Jump to content

Hunderaser på NM


jaktlykke

Recommended Posts

Heilt einig i at det er feil tråd å diskutere bayer på.

Grunnen til at diskusjonen kom her, var vel at eg filosoferte litt omkring kvifor det var så påfallande få bayerar påmeldt til NM-blodspor dei siste åra. (Men kanskje eg tok feil, kanskje det var mange påmeldt...)

 

Lager ny tråd jeg utfra utsagnet over.

 

På NKK finner jeg følgende: Bayere er en liten rase men det har deltatt minst 1 bayer på hvert NM siden 1999. Flere av dem gått til 1 premie eller kommet blant de 3 beste.

Den rasen som absolutt dominerer er engelsk springer spaniel (ESS) både i antall deltakere og også som premiesankere og NM-vinnere.

 

I 1999 deltok 40 hunder. 11 uliker raser. Av disse var det 6 ESS og ingen bayere.

 

I 2000 deltok 56 hunder. 9 ulike raser. Av disse var det 19 ESS og 2 bayere.

 

I 2001 deltok 35 hunder. 10 ulike raser. Av disse var 13 ESS og 1 bayer.

 

I 2002 deltok 48 hunder. 10 ulike raser. Av disse var det 10 ESS og 2 bayere.

 

I 2003 deltok 43 hunder. 9 ulike raser. Av disse var det 7 ESS og 1 bayer.

 

I 2004 deltok 42 hunder. 14 ulike raser. Av disse var 11 ESS og 1 bayer.

 

I 2005 deltok 30 hunder. 5 ulike raser. Av disse var det 12 ESS og ingen bayere.

 

I 2006 deltok 35 hunder. 10 ulike raser. Av disse var det 8 ESS og ingen bayere.

 

Hva kan man så si om dette da? Med den overveldende representasjonen av ESS så bør man vel tolke som så at denne rasen er den beste til å gå spor? Eller er det som jeg har nevnt i andre innlegg – de som eier disse hundene er konkurransemennesker som reiser land og strand rundt for å delta på sporprøver? Det er selvsagt ingenting galt i det – men det er forskjell på konkurranse og reelle ettersøk.

Og det jeg tror er at de som har bayere har skaffet seg en slik rase for å drive med ettersøk – ikke for å konkurrere.

Link to comment
Share on other sites

Den rasen som absolutt dominerer er engelsk springer spaniel (ESS) både i antall deltakere og også som premiesankere og NM-vinnere.

 

Med den overveldende representasjonen av ESS så bør man vel tolke som så at denne rasen er den beste til å gå spor? Eller er det som jeg har nevnt i andre innlegg – de som eier disse hundene er konkurransemennesker som reiser land og strand rundt for å delta på sporprøver? Det er selvsagt ingenting galt i det – men det er forskjell på konkurranse og reelle ettersøk.

Og det jeg tror er at de som har bayere har skaffet seg en slik rase for å drive med ettersøk – ikke for å konkurrere.

 

Det er vel ikkje tvil om at ESS er rase med mange gode sporhundar. Med oppdrettara som har vært flinke til å fokusere på allsidigheita til rasen. Kjenner fleire av dei som har delteke på NM med ESS og fleire av dei er ivrige prøvedeltakara. Dei samme folka er også ivrige på utstilling, trenar lydigheit apport eller gjer andre aktiviteter med hunden. Men det er ikkje berre konkuransehundar, fleire av dei er også svært dyktige på ettersøk.

Bayeren er også ein god sporhund, kvifor den ikkje er meir populer veit eg ikkje. Kan grunnen vere at dei som er oppdrettara ikkje er flinke nok til å reklamere for rasen? Men dei har seg sjølv å takke! Mange som skal kjøpe hund til ettersøksbruk studerer resultatlister og ser kva raser som er dominerande. Men så lenge dei skal ha eigne prøver fordi dei vanlege blodsporprøvane ikkje er gode nok blir det slik. Det vert også langt mellom dei som kvalifiserer seg til eit blodspor-NM.

