Jump to content

En bok alle burde lese.


Fossdal

Recommended Posts

  • Replies 112
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Den tar opp mye som burde ha blitt kjent i forbindelse med krigen (og etterspillet).

 

Dette var alminnelig kjent etter krigen men folks vilje til å huske det som passet best og som seierherrene ønsket var såpass sterk at i dag er det omtrent ingen som vet hvem Langeland var.

Langeland var heller ikke alene i sine protester om forholdene rundt rettsoppgjøret, temaet ble heftig debatert i avisene og flere injuriesøksmål var oppe til rettslig behandling.

Link to comment
Share on other sites

For de som er interessert i Norge under annen verdenskrig, er major Langelands bok en absolutt nødvendighet. Han skrev forøvrig en oppfølger i 1949 - Forat I ikke skal dømmes. Den dreier seg delvis om det samme som den første boken, men er i hovedsak en kritikk av regjeringens manglende evne/vilje til å bygge opp et brukbart forsvar etter krigen. Kritikken var høyst berettiget, men fikk ingen effekt. Resultatet er dagens norske 'forsvar'. Det er bra at Langeland slapp å oppleve det.

Link to comment
Share on other sites

Denne tråden bør kanskje ligge under biblioteket i stedet for under off-topic.

Jeg er enig med Fossdal at dette er en bok som flere bør få med seg. Ikke minst bør vi få med oss hva som skjedde i forkant av krigen. Den forsvarspolitikken som ble ført da minner meg om noe, men hva?? Kan det være den politikken som blir ført i dag?

Jeg er også enige med Chiefen om at folk husket best det de ville huske, men de fikk da utrolig god hjelp med å velge hva som skulle huskes. Hvem ble opplyst om regjeringens virke og holdninger under krigen? Hvem fikk vite at regjeringen nesten gav bort Svalbard? Hvem fikk vite om den skammelige behandlingen av enkelte "brysomme" offiserer under og etter krigen? De som ikke hadde partiboka i orden. Lista er lang, så oppgjøret etterkant av krigen var kanskje en god avledning? Hvilken takk fikk partisanene i Finnmark? Jo den samme takken som de som ikke hadde helt samme syn som de som styrte: Overvåkning, avlytting og registrering. I noen tilfeller korrekt, men for det meste ikke.

Det stoppet imidlertid ikke der. Hvem fikk opplysning om skadevirkninger og senvirkninger etter prøvesprengninger rundt om i verden? Vi som er født på 50 og 60-tallet kan være glade for at vi ikke er selvlysende. Slik kan jeg fortsette, men nøyer meg med å si at vi bør kjenne historien vår, og gjerne se litt bak historien også.

 

Sofakriger

Link to comment
Share on other sites

Uten tvil en interessant og viktig bok jeg bør lese. Det er alltid interessant å få informasjon fra den andre siden også og ikke bare den offisielle. Dette gjelder også boka om general Carl Gustav Fleischer.

Ikke for å kuppe tråden din, men ei annen lesverdig bok i samme gate er The Great Betrayal av Ian Douglas Smith. En mann som i sin tid var hatobjekt nr.1 og uønsket i Norge.

Link to comment
Share on other sites

"Alt er kjent, ingenting er nevnt. Alt skal være tyst, for ingen vill vite." Dette virker til alle tider å være samfunnets innfalsvinkel (fremmelsket og dyrket av systemet).

 

Regjeringers svik, statsforvaltningens uhyrligheter, den sterkes "rett" til knebling av "sannheten" (eller alternative sannheter). Alt dette vet eller mistenker de fleste av oss som kan observere og tenke selv. Sier man tingene bent ut, er svaret fra samfunnet at man er en løgner, oppviggler, eller bent ut sviker om ikke noe annet måtte passe.

 

Jeg har lest litt her og der, og har etterhvert fått med seg såpass at tingene ikke var som de skal i norges rike (det ser vi desverre i dag også, man trenger ikke engang lete for å få med seg det :( ).

 

Spørsmålet man må stille seg selv, er om øket kunskap om forholdenes utbredelse. Oppveier den psykiske belastningen av skammen man føler over nasjonen og ens kollektive ansvar, når en vet mer om hvor ille det egentlg var.

