Jump to content

Ny organisasjon for godkjennelse av halvautomatiske våpen


locazor

Recommended Posts

Etter en idé om et felles "godkjenningsfond" for halvautomatiske rifler i en tråd i dette forumet, fikk undertegnede motivasjonen til å starte et slikt spleiselag for å få sendt våpentyper som enkeltmennesker ønsker seg til godkjenning. Dette er ment som et seriøst bidrag for at vi alle kan ha muligheten til å begrense diskrimineringen av de våpentyper som er godkjent per dags dato. Spleiselaget er opprettet som en egen juridisk person med organisasjonsnummer, samt registrering av forening i frivillighetsregisteret. Foreningen har også pålagt seg å rapportere regnskap slik at dette skal stå fram som et seriøst alternativ for folk som mener dagens forvaltning og utvalg av disse våpentyper er altfor begrenset. Medlemskontingent er satt til 200,- og desto flere som melder seg inn, desto fortere kan et våpen som f.eks. M1A bli sendt til godkjenning hvis det er flertall blant medlemmene for akkurat denne våpentypen. Mer informasjon finner du på http://www.norskvapenforening.no, samt skjema for innmelding. Jeg håper så mange som mulig benytter seg av denne muligheten, ellers vil ikke dette kunne fungere i praksis. Alle forslag mottas med takk :)

Link to comment
Share on other sites

Til dags dato 7 innmeldte medlemmer. Må innrømme at jeg synes interessen har vært litt under det jeg forventet mtp. alle forslag i andre tråder vedrørende godkjenning av våpen. Men det melder seg vel flere inn etterhvert. Til informasjon så kommer jeg ikke til å sende ut krav på medlemskontingent med det første, da planen er å kjøre én stor innkreving når medlemsantallet er større.

Link to comment
Share on other sites

For å motta grasrotandel fra Norsk Tipping må en forening drive arbeid på regionalt plan. Foreløpig var planen å fungere som et rent godkjenningsfond opp mot godkjenning til Kripos. Å drive på nasjonalt plan vil ikke kvalifisere. Har du noen forslag om hvordan gjøre noe regionalt arbeid som gjør at foreningen kan kvalifiseres, så hører jeg gjerne etter :)

Link to comment
Share on other sites

Nei, jeg kan ikke helt si jeg har noen særlig gode forslag... Eneste jeg kan tenke meg er at du allierer deg med et DFS lag, jaktforening, benkeskytterlag e.l. i en gitt region, og bruker ressurser gjennom Norsk våpenforening for godkjenning av våpentyper i tilknytning til dette laget eller foreningen, eller hva det nå enn måtte bli. Det blir vel i teorien regionalt arbeid. At godkjenningen av våpentypen gjelder nasjonalt er da bare en liten bonus som kommer alle jegere eller skyttere, eller begge parter, tilgode. Og det rettferdiggjør igjen en medlemsmasse fra hele nasjonen, som gjerne kan bidra gjennom grasrotandelen. Er det ikke det som er hele hensikten med grasrotandelen da..? At en skal kunne styre penger inn i den idretten som en selv er interessert i? Kanskje litt i gråsonen dette, men skyting og jakt er tross alt en av Norges største idretter, om ikke Norges største idrett.

 

edit: skrivefeil m.m.

Link to comment
Share on other sites

Vel, jeg må vel forøvrig si at jeg synes det står nokså godt forklart på hjemmesiden, men jeg kan godt prøve å utdype noe her.

 

Hensikten med foreningen er å være et slags godkjenningsfond for halvautomatiske rifler. Slik forvaltningen er lagt opp til dags dato, har man tatt høyde for mye byråkrati og stive gebyrer fra myndighetenes side, for å demotivere enkeltpersoner og firmaer som ønsker å få våpen ført opp på listen over godkjente halvautomatiske våpen. Når i tillegg ny våpenforskrift trer i kraft, vil ordlyden "militær karakter" byttes med "våpen normalt brukt som krigsvåpen" (løst fra hukommelsen). Dette vil åpne for at vi som forbrukere, jegere, skyttere og andre entusiaster, har mulighet for å sende inn et langt større antall våpen for godkjenning opp mot Politiets godkjenningsliste, uten at én enkelt forbruker skal ta alle gebyrer og avgifter forbundet med dette. Dette er noe som vil gavne enhver entusiast, da våpen som havner på godkjent liste, vil være allment tilgjengelig for alle som ønsker å kjøpe seg våpen. Håper dette gjorde formålet med organisasjonen klarere, samt hvis man synes dette er et godt tiltak, melder seg inn som medlem for å gjøre økonomien bedre. Desto flere medlemmer, desto fortere kan et våpen som f.eks. M1A eller andre sendes inn til godkjenning.

