innlegger er en smule editert.

 

Nåja, leder eller ledelsen i en pistolklubb, kan faktisk avkreves å skrive under på en bekreftelse. Og det er blandt annet forbundstilknyttning (som også kan dokumenteres ved starkortet som klubben fyller ut), og om klubben har omsøkte program på sitt godkjente program. I tillegg skal de bekrefte medlemskapsdato, eller at medlemet har vært medlem mer enn 6 månede, samt bekrefte at førstegangssøker har oppnådd tilstrekkelig aktivitet for nybegynner. Og selvfølgelig at man er medlem (noe man også dokumenterer med at klubben gir en ett medlemskort).

 

Før så jeg ingen problemer ved å gi våpenkontorene mere informasjon enn de skal ha, men jeg har etterhvert begynt å forstå hva enkelte brukere her inne (som har lang fartstid som skyttere). Har forsøkt å medele oss om dette med å akseptere uhjemlede krav, og å gi unødig informasjon.

 

Jeg har altså begynt å gå andre veien, og gir de mindre og mindre info. Dette da det bekymrer meg at enkelte våpenkontor ser ut til å "drømt" opp egne krav de ikke har hjemmel for (ikke at dette foreløpig er ett problem hos mitt våpenkontor).

 

Derimot legger jeg med dokumentasjon på aktivitet etc, da jeg vet jeg er i gruppen som har handlet endel våpen på kort tid (våpenkontorene er pålagt en spesiell oppfølging av slike som meg, så de vet at jeg faktisk konkurrerer). Ingen grunn til å være vansklig unødig, standardskjema uten hjemmel i forskrift derimot, er og blir en uting.

 

Hva som er nedlagt å dokumentere i følge Lov, forskrift, og rundskriv:

 

Kopi av medlemskort i den eller de klubbene som er aktuelle i forhold til søknad(ers) bruksområde. (medlemskort utstedes av klubb).

 

Kopi av startkort i aktuelt forbund. (utstedes av klubb).

 

Bekreftelse på at klubben har omsøkte skyteprogram på sitt program. (kan vel ikke fås av andre enn klubbens ledelse?).

 

 

Lokalt hos meg, krever lensmannen å få ta egne godkjente kopier av medlemskort og startkort. Om man i bekreftelsen fra klubb, bekrefter at en er medlem (noe man jo normalt gjør), ser jeg ingen grunn til å fremlegge medlemskortet.

Bekreftelse fra klubb, på hvilke(t) forbund medlemmet er tilknyttet. (tilsvarer kopi av startkortet). Vill også eliminere behovet for startkortet (noe somkan være greit i tilfeller der klubben ikke har fått årets starkort fra kretsen.

 

Så en bekreftelse fra klubb, bør innholde bekreftelse på alle de tre tingene man er pålagt å få dokumentert.

Klubb medlemskap, Forbundsmedlemskap, og Om omsøkte program skytes i den aktuelle klubben.

 

Innad i NSF bør man bli enige om ett standardskriv for dette (og ikke ett som går på enkelte politidistrikts egne påfunn).

Noe som dette kansje?

 

 

Medlems og Aktivitetsbekreftelse

XXXXXXX Pistolklubb

 

For:

 

Navn: _____________________________________ Fødsels dato: ____________________________

 

Adresse: ___________________________ Postnr./sted: ______________________

 

Når ble søkeren medlem i klubben (fylles ut for førstegangs søker)?....______________________

 

Er søker Medlem i klubben? (Erstatter medlemskort!)....................... _Ja_

 

Deltar søkeren på klubbens trenninger?....................................... _Ja_

 

Hvilket forbund er søkeren tilknyttet? (erstatter startkort fra forbund). Norges Skytterforbund NSF

 

XXXXXXXX PK har samtlige godkjente NSF program for håndvåpen; luft inkludert, på sitt program.

 

Som leder i XXXXX pistol klubb, bekrefter jeg at ovenistående opplysninger er korrekte.

Samt oppfyller krav i lov og forskrift om klubbens opplysnings plikt.

 

 

__________________.........._________________ ........... _______________________

.....Sted og dato.................(klubbens stempel).......................Underskrift

 

Man bør nok lese dette, og spesielt siste settning i punkt 3.5.1.2.1 Som fastlegger at klubb og forbund skal bekrefte opplysningene.

3.5.1.2 Øvelses- og konkurranseskyting

For å kunne erverve og inneha våpen til øvelses- og konkurranseskyting må søkeren etter

våpenforskriften § 13 kunne fremlegge medlemskort fra lokal(t) skytterlag/-klubb samt

startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av Justisdepartementet/ Politidirektoratet

godkjente skytterorganisasjon(er) som vedkommende har tilknytning til. Det gis kun

tillatelse til å erverve våpen som tillates brukt innenfor organisasjonens programmer. Det

skytterlag/-klubb søkeren er medlem av, må videre ha skyting med det omsøkte våpen på

programmet. Det er således ikke tilstrekkelig å vise til lokale programmer som er utarbeidet

av den enkelte lokale skytterklubb/-lag for å kunne erverve våpen, skyteprogrammet må

være administrert av skytterorganisasjonen.

3.5.1.2.1 Dokumentasjon av forbundstilknytning

Etter forskriften § 13 første ledd er det krav om dokumentasjon for tilknytning til godkjent

skytterorganisasjon for å kunne erverve skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting.

Dette innebærer at den enkelte skytter, i tillegg til medlemskort i lokal klubb, ved søknad

om erverv av våpen også må fremlegge enten startkort, startlisens eller medlemskort fra det

forbund/skytterorganisasjon som administrerer det skyteprogram som vedkommende søker

om skytevåpen til.

Politiet vil også til enhver tid kunne kreve at en våpeneier fremlegger dokumentasjon på sitt

medlemskap i lokal skytterlag/-klubb samt bekreftelse på sin forbundstilknytning hvis det er

tvil om vedkommende har opprettholdt sitt medlemskap i pistolklubb og/eller sin

forbundstilknytning. Skytterforbundene har opprettet sentrale medlemsregistre hvor

politiet med skytterens samtykke vil kunne få opplysning om vedkommendes

forbundstilknytning. I de tilfelle den lokale klubb og/eller det forbund vedkommende

hevder å være medlem av/tilsluttet ikke kan eller vil gi bekreftelse på nødvendig

medlemskap/forbudstilknytning, skal politiet legge til grunn at slik

medlemskap/forbundstilknytning ikke forligger.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Unødvendig sitering fjernet. Kjell Olav

Ja, det er mitt lokale politikammer som "krever" et ekstra ark i tillegg til den vanlige søknaden. På dette arket skal jeg på nytt fylle inn våpen, art, kaliber og våpenskap( type og modell), for i tillegg til å krysse av på hvor mange treninger jeg deltar på i måneden samt en underskrift fra formannen. Det er kun mitt kammer som følger dette skjemaet, hørt med 3 andre kammer og de hadde ikke engang hørt om det.

Denne praksisen er ULOVLIG og burde forfølges, men gjør du det kommer de til å hate deg, og ta fra deg alle våpna dine, da du er garantert uskikket til å ha skytevåpen, siden du er så frekk å påpeker at våpenkontoret/ politiet bryter loven. Selvtekt kalles dette. Og det er ikke opp til hverken lokale politistasjoner eller POD å lage eller vedta regelverk utenfor de såkalte politivedtektene. Det er det nemlig regjering og storting som har anledning til. Alle andre som gjør dette i forvaltningen er ikke noe annet enn kjeltringer og diktatorspirer, totalt uegnet til den stillingen de har klart å klore seg til!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...