Jump to content
45-70gov

Store Rovdyr.

Recommended Posts

Bestandsmålene for gaupe nådd i alle forvaltningsregioner. (Nå også i de offisielle bestandsestimatene...)

 

http://www.rovviltportalen.no/content.ap?thisId=500038690&language=0

 

Nasjonalt mål: 65 familiegrupper. Dokumentert vinter 08-09: 91 familiegrupper...

 

 

 

 

(En ting til dagsorden - kan de som legger inn nyhetslenker i denne tråden - og andre tråder - vennligst skrive noen velvalgte ord om hva p... det er de lenker til? Morsomt å lese nyheter, men jeg gidder ikke å kikke bare for å finne ut hva det er for noe!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det spørs om ikke et Rovdyrfellingslag, bør bestå av andre personer en bare de som er tilknyttet det lokale løshundmiljøet, eller rovdyrhatere generelt.

 

Du mener altså at andre har mer erfaring med denne type jakt ? :mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men når slike tips dukker opp, synes jeg det bør være en deltaker eller observatør fra SNO med på all rovdyrjakt.

 

Hvorfor bare rovdyrjakt? Hvorfor ikke kreve at det skal være med observatør fra SNO på alle jaktlag under all jakt som foregår innenfor de områdene med utbredelse av store rovdyr? Samtidig som det påbys dokumentasjon av enhver avfyring av våpen med ukentlig opptelling av ammunisjon og innrapportering via norskedistriktjegeresovervaakningsdirektorat.no?

 

Jeg har et motforslag. Vi forbyr avisene å publisere artikler på grunnlag av anonyme tips såfremt de ikke har dokumenterbare fakta som går i samme retning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Syntes det er helt utrolig hvor lett folk får fellingstillatelse på rovdyr. Bare et par lam så vil di skyte gaupa med en gang di må jo regne med noe tap så lenge dyra går utendørs..Og har hatt noen sånne tilfeller i telemark også sist fikk bonden beskjed om at han måtte flytte sauen før ny tillatelse ble gitt det gadd han ikke ,men jaggu fikk han ny felling.Fylkesmannen sjerp deg..... Jeg er gaupejeger selv,men vi jakter ikke på denna tida som vi risikerer og skyte ho gaupa som har ungene oppi åsen mens hu tar et lam på jordet..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis hensikten er å redusere rovdyrkonflikten er det ingen tvil om at det er mer effektivt å felle en reell skadegjører når den blir "tatt på fersken" enn å gi høye kvoter under ordinær kvotejakt for å redusere bestanden ved å ta ut tilfeldig valgte dyr.

 

Skadefelling på barmark, spesielt på gaupe, er dessuten ekstremt sjelden vellykket. Det er vel nesten aldri felt gaupe på skadefelling på barmark, såvidt jeg vet. Av de vedtakene som ligger på rovviltportalen (og det er vel alle fra 2006 til pr. dags dato) hvor det er gitt skadefelling på gaupe, og man har hatt positivt fellingsresultat, er det ingen som har blitt tatt på barmark.

 

http://ekstranettpub.dirnat.no/sites/rovviltnemnd/Vedtak/felling.aspx?FilterField1=Art&FilterValue1=Gaupe&FilterField2=Fellingsresultat&FilterValue2=Ja&SortField=Dato%5fx0020%5fvedtak&SortDir=Asc&View=%7b0972A421%2dA6A6%2d46C5%2dBDB1%2d99768D2425AE%7d&PageView=Shared%22

 

