Jump to content

Samtykke til elgjakt, og miste retten til å jakte elg?


zico

Recommended Posts

Jeg er grunneier innen et elgvald. Når jeg skriver under på skjema og samtykker til jakt på elg på min eiendom, mister jeg da retten til å jakte selv på dette elgvaldet? Dette er et privat vald som man gir en person, som jeg anser må bli/være "ansvarlig for valdet", ei underskrift på at man gir rett til jakt på elg.

 

Jeg kjenner til at viltloven sier at grunneieren har enerett til jakt på sin grunn, men jaktlaget som jakter her nå har sagt til en grunneier at når han skriver under på jakt har han gitt fra seg alle rettigheter og jaktlaget kan selv velge om grunneieren kan få lov å jakte.

Jeg blir veldig usikker på dette, og håper noen her inne kan hjelpe meg med svar på dette.

 

 

Mvh

Svein Edgar

Link to comment
Share on other sites

Kommer litt an på hva som står i en slik avtale. En grunneier kan gå med i ett vald/ storviltområde/ region på flere måter. Det stemmer jo i utgangspunktet at en grunneier - 1 jaktrett. Imidlertid kan ett nabovald ønske å innlemme en eiendom i sitt vald. I en slik avtale kan da evt. grunneiers rettigheter begrenses. Det er jo høyst frivillig om man vil inngå en slik avtale...!

Er selv involvert i ett storviltområde. Her har noen grunneiere har gjort avtale der de selv forbeholder seg rett til å være med på jakta og andre har leid bort jaktretten mot kjøtt eller kroneoppgjør.

Link to comment
Share on other sites

Vet ikke hva som inngår i kontrakten men:

 

I utgangspunktet er det helt opp til deg selv om du tillater jakt på din eiendom.

Du kan sette krav om å stille med jeger. Da er det jo opp til de andre grunneiere om de vil godta dette forslaget.

Hvis de ikke godtar dette er det jo fritt fram for deg å trekke ut dette valdet.

 

 

Har vært i lignende situasjon da det var en grunneier som forlangte å få stille med jeger etter å ha mottatt kjøtt i kompensasjon i flere år..

Problemet var at denne grunneieren eide bare 300 mål av totalt 5500 mål.

Det endte med at han trakk ut sin eiendom og har sendt klage til kommunen.

 

Men det du spør etter er vel litt vanskelig å svare på ettersom det kommer ann på hva som kommer fram av kontrakten.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er grunneier innen et elgvald. Når jeg skriver under på skjema og samtykker til jakt på elg på min eiendom, mister jeg da retten til å jakte selv på dette elgvaldet?

Ja, du fraskriver deg retten til å gjøre som det selv passer deg når det gjelder elg. Grunnen er ganske enkel; Du har sannsyneligvis ikke nok terreng for å søke om elgløyve alene?

Dermed må du som de fleste inn i jaktlag. Der er det normalt sett et årsmøte, elgmøte, som setter opp reglene for jakta i demokratisk ånd. Disse danner så grunnlaget for jakta. I noen lag er alle grunneigere innkalt, i storvald er det vanlig å velge representanter fra hvert deljaktlag til et styre i storvaldet.

 

I de fleste tilfellene er det minst konflikter i de jaktlagene med de mest gjennomarbeidede regler, vedtatt på årsmøte. I de jaktlag som det ikke finnes skrevne regler har jeg sett at det danner seg regler som blir tolket av deltakerne. Vaner blir til regler over mange år. Så mener noen noe, andre noe annet i situasjoner som oppstår, og slikt blir det lett konflikter av. I det minste dårlig stemning og misnøye.

 

Få derfor jaktreglene ned på papiret :!:

 

Når det er sagt så har jeg sett/hørt eksempler på at jaktlagene har styrt den resterende grunneigerretten nokså mye. Utover det som kanskje var intensjonen med elgjaktlaget.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kjenner til at viltloven sier at grunneieren har enerett til jakt på sin grunn, men jaktlaget som jakter her nå har sagt til en grunneier at når han skriver under på jakt har han gitt fra seg alle rettigheter og jaktlaget kan selv velge om grunneieren kan få lov å jakte.

