Jump to content

Treffpunkt ved skyting i oppover- og nedoverbakke.


Recommended Posts

  • Replies 142
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Uansett må du tenke på den avstanden som er mellom deg og målet i horisantal linje, ikke mellom deg og målet.

Til vanlig jaktskyting skal det ikke være nødvendig å tenke på, mao hold under 200 meter og vinkel under 30 grader.

Men ved ekstreme tilfeller vil du treffe (lavere-edit) enn du sikter deg til, siden det holdet kulen blir påvirket av tyngdekraften er kortere enn avstanden mellom deg og målet er.

 

Edit: Selvsagt mente jeg HØYERE, ikke lavere. Mor er på nattevakt, jenta liker det dårlig, pappa avreagerer med dataen...

 

Jeg har fått PM fra ALIAS og fått kjeft! :wink: Han hevder også at dette gjør utslag på vanlig skyting, slik at de må beregnes inn ved skyting på små mål, f.eks småviltjakt. Han om det, jeg har aldrig hatt behov for å gjøre slike korreksjoner ved f.eks jaktfelt.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Ved skyting i vinkel vil kula treffe over. Skyting i vinkel opp eller ned er identisk, det er vinkelen som avgjør.

Richard Franklin forklarer dette på en god måte i sin video om langholdsskyting.

 

En kjapp test med PCB viser at en Norma HPBT 100 grain kule skutt i 1000ms faller 1257 cm på 1000 meter. Ved skyting med 40 grader vinkel faller kula 942 cm.

På 200 meter er forskjellen mellom kulefall 5 cm med 40 grader vinkel.

 

Som Fossdal sier så får dette kun betydning på lange hold, og når vinkelen blir stor.

 

edit: trykkleif

Link to comment
Share on other sites

Husk på å se for deg hvordan kula vil gå igjennom viltet. Treffpunktet ditt vil være tilnærmet likt på de fleste normale jakthold, men er vinkelen bratt kan kula gå over eller under vitale organ avhengig av om du skyter oppover eller nedover.

Link to comment
Share on other sites

Det har lite å si, men er en faktor det er greit å vite om. Noen jegere tror feilaktig at du må sikte høyere i oppoverbakke..da kan du slite litt :roll:

 

Andre ting har kanskje mer å si:

-Skyting i opp og nedoverbakke kan tvinge frem "uvanlige" skytestilinger som påvirker rekylopptak og dermed treffpunkt.

-Som andre har nevnt tidligere, for å treffe i de vitale organene på et dyr må man tenke tredimensjonalt(i motsetning til en pappblink)

Link to comment
Share on other sites

En kjapp test med PCB viser at en Norma HPBT 100 grain kule skutt i 1000ms faller 1257 cm på 1000 meter. Ved skyting med 40 grader vinkel faller kula 942 cm.

Der har du nok misforstått PCB-programmet litt! Kula faller nemlig like mye - uansett hvilken vinkel du skyter den ut i! Gravitasjonskreftene vet jo ikke hvordan du holder våpenet!

 

Det er enklest å tenke på det helt ekstrme - at en skyter rett opp- eller nedover. Skyter en rett opp, vil kula etter flyvetida for 1000 m horisontalt ha falt 1,257 m - dvs. den har ikke kommet 1000 m opp i lufta, men 998,743 m. Tilsvarende nedover - da har den "tjent" de 1,25 metrene.

 

Men dersom du sikter på noe rett opp eller ned, vil du jo treffe uten oppslag - kulefallet er jo langs siktelinjen. Når vi skyter vanlig, er kulefallet (grovt sett) 90° på skyteretningen.

 

Det PCB-programmet forteller deg, er hvor mye kulefallet utgjør, målt vinkelrett på siktelinjen. Hvis du vil regne på det, må altså oppslaget for horisontal skyting på den aktuelle avstanden til målet multipliseres med cosinus til skytevinkelen (eller reduseres med sin til vinkelen, blir det samme). (Edit.: Og dette igjen vil en se at er det samme som oppslaget for den horisontale avstanden til målet! Det stemmer jo også med skyting rett opp eller ned!).

