Jump to content

Nye regler eller praksis ved søknad om pistol


torpang
 Share

Recommended Posts

Hei. Har et spørsmål anngående våpensøknad og nye regler som jeg lurer på om noen har greie på. Var hos våpenkontoret med en søknad om ervervelse av pistol 9 mm. Hadde søknaden som jeg trodde korrekt utfylt fra pistolkubb med stempel og underskrift. La ved stemplet og underskrevet vedlegg til våpensøknad. Noe som var nytt for meg var at søknaden skal fylles ut med alle felt før innsendelse for godkjenning . Det vil si at pistolens fabrikkmerke, type/modell, løpslengde og nummer skal være ført på før en i det hele tatt søker om tillatelse. Må være vanskelig å kreve at en forhandler eller privat selger vil vente i opp til to måneder på at en våpensøknad skal gå igjennom. Og hva gjør man overfor selger om våpensøknaden kommer igjen med avslag. Jeg har skutt pistol i over 25 år, og synes dette er en merkelig praksis. Hva synes dere?

Link to comment
Share on other sites

At man må dokumentere våpenskap er vel ikke så uvanlig? Jeg la ved kvittering for skap uten oppfordring, vet ikke om søknaden hadde blitt godkjent eller ikke uten dokumentasjon. Når det er sagt så har vel ikke dette så mye hensikt da man kan bruke hvordan kvittering man vil uten at det tilsir at det er ditt skap. Man har uansett skrivet under på at våpen blir lagret i henhold til gjeldende regler. Det går sikkert bra å lagre pistolen under hodeputen, men den dagen det er innbrudd og den blir stjelt så har man det gående.

Link to comment
Share on other sites

Det er mulig at det har skjedd endringer på søknadsblanketten siden jeg kjøpe våpen sist, men på baksiden av min blankett står det:

"Ved kjøp hos annen enn godkjent våpenforhandler må søker oppgi fabrikkmerke, modellbetegnelse og nummer i tillegg våpenets/våpendelens art og kaliber. Ved kjøp hos godkjent forhandler er det tilstrekkelig å oppgi våpenes [sic!] art og kaliber. (...)"

Link to comment
Share on other sites

Jeg er i kjøpemodus for en revolver til magnum 2 om dagen, jeg har ikke bestemt meg for noe som helst annet enn at herrene Smith og Wesson har laget den. Så jeg kommer til og forhøre meg om det lar seg gjøre og sette opp revolver med bruksområde, litt vanskelig og låse kaliberet når man bare av og til snubler over noe på bruktmarkedet.

Link to comment
Share on other sites

Jeg sitter med svar fra pod om dette, merke og modell for revolver er i utgangspunktet uintresangt for søknadens behandling. Da disse opplysningene uansett normalt ikke inkluderer løpslengde. For pistol er derimot merke og modell normalt beskrivende for våpenets fysiske mål, og derved av større interesse.

 

Kaliber kan man derimot ikke komme rundt å oppgi på søknad, da dette er en av de tre viktigste opplysningene på søknaden.

 

Opplysningene på søknaden har to formål, en er at våpenkontoret skal vite hva de invilger. Og to at selger skal kunne skjønne hva han lovlig kan selge til innehaver av godkjent våpensøknad.

 

Den tredje opplysningen er omsøkt skyteprogram, som kombinert med våpen type (pistol/revolver) og kaliber. Normalt burde gi nok info til våpenkontor og selger.

 

Merk at pod har gitt våpenkontorene rett i at de kan velge å be om tekniske data for omsøkte våpen, noe som normalt forstås med merke og modell i de kretser (uansett hvor relevant dette måtte være for søknaden).

 

obs! Dette var pods opplysninger med egne ord.

 

Ved søknad om spesial pistol, slår kravet til merke og modell hardest ut hos endel våpenkontor. Da de ikke synes å skjønne at når omsøkt program er NSF spesialpistol, så gir det klare rettningslinjer for våpenets fysiske fremtoning.

