Jump to content

Silhuett

Members
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Tar opp tråden litt og spør: Hva er grei billig 9mm ammo for tiden? Har akkurat fått svar fra våpenkontoret at 9mm er innvilget. (etter 12 uker) Ser at jaktdepotet har S&B og PMC til overkommelige priser etter dagens dollarkurs. Og noen har magtech til samme pris. Hva er greit og hva bør en styre unna?
  2. Jeg ser på trådstarters antall innlegg at han ikke har vært her lenge, og jeg er i samme båt. Nå har likevel jeg vær aktiv skytter på 90-tallet i Trondhjems pistolklubb over en lengre periode. Skutt for det meste fin, men også fin revolverfelt og grovfelt .38 special. Jeg har tatt opp gamle interesser og ønsket nå å kjøpe meg ett til våpen, og har ikke lest våpenloven, forskriften eller kompendiet før i den siste tiden. Det jeg ser er at våpenkompendiet er en direkte fornyelse av pod2009-009 for publikum, men ikke like utfyllende da denne også omtaler reservevåpen slik som diskutert tidligere i tråden. Pod 2009-009 framstår fortsatt som fortolkningen av forskriften (inntil denne blir endret selvsagt) Våpenkompendiet er nok ment slik som «anonymrifle» siterte: «Hensikten med dette kompendiet er å gi økt fagkunnskap om ulike våpentyper og ammunisjon, samt en oversikt over skytterorganisasjonenes godkjente programmer og bruksområder. Med dette ønsker Politidirektoratet å legge til rette for ensartet praksis, som vil sikre likebehandling og gi økt forutsigbarhet for søkeren.» Gi økt forutsigbarhet…. Jeg leser dette slik for min egen del, at følger jeg de retningslinjer som her er fortolket, kommer det hele til å gå bra. Lov er lov og forskrift er forskrift. Det nevnes fram og tilbake i tråden hvilke våpen som er tillatt i de ulike foreningers skyteprogram. Dette setter likevel ikke våpenforskriften til side. Forskriftens paragraf 13 sier: «Tillatelse etter første ledd gis kun til slik våpentype som lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program. Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene.» Og i første ledd er det nevnt kravet til minimum 6mnd aktivitet. Paragraf 13 sier videre: «Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om kravet til aktivitet for å erverve og inneha flere våpen av samme type.» Og her er vi rett tilbake til pod 2009-009, som definerer nybegynneren, rekreasjonsskytteren, mosjonsskytteren og konkurranseskytteren. Konkurranseskytteren kan altså søke om reservevåpen når det kan dokumenteres trening minst 2-3 ganger pr måned og minst 10 stevner pr år hvor minimum halvparten er approberte. Akkurat der er vel hverken CC eller jeg på en god stund. Og da er vi jo inne på det «hipshot» sier: skyt (ikke syt). Det tenker jeg for meg selv også, skyt mye, så får vi se hvor jeg havner etter hvert. Men for å svare CC på det han opprinnelig spør om, hvordan klage, så tenker jeg glem det, tapt sak. Jeg har selv inne søknad om 9mm og denne ligger under «militær» slik jeg har tolket lovverket og kompendiet. Vi får se hva svaret blir. Jeg er tilknyttet en pistolklubb, og denne ligger under Norges skytterforbund, da er det kun 12 bruksområder jeg kan søke ulike våpen for. Det betyr i praksis at jeg kan ha 12 ulike våpen etter kompendiets definisjon. Finpistol-fripistol-grovpistol-revolver-militær-magnum1-magnum2-spesialpistol-spesialrevolver-revolver 1500(ppc)-pistol 1500(ppc)-distinguised revolver 6``. Gjør slik de ber om så går det nok bra. Jeg må jo berømme deg CC for å faktisk ha fått godkjent 3 søknader i en smell, det betyr jo at du er godkjent. Du henviser til 5.2.5.3 i Norges skytterforbunds pistolregler for skytterprogram mv. Dette er jo forskriften (loven) uvedkommende. Klart man kan bruke våpenet i flere programmer, men det er ikke dermed sagt at man kan eie like mange våpen som det finnes programmer. Eks. .22 lr som kan brukes under bruksområde «finpistol» som omfatter 5 programmer blant annet finfelt. Her får du inntil videre bare en pistol. Hadde det vært meg som satt med disse søknadene hos politiet, ville jeg ha lagt meg flat og sagt at jeg har gjort feil på søknadene, fordi jeg hadde tolket feil mellom forbundets programmer og politiets retningslinjer (forskriften og loven). Jeg ville dermed gjort om og sagt at: (Slik jeg tolker hvilke våpen du har søkt om) Finfelt (.22lr?) = Finpistol (sikkert dette du har fått innvilget) 32 acp = Grovpistol 9mm = militær 45acp = Spesialpistol eller pistol 1500ppc. Dette forutsetter jo selvsagt at 45, er innenfor kravene. Spesialpistol LxBxH= 185x125x35mm max 800gram. Pistol 1500ppc max løpslengde 153mm (ca 6toms) avtrekk min 1360 gram. Her må du selvsagt velge hva du skal gjøre, men jeg ville valgt å bruke .32 på grov og ikke på spesial. Mulig det da kan være greit å beholde .45 på militær og bruke 9mm på spesialpistol.(hvis denne går i kassen og veier max 800gram uladet). Hvis størrelsen og vekten på pistolene er slik at du ikke kan sjonglere på denne måten, må du nok sannsynligvis velge bort en av de du har sett for deg eller se etter en annen modell som kommer innenfor kravene. Dette er slik jeg tolker det p.t. Correct me if i am wrong. Happy shooting!
×
×
  • Create New...