Jump to content

avliving av bufe.


chopper
 Share

Recommended Posts

Hvor lenge er det humant å vente på saueeier for å få avlivet en sau med avbrekt fot? fant en sau med avbrekt fot i går ettermiddag.... leder for beiteringen var med å lette i går kveld men vi fant den ikke da.... gikk en tur i natt å fant den sammen med to lam... hadde god lyst til å avlive den der og da, men aner ikke ka loven sier om sånt. fikk tak i saueeier no på formiddagen og da skal vi leite på nytt... hva er reglene for sånt? kunne æ ha avlivet den der og da uten at man risikerte at onkel blå sto på døra dagen etter? det var smertefullt å for samvittigheta mi å "feige ut" i natt å la sauen gå der til i dag.

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder ein skade som beinbrudd, so ville eg no ha konferert med saue-eigar før eg eventuelt avliva. Sånn at saueeigaren sjølv får ta vurderinga om dyret skal avlivast eller om han vil forsøke å behandle skaden.

 

Klart, dersom det er heilt klart at det er ei alvorleg skade/sjukdom, og dyret er fullstendig FUBAR, ville eg nok ha avliva tvert. Men grensegangen her er vanskeleg.

Link to comment
Share on other sites

Du er faktisk forpliktet å hjelpe sauen, og du "kan" avlive. Du trenger altså ikke avlive.

 

Lenge leve lovdata. :lol:

 

 

Lov om dyrevern § 4. Hjelpeplikt

 

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

 

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

 

Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren.

 

Bestemmelsen i første og andre ledd gjelder tilsvarende for den som påfører dyr skade, men vedkommende kan ikke kreve dekning av staten for utgifter til hjelpetiltak.

Link to comment
Share on other sites

§ 12. Avliving:

Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Den som benytter bedøvings- eller avlivingsutstyr, skal påse at dette er egnet og vedlikeholdt.

 

Dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt, skal bedøves før avliving. Bedøvingsmetoden skal gi bevissthetstap, og dyret skal være bevisstløst fra før avlivingen påbegynnes og til døden inntrer. Krav om bedøving før avliving gjelder ikke hvis dyret avlives med en metode som gir umiddelbart bevissthetstap. Etter at avliving er utført, skal det påses at dyret er dødt.

 

Avliving i nødstilfelle skal i størst mulig grad skje i samsvar med første og andre ledd.

 

Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement.

 

Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til miljø, utstyr og håndtering i forbindelse med avliving av dyr. Kongen kan gjøre unntak fra bestemmelsene i andre ledd for andre dyr enn landdyr og sjøpattedyr.

Link to comment
Share on other sites

Joda, de KAN spjelkes, men jeg har liten tro på at det ville blitt gjort. Jeg vet hva jeg ville gjort, ringt 112 og sagt at her blir det avliving hvis dere eller jeg ikke får tak i eieren i løpet av veldig kort tid. Vel og merke om jeg hadde kniv med meg. Etter evt avliving kan det være greit å slakte, eller iallefall vomme ut dyret da det kan være spiselig etter f.eks kun et beinbrudd.

Fant en helt nylig påkjørt rein i veikanten for en tid tilbake og ringte 112 og gav beskjed om at de fikk finne eieren og varsle han så skulle jeg begynne å ta ut av dyret i tilfelle det var noe å samle på. Dette var imidlertid ikke tilfelle, men eieren som hadde vært like i næreheten og kom etter bare noen minutter var iallefall glad for at jeg prøvde. Kjenner også til en sak der en rein ble påkjørt og det ble meldt fra om at dyret muligens haltet litt. Eieren var langt inn på fjellet i en annen kommune og kom ikke til stedet før på kvelden. Da lå dyret i grøfta med knekt rygg og ble umiddelbart avlivet. Etter det ble det avis-skriving om saken og endel leven med mattilsynet for reineieren. Så jeg tror nok de aller fleste eiere ville sett på evt avliving med milde øyne. Selvsagt innen rimelighetens grenser. Bare for å understreke det så jeg ikke blir sitert senere i tråden, så kan vi jo selvsagt IKKE drive å løpe etter sauer og geiter osv som vi tror kanskje halter litt for å slå dem ihjel!! Er også klar over at det kan finnes dem som kunne steilet hvis dyret deres ble avlivet av utenforstående, men hvis de ikke er tilgjengelige i løpet av rimelig tid så kommer dyrets lidelser først i mine øyne. En annen ting som kunne vært greit å prøve var evt å få tak i mattilsynet, om ikke annet så for konsultasjon pr tlf. Og så bør man ikke begynne med sånt hvis man ikke har kunnskaper nok til å "slokke lyset" umiddelbart.

