Jump to content

Hva er reklame, hva er ikke det ???


Sauer 150

Recommended Posts

For et lite øyeblikk siden ble tråden om mål og vekt på Viking lyddmperen flyttet over i salg der den hørte hjemme i følge moderator.

 

For meg er det jo et betimelig spørsmål da å høre hva som er regnet som reklame, hva er informasjon om nye produkter og om det er slik at alle innlegg fra alle som driver helt eller delvis næring ALLTID er for reklame å regne?

Vi som driver næring får informasjon om nye varer fra litt til mye tidligere enn en vanlige kunde. Om det da er slik at all informasjon om produkter fra næringsdrivende pr definisjon er reklame og skal postes under salg vil det jo bli særdeles dårlig med tidlig informasjon om nyheter.

 

Naturlig å spørre om dette siden det legger en ganske så sterk demper på informasjonstilgangen til forumet.

 

Hvor mener brukerne grensen går? Ta en kikk på salgsiden og se hva dere mener selv før debatten begynner.

Link to comment
Share on other sites

Siden du tar det offentlig og ikke svarte på pm`n jeg sendte for en stund tilbake, så svarer jeg her.

Begge trådene regnes som bevisst markedsføring av eget produkt.

Annonsører har mulighet til å reklamere for produkter i "Tilbudskammeret". Såvidt meg bekjent har også du fått tilbud om annonse her inne.

Hvor grenser går? De nevnte tråder går godt innenfor...

 

Ninja edit:

Det jobbes med å få et reglement for reklame/annonse her. Regner med at styret kommer på banen etterhvert.

Link to comment
Share on other sites

Det er vanskelig å karrakteriser hva som er reklame og hva som er informasjon som er av allmenn interesse. Jeg kjenner ikke trådstarter, men oppfatter at han er i bransjen siden han har startet denne diskusjonen.

 

Da bør det være etkrav at han flagger dette!

Link to comment
Share on other sites

Reklame og informasjon på dette forumet er veldig bra! Likevel er det fint å avklare spillereglene slik Sauer 150 etterlyser.

 

"Informasjon om nye varer" slik du formulerer det, vil jeg mene er åpenbar reklame når det legges ut som en ny tråd slik eksemplet med demperen viser. Om det derimot er startet en diskusjon om dempere vil et innlegg om ting som er på vei gli over i informasjon som ikke er reklame.

 

Som en generell huskeregel vil jeg si at informasjon om varer en leverandør har, og som gis uten at noen har bedt om det eller uten at det er naturlig i forbindelse med en eksisterende diskusjon, er reklame. Det bør legges inn på handelskammeret.

 

Reklame er ikke avhenging av at prisen er opplyst, og det er ikke slik at det blir reklame bare man forteller pris. Et kjennetegn på reklame er at det er den kommersielle aktøren som velger tid, sted og tema man går ut med og at kommunikasjonen dermed er "usymmetrisk".

 

Aktører som er "bransjetilknyttet" vinner mye på å skrive dette i signaturen, slik at alle og enhver kan vurdere kildens troverdighet. Ikke minst mener jeg de bransjetilknyttede selv vinner mye på å være ærlige på slik.

(...og nå benytter jeg anledningen til å fortelle at jeg jobber i et av Norges største kommunikasjonshus) :wink:

 

Debattforum er en utmerket kanal for kommunikasjon med kundene. Utfordringen ligger i at mange ansatte i våpenbutikker deltar her som privatpersoner og at rollene som ansatt/eier og privatperson dermed blandes. Så lenge det er avklart med jobben ser jeg det bare som en styrke for den gjeldende butikken å ha sine medarbeidere her, så lenge de oppfører seg lojalt og profesjonelt. Fordelen er at de kommersielle aktørene faktisk kan kommunisere "symmetrisk", dvs. snakke MED folk og ikke bare TIL. Det er klart at om jeg får respekt for en bransjeperson her inne vil det påvirke hvor jeg ønsker å gjøre mine innkjøp, det gjelder også andre veien selvsagt.

Link to comment
Share on other sites

Intressant problemstilling, det har jo også vært endel tråder der våpen/utstyr blir anbefalt av personer som er bransjetilknyttet.

 

Selvsagt kan en hevde at det ikke ligger noen motiver bak dette men en kan like gjerne hevde det motsatt, begge deler kan være like sant/usant og vanskelig å skille for den gjennomsnittlige bruker av kammeret.

 

Er dette noe bedre/verre enn at en aktør opplyser om tekniske spesifikasjoner på et produkt? Siden dette er et nytt produkt vil det jo også være en interesse rundt dette, selvsagt er det jo en slags markedsføring men er all reklame like uvelkommen?