 

 

Merke og model har altså størst interesse der det er begrensninger i de omsøkte skyte program, hva angår våpenets størrelse. Og tilsvarende ingen interesse i revolverfelt og ved kjøp av revolver til Mag 1-2, der størrelse ikke er begrenset.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Hei huff, dette forsto jeg ikke helt. Godt mulig at jeg tar veldig feil, men en godkjent forhandler kan vel ikke selge et våpen til en som ikke har godkjennelsen i orden. Ser av Winge våpens webside at det må søkes først om våpentype og kaliber, og etter det komme med godkjent søknad til forhandleren.

Link to comment
Share on other sites

Søk på å kjøpe våpenet hos godkjent våpenforhandler, da må du kun påføre våpenets art og kaliber. Det står faktisk ikke at du på forhånd må oppgi hvilke våpenforhandler du har tenkt å handle hos.

Om du så senere skulle komme over et godt tilbud fra en privatperson, så bør det ikke være vanskeligere enn å ta kontakt med våpenkontoret og få de til å påføre resten av det de krever ved handel imellom privatpersoner, før selve handelen finner sted.

Link to comment
Share on other sites

Søk på å kjøpe våpenet hos godkjent våpenforhandler, da må du kun påføre våpenets art og kaliber. Det står faktisk ikke at du på forhånd må oppgi hvilke våpenforhandler du har tenkt å handle hos.

Om du så senere skulle komme over et godt tilbud fra en privatperson, så bør det ikke være vanskeligere enn å ta kontakt med våpenkontoret og få de til å påføre resten av det de krever ved handel imellom privatpersoner, før selve handelen finner sted.

Jeg skriver ikke noe om våpenet skal kjøpes hos forhandler eller privat. Fører kun opp "pistol", "9mm" (evt annen kaliber), sender inn og får godkjent. Da har jeg en godkjent søknad som kan brukes til å gjennomføre kjøp hos forhandler eller privatpersoner uten mere styr. Enkelt og greit.

Link to comment
Share on other sites

Hvis det er slik at man hører rykter om misnøye med avgjørelsene som blir foretatt på sitt "eget våpenkontor":

 

Er det slik å forstå at man bare kan søke i et annet distrikt?

 

Om man er student, har fått en god handel på et våpen el.l. -?

 

Dette er nytt for meg :? - men er sikkert ikke oppdatert :?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
ser att trådstarter har lagt ved skriv fra pistol klubb.

 

dette trenger man vel ikke når man har kjøpt håndvåpen ifra før?

 

Nei, dette er helt unødvendig, du trenger medlemskort/kvittering/startkort.

Noen pistolklubber liker å gjøre seg viktige for liksom å styre medlemmenes våpenkjøp, og noen politidistrikt tror det skal være sånn, har pistolklubben "ditt" program på sin bane, er det opp til deg selv å dokumentere dette, samt eventuell aktivitet om det er relevant.

 

Står ingensteder at klubben skal stemple noen søknad, gi anbefalinger eller lignende.

Link to comment
Share on other sites

ser att trådstarter har lagt ved skriv fra pistol klubb.

 

dette trenger man vel ikke når man har kjøpt håndvåpen ifra før?

 

Jeg svarer med ett lett omarbeidet resirkulert svar på denne. :wink:

 

Nåja, leder eller ledelsen i en pistolklubb, kan faktisk avkreves å skrive under på en bekreftelse. Og det er blandt annet forbundstilknyttning (som også kan dokumenteres ved starkortet som klubben fyller ut), og om klubben har omsøkte program på sitt godkjente program. I tillegg skal de bekrefte medlemskapsdato, eller at medlemet har vært medlem mer enn 6 månede, samt bekrefte at førstegangssøker har oppnådd tilstrekkelig aktivitet for nybegynner. Og selvfølgelig at man er medlem (noe man også dokumenterer med at klubben gir en ett medlemskort).

 

Før så jeg ingen problemer ved å gi våpenkontorene mere informasjon enn de skal ha, men jeg har etterhvert begynt å forstå hva enkelte brukere her inne (som har lang fartstid som skyttere). Har forsøkt å medele oss om dette med å akseptere uhjemlede krav, og å gi unødig informasjon.