 

Men for de fleste praktiske jakt- og feltsituasjoner er denne virkningen ubetydelig!

Link to comment
Share on other sites

Alt over synes å være riktig og her skal du få en utdypende forklaring (med fare for å gjøre ting innviklet).

 

Forutsetningen for å forstå dette er at du husker noe om geometri og rettvinklede trekanter fra skolen.

Nøkkelord er hosliggende (har sikkert et annet matematisk navn...), cosinus og hypotenus :shock::lol:

 

OK, her kommer det.

Om du tenker deg en horisontal avstand fra A - B (hosliggende) så er det denne avstanden som påvirker kulebanens fall.

Altså, kula må tilbakelegge en avstand målt horisontalt.

 

Når du befinner deg høyere eller lavere i terenget enn horisontalt ut fra målet oppstår det en vinkel mellom deg © og denne horisontalen.

 

Når du drar frem laser avstandsmåleren og finner at avstanden fra deg til målet er...100 meter... så er disse 100 meterne hypotenusen til trekanten mellom målet (A), deg © og det rettvinklede tangeringspunktet (B) på den horisontale linjen ut fra målet... henger med ?? :D

 

Nå avhenger det av hvor høyt/lavt du er over målet...

Du må ha noen sikre tall for å finne den horisontale avstanden mellom deg og målet.

Enten kan du ha en vinkelmåler sånn at du finner vinkelen mellom deg og målet eller så må du kjenne den vertikale høydeforskjellen mellom deg og målet

 

Kjenner du vinkelen... tja, la oss si 15 grader så beregner man cosinus til 15 grader og ganger denne med hypotenusen.. Cos 15 = 0,968 avrundet 0,97.. 0,97x100 = 97 meter

 

Er du 25 meter høyere opp enn målet kan du faktisk beregne den horisontale avstanden mellom deg og målet ganske enkelt...

Bruk formelen AxA + BxB = CxC og snu litt på den A er den horisontale avstanden vi skal finne, B er den over/underhøyden og C er hypotenusen

AxA = CxC - BxB = (100x 100) - (25x25) = 10000 - 625 = 9375

A= kvadratrot av 9375 som er 96,82 meter = 97 meter

 

Som du ser har dette nesten ingen innvirkning på treffpunktet (avhengig av kulebane...) ved at differansen i horisontal avstand er bare 3 meter

 

Dette er komplisert å forklare uten illustrasjoner gitt :lol:

Legger inn et foto jeg... 8)

2905200912458e97ec66f26c4060a7.jpg

 

Strekker man seg ut til 500 meter blir det noe annet.

Her vil 25 meter overhøyde utgjøre mindre enn 2 meter horisontal avstand, mes 15 grader vinkel vil utgjøre 17 meter horisontal differanse og rundt 15-20 cm høyttreff

 

Nå er vel forvirringen komplett så da legger jeg røyk og trekker meg ut ...POFFF

Link to comment
Share on other sites

En kjapp test med PCB viser at en Norma HPBT 100 grain kule skutt i 1000ms faller 1257 cm på 1000 meter. Ved skyting med 40 grader vinkel faller kula 942 cm.

Der har du nok misforstått PCB-programmet litt! Kula faller nemlig like mye - uansett hvilken vinkel du skyter den ut i! Gravitasjonskreftene vet ikke hvordan du holder våpenet!

Og der har nok du misforstått litt :wink:

Ved skyting i vinkel blir avstanden som gravitasjonen virker inn kortere enn avstanden til målet. Ergo trekker ikke tyngekraften prosjektilet like mye nedover, ergo blir det som å skyte på kortere avstand, ergo treffer man over. Og det vil du gjøre uansett om du skyter oppover eller nedover.

Merk likevel at andre ytre faktorer spiller like mye inn som ved skyting "rett fram", som vindavdrift etc.

normal_Vinkel.jpg

Link to comment
Share on other sites

En kjapp test med PCB viser at en Norma HPBT 100 grain kule skutt i 1000ms faller 1257 cm på 1000 meter. Ved skyting med 40 grader vinkel faller kula 942 cm.