 

Svaret er at man som borger av en nasjon, er pliktig til å holde seg orientert om hva som skjer/har skjedd i nasjonens historie. Nytt som gammelt, godt eller galt. Bare slik kan man ta standpunkt, og bare slik kan man ruste seg til å gjøre det rette om historien kommer og banker på ens egen dør.

 

Biblioteket neste for min del.

Link to comment
Share on other sites

Biblioteket neste for min del.

 

Tviler på at du finner denne boka på et offentlig bibliotek, utviskelsen av Langeland er omtrent total.

 

En kan feks søke på Norgeslexi, som skryter av å være en online kilde til informasjon om WW2 i Norge, Langland (leder av MILORG D13 (Oslo)42-44 og sjefen til feks Gunnar Sønsteby, jobbet for regjeringen i London fra 44 til frigjøringen) er ikke nevnt der.

Link to comment
Share on other sites

Takk for lesetips. Det er forfriskende og sunt at slikt kommer i søkelyset igjen, så denne skal kjøpes inn!

 

Dagens situasjon er at Norge er en særstilling i verden pga. vår plassering på kartet. En kan f.eks. nevne fiskeriene i Barentshavet/nordområdene, havområdene for innseilingen til Murmansk, olje- og gassforekomstene i de omstridte områdene i Barentshavet, suvereniteten over Svalbard, den fremtidig isfrie passasjen over nordpolen. Samtidig ruster russerne opp i nord, spenningen øker, og Norges beredskap og tilsvarskapasitet blir stadig oftere testet av russerne. Vi fjerner oss fra EU ved vår alenegang i Europa, invasjonsforsvaret er lagt ned, og tilstedeværelsen i nordområdene fases målrettet ut. Legg til en feig holdning fra norske myndigheter overfor Russland.

 

Neida, det blir ikke krig til neste år eller i 2015. Sikkert ikke i 2025 heller. Men hvordan er ståa i 2050, mon tro? Oppe i gråsonen og omkringliggende områder ligger anslagsvis 3-4 norske gass- og oljeformuer under havbunnen. Situasjonen er virkelig slik at det er besnærende å trekke paralleller til linja til Halvdan Koht.

Link to comment
Share on other sites

Man ser jo mye av det samme idag, heimevernet trener vel snart bare på å ta terrorister(hva enn definisjonen på de er). Forsvaret generelt har vel snart ikke igjen vernepliktige soldater, lurer på hvor mange som dimmes før tida idag. Men om det blir krig, tviler jeg på, ser man på forberedelsene ligger det mer an til Sovjet-stil overtagelse, EU-systemet ligner mer og mer på Sovjet. Og våre politikere er nok like mye med på det som i 1940.

Link to comment
Share on other sites

Er mye grums om krigen som ikke diskuteres så mye offentlig i norge.

Noen stikkord er;

Alta Bn, 6.div og felttoget i narvik.

Store avdelinger i sør norge som ga seg uten å løsne et skudd.

Behandlingen av general Fleischer

Partisaner i finnmark.

Osvald gruppen.

Og XU, som var hemmeligstemplet helt frem til 1988 for ikke å ta glansen fra Milorg.

Link to comment
Share on other sites

Langeland presenterte et livsviktig problem i klartekst. Er den mindre nå enn da han skrev det for 60 år siden?

Hva tenker du om det?

 

Jeg vil si at problemet er mye større i dag. I dag er størstedelen av den norske ungdom i så dårlig fysisk form at de ikke er i stand til å forsvare noe som helst, selv om viljen skulle være der...noe den stort sett ikke er.

Link to comment
Share on other sites

Et HV som ikkje har råd til øvelser, nye fregatter som stort sett ligger til kai på grunn av det samme, stadige nedbemanninger, glimrende strategiske forsvarsanlegg som blir solgt unna til privat eie, osv, osv, joda buksene forblir rundt anklene ved eventuelt et nytt møte med krig, som sist... :roll:

 

Og den boka skal eg bestille, har hørt om den saken, det skal bli artig å lese historien, takk for tipset Fossdal. :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil si at problemet er mye større i dag. I dag er størstedelen av den norske ungdom i så dårlig fysisk form at de ikke er i stand til å forsvare noe som helst, selv om viljen skulle være der...noe den stort sett ikke er.