 

Jeg har altså begynt å gå andre veien, og gir de mindre og mindre info. Dette da det bekymrer meg at enkelte våpenkontor ser ut til å "drømt" opp egne krav de ikke har hjemmel for (ikke at dette foreløpig er ett problem hos mitt våpenkontor).

 

Derimot legger jeg med dokumentasjon på aktivitet etc, da jeg vet jeg er i gruppen som har handlet endel våpen på kort tid (våpenkontorene er pålagt en spesiell oppfølging av slike som meg, så de vet at jeg faktisk konkurrerer). Ingen grunn til å være vansklig unødig, standardskjema uten hjemmel i forskrift derimot, er og blir en uting.

 

Hva som er nedlagt å dokumentere i følge Lov, forskrift, og rundskriv:

 

Kopi av medlemskort i den eller de klubbene som er aktuelle i forhold til søknad(ers) bruksområde. (medlemskort utstedes av klubb).

 

Kopi av startkort i aktuelt forbund. (utstedes av klubb).

 

Bekreftelse på at klubben har omsøkte skyteprogram på sitt program. (kan vel ikke fås av andre enn klubbens ledelse?).

 

 

Lokalt hos meg, krever lensmannen å få ta egne godkjente kopier av medlemskort og startkort. Om man i bekreftelsen fra klubb, bekrefter at en er medlem (noe man jo normalt gjør), ser jeg ingen grunn til å fremlegge medlemskortet.

Bekreftelse fra klubb, på hvilke(t) forbund medlemmet er tilknyttet. (tilsvarer kopi av startkortet). Vill også eliminere behovet for startkortet (noe somkan være greit i tilfeller der klubben ikke har fått årets starkort fra kretsen.

 

Så en bekreftelse fra klubb, bør innholde bekreftelse på alle de tre tingene man er pålagt å få dokumentert.

Klubb medlemskap, Forbundsmedlemskap, og Om omsøkte program skytes i den aktuelle klubben.

 

Innad i NSF bør man bli enige om ett standardskriv for dette (og ikke ett som går på enkelte politidistrikts egne påfunn).

Noe som dette kansje?

 

 

Medlems og Aktivitetsbekreftelse

XXXXXXX Pistolklubb

 

For:

 

Navn: _____________________________________ Fødsels dato: ____________________________

 

Adresse: ___________________________ Postnr./sted: ______________________

 

Når ble søkeren medlem i klubben (fylles ut for førstegangs søker)?....______________________

 

Er søker Medlem i klubben? (Erstatter medlemskort!)....................... _Ja_

 

Deltar søkeren på klubbens trenninger?....................................... _Ja_

 

Hvilket forbund er søkeren tilknyttet? (erstatter startkort fra forbund). Norges Skytterforbund NSF

 

XXXXXXXX PK har samtlige godkjente NSF program for håndvåpen; luft inkludert, på sitt program.

 

Som leder i XXXXX pistol klubb, bekrefter jeg at ovenistående opplysninger er korrekte.

Samt oppfyller krav i lov og forskrift om klubbens opplysnings plikt.

 

 

__________________.........._________________ ........... _______________________

.....Sted og dato.................(klubbens stempel).......................Underskrift

 

Man bør nok lese dette, og spesielt siste settning i punkt 3.5.1.2.1 Som fastlegger at klubb og forbund skal bekrefte opplysningene.

3.5.1.2 Øvelses- og konkurranseskyting

For å kunne erverve og inneha våpen til øvelses- og konkurranseskyting må søkeren etter

våpenforskriften § 13 kunne fremlegge medlemskort fra lokal(t) skytterlag/-klubb samt

startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av Justisdepartementet/ Politidirektoratet

godkjente skytterorganisasjon(er) som vedkommende har tilknytning til. Det gis kun

tillatelse til å erverve våpen som tillates brukt innenfor organisasjonens programmer. Det

skytterlag/-klubb søkeren er medlem av, må videre ha skyting med det omsøkte våpen på

programmet. Det er således ikke tilstrekkelig å vise til lokale programmer som er utarbeidet

av den enkelte lokale skytterklubb/-lag for å kunne erverve våpen, skyteprogrammet må

være administrert av skytterorganisasjonen.

