Jump to content

Våpensøknad revolver, avslag


smith

Recommended Posts

Har ein revolver 357 m/2,5" løp som brukast som spesialrevolver. Har søkt om ein ny 357 med 6" løp som skal brukast i magnumfelt, men har fått avslag pga spesialrevolveren kan brukast til magnumfelt. Eg må selge spesialrevolveren før eg kan kjøpe ein ny. Har klaga på søknaden og blant anna grunngitt med at den ikkje er egna til å treffe blink på so store avstander som er i magnumfelt og treng dermed to revolverar. Er ikkje nok aktiv til å ha reservevåpen. Einaste løysinga er å selge min spesialrevolver 357 og kjøpe ein 6" 357. Då har eg ikkje våpen til å skyte spesialrevolver og kan dermed søke på det og kjøpe igjen min gamle revolver. Skal det være so tungvint? Er det noken som har noken gode råd?

Link to comment
Share on other sites

Det skal ikke være sånn. Regelverket kan gi problemer som dette da et våpen som dekker flere brukområder skal brukes, og en får da ikke ervere nytt våpen. Det er likevel en fortvaltningsmessig skjønnsvurdering, så det er opp til lensmann/politimester.

 

Jeg har en P22 som er brukanes i spesialfelt, men den er desverre ikke til å stole på i konkurranse. Dessuten passer den meg dårlig til å skyte ut over koseskyting. Jeg søkte om ny pistol til å bruke i spesialpistol og begrunnet det med at P22 ikke var egnet i konkurranse. Det hadde lensmann full forståelse for, og innvilget nytt våpen til spesialpistol. Heldigvis finnes det folk i forvaltnigen med en inntakt forståelse....det er synd at slike regler som dette skal bremse sunne sport- og fritidsaktiviteter som i ditt tilfelle.

Link to comment
Share on other sites

Våpenkontoret har ikke gjort jobben si her, og sånn er det dessverre flere steder.

Når man driver konkurranseidrett skal man kunne skaffe seg det utstyret man trenger for å være konkurransedyktig.

Loven skal ikke legge slike begrensinger som omtales her, og det skyldes heller at våpenkontoret ikke har peiling på hva de driver med, ergo burde de ikke hatt den jobben heller.

Kan man godtgjøre et behov, så skal man også få innvilget det man søker på.

Jeg ville i første omgang ha forfattet en klage med en god forklaring på hva forskjellen på bruksområde og begrensinger er, med attestasjon fra klubben, evt. skytterkrets/forbund.

I tillegg ville jeg hintet litt om det meningsløse i at du må selge våpen 1 for å kjøpe våpen 2, og at du derfor må kjøpe våpen 1 igjen siden den ikke kan brukes som våpen 2....

Link to comment
Share on other sites

Forskriftens § 13.: "Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene."

 

Etter dette er det kun ved identiske krav til våpen at man "må" bruke samme våpen. Jeg hadde ikke tatt et slikt avslag stående oppe.

Link to comment
Share on other sites

En bevilgende myndighet som ikke vet hva vi driver med har ikke annet valg enn å følge sitt eget hode.De leser gjerne boka akkurat som en viss annen leser bibelen.

Helt til du har overbevist ham/dokumentert at du har rett og krav på et positivt svar.

Gjerne med hjelp av dokumentert aktivitet,resultatlister eller regelverket for det omsøkte våpen/øvelse.

Du søker jo fordi du trenger ett våpen du kan hevde deg i en spesiell øvelse med.

Det går an å stille med en 2,5 tommer i magnumfelt,men det er langt ifra hensiktsmessig.

Det blir mere ett handicap.

Det er det flere av de som bevilger som ikke vet hva vi driver med ,og som trenger en forklaring før de skjønner viktigheten av dette momentet.

Link to comment
Share on other sites

§13 i foreskriften burde være nok, men jeg har selv ved søknad motsatt vei (har en 586 med 6" løp) dokumentert at denne ikke er lovlig i spesialrevolver. Og har lagt ved alt om mål, vekt etc (riktignok ikke merke og modell som de hele tiden maser om, men som ikke sier dem en eneste ting i denne sammenhengen, siden de ikke spør om løps lengden), og har fått avslag og måtte klage til pod (har ikke fått svar ennå). Så selv med metervis av info, er det slettes ikke sikkert de fatter noe som helst.