Enig.

Forsvarsviljen (og evnen)er desverre jevnt over laber

Link to comment
Share on other sites

Her er var det mye EKKEL sannhet.

Sannheten angående dagens forsvar får andre skrive.

Noen tanke kors.

Hvor mange orlogsfartøyer hadde vi i 1905?

Hvor mange orlogsfartøyer hadde vi i 1939?

Hvor mange orlogsfartøyer hadde vi i 1945?

Hvor mange orlogsfartøyer hadde vi i 1970?

Hvor mange orlogsfartøyer har vi idag?

 

Hvormange av Forsvaret Offiserer har utlevert tjeneste våpen?

Hvormange Forsvarets Offiserer kan bruke Tjenestevåpenet?

Link to comment
Share on other sites

Til Fossdal

 

Det er ikke det samme Arbeiderpartiet som sitter ved makten i dag som i 1940-45.

Det er heller ikke den samme Aftenposten som utgis i dag som den Aftenposten som hyllet Hitler i tredveårene, som hilste nazistenes maktovertakelse i 1933 velkommen, og som hadde en mengde rosende omtaler av Hitler og nazismen.

7. mai 1945 trykket Aftenposten Knut Hamsuns nekrolog over Hitler på førstesiden, og det var under krigen Aftenposten la grunnlaget for det annonsemonopolet avisa har hatt i mer enn seksti år...

Det er heller ikke det samme Bondepartiet...

Det blir for dumt å bruke seksti år gammel historie for å oppnå politiske poenger i dag.

For øvrig er jeg ganske enig med trådstarter. Man kan grine over den politiske og militære ledelse den gang, og sukke over den politiske og militære ledelse i dag. Det kan virke som at man ingen ting har lært, men det handler ikke om det. Det handler om allianser, og hvor viktig man synes det er å være inne i varmen hos Nato og Eu.

 

gg

Link to comment
Share on other sites

En tankevekker dette også. Fra Norsk Militært Tidsskrift 1990.

http://www.krigshistorie.net/sand_bruknegevaer.html

 

Det er så til de grader uhyrlig at tanken på at det samme Arbeiderpartiet sitter med makten i dag blir helt uvirkelig. Men der er vi.

 

"Jeg tvinges til å spørre de lærde herrer: Var det norsk fattigdom som gjorde at Arbeiderpartiet drev med sin energiske agitasjon og sitt oppvigleri mot norsk forsvar? "

-

"I virkeligheten hadde det norske folk lite, svært lite, å kreve av det forsvar som det hadde sulteforet på en slik måte i mange år at det teknisk sett var helt mindreverdig, men også på en slik måte at det er det verste at forsvarsevnen og forsvarsviljen var forsøkt drept i folket."

 

År 2010: Same shit, same party, different enemy. :(

 

Og idag kan vi hvertfall ikke unnskylde oss med dårlig råd...

Link to comment
Share on other sites

Det som faktisk omtrent "er skrevet ut av historien" er at 6. divisjon med bla alta bataljon hadde både vilje og evne til å kjempe i mot.

At dette ikke har fått den plass i norsk krigshistorie det fortjener er i mine øyne en stor urett. At soldatene (som sannsynligvis var blandt de norske soldatene som var lengst i strid i felttoget 1940) ikke fikk krigspensjon er en annen urett.

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Alta_bataljon

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1998/nou-1998-12/7.html?id=375454

 

En anna ting norsk krigshistorie lar vær å fortelle veldig mye om er den totale raseringa alle bygninger og tvangsevakueringa av folket som ble gjennomført i nord troms og finnmark i 1944.