 

Nå er den jo flyttet til salg så da ser jeg gjerne pris og hvilke gjengedimensjoner den blir levert med også :) Skulle jo være greit med slik informasjon der den ligger nå...

 

Ellers har jeg liten sans for tilbudskammeret, personlig er jeg av den oppfatning at så lenge det fora'et fungerer som nå at det frarøver brukerene av noe. Personlig hadde jeg heller sett at aktører der kunne kommet med spesielle tilbud til brukere av kammeret uavhengig av om en er annonsør eller ikke.

Link to comment
Share on other sites

Guest loudenboomer

Er nok en hårfin grense her etter min mening. Flere faktorer spiller inn

 

- Hvem legger det ut? (burde ikke bety så mye egentlig, vi er alle privatpersoner i en eller annen sammenheng)

- Er innlegget vinklet eller produktnøytralt (f.eks objektive tester uten for mye lovord om det ene produktet før kortene er på bordet) - er en anelse vinklet.

- Pris, leveringsdato o.s.v. - Her syndes det vel litt.

 

Når det er sakt - jeg her glad for hver eneste test/review som legges ut.

Link to comment
Share on other sites

For et lite øyeblikk siden ble tråden flyttet over i salg der den hørte hjemme i følge moderator.

Moderatorene gjør jobben de har fått instrukser om fra styret.

 

Det er forøvrig stor forskjell om en aktør starter en tråd for å prate varmt om eget produkt, eller svarer på et spesifikt spørsmål om et produkt i en eksisterende tråd.

Våre annonsører står også friere til å delta i en tråd om et produkt de forhandler, siden de er med på å betale driften av dette forumet.

 

Våre annonsører har også som før nevnt, en gyllen mulighet til å starte slike tråder så ofte de vil, siden de får tilgang til et eget Tilbudskammer hvor det ikke er mulig for andre brukere av forumet å legge inn innlegg..

Så hvis du ivrer etter å informere oss, så ligger informasjonstilgangen til forumet klart..

 

Fordi vi har et ansvar, og en avtale å holde overfor annonsørene våre, blir altså alle andre aktører henvist til Kjøp&Salg som fortsatt er åpen for absolutt alle som ønsker å annonsere gratis..

Link to comment
Share on other sites

Våre annonsører står også friere til å delta i en tråd om et produkt de forhandler, siden de er med på å betale driften av dette forumet.

 

Denne synes jeg er en smule problematisk. Som du nevner lengre ut i innlegget ditt, har annonsørene fritt spillerom på et eget kammer, og jeg mener derfor ikke at de ikke bør stå i noen særstilling i andres tråder.

Link to comment
Share on other sites

Det er komplisert å få laget et regelverk som fungerer 100%. Men ser det ikke som noe problematisk at en markedsaktør kan delta i en diskusjon om et produkt så lenge de flagger sin tilhørlighet.

 

At en annonsør står friere enn andre aktører behøver ikke å bety stort. Det er fortsatt en rekke forumsregler de må forholde seg til. ..Rakke ned på andres produkter, kupping av tråder, gå alldeles OT eller liknende er fortsatt ikke lov...

Link to comment
Share on other sites

Men ser det ikke som noe problematisk at en markedsaktør kan delta i en diskusjon om et produkt så lenge de flagger sin tilhørlighet.

Helt enig. Synes det er positivt at de deltar.

 

At en annonsør står friere enn andre aktører behøver ikke å bety stort. Det er fortsatt en rekke forumsregler de må forholde seg til. ..Rakke ned på andres produkter, kupping av tråder, gå alldeles OT eller liknende er fortsatt ikke lov...

Når det uansett ikke betyr noen forskjell i praksis, mener jeg det ikke er noen grunn til at annonsører skal stå friere enn andre markedsaktører :wink:

Link to comment
Share on other sites

Fine greier - greit med svar om hva reglene er så en ikke tråkker noen på tærne.

 

Det har vært mange lignende tråder som den nevnte på forumet her, både før og etter det ble annonsører her. Annonsører er jo en ganske fersk sak så det bør være regelsett som beskytter disse noe er. Spørsmålet er jo i dette tilfellet om merke X kommer med en ny vare som generelt har verdi for mange, men det forhandles kanskje til å begynne med bare av 2,3-4 aktører. Informasjon om disse varene er reklame om en forhandler dem selv??

 

Når det gjelder annonsering på Kammeret vil det av grunner de som kjenner saken vet ikke være aktuelt så lenge styrets leder sitter som nettopp leder. Oppførselen før under og etter saken der et tidligere styremedlem logget seg på med annet nick for å angripe undertegnede personlig og ikke minst på laveste måte prøvde å lage økonomiske tap for oss som bedrift uten at det skulle synes det var han var lavmål. Når dette ble behandlet som "småtteri" og ikke fikk NOEN følger for han, men tvert imot ble til de grader beskyttet av styreleder. Vel det skal forsiktig sies at oppfattelsen av integriteten fikk en stooor ripe i lakken. At undertegnede og styreleder ikke er enige om det meste er gammelt nytt. Jeg trodde nå engang det var mulig å skille sak og person.