Link to comment
Share on other sites

Godkjenne for hva da? For praktisk skyting? Kan ikke se at du definerer dette noe sted..

Forrøvrig mener jeg at det er markedsaktørene som skal bære kostnaden med å få godkjent våpen, da det er de som får gevinsten ved eventuel godkjennelse og salg.

 

mvh

Oddvar

Link to comment
Share on other sites

Godkjenning gjelder for både praktisk og jakt, men dette er jo opp til POD og Dirnat å bestemme. Slik jeg tolker det, vil det være enklere å få godkjent nye våpentyper til begge formål med den nye forskriften. Et evt. hinder vil være forskrift om jakt og felling som fremdeles ikke vil være oppdatert på dette punktet og stadfester at våpen av militær karakter ikke vil være godkjent til jakt. Dette er selvfølgelig et tolkningsspørsmål og kommer an på forvaltende myndighet. Forøvrig er jeg ikke enig at det nødvendigvis forhandlere som må ta denne utgiften, nettopp fordi det har vært et problem at forhandlere ikke har tatt seg bryet med å få godkjent våpentyper som i liten grad lar seg tjene inn økonomisk i etterkant med lav kundemasse. Dette er et tiltak av entusiaster, for andre entusiaster som har sett seg lei av dagens strenge forvaltning, og vil prøve å få flere våpen til godkjenning, samt få slutt på tullete subjektiv praksis. Ville det kanskje ikke bli folkeopprør om man plutselig skulle få lov til å kjøpe Volkswagen, men ikke Audi, selv om det i bunn og grunn er svært liten forskjell i virkemåte og bruk på disse to bilene? Min oppfatning er at dagens forvaltning på dette området er inkonsekvent og subjektiv. Klarer du deg fint med en Mini-14 eller BAR, så er det ingen som tvinger deg til å bli medlem, men er du av samme oppfatning som meg av gjeldende praksis, så kan du faktisk utgjøre en forskjell på å bidra økonomisk med en kontingent pålydende 200 NOK.

Link to comment
Share on other sites

Jeg siterer Kripos:

Hei,

I slike saker må en søke det lokale politi som så sender saken til Politidirektoratet. Våpenet og dokumentasjon må fremskaffes og dette blir så undersøkt på Våpengruppen på Kjemisk og teknisk seksjon på Kripos. Undersøkelsen hos Kripos koster 5 - 7000 kr. En regner med at våpenet kan importeres på en midlertidig importtillatelse. Rapporten fra Kripos går til Politidirektoratet som er den som foretar godkjenningen.

Mvh.

Leif Øren

Våpengruppen

Kripos

 

Kostnaden ved en godkjenning vil altså være en betraktelig del av budsjettet til en privatperson for å få et spesielt våpen godkjent. Det ender med at det er ytterst få som er villige til å ta denne kostnaden. Derfor idéen å kollektivt betale denne kostnaden da samtlige deler goden ved at et våpen havner på godkjentlisten, ikke bare personen som kjøper første våpen.

Link to comment
Share on other sites

Ok, så hvis vi tar et "vorst case" scenario, så koster det 7000 per våpen. Da må vi ha 350 medlemmer for at et søknader vedrørende et eneste våpen skal være dekket kostnadsmessig.

 

Hvor mange medlemmer har NOJS fått?

 

Høres kanskje litt negativ ut nå, men ER vi virkelig så mange som er interesserte i halvautoer at det vil ha noe for seg ??

 

Bruker gjerne de 200 kronene selv, for såpass interessert er jeg :-)

 

- Roger

Link to comment
Share on other sites

POD og DN godkjenner etter metoden "synsing", KRIPOS gir bare en rådgivende uttalelse. Spesielt DN har visst seg lite villige til å godkjenne ting som ser uvanlige ut, så ikke ha for store håp om jakt med AR, M1A osv i den nærmeste fremtid...

Link to comment
Share on other sites

Fullt klar over dette, men jeg mener allikevel at den nye forskriften legger opp til en mer liberal praksis, selv om det gjenstår å se hva som faktisk blir tilfelle. Personlig setter jeg min lit til §11 6,7 og 8. linje:

 

Ved vurderingen av om Politidirektoratet kan dispensere skal det også tas hensyn til om våpenet er godkjent til erverv i land innenfor EØS-området.