Link to comment
Share on other sites

Til Fossdal

Det er ikke det samme Arbeiderpartiet som sitter ved makten i dag som i 1940-45.

gg

 

Alt forandrer seg og utvikler seg. Men fremdeles hylles Gerhardsen i Arbeiderpartiet. Fremdeles kalles han for "Landsfaderen". Så kom "Lansmoderen". I dag har vi Stoltenberg. Og tidsrammen er ikke så stor. Når Jens ble opplært på Sørmarka, hvem ble hyllet og idealisert? Nårtid har Arbeiderpartiet fordømt sin tvilsomme fortid?

Det som har revolusjonert Ap mest er at de ikke lenger bestemmer hva vi får inn gjennom TV og PC. Først i 1992(!!!) fikk vi en alternativ riksdekkende TVkanal.

 

Igjen står uten forsvar, forsvarsvilje og forsvarsevne.

Link to comment
Share on other sites

Kanskje man skulle startet en tråd under bibliotek over hvilke bøker som er å anbefale å ha når USA\EU\islamske fundamentalister\Russland (eller andre herlige enheter som jeg har utelatt) kommer på besøk for å ta ALT vi har. Leste ei bok for et år siden om geriljakrigføring sett fra et sveitsisk synspunkt, boka var rett og slett en manual for hvordan man tar opp kampen mot en stor fiende, men med bakgrunn i sveitsisk doktrine. Men som sveitsere sikkert ville sagt, det er bedre å ha et forsvar og ikke trenge det enn å ikke ha et forsvar og trenge det. Samtidig bør det vel nevnes at sveitsisk doktrine bygger mye på små militser, noe som neppe er politisk korrekt i Norge.

Link to comment
Share on other sites

Det er fordi det idag ikke er lov og være glad i landet sitt. sier man "Alt for Norge" idag så blir du ledd av og nærmest stemplet nynazist :x Og ja, i tillegg er norsk ungdom bortskjemt og i dårlig fysisk form. Det går raskt i utforbakke med gamle Norge.. av flere grunner :(

 

Kan du nevne flere grunner til hvorfor det går "utforbakke"? Jeg synes vi har det bra her i landet.

Link to comment
Share on other sites

Kan du nevne flere grunner til hvorfor det går "utforbakke"? Jeg synes vi har det bra her i landet.

Lav forsvarsevne og -vilje kan faktisk komme av akkurat det. At vi har det generelt for bra.....

"Ola Dunk" er kansje ikke like villig til å ofre noe for å ha forsvarsevne og vilje som han var for 50 år siden.

Link to comment
Share on other sites

Det som faktisk omtrent "er skrevet ut av historien" er at 6. divisjon med bla alta bataljon hadde både vilje og evne til å kjempe i mot.

At dette ikke har fått den plass i norsk krigshistorie det fortjener er i mine øyne en stor urett. At soldatene (som sannsynligvis var blandt de norske soldatene som var lengst i strid i felttoget 1940) ikke fikk krigspensjon er en annen urett.

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Alta_bataljon

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1998/nou-1998-12/7.html?id=375454

 

En anna ting norsk krigshistorie lar vær å fortelle veldig mye om er den totale raseringa alle bygninger og tvangsevakueringa av folket som ble gjennomført i nord troms og finnmark i 1944.

 

Bra du satte pekeren på dette faktum. Og så må vi ikke glemme IR16 som tok de harderste takene ved Narvik. Opplevde å få enda mindre "ære" enn Alta bataljonen under og spesielt etter krigen.

 

For en oversikt over dette, anbefaler jeg boken Fjellkrigen 1940. Obligatorisk lesning i norsk krigshistorie, og samtidig en velskrevet bok.

http://openlibrary.org/b/OL4017509M/Fjellkrigen_1940

Link to comment
Share on other sites

Enn så lenge har det vært en diskusjon, ikke krangel. At kritikk av det politiske partiet som styrte i årene før, under og etter krigen kommer opp i en slik tråd, er vel nesten uungåelig.

Det var derfor jeg postet først i off-topic. Om styret ønsker å flytte den tilbake dit, aksepteres det selvsagt. Om de ikke ønsker politiske drøftinger burde det være enkelt å lage en regel for det; "Politiske diskusjoner aksepteres ikke."