3.5.1.2.1 Dokumentasjon av forbundstilknytning

Etter forskriften § 13 første ledd er det krav om dokumentasjon for tilknytning til godkjent

skytterorganisasjon for å kunne erverve skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting.

Dette innebærer at den enkelte skytter, i tillegg til medlemskort i lokal klubb, ved søknad

om erverv av våpen også må fremlegge enten startkort, startlisens eller medlemskort fra det

forbund/skytterorganisasjon som administrerer det skyteprogram som vedkommende søker

om skytevåpen til.

Politiet vil også til enhver tid kunne kreve at en våpeneier fremlegger dokumentasjon på sitt

medlemskap i lokal skytterlag/-klubb samt bekreftelse på sin forbundstilknytning hvis det er

tvil om vedkommende har opprettholdt sitt medlemskap i pistolklubb og/eller sin

forbundstilknytning. Skytterforbundene har opprettet sentrale medlemsregistre hvor

politiet med skytterens samtykke vil kunne få opplysning om vedkommendes

forbundstilknytning. I de tilfelle den lokale klubb og/eller det forbund vedkommende

hevder å være medlem av/tilsluttet ikke kan eller vil gi bekreftelse på nødvendig

medlemskap/forbudstilknytning, skal politiet legge til grunn at slik

medlemskap/forbundstilknytning ikke forligger.

Link to comment
Share on other sites

Er klubben en NSF klubb, er det helt uvesentlig om den lokale klubben organiserer felt trening, for at medlemmene skal kunne kjøpe feltvåpen, som et eksempel. Våpenkontorene skal vite hvilke grener NSF administrerer, og hvilke våpen som går i klassene.

 

Noen klubber vil ikke la medlemmene få kjøpe en 44mag revolver før man har skutt 22 i evigheter, sånt er piss, med fryktelig mange s'er.

Klubben har overhodet ikke noe med å blande seg opp i hvor mange våpen medlemmet har, hvilke, hvordan eller whatever, det er politiet som gir tilatelsen, ut fra nødvendig dokumentasjon. Ikke klubben!

Link to comment
Share on other sites

Er det nå egentlig så uvesentlig som du mener FN G1? Hva vi synes er fornuftig, og hva foreskrift og rundskriv sier, er to vidt forskjellige saker.

 

Du har helt rett i at våpen type/antall, kaliber etc, har klubbene ingen ting med. Såpass kan vi vel være enige i?

 

Forøvrig skal ikke klubbene ikke godkjenne noe som helst, de skal kun bekrefte

1: Medlemskap (gjøres ved å utstede medlemskort, og kan også gjøres ved å skrive det i en bekreftelse).

2: Forbundstilknyttning (gjøres ved å utstede startkort, og kan også gjøres ved å skrive det i en bekreftelse).

3: At medlemmet har godkjent aktivitet (minst 4 oppmøter). (kan vel strengt tatt erstattes med dokumentasjon på starter).

4: At omsøkte program er på klubbens program (ja jeg vet det siste er reinspika tull, men foreskrift og rundskriv er klare på dette. Så man må bare skrive på for å tilfredstille systemet). Kan muligens erstattes ved å henvise til starter i forbundet, burde i hvertfall bli godtatt om man har lånt ett våpen og dokumenterer å ha skutt en start i omsøkte program. :wink:

 

Sistnevnte om bekreftelse av at klubben har omsøkte program på sitt godkjente program, er en av de tingene jeg ønsker fjernet eller i det minste endret i forskrift. Da den kan misforstås og tolkes for bokstavelig, ja rett og slett er svært uheldig skrevet i sin nåværende form.

 

Dette fordi ervervs behov ikke på noen måte er knyttet opp til ens klubbs eget stevne/treningsprogram, men klubbens forbundstilknyttning. Og de program man får tilgang til via klubbens forbundstilknyttning.