Der har du nok misforstått PCB-programmet litt! Kula faller nemlig like mye - uansett hvilken vinkel du skyter den ut i! Gravitasjonskreftene vet ikke hvordan du holder våpenet!

Og der har nok du misforstått litt :wink:

Ved skyting i vinkel blir avstanden som gravitasjonen virker inn kortere enn avstanden til målet. Ergo trekker ikke tyngekraften prosjektilet like mye nedover, ergo blir det som å skyte på kortere avstand, ergo treffer man over. Og det vil du gjøre uansett om du skyter oppover eller nedover.

Nei, her er det du som konstruerer en merkverdig teori for å prøve få til noe som stemmer med virkeligheten, "gravitasjonen virker på kortere avstand"?! Hva nå det måtte bety?!?.

 

Kulefallet er avhengig av flyvetiden! Og ikke noe annet (div. andre effekter på lengre hold tar vi ikke med her). Og kulefallet er altså vertikalt (ser fortsatt bort fra Magnus-effekt etc.).

 

Jeg gjentar fra innelegget mitt ovenfor: "Det er enklest å tenke på det helt ekstrme - at en skyter rett opp- eller nedover. Skyter en rett opp, vil kula etter flyvetida for 1000 m horisontalt ha falt 1,257 m - dvs. den har ikke kommet 1000 m opp i lufta, men 998,743 m. Tilsvarende nedover - da har den "tjent" de 1,25 metrene".

 

Etter dine teorier om "avstand som gravitasjonen virker inn på", vil et projektil (eller en romrakett) som skytes ut rett oppover, ikke bli påvirket av gravitasjonen! Dvs. når raketten er akselrert, trenger den ikke mer energi (enn det som tilsvarer luftmotstanden) på veien til neste galakse! (Kanskje det er dette de har funnet ut i Nord-Korea? :mrgreen: ).

Link to comment
Share on other sites

Fredag på kontoret, -kanske jeg skal forvirre litt jeg også 8)

 

Det er kun to forhold som påvirker kulefallet. Det er jordas gravitasjonskraft og TIDEN denne virker på kula.

Avstand har ingenting i denne funksjonen å gjøre.

 

Forestill deg et kosteskaft og at du i tuppen av denne binder en halv meter tråd med et lodd i enden.

Kosteskaftet er kulas utgangsvinkel, mens loddet er treffpunktet etter 100 meter. I dette eksempelet er da kulefallet 50 cm (tråden).

Hvis du holder kosteskaftet horisontalt så vil tråden henge i 90 grader mot skaftet og gi treffpunkt 50 cm under utgangsvinkelen.

Hvis du nå retter kosteskaftet oppover ganske bratt, så vil tråden (og kulefallet) fremdeles være 50 cm, MEN loddet vil være nærmere kosteskaftet fordi vinkelen mellom tråden og skaftet er blitt mindre. Derfor drar treffpunktet seg oppover når man skyter i vinkel.

 

Comprende :lol:

Link to comment
Share on other sites

Så det dere sier er egentlig: Hvis jeg for eks. skal lage en skytebane hjemme,så er egentlig GPSen bedre å bruke til å måle opp avstander med enn en avstandsmåler :lol: Hvis man altså vet nøyaktig avstand på et kart/en GPS til viltet/blinken så er dette den avstanden man skal beregne kulebanen på?

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Nei, her er det du som konstruerer en merkverdig teori for å prøve få til noe som stemmer med virkeligheten

Eeeehh.......javel...???? Jeg og ganske mange andre da, tydeligvis.

http://longrangehunting.com/articles/angle-shooting.php

http://www.ustacticalsupply.com/anglecosignindicator.aspx

http://books.google.com/books?id=Bkgw5TWTpBUC&pg=PA113&lpg=PA113&dq=angle+shooting+%2B+gravity&source=bl&ots=DoWBadoIfN&sig=Ilydglw4dX_T9OBE4neGQf9deKw&hl=no&ei=08UfSuy_EcTQ-AbZveirCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7

Vil du ha flere linker??

gravitasjonen virker på kortere avstand"?! Hva nå det måtte bety?!?.