 

Jeg har ikke peiling på hvilke rettigheter grunneierne har ved eventuelt stor vald. Men etter 12 år med elgjakt har jeg erfart at det og ha grunn eierne på sin side alltid vil være en stor fordel. Og man oppnår ikke det ved en slik oppførsel. Elgjegere kan være noe av det verst man kan dumpe borti. Makan til meg og mitt mentalitet som man finner hos en del elgjeger skal man leite lenge etter.

 

Ved elgjakt og samarbeid er det en nødvendighet å kontraktfeste mest mulig.

Link to comment
Share on other sites

Fra mitt ståsted kan det synes som om dette er en prosess som kjøres for å organisere jakta inn i jaktfelt og storvald, slik intensjonen er at all hjorteviltjakt skal være organisert i fremtida. Problemet kan synes å være måten det organiseres på på det praktiske plan.

 

For ofte ser en at det er jegerne, altså de som har interesse av å få til ei slik organisering, som styrer prosessen. Det er jaktlaget som blir årsmøte og styre. Her synes jeg en bør holde hattene bedre sortert, og lage to ulike organiseringer. Ei organisering som er et grunneierlag, der alle grunneiere er representert. Grunneierlaget styrer kun det praktiske med grunneierrettighetene, og leier ut jakt til et jaktlag. Jaktlaget kan godt være de samme grunneierne, men fordelen er at hvis en eller flere av grunneierne ikke ønsker å jakte er han fortsatt representert gjennom grunneierlaget.

 

Det blir litt klarere linjer og rettere ansvarsfordeling med dette.

 

 

Er jo alltid greit å bruke seg selv som eksempel. Er grunneier på et jaktfelt med 28 grunneiere fra under 100 dekar, opp til de største som har 2-3.000 dekar. Alle grunneiere er medlemmer av jaktfeltet, og kan møte på årsmøte. Vi organiserer kun jakt på hjortevilt gjennom jaktfeltet (alle er i tillegg medlemmer av et større grunneierlag som organiserer småviltjakta). Årsmøtet selger jakta til et jaktlag som består av 7 grunneiere og 3 andre (sønn av, bror av, far til osv.). Jaktlaget og jaktfeltet har separat økonomi. Jaktlaget betaler for jakta til jaktfeltet og jaktfeltsstyret fordeler inntektene til jaktfeltet mellom grunneierne.

 

Da har vi en klarere ansvarsfordeling, klarere linjer på økonomien, og alle er representert uavhengig om de jakter eller ikke.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er grunneier innen et elgvald. Når jeg skriver under på skjema og samtykker til jakt på elg på min eiendom, mister jeg da retten til å jakte selv på dette elgvaldet? Dette er et privat vald som man gir en person, som jeg anser må bli/være "ansvarlig for valdet", ei underskrift på at man gir rett til jakt på elg.

 

Jeg kjenner til at viltloven sier at grunneieren har enerett til jakt på sin grunn, men jaktlaget som jakter her nå har sagt til en grunneier at når han skriver under på jakt har han gitt fra seg alle rettigheter og jaktlaget kan selv velge om grunneieren kan få lov å jakte.

Jeg blir veldig usikker på dette, og håper noen her inne kan hjelpe meg med svar på dette.

Svein Edgar

 

Når du skriver under på at din eiendom skal tilhøre det foreslåtte valdet, trenger ikke du automatisk og miste retten til å drive jakt på din eiendom. Men hvis du sammtykker til at andre skal jakte på din eiendom vil det i praksis si at du må tilknytte deg jaktlaget som jakter i valdet. Hvis du ikke får delta med eksisterende jaktlag, trenger du heller ikke skrive under på valdpapirene og ingen kan jakte på din eiendom med mindre eiendomen din er så stor at du kan opprette eget vald.

Det er også et annent alternativ, du kan skrive under på og tilknytte deg valdet, men vil ha din eiendom som eget jaktfelt hvor du styrer jakta. Her kan du få tildeling ut i fra areal på jaktfeltet, i forhold til anntall løyver i valdet. Hvis eiendomen din er for liten til å danne eget jaktfelt kan du jo se om du får underskriften til noen naboeiendommer slik at jaktfeltet blir stort nok til egen tildeling.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...