 

Med andre ord, er man medlem i ett forbund. Kan man konkurere over hele landet, uavhengig av hva ens lokale klubb har på eget program.

 

Man har vel egentlig fra pods side, ment at man skal dokumentere at omsøkte program er ett godkjent forbundsprogram, og ikke ett lokalt klubb program.

Pod mener at endel våpenkontor, har innvilget våpen til ikke godkjente program, og derfor har vi nok fått denne vannskapningen av ett dokumenterings påbud.

 

Dette tiltross for at det er det enkelte våpenkontor og pod selv, som er ansvarlige for å sjekke opp hva de enkelte forbund har fått godkjent av skyteprogramm.

 

Kort sagt, er dette noe klubbene egentlig ikke har noe med å hverken bekrefte eller avkrefte. Da omsøkte program hva gjelder erverv, skal relateres ene og alene til klubbens og det enkeltes medlems forbundstilknyttning.

 

 

Ellers bør man ha klart for seg, at det er klubbene som bekrefter medlemskap og forbundstilknyttning i dag. Dette da det er klubbene som utsteder medlemskort og startkort. Det kan virke som om dette ikke har sunket inn hos alle, da noen har fått det for seg at klubbene ikke skal tiltros med noe som helst. Og samtidig gladelig mottar bekreftelser og dokumentasjon i form av medlemskort og startkort. :?

 

Jeg får anta at dette kommer av enkelte klubber, har ekstremt feilaktige oppfattninger av hva de er satt til å gjøre. Og hvilken myndighet de har.

 

I tilfelle en er medlem i en klubb med den type overformynderi på agendaen, anbefaler jeg, at medlemmene. Tar kopi av mitt forslag til bekreftelse (med eventuelle nødvendige endringer i skyteprogram). Og forlanger at klubbens ledelse bekrefter dette ved søknad om våpen. Man trenger ikke fortelle klubben noe som helst, utover at man trenger denne bekreftelsen ved søknad om våpen (da den forenkler dokumentasjon mengden til ett ark).

Og om dette ikke går inn, sørger for å ta med seg Meldemskort og startkort til politiet. Og søke med egen komponert aktivitetsbekrteftelse (liste over treningsdatoer/oppmøter, eller enda bedre utskrift fra 4 konkuranse starter). Jeg forutsetter selvfølgelig at første våpen er ervervet, før dette skjer.

 

Gjort rett, burde man kunne klage avslag på en slik søknad, hele veien til pod. Med rimlig håp om å få medhold i klage (men populær blir en ikke). :wink: .

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Dette fordi ervervs behov ikke på noen måte er knyttet opp til ens klubbs eget stevne/treningsprogram, men klubbens forbundstilknyttning. Og de program man får tilgang til via klubbens forbundstilknyttning.

 

Med andre ord, er man medlem i ett forbund. Kan man konkurere over hele landet, uavhengig av hva ens lokale klubb har på eget program.

 

Så det betyr at selv om en skyter i en "ren pistolklubb", skal man kunne erverve rifle som er godkjent i NSF's programmer for rifle?

Link to comment
Share on other sites

Så det betyr at selv om en skyter i en "ren pistolklubb", skal man kunne erverve rifle som er godkjent i NSF's programmer for rifle?

Ja, selvsagt.

Det er da ingenting som hindrer deg i å melde på konkuranse inne NSF sine hagle eller rifle øvelser, Tilknyttnig til NSF burde holde.

Link to comment
Share on other sites

Ja, selvsagt.

Det er da ingenting som hindrer deg i å melde på konkuranse inne NSF sine hagle eller rifle øvelser, Tilknyttnig til NSF burde holde.

 

Det er akkurat det jeg mener også, derfor søkte jeg på dette sist uke.

Svaret kom i dag, og jeg må dokumentere at jeg er medlem i et skytterlag, eller at min klubb har rifleskyting på programmet. Noe den ikke har....

Link to comment
Share on other sites

Er der andre medlemmer i klubben din, som også skyter praktisk rifle?

 

Hvordan har så disse ordnet seg?