Kulefallet er avhengig av flyvetiden! Og ikke noe annet

Jo, det er avhenging av mer enn bare flyvetiden.

Link to comment
Share on other sites

Etter dine teorier om "avstand som gravitasjonen virker inn på", vil et projektil (eller en romrakett) som skytes ut rett oppover, ikke bli påvirket av gravitasjonen! Dvs. når raketten er akselrert, trenger den ikke mer energi (enn det som tilsvarer luftmotstanden) på veien til neste galakse! (Kanskje det er dette de har funnet ut i Nord-Korea? :mrgreen: ).

For det første er det ikke MINE teorier.

For det andre er dette raketteksemplet direkte tåpelig.

Stått opp med feil bein i dag eller??

Link to comment
Share on other sites

Nå syns jeg det var mange fantasifulle og i overkant kompliserte forklaringer her. Jeg skal ikke bidra til å skape enda mer forvirring, men jeg vil foreslå at de som ikke har full kontroll på dekomponering av krefter setter seg inn i dette emnet før de uttaler seg altfor bastant.

Link to comment
Share on other sites

Må vere enig meg m67. I desse tilfeller vil tyngdekraften bli "dekomponert"

I eine ytterpunkt når ein skyter 90 grader opp vil tyndekraften kun bli brukt til å bremse kule. Endrer ikkje kulebane

ved skyting i 0 grader ( rett fram ) vil du ha maks effekt av tyngdekraft til å endre kulenbane.

Alt mellom dette vil tyngekraften bli dekomponert, dvs fordelt

 

Teoretisk da 50 % tyngdekraft til å endre kulebane ved 45 grader vinkel..

 

Dette er i alle fall min enkle forklaring på saken.

 

Arrester den som vil :)

 

Eg som nesten skyter kun håndvåpen bryr meg ikkje så mykje om dette...

Link to comment
Share on other sites

Takk for alle svar, men kan noen bare si konkret med en eller to setninger at kula treffer over eller under eller på samme sted i oppover eller nedoverbakke. Dere har nok forklart det men gidder ikke lese alt dere kommer fram med. Slik jeg forstår det til nå vil kula gå litt høyere, ikke mye, men litt pga. gravitasjon. Skytestillingen har mer å si(?)

 

Skal lese mer når jeg kommer hjem.

Link to comment
Share on other sites

For det andre er dette raketteksemplet direkte tåpelig.

Stått opp med feil bein i dag eller??

Nei, det må være andre som har stått opp med feil bein, inkludert M67 (og noen av linkene hans). Han sier jo det samme som jeg tillegger deg:

Flytiden til 1200m (siktelinje) er den samme uansett om jeg skyter opp eller ned eller rett fram.

Det M67 sier, er altså at et projektil (kan jo være en rakett) som skytes rett opp eller rett ned, bruker like lang tid til 1200 m som et som skytes horisontalt. Dvs. det er ikke påvirket av gravitasjonen, i alle fall ikke etter at det er ferdig akselrert?!?

Hvis dere nøyer dere med alminnelige naturlover, vil dere se at min forklaring, og Rakkelhanens kosteskaft, er samme sak, og forklarer alt, uten å dikte opp noen nye, mystiske krefter. (og jeg har før sagt at jeg ser bort fra Coriolis, Magnus-effekt etc).

Link to comment
Share on other sites

Teoretisk da 50 % tyngdekraft til å endre kulebane ved 45 grader vinkel..

 

Dette er i alle fall min enkle forklaring på saken.

 

Arrester den som vil :)

Du er herved arrestert. :wink:

Resonnementet ditt er i utgangspunktet korrekt, men du går i den vanlige fella. Ved 45 graders vinkel er tyngdekraftens komponent vinkelrett på fartsretningen ikke 50 %, men sinus til 45 grader = 0,707, dvs. ca 71 %.