 

Kammeret er nå engang en møteplass der noen svært kunnskapsrike mennesker med felles interesser møtes og sånn sett en fin plass å presentere saker for de av oss som er litt særere enn hopen. Også derfor spørsmålet om hva som er for reklame å regne kom opp.

 

Bare et eksempel pr idag finnes det en leverandør av krutt til rifle som har det største utvalget i Europa, har meget bra priser og ikke minst er leveringsdyktig. Jeg tror forumbrukere som sliter med å få tak i krutt til hjemmelading ville satt pris på informasjon om varen, hvor den kan skaffes(importør), ladedata og pris. Men dagens regler vil vi som 1 av importørene til Norge ikke kunne legge ut informasjon om dette, da det er reklame og vil føre til at undertegnede kan straffes med utestengelse fra forumet. Følgelig er det da informasjon brukerne ikke får siden styret ikke vil ha dette fram på forumet ??

 

Vi har egen bruker der firmanavn er klart definert for de som lurer. Som privatperson ser jeg mange andre bransjefolk her inne der informasjonen om sådann både eksisterer og ikke . Poacher har en bra signatur som jeg kopierer om det er ok for han? I profilen står både stilling og firmanavn for de som måtte lure

 

Hansen DL - PM ble besvart umiddelbart, uten at det avga noe svar fra deg. Derfor denne tråden. Jeg har sånn sett fått et par e-poster fra andre brukere også som har lurt på det samme så tråden var kanskje ikke så dum.

Link to comment
Share on other sites

Informasjon om disse varene er reklame om en forhandler dem selv??

 

Ja. Uoppfordret produktinformasjon fra forhandler er markedsføring, enkelt og greit. Kanskje litt firkantet, men det er den eneste linjen som fungerer i praksis. Et hvert forsøk på en balansegang mellom "informasjon" og "reklame" vil medføre et mareritt av tvilstilfeller og gråsoner som bare resulterer i mer vilkårlig praksis.

 

Den beste reklamen får man her inne ved å delta i forumets rette ånd, som er å dele kunnskap og informasjon uten baktanker eller økonomiske motiver.

Link to comment
Share on other sites

Disse spørsmålene er aldeles ikke nye. De første som stilte dem var selvfølgelig våre moderatorer. Våre moderatorer og styret har svært ofte måtte bruke tid på vurderinger rundt disse spørsmålene. Konsekvens og likebehandlig er viktig og derfor har vi laget nye retningslinjer for dette. Det vil også komme retningslinjer for flagging av markedstillhørighet og andre sider rundt dette.

Det er noen detaljer igjen, men det er snart på plass. Du må pent vente til dette kommer før vi sier noe mer hvordan opplegget blir framover.

 

 

Men dagens regler vil vi som 1 av importørene til Norge ikke kunne legge ut informasjon om dette.
Dette er ikke riktig. Hvis du leser regelverket en gang til vil du se at det er det fri adgang til salgskammeret så lenge du merker tydelig med (NÆRING) ettter de retningslinjene som foreligger.

 

 

 

Jeg merker meg at du nok en gang benytter anledningen til å feilinformere brukerne, og konstruere billige poenger om resultatet av en gammel sak vi burde ha lagt bak oss nå. Jeg har ikke tenkt å la meg trekke inn en debatt om den saken så det lar jeg ligge for denne gang.

Oppfattelse av integritet er selvfølgelig en personlig sak. Vi har alle vår egen oppfattelse av hverandres integritet. Når du nå bruker et avsnitt på å angripe vår styreleder, og baserer dette på en mildt sagt ensidig vinkling av det hele, og dermed avslutter avsnittet med:

Jeg trodde nå engang det var mulig å skille sak og person.
Må jeg dessverre si at du ikke styrker min oppfattelse av din egen integritet.
Link to comment
Share on other sites

Melding mottatt. Tilsvarendetråder/info/annonser legges på salgssiden.

Veit ikkje om tanken er tenkt før, men eg meiner det er kjekt å skille mellom "bruktmarked" og "markedsføring" - kanskje ein kunne dele "Salg" opp i dette? Å merke posten med *Næring*gir ikkje heilt same effekten, eventuelt endre "Tilbud" til å inkludere alle næringsannonser og holde "Salg" for privatpersonar / bruktmarked.

 

Eg syns det er meir naturlig å skille mellom "næring" og "privat" enn mellom "salg" og "tilbud" slik det er no.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...