 

Er det treningsmuligheten våpenkontoret ser på, siden de forspør medlemskap i ett skytterlag (DFS/NJFF rifle lag)? Dette da man nesten må kunne forvente at maan skal ha mulighet til organisert skytebanetrening med ens våpen. Viss ikke er de helt på bærtur, med å kreve medlemskap i t.d DFS lag.

 

Er forøvrig klar over at dette er ett av de få kinkige spørsmålene, vedrørende dette temaet.

 

Svaret på dette, ligger jo i om ditt medlemskap i klubben (og derved forbund). Muliggjør konkurranse med praktisk rifle, uavhengig av klubbens eget program.

 

Jeg ville ha prøvd meg på en dokumentasjon, om at klubbens eget program. Ikke påvirker din mulighet til å konkurrere i praktisk rifle, da det er forbunds tilknyttningen (via din klubb) som gir deg denne muligheten. Helst understøttet av en uttalelse fra forbundet.

 

Viss ikke dette aksepteres, må man bite i det sure epplet, og også bli medlem i en praktisk klubb som har rifle på programmet. Eventuelt ovetrale klubben om å sette opp en terminfestet trening med praktisk rifle i året (alt som skal til). Slik at dette dekkes inn om der er behov for det.

 

Det er tross alt ikke nødvendigt å arangere stevner i ett program, for å ha det på "programmet". Men man må ha det på trening (slik man i pistolklubber kjører en og annen trening direkte opp i mot de forskjellige programmene gjennom året). Og setter man opp en trening dedikert praktisk rifle i året, er man nok "home free" i forhold til lovverket. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Er det egentlig nødvendig at klubben skal dokumentere noe som helst?

Loven legger opp til at den enkelte skytter selv må dokumentere medlemskap/aktivitet, og slik bør det være. En anbefaling og standardbrev fra klubben er en praksis som jeg ser flere ulemper enn fordeler med. Klubben har i utgangspunktet ingen ting med personlige våpenerverv, det er en sak mellom den enkelte og politiet.

 

Forslaget om standardbrevet er å lage et enda mer komplisert og potensielt vanskelig prosess. Hva er egentlig meningen med brevet? Det sier ingen ting som ikke allerde skytteren selv kan dokumentere. Ønsker politiet å sjekke aktivitet ut over det loven gir som krav, ja da bør de forvalte lovverket og gjøre de nødvendige inspeksjoner.

 

Ved å levere kopi av medlemeskort dokumenteres klubb- og forbundstilknytning.

Alle skyteprogram innen forbundet er da ervervsgrunnlag. Hva den enkelte klubb driver med er egentlig irrelevant, det er de godkjente skyteprogrammene i forbundet som avgrenser behovsgrunnlaget.

 

Ved å levere kopi av diplom fra sikkerhetskurs dokumenteres opplæring.

 

Ved å levere kopi av stevneresultater dokumenteres aktivitet. Dette er nødvendig for de som er klassifisert som mer enn "rekreasjonsskyttere".

Link to comment
Share on other sites

Ja, selvsagt.

Det er da ingenting som hindrer deg i å melde på konkuranse inne NSF sine hagle eller rifle øvelser, Tilknyttnig til NSF burde holde.

 

Det er akkurat det jeg mener også, derfor søkte jeg på dette sist uke.

Svaret kom i dag, og jeg må dokumentere at jeg er medlem i et skytterlag, eller at min klubb har rifleskyting på programmet. Noe den ikke har....

 

Klag

 

hva har du søkt på og til hvilket program?

Link to comment
Share on other sites

Nå ver det vel NSF og ikke NFPS som var forbundet her.......

OBS! Hadde på ett eller annet vis fått det til å være en praktisk rifle det var snakk om. Min feil.

men da skjønner jeg skytterlags henvisningen bedre.

 

Har vel inntrykk av at det er endel rifle skyttere, som har doble medlemskap ute på bygdene. For å kunne trene enten med DSF gutta eller NJFF, på de plassene der det ikke er NSF klubber som driver med rifle. Da det som oftest er flere av disse banene rundt om i landet. Men disse medlemskapene, kvalifiserer ikke for erverv av konkurransevåpen i andre forbund.

