Jump to content

Begrensning av medlemmers tilgang til bruk av skytebane


Skaaning
 Share

Recommended Posts

I går hadde jag tenkt meg i veg å skyte web-cupen og ringte som vanlig noen i styret for lån av nøkkel.

Av en tilfeldighet så blev det formann. Følgende konversasjon ble avholdt:

”Kjenner du til om noen ska skyte i dag eller kan jag låne nøkkel som vanlig”.

”Nei jag kjenner ikke til noen som ska dit og jag har ikke tid.”

”Tid” spør jag forundret.

”Ja, du må ha noen fra styret med deg. ”

”Hæe spør jag. Vad er dette for noen ting?”

”Det har med sikkerhet og forsikring å gjøre og har alltid været så uten at det har blitt praktisert. Du får spørre NN hvis han kan være med deg”

 

Mer eller mindre sjokkert så valgte jag å avslutte samtale og tok kontakt med en tidligere formann som fortsatt er delaktig i klubben.

 

Han skjønte like lite som meg. ”Hvis det nå ikke er et pålegg fra politi” sikret han seg med.

 

Først i dag fikk jag tak på en annen styremedlem og han hadde en litt annerledes versjon.

”Det må være to stykk personer til stede hvorav den ene ska være standplassleder.”

”Hæe, hvis jag er alleene trenger jag standplassleder da?”

”Hvis du skulle skade deg kan du bli liggende i flere dager”

”Hvem har kommet på dette”

”Det står i loven”

”Hvor da”

”Nei det er så mange lover og forskrifter så man må lete på nettet for eksempel”

(Det viste seg at styremedlemmet hadde vært å skutt på lørdag men ikke alleene.)

 

Kan vel nevne at dette er et DFS lag med mer enn 100 år på nakken, mindre enn 90 medlemmer og ingen DFS aktiv på de siste 8-10 åren. De fleste medlemmer er 30 skudd skyter, 10-15 stk tar det mer seriøst med trening innfør jakten og så er det da jag som har skutt 1000+++/år de siste 10 åren.

Åpentider er reden svært begrenset i h.h.t. min meining. Tirsdag fra kl.1800 (forbeholdt juniorer), torsdag fra kl.1800 trening/oppskyting, lørdag fra kl.1300 og søndag fra kl.1300. Som så mange andre baner sliter vi med naboer, turgåere, trimpost rett bak skiver etc. Laget eier grunn der banen ligger.

 

Ettersom jag ikke er innsatt i regelverk og lover har jag noen spørsmål som jag lurer på.

- Kan styret innføre krav til minst to skytter på standplass hvorav ev. en er styremedlem?

- Hvis ja må det da ikke sendes ut informasjon om dette?

- Med så stor forandring av medlemmers adgang til bane må dette vel først behandles i forbindelse med et ekstraordinært styremøte/alt. vid årsmøte?

- Ønsker DFS å begrense medlemmers tilgang til skytebaner?

- Kan politi pålegge laget begrensninger i h.h.t. oven?

- Står det noe i loven i h.h.t. oven?

 

Jag tar imot alle innspill og tips med åpne armer. Tips blir brukt til å vurdere hvordan jag skal agere videre.

 

På forhånd TAKK.

Link to comment
Share on other sites

:lol: Kanskje det er noen lyse hoder i POD som har funnet på noe nytt? MINIMUM to personer tilstede ved våpenbruk... Blir nok godt mottatt i jakt og skytternorge det vil jeg tro!

Tror du bør finne baneinstruksen for din skytebane. Hvis det er krav om antall skyttere bør det vel stå i godkjennelsen fra politiet. Det KAN jo være at laget har laget noen sære regler, men du finner ikkke noe om dette i lovverket så vidt jeg vet.

Link to comment
Share on other sites

Det bruker å stå noe om krav til standplassleder, når man er 2 eller flere på banen i DFS utarbeidede bane innstrukser.

 

Er man alene, heter det egentrening. Da er det ingen krav til standplassleder, da man er sin egen leder (slik jeg husker det).

 

Hva kravene til standplassleder er, husker jeg ikke (det er mange år siden jeg har lest vårt lokale reglement).