Eg har vore aktiv med sporprøvar sidan i 1995, på desse åra har eg sett 3 bayera i aksjon. Ein var totalt ubrukeleg men det kan skuldast føraren. Ein middelmådig kunne kansje klare 1pr på ein god dag. Den 3 er moglegens den beste hunden eg har sett i aksjon. Hadde gleda av å vere sporleggar for den på fleire prøver. ( Smirre heitte hunden og kom fra Bergenskanten, føraren var også veldig dyktig)

 

 

Det som forundrar meg er at mange med godkjent ettersøkshund, uansett rase aldri går ein prøve etter at godkjenninga er i orden. Det er langt mellom viltsporhundar og elghundar på dei sporprøvane eg har vore på. Har fått forklaringen på det av nokre hundeeigara.

Sitat : Hunden min er med på jakt og då er det ikkje råd å få den til å gå eit blodspor, men på ettersøk så er den suveren.

 

Med slike utsagn så tolker eg det til at dei ikkje trenar hunden sin på blodspor. Snakka med ein som var leiar for ettersøksring for nokre år sidan. Han forlangte att alle som var tilslutta ringen skulle gå til minimumein 2 premiering kvart år. Klarde dei ikkje dette så var dei ikkje med i ringen.

Link to comment
Share on other sites

Det som forundrar meg er at mange med godkjent ettersøkshund, uansett rase aldri går ein prøve etter at godkjenninga er i orden. Det er langt mellom viltsporhundar og elghundar på dei sporprøvane eg har vore på. Har fått forklaringen på det av nokre hundeeigara.

Sitat : Hunden min er med på jakt og då er det ikkje råd å få den til å gå eit blodspor, men på ettersøk så er den suveren.

 

Med slike utsagn så tolker eg det til at dei ikkje trenar hunden sin på blodspor. Snakka med ein som var leiar for ettersøksring for nokre år sidan. Han forlangte att alle som var tilslutta ringen skulle gå til minimumein 2 premiering kvart år. Klarde dei ikkje dette så var dei ikkje med i ringen.

 

Problemet, sånn jeg har forstått det, er at når bikkja er trent både som jakt- og ettersøkshund, så tar den helt fint blodspor fra et dyr, men når den går på et spor som er lagt ut av menneske, så vet den at den ikke finner hjort, og lar seg veldig lett distrahere om den kommer over ferskspor, eller tar hjort på overvær. Det er ihvertfall sånn vi har fått forklart det fra "hele" jakthundmiljøet på Osterøy.

 

Hvorvidt dette stemmer eller ikke vet ikke jeg, men bikkja vår er bare 8 måneder og vi trener som bare fy på blodspor, for vi skal ta prøven med en gang han er 9 måneder gamle før jakta, i tilfelle de har rett ;) Men jeg kommer nok til å dra med bikkja på blodspor neste år og, bare for moro skyld, så finner jeg nok ut av det da.

Link to comment
Share on other sites

Spørsmålet mitt er da om kor mykje og korleis dei trenar. Korleis belønner dei hunden ved sporslutt, det skal vere like mykje i belønning samme kva dei finn som sporslutt.

Det som er fakta er at mange ikkje trenar regelmessig og om hunden da ikkje greier å gå eit par spor så er unnskyldningen at dei vert brukt til jakt. Og er det noko som alle veit så går ikkje jakthundar kunstige blodspor og det er opplese og vedteke!

 

Kvifor klarer da mange å kombinere blodspor/konkuranser samstundes som dei har ein god hund til ettersøk.

 

Slik eg ser det er det trening som er nøkkelordet her.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror også at fokus på hunderaser har mindre betydning , bare dei får rette treninga.....og nok trening. At mange med jakthundraser som elghunder , daschund , drevere , beagle etc. ikke er så godt representert på blodsporprøver er naturlig da dette som regel er jaktfolk som vil ha en godkjent ettersøkshund og når hunden er godkjent gir dei seg med det . Men jeg har dømt mange hunder av ovenfornevnte raser som virkelig har gått meget godt på blodspor selv om dei har blitt brukt på jakt og ettersøk .....men da har hunden også blitt trent på blodspor .

beagle: hunden (smirre) du nevner kjenner jeg meget godt.....og ikke minst føreren (Espen)....en meget dyktig hundefører og hundeinstruktør.....jobber ved en kjent hundeskole i Bergenstraktene . Espen skaffet seg en ny bayer for ca 4 år siden som han bruker aktivt på ettersøk og den har også forsynt seg godt av premielistene.

