Jump to content

Oppbevaring/adskillelse av våpen, magasin, ammo i safe


bull-it

Recommended Posts

Hei,

 

Jeg og en kamerat har en liten diskusjon gående her. Per dags dato så har vi alltid oppbevart våre pistoler i selve "etuiet" med to tomme magasin, og ammunisjonen i esker i samme safe, noe som jeg regner med at er slik de fleste rekreasjonsskyttere som ikke har mye plass gjør det. Vi har begge FG-godkjente safer.

 

Men så begynte vi å diskutere litt, er det f.eks lov å ha pistolen liggende i safen uten magasin, men at man har et magasin fult med ammo liggende "rett ved siden av"? Er det lov å ha pistolen liggende i safen med fult magasin i?

 

Det er i samme husstand uten politiets tillatelse ikke tillatt å oppbevare mer enn 10.000 patroner håndvåpenammunisjon eller 15.000 patroner håndvåpenammunisjon hvis minst 5000 patroner er i cal .22 long rifle/cal 22 short. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff, eller tilsvarende låsbare innretninger, adskilt fra våpen.

 

I FG-godkjent sikkerhetsskap, eller i skap med høyere sikkerhetsnivå, kan det sammen med våpen oppbevares det antall patroner som er godkjent av skapprodusenten etter retningslinjer gitt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Hvis skapet ikke er særskilt godkjent for oppbevaring av ammunisjon, kan det ikke oppbevares mer enn 500 patroner i skapet.

Siden det påpekes at det må være adskilt fra våpen så regner jeg med at det (merkelig nok) ikke er lov til å ha et fult magasin i våpenet i safen, men scenario 1 med å ha ammo i magasinet, men at det ikke er i selve pistolen burde vel i forhold til lovverket være OK? Er så klart ingen "god grunn" til å oppbevare våpen og ammo så pass nærme/lett tilgjengelig, men man blir jo litt nysgjerrig på hva som er rett og galt rent "teknisk" når man prøver å tolke lovverket...
Link to comment
Share on other sites

Du kan oppbevare inntil 500 patroner i våpenskapet sammen med våpen, og flere vis skapet er godkjent for det.

I den nye forskriften tror jeg det blir satt opp til 1000 skudd.

 

Du kan ha ladd magasin/våpen så lenge det er nedlåst i FG godkjent safe.

 

Edit: Nå er det ikke anbefalt å oppbevare våpen ladd, med tanke på sikkerhet, men du har vel en grunn for det (som vi ikke kan diskutere på dette forumet pga forumregler).

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Du kan oppbevare inntil 500 patroner i våpenskapet sammen med våpen, og flere vis skapet er godkjent for det.

I den nye forskriften tror jeg det blir satt opp til 1000 skudd.

 

Du kan ha ladd magasin/våpen så lenge det er nedlåst i FG godkjent safe.

Oj, det hadde jeg aldri trodd, vel da ser det ut som om at han kameraten min hadde rett gitt, takk for et meget raskt svar!
Link to comment
Share on other sites

Kremt.

§ 22-1. Krav til sikker oppbevaring

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, plikter å oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen plikter å påse at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.

(Min utheving)
Link to comment
Share on other sites

Kremt.

§ 22-1. Krav til sikker oppbevaring

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, plikter å oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen plikter å påse at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.

(Min utheving)

Aha! Ja den var det jeg var ute etter, strålende!

 

Siden det ikke er spesifikt nevnt om man kan ha et magasin med ammo "ved siden av" så regner jeg med at Wadcutter har rett i det kan sier?

Link to comment
Share on other sites

Forstår jeg det slik at jeg kan ha følgende i mitt hjem:

 

- Pistoler, rifler, hagler så mye jeg har fått godkjent av politiet i FG-Godkjent skap.

- 5.000 .22 Patroner.

- 10.000 andre patroner for rifle og/eller håndvåpen.

- 5kg krutt.

- Prosjektiler max?

- Tennhetter max?

- Annet?

 

Patroner nedlåst, hva med krutt, tennhetter, prosjektiler?