 

Dette er mine synspunkter, men at de føles riktige for andre enn meg kan jeg ikke love.

Link to comment
Share on other sites

For sau, så kan de klare seg godt i lang tid på tre bein. Forøvrig spjelkes nesten uten untak alt som er av lam, mens med voksen sau blir det mer en vurderingssak i forhold til lam, tid på året osv (syke dyr hentes normalt hjem til gård/fjøs for oppfølging/avlivning om det ikke kan behandles på beite).

 

Det skal mye til før en går til direkte avlivning av husdyr, da snakker man nok oftest om skader påført av hund eller andre rovdyr.

 

Jeg ville med andre ord ha vært ekstremt forsiktig med å gå til det skritt det er å avlive annen manns bufe, slikt kan bakfyre noe så inn i helsikes.

 

Knekt fot/halting er ikke avlivningsgrunn. Spesielt siden t.d sau relavtivt ofte har forbigående plager med halting, grunnet klaubetennelser, strekk, eller rett og slett for lange klauer. Men eier av husdyr ønsker selvsagt beskjed om alt slikt, for selv å kunne føre kontroll. Eventuelt behandle problemet.

Link to comment
Share on other sites

Er nettopp det som vingemuttern skriv her som er mitt poeng og.

Med mindre det er heilt klare tilfeller der dyret er "beyond all repair", so bør definitivt dyreeigar få ta avgjerdsla sjølv.

 

Det er kanskje lettare å få fram det poenget dersom ein tenker hund i staden for sau. Tenk eit tilfelle der ein hund vart avliva utan å rådføre seg med hundeeigar. Pga ein skade som hundeeigar meinar kunne gå an å lege. Då hadde nok "den barmhjertige samaritan" fått det heitt rundt øyrene. Ville nok blitt hudfletta på dette forumet her i alle fall...

Link to comment
Share on other sites

Ser at det er forskjellige måter å gjøre ting på. Nå vet jeg om minst ett spesifikt tilfelle der nettopp lam har blitt avlivet pga beinbrudd (i samråd med bonden), og tok det for gitt at dette var noenlunde standard praksis. I hvertfall i utilgjengelige områder. I det forrige innlegget mitt hadde jeg vel laget meg et lite "scenario" der jeg tenkte noe sånt som: -Langt fra folk, -Fot som henger og slenger, -Åpenbart plaget av skaden, - Eier ikke tilgjengelig.

 

Selv om sauen har de samme rettighetene som hunden tror jeg ikke sammenligningen er helt relevant da de aller fleste har et helt annet forhold til hunden. Hvor mange kenneler ville det vært hvis valpekullene havnet på slakteriet etterhvert??? Dvs at jeg tror mange ville båret hunden lengere enn sauen for å søke behandling. Skal si meg enig i at man bør tenke seg godt om flere ganger og gjerne konferere med øvrigheten for å unngå bråk i diverse varianter, men til syvende og sist blir dette en vurderingssak for den enkelte.

Link to comment
Share on other sites

Hva som menes med utilgjengelige områder vet jeg ikke, men jeg tror mange ville ha blitt forbauset over hvor langt mange bønder bærer lamma om det er nødvendigt. Samtidigt vet jeg at der er enkelte, som presser sin kapasitet til maks. Og disse bruker avlivning konsekvent på skade, dvs at att blir det født for mange lam i kullet, blir de avlivet. Det samme med mange andre skadescenarioer, der det erfaringsmessig ikke er lønt å tilkalle vetrinær.

 

Dette er dog langt fra normalen, da de fleste gjør som oss. Bærer og kjører dyra hjemm så sant det er mulig. Min far brukte å bære høst store lam med alveld hjem fra de gamle fjellbeita våre, og det var fort 3-4km i terenget før han var ved bilen.

 

Generelt vill jeg si at avlivning av bufe, skal ha minst samme terskel som for som for eksempel hund. Ikke minst siden bufe er rimelig stedbundne, og derfor normalt lett kan finnes igjen om beskrivelsene en får av sted og skade er korrekte (gjerne med nummer på merket for det aktuelle dyret).

 

Så det tryggeste er å gi beskjed til eier, og la den som er best kvalifisert få ta besluttningen selv.

 

P.s Sauer klarer seg minst like godt på tre ben som hunder (selv om de ikke kan slippes i utmark mer, da de ikke kan holde følge med flokken).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...