Jeg teller 21 skadefellingstillatelser med resultat, samtlige på vårsnø eller førjulsvinter, og nøyaktig 100 skadefellingstillatelser uten resultat...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stort sett så er alle hanngauper innom å tar en sau innimellom det er jo bare helt naturlig,men jeg syntes det skal for lite til før det gis tilatelse,et par lam så søkes det og det gis felling. Jeg var med og merket flere gauper i vinter i vårt område og følger disse nøye nå på sommeren,og må si det er ikke veldig mange lam som har blitt tatt her.Syntes også det er på grensa av det forsvalige å gi felling på sommeren midt i tida der gaupa har unger blir hogaupa skutt så er det over og ut med ungene. Etter som jeg har hørt så di få gaupene som er blitt skutt på sommeren er di fleste hogauper som ligger med unger. Tenk tilogmed reven er fredet i yngletida!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nja, så lenge gaupa har rådyr evt. bra med småvilt (hare, skogsfugl, delvis også smågnagere) å gå på tror ikke jeg den er spesielt hard på sau/lam. Mista ett lam av ca 50 sau/100 lam på almenning i fjor, og hadde gaupeobservasjoner jevnlig i og rundt området. Spora seks-sju gauper samtidig i begynnelsen av gaupejakta i området rundt.

 

Skulle alle disse være så gira på å drepe sau/lam burde det ha forsvunnet mye mer. MYE mer. Ihht forskningen er det vel store hanngauper som er verst til å ta husdyr, dernest unggauper under opptrening av mora. Fikk skambitt ett lam forrige helga (levde når jeg fant det) som ble dokumentert tatt av gaupe, og sjansen er meget stor for at dette er forårsaka av ei unggaupe som ikke er dyktig nok til å drepe enda.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis det der er bjørnespor da ska æ et den rå! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:

Det er to sporavtrykk av hund... :twisted:

Dette MÅ jo være en spøk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://www.gd.no/nyheter/article4528867.ece

Hvor mange har vi i Norge, mange har jeg trodd, nå tror jeg 3ganger mere.

 

Er vel noen som har lufta hunden før dem kom. Kan ikke være bjørn for da har dem fått en stor fystikk ask og bjørn er en sålegjenger.....

Bilde viser jo poter og kan ifølge mine kunskaper kun være et hunde dyr. En mellomstor hund.

 

Er skremende va som folk får til, kom en stressa in på gardsplassen å sa han kjørte på en "elgvalp" og spurte om jeg kunne helpe, ja sa jeg og det var 450m ca fra der jeg bor. Ble med dit og gjett hva som lå der..... EN VOKSEN GREVLING. Så jeg avlivan og forklarte vedkomende hva han kjørte på. Er ikke rart det blir mye tull.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Litt dumt at et sånt bilde kan komme på trykk med spørsmålstittel hvor det antydes at sporet kan være av bjørn. Jeg mener - når folk flest ser at dette er avtrykk etter det som sannsynligvis er frem- og baklabb på samme hund.

 

Men det som slår meg, er at det kan se ut til at vi nærmer oss det punktet som flere ganger er blitt påpekt som en "hva nå?"-situasjon. Bjørnebestanden har vært i utbredelse i flere år, og i Sverige er bestanden nå såpass stor at forvaltningsmyndighetene ikke lenger har oversikt. Det samme kan kanskje være i ferd med å bli situasjonen her også, selv om det selvsagt ikke teller på langt nær så mange individer i Norge. Likevel viste det seg ved DNA-registreringen for et par år tilbake, at bestanden var dobbelt så stor som tidligere antatt.

Når det nå ser ut til at vi nærmer oss "hva nå?", må forvalterne kanskje begynne å redegjøre for hvilke planer som foreligger om bestanden av bjørn blir så stor at det etableres skadefellingslag flere steder samtidig. Det samme spørsmålet gjelder selvsagt de andre store rovdyrene.