 

Hvorvidt de kommer til å vektlegge dette, vil bli en helt annen sak, men det er jo en kjensgjerning at land som Belgia, Nederland og Tyskland har et solid antall slike våpen godkjent.

Link to comment
Share on other sites

 

Hensikten med foreningen er å være et slags godkjenningsfond for halvautomatiske rifler.

(tillater meg å klippe ut det jeg lurer på)

Hva er et slags godkjenningsorgan? Det er vel ikke intensjonen at organisasjonene hverken skal godkjenne halvautovåpen, eller bli høringsinstans, og altså ikke et godkjenningsorgan :?:

Jeg forstår det slik at organisasjonen skal finansiere det dersom privatpersoner ønsker å søke nye halvautovåpen godkjent(?). Og at utvalget av hvilke våpen dere skal søke godkjent skal skje ved avsteming. Da blir det altså et spleiselag for å finansiere søknader om nye halvautovåpen inn på godkjent lista, ikke sant? Har jeg forstått dette riktig?

Jeg bare lurer fordi jeg synes Norsk Våpenforening er et stort navn, som jeg forbinder med mer enn et slikt spleiselag for søknader.

Link to comment
Share on other sites

Godkjenningsfond, ikke organ.

Står på hjemmesiden at hvilke våpen som skal sendes til godkjenning blir avgjort av organisasjonen ved avstemning. Ta en titt på hjemmesiden så blir de fleste spørsmål svart :)

 

ps: melder meg inn når jeg kommer tilbake fra ferie. Nå skal penga svis av på våpenmesse i Vegas :)

Link to comment
Share on other sites

Har dere tenkt på hvordan dere skal ha avstemning? Nett-avsteming er vel rimelig lett å jukse med, om man vil ha sitt eget våpen finansiert...(?),

 

Foreløpig ligger forumet på hjemmesiden slik at alle og enhver kan se hva som ligger der, samt registrere seg. Medlemmer av foreningen vil derimot få tilgang til en lukket del hvor avstemming vil foregå. Så lenge medlemmer frivillig/ufrivillig gir fra seg brukernavn og passord til dette, ser jeg ikke hvordan dette kan misbrukes/utnyttes i stor grad. Muligheten for hacking er der selvfølgelig, men iom. at dette er et temmelig tilspisset nisjeområde, ser jeg ikke den store hackertrusselen. Ei ser jeg sannsynligheten for at noen kan ha glede av å ødelegge en slik avstemming (med unntak av noen våpenhatende venstrevridde sutrekopper som sannsynligvis tar det gjennom andre kanaler.). Administrator av nettsiden vil selvfølgelig ikke ha noen vanskeligheter med å "rigge" en slik avstemming, men må ærlig talt si at jeg aldri ville gått gjennom bryet med å starte en forening for å så "kuppe og jukse". Da hadde jeg heller betalt den utgiften for kriposgodkjenning selv. Får foreningen etterhvert en del medlemmer, er det ikke noe i veien for å sende mange våpen til godkjenning. Dette initiativet er ment som et tilbud i det lange løp. Ikke kun for å få én rifle godkjent, og så å legge ned driften.

 

Når det gjelder navnet på foreningen, ble dette valgt fordi "forening for godkjenning av halvautomatiske våpen" ble litt for statisk og klønete :) Dessuten ligger det i kortene at dette kan utvikle seg til noe mer enn kun et godkjenningsfond, men dette skjer selvfølgelig etter medlemmenes ønske og vil bli behandlet av årsmøter. Etter hva jeg har sett norske organisasjoner stille opp med i forbindelse av ny våpenforskrift, vil jeg si at det har vært et meget skuffende syn. NJFF er kun opptatt av jaktdelen, NOJS har et foreløpig meget begrenset interesseområde og Norsk våpeneierforbund kan jeg ikke se at det har vært mye aktivitet i den siste tiden. Min personlige visjon er en form for "norsk NRA" til å bekjempe rundskrivsdiktaturet i det lange løp. Men igjen er jeg kun én stemme i en allmen åpen forening.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Jeg burde kanskje holde munn, men jeg klarer ikke å dy meg.