 

For øvrig virker det som om det er én av debattantene som har full forståelse av temaet.

Link to comment
Share on other sites

Takk for alle svar, men kan noen bare si konkret med en eller to setninger at kula treffer over eller under eller på samme sted i oppover eller nedoverbakke. Dere har nok forklart det men gidder ikke lese alt dere kommer fram med. Slik jeg forstår det til nå vil kula gå litt høyere, ikke mye, men litt pga. gravitasjon. Skytestillingen har mer å si(?)

 

I praksis vil kula treffe litt over, både i oppover- og nedoverbakke, i forhold til kva den ville gjort på samme avstand heilt flatt.

Link to comment
Share on other sites

Takk for alle svar, - . Dere har nok forklart det men gidder ikke lese alt dere kommer fram med. Slik jeg forstår det til nå vil kula gå litt høyere, ikke mye, men litt pga. gravitasjon. Skytestillingen har mer å si(?)

Skal lese mer når jeg kommer hjem.

Der tok du nok alle oss teoretikerne på fersken!

Reduksjon av oppslaget med cosinus til skytevinkelen (som er det riktige, sjøl om noen av linkene til M67 kamuflerer det litt), virker bare minimalt. Endring i utgangsretning på prosjektilet, på grunn av endret rekylopptak, betyr sikkert mye mer!

 

Mitt skytterlag hadde i mange år et "langhold" på 400 meter, med ca. 90 meter motbakke. To av de beste feltskytterne i området hadde ikke akkurat samme kroppsfasong, den ene var lang og skranglete, den andre var god og rund. Den ene stilte 300 m, og den andre stilte 500 m (husker ikke hvem som stilte hva), og de skjøt fullt, år etter år! Og begge holdt selvfølgelig på at avstanden de stilte var rett!

Link to comment
Share on other sites

Teoretisk da 50 % tyngdekraft til å endre kulebane ved 45 grader vinkel..

 

Dette er i alle fall min enkle forklaring på saken.

 

Arrester den som vil :)

Du er herved arrestert. :wink:

Resonnementet ditt er i utgangspunktet korrekt, men du går i den vanlige fella. Ved 45 graders vinkel er tyngdekraftens komponent vinkelrett på fartsretningen ikke 50 %, men sinus til 45 grader = 0,707, dvs. ca 71 %.

 

For øvrig virker det som om det er én av debattantene som har full forståelse av temaet.

 

Takker for den korreksjon, var kanskje litt rask med den siste. Vart berre veldig frista til å slenge den på ..

Men har tru på at det er dekomponering som er sakens kjerne

Link to comment
Share on other sites

Takk for alle svar, men kan noen bare si konkret med en eller to setninger at kula treffer over eller under eller på samme sted i oppover eller nedoverbakke. Dere har nok forklart det men gidder ikke lese alt dere kommer fram med. Slik jeg forstår det til nå vil kula gå litt høyere, ikke mye, men litt pga. gravitasjon. Skytestillingen har mer å si(?)

 

I praksis vil kula treffe litt over, både i oppover- og nedoverbakke, i forhold til kva den ville gjort på samme avstand heilt flatt.

 

Slutter meg til denne jeg :D

Husk nå bare at effekten er avhengig av vinkler og avstander - Større vinkler og lengre avstand gir større treffpunktsendring.

 

 

Takk for meg, over og ut, Slutt :lol:

Link to comment
Share on other sites

Husk også at dette gjelder ved skyting på papp, og andre todimensjonale mål.

Ved skyting på levende dyr, må man huske på at riktig "siktepunkt" er midt inne i dyret, og at man i endel tilfeller faktisk må holde "høyt" ved skyting nedover og "lavt" ved skyting oppover.

Dette gjelder på alle avstander, og forsterkes av vinkelen!!