 

Er masterplanen å pålegge småfenæringen å sikre bestandene sine på innmark bak rovdyrsikre gjerder? Eller skal det gis et økende antall fellingstillatelser for å holde bestanden nede på det nivået vi har hatt frem til nå? Den sistnevnte utveien er neppe tjenlig, av to grunner. For det første makter jo ikke skadefellinslagene å oppfylle alle fellingsavgjørelsene, og for det andre tyder alt på at bestanden kommer til å øke såpass mye at det nesten blir uetisk å skyte ned bestanden til det antall individer vi har hatt til nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er masterplanen å pålegge småfenæringen å sikre bestandene sine på innmark bak rovdyrsikre gjerder? Eller skal det gis et økende antall fellingstillatelser for å holde bestanden nede på det nivået vi har hatt frem til nå? Den sistnevnte utveien er neppe tjenlig, av to grunner. For det første makter jo ikke skadefellinslagene å oppfylle alle fellingsavgjørelsene, og for det andre tyder alt på at bestanden kommer til å øke såpass mye at det nesten blir uetisk å skyte ned bestanden til det antall individer vi har hatt til nå.

 

Det er jo mye som kan gjøre annerledes enn dagens situasjon. Blant annet å tillate betydelig mer jakt mens bjørnen er i den etableringsfasen den er, i randsonene rundt områdene med mål om yngling. I prinsippet altså jakt på streifende hannbjørn.

 

Småfenæringa kan nok tilpasses rovvilt når det er en forutsigbar situasjon. Problemet i dag er at situasjonen er alt annet enn forutsigbar, og det er vanskelig å få gjennomslag for etablering av sterke forebyggende tiltak (eksempelvis rovviltsikre gjerder) i områder der man har store tap til streifende bjørn femtehvert år (og nesten ikke tap i de fire årene mellom).

 

Og det er jo ett enkelt håndgrep som i allefall kan gjøre lisensjakta mer effektiv, nemlig å åpne for jakt ut over dagens lisensfellingssesong - altså i tidsperioden frem mot jul når det i allefall er teoretisk mulighet for sporsnø. Det stopper seg jo stort sett sjøl når bamsen graver seg ned.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis det der er bjørnespor da ska æ et den rå! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Skal vi dele? :lol: Reagerte på di spora jeg også, men slo meg til ro med at det kunne være en teddybjørn :mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites

En gang må det jo opprettes tillitsforhold mellom forvaltningsmyndigheter, forskere og brukerne. Derfor synes det veldig fornuftig, og på høy tid, at det legges ut oppdatert orientering om hvor ulvene befinner seg.

Hittil har det jo vært slik at den informasjonen som ble gitt, var såpass gammel at de nærmest var ubrukelig. Om det var fordi forvalterne ønsket å holde tett om hvor ulvene befant seg fordi de fryktet at de skulle bli tjuvskutt, skal være usagt. Men i så fall er det dårlig psykologi.

Hvis noen bruker denne nye informasjonen til å tjuvskyte, er det først og fremst kriminelle handlinger som kan rammes dem selv. Men slike handlinger vil også være ødeleggende for alle jegere og hundeeiere som trenger oppdatert informasjon, fordi det i en slik situasjon kan bli argumentert for at forvalterne prøvde å innføre et konfliktdempende tiltak, men at brukerne ødelegger for seg selv. Dermed risikeres det at informasjonstjenesten blir nedlagt.

Det ville vært tragisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hittil har det jo vært slik at den informasjonen som ble gitt, var såpass gammel at de nærmest var ubrukelig. Om det var fordi forvalterne ønsket å holde tett om hvor ulvene befant seg fordi de fryktet at de skulle bli tjuvskutt, skal være usagt. Men i så fall er det dårlig psykologi.

Eg trur nok det har vore det som har vore årsaka ja. At dei har vore redd for at informasjonen skulle bli misbrukt.

Etter mitt syn har taktikken slått fullstendig feil, og har skapa unødvendig stor mistillit mellom forskningsmiljøa og brukerane av utmarka. Dette sliter dei med enno, og eg trur store delar av konflikten skuldast dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://webmap.slu.se/website/vargwebb/viewer.asp

 

Karttjeneste om radiomerket ulv. Kan være nyttig for løshundjegere, men gir jo selvfølgelig ingen oversikt over de ulvene som ikke er merket. Litt snodig at det legges ut såpass fersk info, det finnes veldig mange meninger om ulv.