Nå har altså myndighetene bestemt seg for at militært pregede våpen ikke skal selges sivilt. Den regelen har jo forøvrig vart lenge. Må vi terge dem opp ved absolutt å skulle ha slike våpen?

 

Hva skal vi med M1A når vi har muligheten til å kjøpe mange andre typer?

2csb411.jpg

 

Dette er sivilversjonen av vietnamkrigens klassiker. Hva skal vi med den?

 

Er det ikke en fare for at vi oppnår stikk motsatt virkning. De blir så sure at de blir vanskelige å ha med å gjøre i andre og mindre kontroversielle saker også. Hva med alle de tidligere lovlig kjøpte våpen som ikke står på denne lista? Skulle vi ikke heller anstrenge oss for å få avklart hvordan disse vil bli vurdert?

 

LeifR.

Link to comment
Share on other sites

Hei.

Jeg håper du er klar over endringer i lovverket vedrørende godkjenning av halvautomatiske rifler.

Ut fra min informasjon, er det verken Kripos eller POD alene som avgjør om et våpen skal godkjennes eller ikke.

Mye er som før 1.7.2009 dvs. det må det søkes på vanlig måte, men når søknaden når POD, sendes søknaden på høring til diverse Organisasjoner som Våpenrådet, norsk lotteriforbund, røde kors osv.

 

Nå er ikke jeg sikker på hvor mange organisasjoner denne søknaden skal innom, men kommer det nei fra flertallet, tror jeg både du og jeg sliter med godkjenning av slike våpen.

Dette til informasjon.

 

Mvh

Jan

Link to comment
Share on other sites

Dette er vel definetivt feil.

 

Prosedyren for godkjenning at vært at POD vurderer bruksområde og Kripos med flere vurderer hvor enkelt våpnet kan omgjøres til og avgi automatisk ild.

 

Dersom våpnet ikke relativt enkelt kan omgjøres til og avgi automatisk ild så vil det bli godkjent.

 

Tanken bak dette forbundet er etter hva jeg forstår en interesseorganisasjon som skal forestå fremskaffing av godkjenningsvåpen, og forestå de økonomiske og praktiske arbeidet frem til godkjenning.

 

M1A er forøvrig et fint robust og presist våpen, aksolutt vert å ha i garderoben.

Link to comment
Share on other sites

Er enig med Skaubjønns tanker rundt valg av navn, men ellers synes jeg det er et spennende prosjekt. Har dere sett på muligheten for å anke DN's vedtak som ofte er temmelig vilkårlige, litt usikker på jussen der. Det kan vel ikke være slik at DN har all makt i slike saker?

Link to comment
Share on other sites

Jan: Jeg kan ikke se at hverken forskrift eller rundskriv gir dekning for den praksis du skisserer, men så har ikke jeg noen andre kilder å støtte meg til og må derfor kun bruke sunn fornuft. Om du har informasjon som tyder på en "bredere tolkning" ville det være av interesse å høre mer.

Link to comment
Share on other sites

Mye er som før 1.7.2009 dvs. det må det søkes på vanlig måte, men når søknaden når POD, sendes søknaden på høring til diverse Organisasjoner som Våpenrådet, norsk lotteriforbund, røde kors osv.

 

Mvh

Jan

 

Jeg leser ditt innlegg slik at du mener det var slik før 01.07.2009.

 

Det var det jeg besvarte med og si at definnetivt var feil, mulig jeg tolket innlegget feil.

 

Det virker forøvrig som om POD og Justis dep. er i uttakt med hva som er gjeldende på flere områder ang. våpen for tiden. Det kan være produktivt om den enkelte legger press på sine forkevalgte så snart de har muligheten, slik at man får belyst makkværket.

Link to comment
Share on other sites

Winge Våpen AS jobber med Godkjenning av M&P 15.

Vi trengte selvfølgelig litt papirer fra offisielt hold og der ble vi innformert om at dette ikke fungerte som før.(01.07.2009)

 

Jeg ble lettere sjokkert når jeg fikk svar vedrørende dette tema, så jeg ringte ”topp etasjen” og der bekreftet vedkommende at regelverket er endret.

 

Mitt første innlegg er et faktum, så sant ikke lokalt våpenkontor og politidirektoratet har fått det for seg at i dag skal vi spøke litt med Jan.

 

Mvh

Jan

Link to comment
Share on other sites

Om dette skulle være riktig viser det at noen bør skaffe seg noe annet å gjøre, en tåpeligere høringsrunde er vel ikke mulig.