Det er kanskje dette som betyr mest under utøvelsen av praktisk jakt :!::mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Da takker jeg for alle svar som kom, selv om jeg ikkje skjønte et j***vla pip av mesteparten. Fikk likevel svaret jeg var ute etter. Takk skal dere alle ha :D

 

Innlegget ditt var kommet inn i 10-dobbel versjon, Erik, jeg slettet 90 % av dem! Jegermeistern

 

Hehe var ikke meninga. Nettet klikka da jeg skrev det, trodde jeg...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Etter et par flasker vin/brennevin forstår jeg kanskje mer av krigsskole avhandlingen :wink:

Har skumlest litt, kan ikke se han har tatt med viktige moment som rekylopptak o.l grunnet ugunstige skytestillinger. Ellers ser formlene hans ok ut :mrgreen::mrgreen:

Tror ikke jeg kommer ti å lese ferdig, grunnet jeg kommer til å bli mer forvirret. :!:

Det er flott det blir forsket på dette, MEN

Som signaturen til Høggern sier: Teori lager ikke hull i skiva!!

 

KISS metodene er mye enklere.

Link to comment
Share on other sites

En teoretisk avhandling uten så mye som et skudd avfyrt av forfatteren? Ja ting som skytestilling, rekylopptak, osv er ikke nevnt.

Jeg skumma gjennom den å lagde "Høggerns kortversjon for rifleskyting" : ved skyting i oppover og nedoverbakke får man høyere treffpunkt enn ved skyting horisontalt på samme avstand.

 

Så kan man utbroodere med at på laaaaange hold vil det bli litt høyere treffpunkt i nedoverbakke enn i oppoverbakke, men forskjellen er ganske liten. For alle praktiske forhold med gevær er forskjellen liten.

Link to comment
Share on other sites

I praksis, på norsk jakt; korte "norske" hold (150m +/-) og relativt flatt terreng, vil det ikke spille noen større rolle isolert sett. Man kan sågar bruke The Rifleman's Rule for korreksjon.

Skal du derimot jakte langt oppe i det mellomeuropeiske høyfjellet, eller New Zealand, på litt lengre hold (300m+, som i og for seg ikke er veldig uvanlig under hjortejakta på Vestlandet), vil det være høyaktuelt å korrigere for både lufttetthet og vinkel.

For en .308win ladet til ~850m/s vil en vinkel på 35* og skråavstand 300m tilsvare circa 260m horisontalavstand. Du vil skyte over med noen centimeter. Femogtredeve grader helling er helsikes bratt, det skal jo sies...

 

Andre her har nevnt rekylopptak og skytestilling, men dette vil påvirke presisjonen uansett skytevinkel, og vil ikke gjelde spesielt for skrå skytevinkler..?

 

Fra et skytetårn i bratt terreng vil vinkelens innvirkning på kulebanen muligens være med på å forbedre en uvanlig skuddsituasjon; nemlig at lunger/hjerte (fra skytterens synsvinkel) ikke lenger ligger rett bak det "vanlige" siktepunktet i bogen, men at skuddet pga vinkelens også vil treffe høyere og dermed råke kjerneområdet?

 

Flere vil nok sikkert påpeke at "det er jo så lite", men dette er jo gjerne de samme som sitter i timesvis med lading, kronografering og evaluering for å tyne spredningen ned i 20mm... :wink:

Link to comment
Share on other sites

Hvis dere spanderer på dere å lese hele tråden, vil dere se to riktige forklaringer på det som skjer - Rakkelhanens kosteskaft, og min teoretiske utlegning av samme sak. Når man skal forklare dette, må man holde seg til alminnelige naturlover. De som måtte ha behov for diverse kreative "alternative" løsninger, henvises til "Kritisk tenking"-tråden i OT.

 

Etterhvert som vi skyter mer og mer skrått, vil loddet i Rakkelhanens kosteskaft komme nærmere og nærmere skaftet (eller forlengelsen av det, ved skyting i unnabakke). Ettersom siktet ikke vet dette (noen avanserte håndkikkerter m/avstandsmåler kompenserer vel også for dette?), vil vi fortsatt sikte "fullt oppslag" over målet, men treffe nærmere siktelinjen, dvs. skyte over.