Og merk at jeg hadde 27 starter ved søknadstidspunktet i fjor, og fikk godkjent 2 reserve våpen (22lr/45acp uten å påføre merke/modell). De er så innkonsekvente og til tider bortreiste, at en får lyst til å rive av seg håret i frustrasjon over vankunna. Regn med det uventetede med den gjengen der, har de fått det for seg at de skal ha en info om noe, så betyr det ingenting om den infoen ikke er relevant for deres jobb. Det er enten å spille med til deres melodi, eller å dra de til pod.

Link to comment
Share on other sites

Det er ofte postivt at man klager videre opp i systemet, slik at lokal forvaltning kan få den nødvendige rettesnoren på hva som er riktig behandling av søknader og tolking av Behov. Mye av poenget med den nye forskriften når den ble utarbeidet var jo å viske ut de enorme lokale forskjellene men det har altså ikke skjedd.

 

Forøvrig så har jeg stor tro på å prøve å forutsi hva slags reaksjoner man kan få og dokumentere aktivitet og regelverk. :F eksempel et bilde av spesialrevolveren i måle kasse sammen lignet med annen revolver osv. Og gir de seg ikke da ville jeg ha lagt ut spesialrevolverene for salg for en million korner hos våpen handler, kjøpet en .38 revolver til felt, en 357 til magnum 2 og så søkt om spesial revolver. (Og forhandlet meg frem til en pris med eieren av spesialrevolveren til en million korner) :twisted: Men fordrer at du har aktivitet som tilater erverv av et våpen til alle forbundets skyteprogrammer.

 

Men poenget er at man ikke skal anta at forvaltningen kan spesielt mye om våpen og skyteprogrammer. Det er egentlig ikke jobben deres heller. Det er søker som skal dokumentere behov. OG det er mange egentlig veldig dårlige til. Det er f.eks ikke å dokumentere behov å si at spesial revolveren er for kort til vanlig felt. Legg med kopi av regelverk, bilder osv, eller ta med våpnet fysiks på kontoret for å vis det. (Kan være lurt å ringe først og avtale dette...)

Link to comment
Share on other sites

Stikkordet idag når man ønsker å utvide våpensamlingen til trening og konkuranse er vel tre ting . Aktivitet, aktivitet og aktivitet. :?: Sist jeg søkte ble jeg oppringt og bedt om å dokumentere min aktivitet. Jeg tok utskrift av mine stevnestarter for 2009 på søketidspunket. Da jeg klasket papirbunken med noen og tjue starter (Juni 2009) på disken hos Våpenkontoret var det ingen problem. 8) Men det ikke noen tvil om at dette behandles forskjellig fra distrikt til distrikt...

Link to comment
Share on other sites

du har nettop oppdaget at det lønner seg å kjøpe ting i "riktig" rekkefølge. våpenkontoret har gjort jobben sin korrekt, du har allerede et våpen som KAN brukes, og derfor skal du ikke få innvilget et til, velkommen til byråkratistaten gnore.

 

Her tar du grundig feil, dette er to våpen med helt forskjellig bruksområde og søknaden burde derfor vært invilget :!:

 

Stikkordet her er nok hva du har skrevet i feltet "bruksområde" i søknanden ved kjøp av det første våpenet.

Dette er det ingen problem å få endret i etterkant :wink:

Link to comment
Share on other sites

Det er du som tar feil Triggerhappy.

Våpenkontoret har tolket forskriften bokstavelig, og mener at en revolver i f.eks kaliber .38 spes kan brukes til felt. Det er fra skytters ståsted ulogisk og dumt, og vedtaket er urimelig. Men det er forsåvidt korrekt. Men så lenge skytter kan dokumentere et behov og det inkluderer å poengtere hvorfor en snub ikke egner seg for felt og vedkommende for medhold vil det også være rikgit å innvilge. Men det kommer jo an på aktivitet og antall andre våpen.

 

En anen ting somjeg stadigvekk ser i slike diskusjoner er at folk glemmer litt at det er forskjellige tolkninger på de forskjellige våpenkontorene rundt om kring. Så det å utale seg skråsikkert om noe som gjelder i eget distrikt er litt på kanten, da det ikke nødvendigvis gjelder i et annet. Det er lov, forskrift og tildels rundskriv vi må forholde oss til.

