Jump to content

PREDATORJAKTA 2010/11


Poacher
 Share

Recommended Posts

Har tatt stafettpinnen fra Ranger, som startet tilsvarende tråd ifjor.

 

Hensikten er å stimulere til økt felling av små-middels store predatorer, til fremme for mer "matnyttig" vilt. Dette er som kjent godt viltstell. I denne tråden er det valgt ut 10 arter predatorer å jakte på.

 

REGLER:

1. De store rovdyrene bjørn, ulv, jerv, gaupe er IKKE med. Mårhund er ennå en kuriositet med liten utbredelse og er heller ikke med.

2. Fredete rovfugler og annet fredet rovvilt er IKKE med.

3. Jakta må foregå på lovlig vilt, i lovlig jakttid, med lovlige våpen/feller/fangstmetoder, samt med alle tillatelser i orden.

4. Konkurransen er åpen fra 15/7-10 til 15/7-11. Da må alle oppdateringer være gjort.

5. Når du skal rapportere inn din første fangst her, så bruk ditt innlegg resten av året og oppdatér/endre dette. Poster samme bruker flere innlegg i tråden så vil de neste bli fjernet.

6. Bilder og kort bildetekst krydrer tråden. Postes også i ditt eget innlegg

7. Påkjørsler og fallvilt regnes ikke med.

8. Skadefelling utenfor ordinær jakttid telles ikke med

 

 

Dette gir bare heder og ære som premiering. Juks gir spott og spe.

 

Poengskala og viltarter:

20 poeng - mår, villmink

10 poeng - rev, røyskatt

5 poeng - ravn, grevling

2 poeng - kråke, måke

1 poeng - skjære, nøtteskrike

 

Jeg har fjernet bonuspoeng iår, nå er det kun "harde" fakta som gjelder!

 

I denne tråden holder vi utenomsnakket unna. Alt jaktprat ellers kan vi kjøre i de trådene som finnes for de ulike viltartene, eller i tråden OM Predatorjakta.

 

Her ønsker jeg bare kort og grei fellingsrapport og egenoppdatert poengsum. Ikke skriv mer enn ett innlegg, og oppdatér det når du har nytt å føre inn, IKKE lag et nytt innlegg! Se regel # 5. Da slipper vi en grusomt lang tråd.. Du kan ha stående tre bilder og en kort info om jakta til enhver tid. Vær vennlig å IKKE "reservér" plass i tråden, lag ditt innlegg bare hvis du har fangst å melde.

 

For hver viltart lag en slik oversikt som eksemplet: Dette gjør det lettere å holde oversikt og telling! (kommuner er fjernet iår)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Viltart: - kråke

Antall: - 11

Fangst/våpen: - Hagle, rifle

 

 

Viltart: - Rev

Antall: - 3

Fangst/våpen: - Rifle

 

Poengsum: 52 poeng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Jakttider:

Fiskemåke, gråmåke og svartbak: - Hele landet med unntak under.............21.08. - 28.02.

*Unntak: Svenskegrensen til og med Vest-Agder........................................10.09. - 28.02

Nøtteskrike: - Hele landet unntatt Nordland, Troms og Finnmark (fredet)...10.08. - 28.02.

Skjære: - Hele landet..................................................................................10.08. - 28.02.

Kråke: - Hele landet....................................................................................15.07. - 31.03.

Ravn: - Hele landet med unntak under........................................................10.08. - 28.02.

*Unntak: Troms og Finnmark......................................................................10.08. - 15.03.

Rødrev: - Hele landet..................................................................................15.07. - 15.04.

Røyskatt: - Hele landet................................................................................21.08. - 15.03.

Mår: - Hele landet.......................................................................................01.11. - 15.03.

Grevling: - Hele landet................................................................................21.08. - 31.01.