 

Styret er nok ansvarlig for å forsikkre seg om at den som har adgang til egentrening, har nødvendig kompetanse til å gjøre dette på en sikker og ansvarlig måte, i henhold til baneinnstruks. D.v.s. Heiser flagg/eventuelt aktiverer andre varslings rutiner for banen (stenger grinder/tenner varsellamper o.s.v.).

Samt at vedkommende har den nødvendige opplæring i sikker våpen håndtering på standplass.

 

Utover dette er det vel kun avtaler med grunneier eller kommunale vedtekter/politivedtekter, som begrenser bruk av bane (alle DFS baner har noen få innebygde begrensninger i enkelt datoer/klokkeslett). Hva lagets styre har av fullmakter i forhold til å bestemme når banen skal / skal ikke brukes, ligger normalt i det enkelte lags regelverk. Og styres av årsmøtet. Man bør ikke bli forbauset, om man finner at lagets regelverk er betydelig strengere enn lokal praksis på baner som ikke er særlig DFS aktive.

Link to comment
Share on other sites

Du må vel ha med deg en for å signere på skivene når du skyter web cup, men at det må være en fra styret i klubben virker merkelig for meg.

 

Som medlem i flere lag og klubber har jeg sett at det er mange forskjellige praksiser på bruk av bane og hvem som har lov til hva. Enkelte klubber har egne standplasslederkurs, mens andre har mer fri tilgang. Noen steder kan det virke som om det er et ønske fra klubbens side om å begrense skyteaktiviteten, mens andre klubber ønsker mest mulig aktivitet.

 

Klubbens eget lovverk er nok et godt tips for å finne ut mer rundt dette.

Link to comment
Share on other sites

I forbindelse med oppgradering av baneanlegget (rifle/hagle/pistol) her omkring ble det utarbeidet ny skytebaneinstruks hvor det fremgår at det ved all skyting skal være en ikke-skytende standplassleder tilstede. Noen mumlet noe om at dette var innført (ovenifra) etter en ulykke (sluttstykket gjennom kjeven?) hvor skytteren ikke vil overlevd dersom han hadde vært alene. Det er etter dette ikke lov til å skyte alene, men siden det ikke er noen krav til kompetanse i sammenhengen er det mulig å dra med seg hvemsomhelst for å oppfylle kravet (hvis det er et poeng å opfylle slike krav da ...)

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil tro at baneinstruksen til den enkelte skytebane er stikkordet her.

Det er den som regulerer slike ting.

På vår bane er det et absolutt krav at det skal være en standplassleder ved all skyting.

Ingen får skyte uten standplassleder, verken på 100 eller 300m.

Dette har vi gjort for å høyne sikkerheten. Vår bane ligger i et mye brukt turterreng, og med relativ nærhet til mye bebyggelse.

Vi ønsker rett og slett å være best mulig forberedt på evt. uforutsette hendelser.

 

På andre skytebaner trenger kanskje ikke dette være like nødvendig.

Link to comment
Share on other sites

På vår bane er det et absolutt krav at det skal være en standplassleder ved all skyting.

 

Er det ikke bedre spesifisert en det, så er det jo null værdt alikevel.

En standplassleder kan like gjerne være en av skytterene, og skyter vedkommende alene så sier det seg jo selv.... Kravet er null værdt.

 

Mtp. evt. ulykker så er det nok et "fornuftig" krav at man skal ha en ekstra person tilstede, men FGS, hvor stor er sjansen for at noe skal kunne skje?

Man løper en mye større risiko når man peller sopp i skauen om høsten, eller når man setter seg i bilen for å kjøre til Rema1000 eller skytebanen for den saks skyld.

 

Det er nok ikke fokuset på sikkerhet som er grunnen her, men heller at det enkelte laget vil unngå evt. uheldige følger ovenfor laget dersom noe skulle skje.

Link to comment
Share on other sites

Er det ikke bedre spesifisert en det, så er det jo null værdt alikevel.

En standplassleder kan like gjerne være en av skytterene, og skyter vedkommende alene så sier det seg jo selv.... Kravet er null værdt.

 

Mulig begrepet Standplassleder må defineres nøyere skjønner jeg. Men i vårt lag sin definisjon betyr det en person som IKKE skyter. Det samme gjelder på de andre skytebaner jeg har frekventert.

En standplassleder/skyteleder deltar ikke i skytingen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...