Link to comment
Share on other sites

........Skal det være so tungvint? ........

 

Nei det skal ikke være så tungvint, men det er det.

 

Jeg ville skutt 5 feltstevner, grov og revolver. Da har du 10 skytinger og kan forlange søknaden innvilget.

 

Bor du på vestlandet? Da finner du lett fem stevner hvis du kan reise litt.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Det er fatisk du som tar feil Hassel. Den gamle forskriften hadde det upresise"Ingen gis tillatelse til å erverve og inneha mer enn ett skytevåpen av en bestemt type uten å godtgjøre et særlig behov for å ha flere slike våpen." Den passusen er borte (forsvant ved innføringen jaktvåpengarderoben (§ 12.)) i dette tilfellet gjelder nå § 13.:

 

§ 13. Erverv av våpen til øvelses- og konkurranseskyting

 

Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. For å få tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver skal søker dokumentere seks måneders aktivt medlemskap i slik forening.

 

Skytterorganisasjonen skal være godkjent i samsvar med § 24. I tillegg skal den, i henhold til lovlig program utarbeidet av skytterorganisasjonen, arrangere årlige, terminfestede og organiserte skytinger med den våpentype som det søkes tillatelse for.

 

Tillatelse etter første ledd gis kun til slik våpentype som lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program. Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene.

Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om kravet til aktivitet for å erverve og inneha flere våpen av samme type.

 

Politimesteren kan dispensere fra første ledd, annet ledd og tredje ledd første punktum dersom særlig grunner foreligger. Politimesteren kan også dispensere fra tredje ledd annet og tredje punktum dersom søkers aktivitet tilsier det.

(Min utheving)

 

Som før nevnt så er det etter dette kun ved identiske våpenkrav (samme program, eller forskjellige program med samme våpenkrav) man ikke uten videre kan ha flere enn ett våpen. Avslaget bærer preg av at man ikke har lest/forstått forskriften.

Link to comment
Share on other sites

 

Men poenget er at man ikke skal anta at forvaltningen kan spesielt mye om våpen og skyteprogrammer. Det er egentlig ikke jobben deres heller. Det er søker som skal dokumentere behov. OG det er mange egentlig veldig dårlige til. Det er f.eks ikke å dokumentere behov å si at spesial revolveren er for kort til vanlig felt. Legg med kopi av regelverk, bilder osv, eller ta med våpnet fysiks på kontoret for å vis det. (Kan være lurt å ringe først og avtale dette...)

 

Skal man ikke forvente at ansatte i offentlig forvaltning ikke har kunnskaper om eget fagområde?

 

Forøvrig enig i det du sier om at søker og har et ansvar for å sørge for tilstrekkelige opplysninger i søknaden..

Link to comment
Share on other sites

Hadde eit liknande tilfelle i klubben vår. Da hadde politiet innhenta "ekspertråd" om at ein revolver med 2" løp var heilt uproblematisk å bruke ut til 100 m.... Skulle gjerne visst kven den eksperten var... Men da skaffa eg søkaren dokumentasjon på at ein skyt på avstandar opp mot 200 m i NM-Spesialtfelt. Da gjekk den gjennom :roll:

Link to comment
Share on other sites

Politidirektoratet minner om at det er politimesterens ansvar å sørge at de som skal

behandle våpensaker har fått den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre denne

oppgaven på en tilfredsstillende måte. Denne opplæringen må, foruten å gi en inngående

kjennskap til gjeldende våpenlovgivning, også omfatte grunnleggende kjennskap til de

forskjellige våpentyper samt kjennskap til de godkjente skytterorganisasjoner og de våpen

som er tillatt benyttet i de forskjellige skyteprogram som disse forbund administrerer.

Det forutsettes at delegasjon av avgjørelsesmyndigheten i våpensaker ikke blir foretatt før

nødvendig opplæring er gjennomført.

 

Fra rundskriv 2009/009 Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker

Link to comment
Share on other sites

Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program. Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene.