Villmink: - Hele landet................................................................................Hele året.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 149
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Viltart: - kråke

Antall: -27

Fangst/våpen: rifle

 

 

 

 

Viltart: - rev

Antall: -15

Fangst/våpen: rifle

 

Viltart: - måke

Antall: -4

Fangst/våpen: rifle

 

Viltart: - skjære

Antall: -5

Fangst/våpen: rifle

 

Viltart: - ravn

Antall: -3

Fangst/våpen: hagle

Poengsum: - 232 poeng

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

viltart: rev

antall: 8

fangst/våpen: rifle

38030_411115462470_644797470_5067146_7783529_s.jpg

 

viltart: kråke

antall: 49

fangst/våpen: hagle

 

viltart: skjære

antall: 3

fangst/våpen: salong

 

viltart: måke

antall: 10

fangst/våpen: hagle

 

POENGSUM: 201

 

Kommune: Melhus

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

viltart: rev

antall: 19

fangst/våpen: Brno Fox .222/ Tikka Supersporter .308w./Sako Vixen .222 rem

 

viltart: Grevling

antall: 2

fangst/våpen: Brno Fox .222/ Syningfella burfelle.

 

+ noen kråkefugler.

 

Bilde0131.jpg

 

IMGn_0349.jpg

 

IMGn_0416.jpg

 

Poengsum: 200

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: Rev

Våpen: 30-06

antall: 3

 

Viltart: Grevling

Våpen: 30-06

antall: 1

 

Viltart: Kråke

Våpen: 12/76

antall: 30

 

Viltart: Ravn

Våpen: 30-06

Antall: 1

 

Viltart: Skjære

Våpen 12/76

Antall 2

 

Viltart: Måke

Våpen: 12/76

Antall: 3

 

Poengsum 102

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: Kråke

Antall: 31 stk

Fangst/våpen: Rifle

 

Viltart: Skjære

Antall : 11 stk

Fangst/våpen : Rifle

 

Viltart: Ravn

Antall : 15 stk

Fangst/våpen : Rifle/Hagle

 

Viltart: Måke

Antall : 23 stk

Fangst/våpen : /Rifle/Hagle

 

Viltart: Rev

Antall : 6 stk

Fangst/våpen : Rifle

 

Poengsum: 254

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: Mink

Våpen: felle/conibear 120/syningfelle med rør

Antall: 10

 

Viltart: Rev

Våpen: 30-06/308 oryx

Antall: 3

 

Viltart: Kråke

Våpen: Lanber gyttorp 12/76

Antall: 20

 

 

Viltart: Skjære

Våpen: Lanber gyttorp 12/76

Antall: 9

 

 

Viltart: nøtteskrike

Våpen: Lanber gyttorp 12/76

Antall: 1

 

Viltart: Ravn

Våpen: Lanber gyttorp 12/76

Antall: 3

 

Viltart: Mår

Våpen: felle belisle 160

Antall: 3

 

 

 

 

Total poengsum: 349

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: Mår

Antall: 4

Fangst/våpen: Syningen felle

 

 

Viltart: Rev

Antall: 9

Fangst/Våpen:

 

4 i Värmlands tunnellfelle

5 Rifle 3006, 180 grs NP

 

Viltart: Grevling

Antall: 3

 

Fangst/Våpen: Värmlands tunnellfelle

 

Viltart: Skjære:

Antall: 6

Våpen: brno kal 22

 

Poeng: 207

 

normal_IMG_4031_%28Small%29.JPG

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: - kråke

Antall: - 3

Fangst/våpen: - Rifle 22lr/17HMR/22-250

 

Viltart: - Måke

Antall: - 4

Fangst/våpen: - Rifle 17HMR/22-250

 

 

Viltart: - Skjære

Antall: - 1

Fangst/våpen: - Rifle 22lr

 

Viltart: - Mink

Antall: - 1

Fangst/våpen: - Hagle

 

Poengsum: 35 poeng

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: - kråke

Antall: - 2

Fangst/våpen: - Hagle 12/76

 

Viltart: - Måke

Antall: -2

Fangst/våpen: Hagle: - Hagle 12/76

 

Viltart: - Ravn

Antall: -1

Fangst/våpen: Hagle 12/76

 

POENGSUM: 13

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: ~ Rev

Antall: ~ 14

Fangst/våpen: ~ Rifle (T3 Light 6,5x55)

 

Viltart: ~ Skjære

Antall: ~ 8

Fangst/våpen: ~ Rifle (CZ Brno American .22lr)