 

At bayereiere har fokusert på NSHK sin bruksprøve er nokså naturlig da klubben har hatt dette som ett av kriteriene som avlshund .(premiering på bruksprøve) At det ikke er noe stort antall bayere som deltar på blodsporprøve en vel nokså naturlig da det i snitt blir født ett kull i året . Det har siste året blitt importert 4 nye hunder fra Tyskland og Polen som lover meget godt . Viktig med friskt blod :wink:

Link to comment
Share on other sites

Interessant diskusjon, kanskje særleg innlegga frå "beagle"

 

Einig med "Storvilt" i at fokus på hunderasar har mindre betydning. Ein rase som "Puddel" (med variantar) trur eg er undervurdert som sporhund m.m.

 

At eit dyktig hundemenneske som "jaktlykke" tilsynelatande legg opp til ei rivalisering mellomn "springer" og "bayer", trur eg er tilfeldig og utilsikta.

 

Likevel, for balansens skuld, vil eg berre minna om om det "Carmiks" skriv i denne tråden: viewtopic.php?f=57&t=23902

 

Som ettersøksjegerar trur eg me er altfor "tradisjonelle" i val av sporhund. I alle fall når det gjeld ein "rein" sporhund.

 

Viss ein i tillegg skal ha ein hund som kan "stille" evt "fange av" (forbode i Noreg), då vert spørsmålet eit anna, og td. Grå Elghund seglar opp. (Men no drog eg visst diskusjonen ut på viddene, att...)

Link to comment
Share on other sites

eies :Jeg har heller aldri forstått det slik at jaktlykke legg opp til noen rivalisering mellom nevnte hunderaser , jeg forstår ikke hvor du får det fra :?

Men nå drar jeg for å dømme blodsporprøve i helga.......med forhåpentligvis mange forskjellige hunderaser.....så synd dei beste er på NM og ikke deltar :wink:

Link to comment
Share on other sites

No er det vel ikkje akkurat det eg seier og meiner. Det einaste eg "tillegg" jaktlykke er at ho skriv dei klokaste og fornuftigaste innlegga om sporhund og ettersøk her på forumet. Det har eg vel no skrive fleire gonger. Har også skrive at eg har vurdert, og framleis vurderer, å skaffa meg ein bayer.

 

Eg har stillt spørsmålet om kvifor det er så fåe bayerar som deltek på NM. Men det blir vel rettare å sjå dette i forhold til antal registrerte hundar i kvar rase. Då kjem kanskje ikkje bayeren så dårleg ut?

 

Eg kan kanskje også ha vorte blenda av at hunden har "- viltspor -" i rasenamnet, og såleis forventa at denne rasen var perfekt for viltspor-konkurransar.

 

Det er klart at når ein kapasitet som Espen ..... , instruktør mm. på R.F. hundeskole vel å bruka bayer, så er det nok ein grunn til det. (Og den grunnen skulle eg ha likt og visst...)

 

Hunden er som regel god nok, det er føraren det kjem an på...

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

for å se det på en annen måte!

hvor mange springere og retrivere er det som blir godkjente ettersøkshunder i forhold til antall registrerte valper iåret?

den gang jeg satt i jakthundrådet var det under 10% av de rasene som ble godkjent,mens for basset,drever,elghund,dachs og beagel

var det 70-80% som ble godkjent.de andre rasene hadde problemer med å gå ferskspor.

jakthundrådet fikk blant annet stoppet ett horribelt forslag fra retriverklubben ang. godkjenning av ettersøkshunder.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...