Det betyr dessverre ikke at jeg har feil , eller at våpenkontoret har behandlet saken feil. Uansett hvor teit det er i den virkelige verden. Det finnes ikke et krav om minimums løpelengde i felt, så en ruger så101 med 2 1/4" løp er fullt ut godkjent og tillatt til bruk i revolverfelt (og NFPS praktisk revolver og siv pist 4, for den saks skyld)

 

Forøvrig er ikke passusen om et våpen av vær type fortsatt i våpenloven? (ikke forskrift)

Link to comment
Share on other sites

Feilen (etter min oppfatning) er at man har hengt seg opp i den nevnte passusen om mer enn ett skytevåpen av en bestemt type. Vrangvillige saksbehandlere kunne inntil nylig brukt den for å avslå, men er det intet i loven m/forskrift som tilsier at man ikke skal kunne få ervervstillatelse til våpen til Magnumfelt 1 selv om man har en snubnose i .357 M fra før. Avslaget kan vanskelig være hjemlet i forskriftens § 13., så hva er det hjemlet i?

 

Passusen var i den gamle forskriftens Del I. Om erverv m.v. av skytevåpen og våpendeler (lovens kapittel II). Våpenloven i seg selv sier (§ 7.) kun at den som vil ha våpen må ha tillatelse fra onkel og at tillatelse bare kan gis snille gutter som har behov eller annen rimelig grunn.

Link to comment
Share on other sites

Vi deler helt klart samme mening her. Ulempen er når de som forvaler ikke gjør det. Jeg fikk avslag på rifle, bolt i 6,5 til metalsilhuett (stående skyting på intill 500 meter) pga at jeg har registrert en Mauser rifle i .308 med scout kikkert til praktisk rifle... med nettop "samme type" som argument.

Link to comment
Share on other sites

Det finnes ikke et krav om minimums løpelengde i felt, så en ruger så101 med 2 1/4" løp er fullt ut godkjent og tillatt til bruk i revolverfelt (og NFPS praktisk revolver og siv pist 4, for den saks skyld)

 

Ah, men forskriften snakker bare om programmer med identiske krav, og man kan ikke i fullt alvor hevde at kravene til Spesialrevolver og Magnum 1 er i nærheten av å være dette.

Link to comment
Share on other sites

Joda. Og jeg kan hevde at ytringsfriheten gir meg rett til å bite hodet av kattunger på Karl Johan uten at det blir mer riktig av den grunn.

 

Nå skal det sies at fortolkninger av lover og regler er en egen kunstform, og det er derfor ikke alltid like lett for oss som bare kan bruke sunn fornuft. Men når de bruker begrepet "identisk" så må det da for pokker innebære mer enn "kan brukes"? Jeg mener at saksbehandler her har gjort en grov feiltolking av regelverket og at slikt ikke skal godtas.

 

Politiet er alt for flinke til å tolke regler som en viss mann leser bibelen, dette er ikke første gang slikt skjer. En kamerat fikk avslag på en pistol under henvisning til jaktvåpengarderoben i den nye forskriften, til tross for at forskriften ikke hadde trådd i kraft på det tidspunktet. Anken ble selvfølgelig godkjent, men det forbanner meg at slikt ikke får noen konsekvenser for saksbehandler. Om dette ikke var et bevisst brudd på forvaltningsloven vitner det om inkompetanse som grenser til det kriminelle, hadde en av oss skyttere gjort en liknende feil kunne vi risikert våpenkortet og fått en dom som bonus.

Link to comment
Share on other sites

her er jeg 100% enig med deg. Det er derfor det bra at kammeret blant annet kan virke som et sted hvor man kan få diskutert og delt slike erfaringer, og kanskje snappe opp andres erfaring som er relevant.

Det med begrepet "type" er noe jeg håper man får gjort noe med i en eventuell ny våpenlov. det er så sinnsykt uspesifisert! :evil:

Link to comment
Share on other sites

Det med begrepet "type" er noe jeg håper man får gjort noe med i en eventuell ny våpenlov

 

De har jo gjort noe med det:

 

Tillatelse etter første ledd gis kun til slik våpentype som lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program. Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene.

 

Den eneste referansen til "type" her er i kravet til at våpenet skal være tillatt brukt i den aktuelle øvelsen. Problemet er nok heller at man ikke kan skrive regler som ikke kan feiltolkes av de som ønsker å gjøre det.

Link to comment
Share on other sites

Det er ille at det er den lille enkeltskytter som skal måtte stri med urettferdighet og forskjellsbehandling.