Men selv til POD å være høres dette utrolig ut. slik at jeg velger å tro at du har feiltolket.

Link to comment
Share on other sites

Mye er som før 1.7.2009 dvs. det må det søkes på vanlig måte, men når søknaden når POD, sendes søknaden på høring til diverse Organisasjoner som Våpenrådet, norsk lotteriforbund, røde kors osv.

Skulle vært morsomt å høre hvordan de tolker det der til å være i samsvar med "halvautomatiske skytevåpen godkjent etter tilsvarende regler i andre EØS-land, skal som hovedregel godkjennes av Politidirektoratet".

Link to comment
Share on other sites

At slike saker går ut på høring er vel bare positivt, spørsmålet er bare hvilke instanser som skal inkluderes. Jeg skulle gjerne likt å sett den offisielle lista og en forklaring på hvorfor de er med, at Røde Kors skulle ha noe å bidra med i slike saker finner jeg hinsides absurd.

Link to comment
Share on other sites

Et lite utvalg av organisasjoner som var med i høringsrunden for den nye forskriften,

 

- Alternativ til vold

- Amnesty International Norge

- Barneombudet

- Barnepsykiatrisk forening

- Erstatningsnemnda for voldsofre

- Fornærmedeutvalget

- Institutt for menneskerettigheter

- Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

- Kirkens SOS

- Kontoret for voldsoffererstatning

- Krisesenterforbundet

- Landsforeningen for voldsofre

- Landsforeningen rettferd for taperne

- Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

- Norges Kvinne- og familieforbund

- Norges Røde Kors

- Norsk forbund for voldsofre

- Redd Barna

- Stine Sofies stiftelse

- Ungdom mot vold

Link to comment
Share on other sites

Et lite utvalg av organisasjoner som var med i høringsrunden for den nye forskriften,

 

- Alternativ til vold

- Amnesty International Norge

- Barneombudet

- Barnepsykiatrisk forening

- Erstatningsnemnda for voldsofre

- Fornærmedeutvalget

- Institutt for menneskerettigheter

- Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

- Kirkens SOS

- Kontoret for voldsoffererstatning

- Krisesenterforbundet

- Landsforeningen for voldsofre

- Landsforeningen rettferd for taperne

- Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

- Norges Kvinne- og familieforbund

- Norges Røde Kors

- Norsk forbund for voldsofre

- Redd Barna

- Stine Sofies stiftelse

- Ungdom mot vold

 

Jøss. Er rart vi fikk beholde noe i det hele tatt.

Link to comment
Share on other sites

Disse folkene har kanskje fått utkast til forskriften forelagt seg, og kanskje uttalt seg også.

 

Men derfra og til å bedømme hva som er militært utseende på et våpen er et drøyt stykke.

 

Hvis du tar magasinet utav en M14, hvordan ser den da ut? Svar: Som en hvilken som helst jaktrifle.

Godkjente våpen som AR, SIG og Kalashnikov-kloner er mye mer militært preget, så selvmotsigelsene står jo i kø.

 

Når det er sagt så støtter jeg den foreslåtte foreningen, ikke bare fordi hensikten er å få våpen godkjent, men i det hele tatt fordi samhold gjør sterk. Takk for tiltaket.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Organisasjonen er oppe og kjører, men interessen har vært mindre enn forventet. Så langt ikke mer enn 11 personer som har meldt seg inn. Jeg har derfor latt være å kreve medlemskontingent for inneværende år, fordi med så få medlemmer, anser jeg enkeltkostnaden for hvert medlem for stor til at det kan forsvare å sende våpen til godkjenning. Jeg anbefaler derimot alle som mener listen på godkjente våpen er altfor liten, å melde seg inn. Desto flere vi er, jo større sannsynlighet for at vi kan få gjennomslag for noe. Dette er et emne jeg ikke kan se at noen andre organisasjoner kommer til å ta tak i.

Link to comment
Share on other sites

Hei,

Lei for at jeg ikke melde meg inn før ettersom jeg var med på å starte dette......men nå er vi ihverfall 12!

 

Ellers så har jeg observert at det er påstått av eksport av M1A ikke kan forekomme...dette er feil! Les her: http://www.guncity.co.nz/308-springfiel ... 29834.html

 

De klarte det så da skulle det gå her også.......ser ut som at grunnen til at ikke flere ble hentet var pris....den er dyrere enn veldig mye annet de selger der nede.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...