 

Er det ikke 10x10km ruter det er snakk om da?

 

Hvor lenge har de drevet med fangstforsøk på den radiomerkede Galven-tispa, fra helikopter med peileutstyret i en hånd og pilbørsa i den andre? Når de ikke klarer det på så lang tid med eksakt posisjon, synes jeg ikke det virker så risikabelt å legge ut observasjoner pr. 10x10km rute, gitt...

 

Har nevnt dette før, men det blir jo nesten som hemmeligholdet rundt gaupeynglinger. Dvs at stedfestet info om yngling av gaupe er unntatt offentligheten (bl.a Rovbasen) med sperrefrist 1.april. Dette har man tolket til at selv fellinger av gaupeunge ikke offentliggjøres på Rovbasen før 1.april, og heller ikke dokumentasjon av familiegrupper. Til tross for at gaupa streifer vidt omkring, og til tross for at det som regel er jegerne selv som melder inn funn av familiegrupper og i allefall av felling av gaupeunger...

 

Ellers helt enig med det Vestlandsjeger skriver.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dessverre så er det få revir som er med i denne tjenesten, og man kan jo håpe at det blir utbygd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er ikke akurat farlig for forvaltniga dette. 10x10km på bar bakke skal du lete lenge for å finne ulven og mest sannsynlig så er den ute av ruta da infoen kommer på nett.

 

Har bar en komentar til dette: forvaltninga i norge er og blir en latterlig vits da dem ikke skal prøve å samarbeide enganng med folke og jegere.

 

Pågrun av: Har meldt ifra rovdyr oppservasjoner men hver gang en fra s.n.o.(statens natur oppsyn) kommer så er det nesten kjeft å få og er du i skogen utenom jakt tid så er du krimminel. Er det snø så kommer dem etter nytt snø fall eller da det har smeltet vekk.

 

Fjernet etter hendvenelse fra moderator.

 

Og på toppen av det hele så befinner det seg en flokk ulv og 2stk som er i grønn beitesone utafor den fastsatt sone som er bestemt for rovdyr i stortinget og di tar beitedyr men er/blir fredet. Det er go grunn til å miste ALL tilit til staten.

Dette er tragisk for det noske land spør du meg men dette er mit syn og erfaring og jeg melder ikke om noe lenger....

Fjernet etter hendvenelse fra moderator.

Takk

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Jibrag og Laikajeger.

 

Angående karttjenesten om gps-merket ulv. En firkant på ei mil er mye og lete i hvis man leter på måfå.

Men, hvis man er godt kjent i området og har lagt merke til hvor ulven har gått tidligere....og i tillegg tar i bruk effektive lokkemidler. Og sporsnø...

Da tror jeg man kan ha en viss mulighet for nærkontakt.

Selv om jeg ikke setter særlig pris på ulv i mitt jaktterreng, tar jeg avstand fra ulovligheter. Og, som nevnt, vil det være synd om tjenesten blir misbrukt til ulovligheter.

 

Slik Laikajeger beskriver SNO`s lokale feltpersonell stemmer lite med den erfaringen jeg har. Stort sett positive erfaringer med vår lokale kontakt.

 

Men at det ikke skal gå an å få ei pil i russertispa synes jeg er litt snodig...i det tilfellet er det fort gjort å mistenke herrene øverst i systemet for avtaler på kammerset.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

(snip,snip)

Men at det ikke skal gå an å få ei pil i russertispa synes jeg er litt snodig...i det tilfellet er det fort gjort å mistenke herrene øverst i systemet for avtaler på kammerset.

 

Jeg vet ikke hvilke herrer du snakker om, og neimen om jeg vil vite ha de i så fall har holdt på med på kammerset. Men at en eller annen har klart å få inn et blinkskudd i russertispa er det INGEN tvil om. Men hittil har jeg trodd at det har vært laikaen min som har vært frempå.

 

Bare sjekk her:

 

http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=7&t=24228

:mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...