Her burde organisasjonene, dvs. NSF osv. ha vært på banen for å få POD til å forfatte et rundskriv som tjener hensikten og formålet.

Slik jeg oppfatter det, har det vært for stille fra forbundenes side.

Link to comment
Share on other sites

Feilen (etter min oppfatning) er at man har hengt seg opp i den nevnte passusen om mer enn ett skytevåpen av en bestemt type. Vrangvillige saksbehandlere kunne inntil nylig brukt den for å avslå, men er det intet i loven m/forskrift som tilsier at man ikke skal kunne få ervervstillatelse til våpen til Magnumfelt 1 selv om man har en snubnose i .357 M fra før. Avslaget kan vanskelig være hjemlet i forskriftens § 13., så hva er det hjemlet i?

 

Passusen var i den gamle forskriftens Del I. Om erverv m.v. av skytevåpen og våpendeler (lovens kapittel II). Våpenloven i seg selv sier (§ 7.) kun at den som vil ha våpen må ha tillatelse fra onkel og at tillatelse bare kan gis snille gutter som har behov eller annen rimelig grunn.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bor man utenfor Oslo er det mye lettere med flere våpen i samme kaliber (Lillestrøm)

 

Her i Oslo har kriminelle gjenger fritt fram fra alt fra 22- MP5 uten våpenkort......

 

Mulig de blir utlevert på NAV ?

Bare en tanke fra meg.

Link to comment
Share on other sites

Den eneste referansen til "type" her er i kravet til at våpenet skal være tillatt brukt i den aktuelle øvelsen. Problemet er nok heller at man ikke kan skrive regler som ikke kan feiltolkes av de som ønsker å gjøre det.

 

Sr ut til at du nok en gang har helt rett. jeg må ha blandet forskrift og lov under denne "type" diskusjonen. Finner ikke begreopt i verken lov eller Forskrift.

Link to comment
Share on other sites

----------------------------------------------------------------------------------------

Bor man utenfor Oslo er det mye lettere med flere våpen i samme kaliber (Lillestrøm)

 

Her i Oslo har kriminelle gjenger fritt fram fra alt fra 22- MP5 uten våpenkort......

 

Mulig de blir utlevert på NAV ?

Bare en tanke fra meg.

 

Urkle...

Det var jo både nyttig g intelligent å dra inn i tråden. Hva har har kriminelles tilgang på illegalvåpen med denne debatten å gjøre?

Det er slik at det er forskjell på behandlingen av søknader i forskjellige distriket, og det er heldig for noen og uheldig for andre.

Jeg ble kaldt inn på teppet når jeg flyttet fra Oslo til Lillestrøm og spurt om hvorfor jeg trengte 4 9mm pistoler og 5 .357 magnum revolvere... (altså innvilget i Oslo)

Link to comment
Share on other sites

----------------------------------------------------------------------------------------

Bor man utenfor Oslo er det mye lettere med flere våpen i samme kaliber (Lillestrøm)

 

Her i Oslo har kriminelle gjenger fritt fram fra alt fra 22- MP5 uten våpenkort......

 

Mulig de blir utlevert på NAV ?

Bare en tanke fra meg.

 

Urkle...

Det var jo både nyttig g intelligent å dra inn i tråden. Hva har har kriminelles tilgang på illegalvåpen med denne debatten å gjøre?

Det er slik at det er forskjell på behandlingen av søknader i forskjellige distriket, og det er heldig for noen og uheldig for andre.

Jeg ble kaldt inn på teppet når jeg flyttet fra Oslo til Lillestrøm og spurt om hvorfor jeg trengte 4 9mm pistoler og 5 .357 magnum revolvere... (altså innvilget i Oslo)

 

------------------------------------------------------------------------------------

Forumtroll ?

 

Du kaller meg uintellegent på en pen og flott måte.

 

Du hadde 9 håndvåpen da du bodde innenfor innenfor Oslos grense ?

 

Flott jobba.

 

Du er lite troverdig, sorry

Link to comment
Share on other sites

@SW586. En god del av oss her inne kjenner Hassel fra skytebanen(e), så vi vet hvor høyt hans aktivitetsnivå er. Et nivå du (kanskje) aldrig vil klare å komme opp i. Derfor har han, og flere, mange håndvåpen. Samme hvor vi bor. Enkelt og troverdig.