 

Men ha det så bra, sako! :)

 

Edit; ser at det er en regel som sier at politikk ikke skal diskuteres. Er denne ny? i så tilfelle får moderator avgjøre hva som bør slettes her i tråden - og i svært mange andre.

 

Fra Forumregler:

-Diskusjoner eller postinger om politikk, med mindre tema spesifikt er innenfor sportsskyting og jakt slik dette drives i Norge i regulerte former

 

og i tillegg denne:

-Diskusjoner om krig eller andre konflikter – væpnet eller ikke – med mindre det konkret berører relevante tema og aktiviterer, og disse har fokus

 

Jeg rapportere dette til moderator, så får vi se hva som sjer.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Enda en i utgangspunktet interessant tråd forurenset av partipolitisk krangel.

Jeg er en av dem som i mange tilfeller har vært enig med deg når det gjelder innhold i en del av trådene i det siste. Men å kalle denne denne tråden krangel, synes jeg kanskje er å gå ørlite for langt. Eller er det bare jeg som er ute av synk — igjen?

Link to comment
Share on other sites

Omega, jeg tror ikke du er ut av synk. :) Men det er vel endel som ikke er i stand til, eller er villig til, å innse at deres favoritt parti/ideologi har gjort noen feil. Dermed skal temaet/diskusjonen helst taes kverken på så fort som mulig så ingen andre får opp øyne for hva som har skjedd, ved å hevde at temaet er useriøst, diskusjonen for kranglete osv... :roll:

Link to comment
Share on other sites

Kan du nevne flere grunner til hvorfor det går "utforbakke"? Jeg synes vi har det bra her i landet.

Lav forsvarsevne og -vilje kan faktisk komme av akkurat det. At vi har det generelt for bra.....

"Ola Dunk" er kansje ikke like villig til å ofre noe for å ha forsvarsevne og vilje som han var for 50 år siden.

 

 

Enig. Men likevel et paradoks. Det burde jo være at når man har masse goder at viljen til å forsvare dem er størst. Bor du i et u-land, er fattig, og blir behandlet som dritt skjønner jeg forsvarsviljen er laber..........

Link to comment
Share on other sites

Enig. Men likevel et paradoks. Det burde jo være at når man har masse goder at viljen til å forsvare dem er størst. Bor du i et u-land, er fattig, og blir behandlet som dritt skjønner jeg forsvarsviljen er laber..........

Paradokset er at mange av dem er villig til å sloss for å få det bedre, selv om de kansje ikke får det bedre, men muligheten er der.....

 

Et kansje derfor de som levde i de fattigste delene av norge før krigen (nord norge) var de som var villig til å yte mest motstand i 1940?

Link to comment
Share on other sites

Til Høggern

 

Et av de vanskeligste spørsmålene når det gjelder aprildagene i 1940 er å finne ut hvilke sosiale lag/klasser av samfunnet som ytte sterkest motstand mot tyskerne. I osloområdet var det tydeligvis øvre middelklasse/lavere borgerskap, og hvorfor? Jo, fordi de hadde organisasjoner som fungerte, blant annet idrettsorganisasjoner, studentorganisasjoner osv. Arbeiderklassen hadde stort sett bare en stor og utflytende LO, og den fungerte overhodet ikke som en base for motstand.

 

Dette er jo noe de aller fleste skjønner uten å skjønne det. At uten en organisasjon og samarbeid er det ikke mulig å få til noe som helst.

 

gg

Link to comment
Share on other sites

Til Høggern

 

Et av de vanskeligste spørsmålene når det gjelder aprildagene i 1940 er å finne ut hvilke sosiale lag/klasser av samfunnet som ytte sterkest motstand mot tyskerne.

Siden det blir adressert til meg må jeg vel svare.

Sterkest motstand mot tyskerne er vel relativt?

Oslo ble tatt på en dag? Enkelte gjore store ting under angrepet. Feks Eriksen på Oscarsborg, å alle de som kjempet, men hvor mange tyskere tok byen?

 

Men jeg tenkte egentlig på militær motstand i løpet av fellttoget 1940, å enkelte steder varte felttoget lengre enn "aprildagene 1940".

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...