 

Viltart: ~ Ravn

Antall: ~ 15

Fangst/våpen: ~ Rifle (CZ Brno American .22lr)

 

Viltart: ~ kråke

Antall: ~ 14

Fangst/våpen: ~ Rifle (CZ Brno American .22lr)

 

th_NokiaBilder026.jpg?t=1289660325

Lokkrev_Birke.jpg?t=1300571807

 

Poengsum: 230

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: kråke

Antall: 53

Fangst/våpen: 6,5x55

Poeng: 106

 

Viltart: Rev

Antall: 2

Fangst/våpen: 6,5x55

Poeng: 20

 

Viltart: Måse

Antall: 6

Fangst/våpen: 6,5x55

Poeng: 12

 

Viltart: Skjære

Antall: 3

Fangst/Våpen: Hagle cal. 12/Rifle 6,5x55

Poeng: 3

Poensum: 141

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: - kråke

Antall: - 3

Fangst/våpen: - Hagle

 

 

Viltart: - Rev

Antall: - 1

Fangst/våpen: - Rifle 6,5x55

 

Viltart: - Skjære

Antall: - 2

Våpen: - Hagle

 

Viltart: - Nøtteskrike

Antall: - 1

Våpen: - Hagle

 

Poengsum: 19 poeng

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: - kråke

Antall: - 25

Fangst/våpen: - rifle: 22 lr, norsk kråkefelle

 

Viltart: - skjære

Antall: - 2

Fangst/våpen: - rifle: 22 lr

 

Viltart: - måse

Antall: - 3

Fangst/våpen: - rifle: 22 lr

 

Poengsum: 58

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: - kråke

Antall: - 3

Fangst/våpen: - rifle (22lr)

 

Viltart: - måke

Antall: - 10

Fangst/våpen: - rifle (22lr)

 

Viltart: - mink

Antall: - 1

Fangst/våpen: - rifle (22lr)

 

Viltart: - ravn

Antall: - 5

Fangst/våpen: - rifle (22lr)

 

Poensum: - 71

 

p81910671.jpg

 

p9081069.jpg

 

p9221127.jpg

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart:kråke

Antall:3

Våpen:22 mag

 

Viltart: Rev

Antall:4

Våpen:22 mag

 

Viltart: nøtteskrike/skjære

Antall:7

Våpen: Hagle/22mag

 

Viltart:Grevling

Antall:1

Våpen:Hagle/22mag

 

Viltart: Mår

Antall: 2

Våpen: Laika/hagle

 

Poeng:79

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: villmink

Antall : 5 stk

Fangst/våpen : .22LR/ hagle 12/70 Conni Bear 120

Poeng : 100

 

Viltart: Mår

Antall: 1

Fangst/våpen: Hagle 12/70

Poeng: 20

 

Viltart: Rev

Antall: 2

Fangst/Våpen: S&L 6.5x55

poeng: 20

 

Viltart : Måke

Antall : 5

Fangst/våpen : .22LR

Poeng :10

 

Viltart : Kråke

Antall : 94

Fangst/våpen : .22LR + kråkefelle

Poeng : 188

 

Viltart : Skjære

Antall : 25

Fangst/våpen : .22lr

Poeng : 25

Poeng totalt = 363

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Viltart: Rev

Antall: 2

Våpen: Rifle 6.5x55 Federal Fusion

 

0808.jpgDSC00015.jpg

 

Viltart: Mink

Antall: 6

Våpen: Hagle

 

DSC00114.jpg

 

Viltart: Kråke

Antall: 1

Våpen: Rifle 22 LR

 

211110017.jpg

 

Viltart: Mår

Antall: 1

Våpen: Drilling 20/76

 

271110001.jpg

 

 

 

 

Poeng totalt: 162

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

viltart: kråke

antall: 28

våpen: Escort optima 12/76

 

viltart: skjære

antall: 18

våpen: Escort optima 12/76

 

viltart: måke

antall: 1

våpen: Escort optima 12/76

 

viltart: Rev

antall: 5

våpen: remington 710-270 win

 

poeng: 126

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...