 

Forresten det ble nevnt to kaliber, ikke et ord om hvor mange håndvåpen han hadde da han bodde i Oslo :wink:

Link to comment
Share on other sites

@SW586. En god del av oss her inne kjenner Hassel fra skytebanen(e), så vi vet hvor høyt hans aktivitetsnivå er. Et nivå du (kanskje) aldrig vil klare å komme opp i. Derfor har han, og flere, mange håndvåpen. Samme hvor vi bor. Enkelt og troverdig.

 

Forresten det ble nevnt to kaliber, ikke et ord om hvor mange håndvåpen han hadde da han bodde i Oslo :wink:

 

Hei,

Jo det ble nevnt 4+5 . i 4 i 9 og 5 i .357. altså 4+5=9

 

Jeg unner Hassel alle våpen han ønsker i de kalibre han ønsker.

Beklager misforståelsen. Jeg er ingen vanskelig person. Ønsker selv lettere kjøp/salg for oss

seriøse skyttere.

Link to comment
Share on other sites

Heh...

Første gangen jeg har blitt kallt troll og lite troverdig. Artig!

-9- NI håndvåpen??? det skulle tatt seg ut kan man klare seg med det altså? tror jeg ikke noe på :mrgreen:

( vi har ikke nevnt ting i .22 / .32 HR Mag / 44-40 / .45 colt / .45 ACP / .44 Perk / .45 perk / 44 magnum / 454 Cassul )

 

@ Hassel: Det er vel ikke mye tvil om at alfabetgjengene og andre i samme bransjen ikke har gjort det enklere å være lovlydig våpeneier/idrettsutøver ?

Nja.. det er en litt ustabil påstand, for de gutta affiseres lite av våpenloven. men no påvirkining har det nok. Dog så har det da vitterlig ingen ting i en debatt rundt forvaltning av av en våpensøknad å gjøre.

Link to comment
Share on other sites

Eller som jeg sa til saksbehandleren da jeg ble innkalt til samtale pga. 5 søknader på en gang (det var, som han sa, litt uvanlig...): "Jeg ville vært mer skeptisk overfor han som eier ett våpen enn han som eier 20. De som eier en god del våpen pleier å være engasjerte og seriøse skyttere og jegere, og som virkelig vet hvordan våpen skal og ikke skal behandles, samt at de blir nøye sett etter i sømmene for hver søknad".

Jeg fikk godkjent alle søknadene der og da.

Link to comment
Share on other sites

jeg ser av tidligere innlegg at det betviles at faktorkrav kan oppnås med 2,5 ",det slutter jeg meg til jeg brukte den første tiden en m66/4" i mag 1 og for og klatre opp i nok faktor ble det brukt n110/17 grains for og klare kravet med litt margin ,dette da med en 158 grains kule. Denne ladningen ANBEFALES IKKE ,den var rettogslett vond og skyte og om man da reduserer løpet til 2.5" så går ikke det med 158 grainskule.( forøvrig ble det jevnlig pusset, med 60 skudds intervall!)

Link to comment
Share on other sites

Denne ladningen ANBEFALES IKKE ,den var rettogslett vond og skyte

 

Jeg tipper du har større bekymringer enn komfort med den ladningen, den ville jeg ikke skutt i noe våpen. Men du har nok helt rett i at man ikke får en 2,5" til faktor, ville bare ikke påstå for mye siden jeg ikke har kronografert slikt. Jeg HAR skutt 158/15/N110 i min 2", og det var faktisk ikke noen ekstremt ille opplevelse. Løpet ble rett og slett for kort til å utnytte kruttet, spreke N340-ladninger er langt verre. Tror jeg var oppe i 9-10grs med N340 bak en 125 XTP, da sa håndleddet stopp etter to skudd. Dette var innendørs, og akustikken var .... unik. :shock:

 

Så hva er konklusjonen? Anke, anke anke. Argumenter:

 

1. Feil fortolkning av forskrift (krever ikke at man må nøye seg med eksisterende våpen som er tillatt).

 

2. Forskrift gir rom for skjønn:

Politimesteren kan dispensere fra første ledd, annet ledd og tredje ledd første punktum dersom særlig grunner foreligger. Politimesteren kan også dispensere fra tredje ledd annet og tredje punktum dersom søkers aktivitet tilsier det.