 

Kulefallet er avhengig av FLYGETIDA - og når vi skyter inn på en vanlig, horisontal skytebane, stiller vi siktet for dette kulefallet, dvs. vinkelrett på skyteretninga. Ved skyting i vinkel, må man redusere oppslaget med cosinus til vinkelen (som vil være oppslaget for den horisontale avstanden, som mange påpeker). Gjør man ikke det, treffer man over. Hvor mye man treffer over? Oppslaget x sin til vinkelen.

 

For de som måtte lure på skyting rett opp eller ned - dette nevner jeg i mitt første innlegg - da kommer kula enten kulefallet kortere eller lenger enn ved horisontal skyting.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Kula bruker samme tid på 300m uansett vinkelen.

 

Jeg har nå lest halvparten av alle inlegg(hoppa over resten) og ser at mange har forstått dette nesten riktig, noen er ganske presise men kanskje dårlig forklart, mens noen har misforstått totalt.

Jeg prøver å forklare enkelt og jeg garanterer at mitt svar er korrekt: Kula blir påvirket av gravitasjonen i hele den horisontale avstanden. Om du skyter i oppoverbakke eller nedoverbakke har INGEN betydning. Det som er viktig her er at om du måler avstanden til f.eks 300m i 45graders vinkel oppoverbakke så er den horisontale avstanden bare ca.213m. Tyngdekrafta virker inn på den horisontale avstanden. Dvs at du må stille inn siktet til 213 m i dette eksemplet.

Kula bruker like lang tid på 300m i opp og nedoverbakke som 300m horisontalt. Tiden har ingen betydning for kulebana her. Om vi ikke hadde gravitasjon så ville kula gått rett fram og aldri landa.

Link to comment
Share on other sites

Noen her som har lest KS'avhandlinga nøye?

I følge den så vil du få et litt høyere treffpunkt i skyting (feks 45grader) nedover enn i skyting i samme vinkel oppover (pga tyngdekraftens innvirkning som vil "bremse kula mer" når man skyter oppover) men denne påvirkninga er liten og forskjellen i praksis er ikke veldig stor. (kansje ikke målbar engang før det er myyye vinkel og langt... men det er vel forskjell ?)

Link to comment
Share on other sites

Jegermesteren og Rakkelhanen har helt rett i sin beskrivelse! De forutsetter at kulefallet alltid er i gravitasjonskraftens retning. Referansen er "horisontalplanet". De fleste andre av dere har også rett, men legger ikke merke til at dere tar et litt annet utgangspunkt, dere bruker Kulebanen/siktelinjen som referansepunkt, derfor må man dekomponer kreftene for å finne garvitasjonens effekt målt i forhold til siktelinjen.

 

Setninger som "gravitasjonen virker bare på den horisontale komponenten av kulebanen", eller "det er bare en komponent av gravitasjonskraften som virker på kulen" er strengt tatt helt feil. Men begge setningen fungerer godt som en "Modell", for å konvertere fra horisontalplanet til siktelinjen.

 

Rakkelhanens kosteskafteksempel er det beste jeg har sett;-)

Link to comment
Share on other sites

Noen her som har lest KS'avhandlinga nøye?

I følge den så vil du få et litt høyere treffpunkt i skyting (feks 45grader) nedover enn i skyting i samme vinkel oppover (pga tyngdekraftens innvirkning som vil "bremse kula mer" når man skyter oppover) men denne påvirkninga er liten og forskjellen i praksis er ikke veldig stor. (kansje ikke målbar engang før det er myyye vinkel og langt... men det er vel forskjell ?)

 

Det er forsåvidt riktig det du sier her. I teorien stemmer det. Men forskjellen er knapt målbart så dette tas det ikke hensyn til når du skyter, selv på lange hold.

Kosteskaft-teorien er grei nok den til å illustrere hvorfor det er slik, men den gir deg ikke noe grunnlag for å regne ut treffpunktet. Mitt forrige innlegg forklarer dette bedre.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...