 

Uansett, er forbunds tilknyttningen i orden. Burde klubbens program ha liten betydning (mange små klubber rundt om). Man kan vel stille for en NSF pistol klubb, i ett NSF Rifle program? (Har aldri vert aktuelt for egen del, så jeg har ikke lest regelverket).

 

Rifle disiplinene står oppført på startkortet vårt (NSF). Spørsmålet blir da, hvem som har myndighet til å fylle ut rifle delen?

Og hvordan dokumentere trening, når en ikke kan trene med rifla i egen klubb? (det er jo klart at dette utgår om man kan vise til starter i programmet).

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Skytterlags henvisningen er uansett feil (IMHO). Det er ikke relevant hvorvidt klubben har tilgang på riflebane eller ei. Som medlem av NSF har skytter lov å delta på konkuranser i NSF disiplinene og kan ikke nektes erverv av utstyr til å utføre sin idrett. Myndighet til å fylle ut startkortet ser jeg ingen som helst relevans til i saken. Har du fått startkort, er du altså et bekreftet medlem av NSF.

Link to comment
Share on other sites

Er der andre medlemmer i klubben din, som også skyter praktisk rifle?

 

Dette gjelder ikke praktisk rifle, men en .22LR rifle som kan brukes til NSF's prgrammer. :) Vår klubb er ikke tilsluttet NFPS.

 

hva har du søkt på og til hvilket program?

 

En helt standard .22LR boltrifle. Skrev øvelses- og konkurranseskyting da dette våpenet sannsynligvis er den eneste av dette slag jeg ønsker. Er mest til rekreasjonsskyting. Vi har i sommerhalvåret tilgang til bane hvor våpenet kan brukes. :)

 

Men uansett er ikke denne rifla veldig viktig for meg. Så jeg kommer ikke til å klage til siste instans. Men har forfattet et brev som skal legges ved denne gang. Det var ikke et avslag jeg fikk, men heller et ønske fra våpenkontoret om mer dokumentasjon på aktivitet og tilslutning til skytterlag med rifleskyting.

Link to comment
Share on other sites

Trening / øvelse er ikke lenger gyldig ervervsgrunnlag / behov.

ervervet må knyttes opp til et spesifikt godkjent konkurranse program. (Bruken er noe helt annet)

Desuten er jeg faktisk nysjerreig på hvilke konkuranser man kan skyte med .22 rifler i NSF regi

Link to comment
Share on other sites

§ 16.5 Regler for startberettigelse

Alle som deltar i NSFs approberte stevner må være medlem i lag som er tilsluttet NSF eller

andre nasjonale forbund tilsluttet ISSF.

En skytter som avtjener verneplikten, og som ikke er eller har vært medlem av lag tilsluttet

NSF, kan starte i konkurranser arrangert av Forbundet og dets kretser og lag når skytteren

representerer sin militære avdeling.

For norske skyttere gjelder de amatørbestemmelsene som til enhver tid er gjeldende for

International Shooting Sport Federation (ISSF).

Deltakere i olympiske leker må være kvalifisert i henhold til Den internasjonale olympiske

komités (CIO) vedtekter.

 

Miniatyr (22lr) t.d

15m rifle, 3x10 skudd

15m rifle, 45 skudd stående

50m rifle 60 skudd liggende

50m rifle 3x40 skudd

 

Fra VILTMÅLREGLER for 50 m og 10 m

10.4.2 Spesielle krav til 50 m rifler

10.4.2.3 Ammunisjon

Bare kaliber 5.6 mm (.22"lr) patroner er tillatt.

 

Som man ser, er der nok program å ta av (15m programmet kan jo skytes på enhver pistolbane).

 

P.s Hassel, Øvelse/konkurranse (Ø/K) er den eneste gyldige ervervs begrunnelsen til konkurranse program.

Men gjelder ikke uten at der er ett program å søke på.

 

Du tenkte vel heller på at Trening (Ø) alene, ikke lenger blir godtatt som ervervs grunnlag lenger (man må alltid føre på begge Ø/K).

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...