 

3. Eksisterende våpen oppfyller i praksis ikke kravene til klassen (faktor på 190).

 

4. Om eksisterende våpen avhendes vil man ha et legitimt behov for et identisk våpen etter at nytt våpen er kjøpt. Jeg er dog usikker på om dette er et godt argument siden de kan finne på å avslå begge våpnene på rent trass, men i en verden hvor sunn fornuft råder burde dette belyse hvor urimelig avslaget er.

Link to comment
Share on other sites

@ S&W586: øhhh..... Hva mener du egentlig ?

 

@ Hassel: Det er vel ikke mye tvil om at alfabetgjengene og andre i samme bransjen ikke har gjort det enklere å være lovlydig våpeneier/idrettsutøver ?

 

Hei, til deg og Hassel

 

Jeg ser nå at jeg har dumma meg ut noe skikkelig.

 

Fikk min første M19 i .357 i 1982. Mauser i samme år, pluss en Marlin i .22 samme år.

 

Kjære Hassel, vennligst se bort fra mine dumme skriv.

 

Jeg var så uvitende ang mange våpen i samme kaliber i Oslo.

 

Trodde det var en i samme, som politiet sier.

 

Det med troll og ikke troverdig trekkes herved tilbake og har ingen mening.

 

Mvh,

 

Nils

Link to comment
Share on other sites

Det med begrepet "type" er noe jeg håper man får gjort noe med i en eventuell ny våpenlov

 

De har jo gjort noe med det:

 

Tillatelse etter første ledd gis kun til slik våpentype som lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program. Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene.

 

Den eneste referansen til "type" her er i kravet til at våpenet skal være tillatt brukt i den aktuelle øvelsen. Problemet er nok heller at man ikke kan skrive regler som ikke kan feiltolkes av de som ønsker å gjøre det.

Våpentype er jo definert til følgende:

Gruppe definisjon av våpentype:

Enhandsvåpen, Tohåndsvåpen.

 

Normal definisjon av våpentype:

Revolver, Pistol (enkeltskudd), Pistol halvauto, Pistol helauto, Rifle (enkeltskudd), Rifle repeter, Rifle halvauto, Rifle helauto, Hagle, Hagle repeter, Hagle halvauto.

 

Kaliber har ingenting med definisjonen av våpentype å gjøre, ei heller programtillhørighet o.l.

 

Så når man t.d søker på ett våpen til NFS Finfelt, Har man to valg under våpen type, enten Revolver eller Pistol halvauto (kaliberet er i nevnte eksempel gitt, men har ellers ingen ting med våpentype å gjøre).

 

§13 gir nå klarhet i dette, ved å spesifisere krav til identiske våpenkrav før begrensningene utløses.

En slik klar spesifisering av når begrensningen trer i kraft, betyr selvsagt uten videre at det motsatte da er lov.

 

I tillegg har vi rundskriv 2009/009 som klart spesifiserer kravene til når en innvilges flere våpen. Dette rundskrivet kan ikke oppfattes på annen måte, enn at man i de tilfeller man som søker gjør krav på å få innvilget søknader med nevnte rundskrivs som del dokumentasjon, skal få innvilget dette så langt rundskrivets krav til aktivitet er dokumentert. Eller så må søker få inndratt samtlige våpenløyver, p.g.a en eller annen form for uskikkethet.

 

Det bør nå være slutt på det enkelte våpenkontors mulighet til å synse om dette, da politimesterens adgang til å kunne innvilge, nå i prinsippet er styrt av rundskriv 2009/009 sine. klare rettningslinjer for når de skal/skal ikke innvilge. Kort sagt, den lokale politimesterens rolle, er nå redusert til skikkethet vurdering, og kontroll av søknader i forhold til aktivitet og program. Og ikke om en skal få ha eller ikke ha de våpen en har behov for, da antall, type, og kaliber nå styres av skytterforbundens program og rundskriv 2009/009.

 

Med dette sier jeg ikke at det har blitt fritt frem (på ingen måte), men at det nå ikke er opp til saksbehandler å synse i samme grad som før. Så sant man som søker har dokumentert slik at saksbehandler har de nødvendige opplysninger for å vurdere om søknaden og dens dokumentasjon er korrekt og innenfor lover og foreskrifter (samt rundskriv).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...