Link to comment
Share on other sites

 

Patroner nedlåst, hva med krutt, tennhetter, prosjektiler?

 

Vet ikke helt hva loven sier ang. krutt og tennhetter, men dette er jo bare å låse inn hvis du har plass til det!

Prosjektiler er jo like farlige som hvilket som helst objekt av samme tyngde, så disse er det vel strengt tatt ingen grunn til å låse inn. (Med mindre du har langfingrete ladekompiser :mrgreen::lol: )

Link to comment
Share on other sites

Hovedregelen som nevt over:

(Fra forskriften) § 22-1. Krav til sikker oppbevaring

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, plikter å oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen plikter å påse at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.

 

-Ammunisjon må oppbevares nedlåst i skuff/kasse eller FG godkjent skap. Maks i FG skap er 500 med mindre skapet er godkjent for mer, og 15000 totalt i husstanden vis 5000 er 22lr. Du kan da ha 10 000 9mm + evetuelt 5000 22lr.

 

(Fra Våpenloven) § 3. Med ammunisjon forstås i denne lov:

a. patroner bestående av prosjektil, hylse, drivladning og tennmiddel.

b. prosjektiler av enhver art bestemt for utskyting eller utsending ved de i § 1 nevnte skytevåpen,

c. hylser når de er forsynt med ladning eller tennmiddel,

d. håndgranater, bomber, raketter, miner o.l.

e. lys-, brann-, gift- og tåregassbokser,

f. gift- og tåregasser til bruk i de § 1 nevnte skytevåpen eller i ammunisjon som nevnt i denne paragrafs bokstaver a, b, d og

 

Forskriften definerer ikke hva som menes med ammunisjon, men jeg bruker definisjonen fra våpenloven. Ferdige patroner er selvsagt ammo, og etter ledd C er hylser med tennhette i også ammunisjon slik at de må låses ned.

Prosjektiler er også å regne som ammunisjon eller ledd B. Etter denne definisjonen skal også kuler lånes inn.

Hylser og kuler teller ikke inn i maks antall patroner du kan oppbevare da de ikke er ferdige patroner. Se formuleringen i §22-4, punkt 3.

 

Krutt og tennhetter skal oppbevares etter:

§ 22-4, fjerde punkt.;

4. Krutt og tennhetter skal oppbevares iht. de til enhver tid gjeldende forskrifter fastsatt i medhold av lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer1 eller brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20.

 

Det jeg har funnet i denne loven som relaterer seg til oss skyttere er kun det alminnelige kravet i §5

§ 5. Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke

 

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges

 

Eventuelle forskrifter gitt i medhold av denne lov som også regulerer oss skyttere er for meg ukjent.

Link to comment
Share on other sites

Våpen (og diverse optikk) -> Våpenskap

Patroner -> Nedlåst i en stor kasse fra forsvaret med 2x hengelås. Tung som F, så kan ikke flyttes på.

Krutt og tennhetter -> Nedlåst i ladebenken

 

Grunnet sikkerhet oppbevarer jeg ikke krutt i metallskap. Er skapet tett vil kruttet nesten eksplodere om det skulle bli utsatt for en brann. Krutt som tar fyr i et skap som ikke er like tett og hardt vil brenne fort, men ingen eksplosjon.

 

Har til nå ikke låst ned løse kuler. Selv om mitt forrige innlegg "konkluderte" med at også kuler må låses inn er jeg litt usikker. I butikker er det ikke vanlig å låse inn løse kuler. Kanskje ikke lovgiver mente at også løse kuler skal låses inn, selv om definisjonen sier det. Den nye forskiften burde ha gjort dette klart og tydelig, men det har ikke skjedd.

 

Når feriepengen kommer så skal jeg gå til innkjøp av et billig stålskap fra Ikea. Da blir også løse kuler låst inn, og ladebenken blir litt mer ryddig :)

 

PS: Når den nye våpenforskiften trer i kraft kan du oppbevare inntil 2000 skudd i våpenskapet, jfr §84.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...