Jump to content

KammerladerEntusiast

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Hei! Jeg har lest gjennom høringsnotatet om ny våpenforskrift og tenker at jeg kommer til å anskaffe perkusjonsvåpen fremfor røksvakt da jeg synes eldre våpen er mer spennende, og da særlig det å skyte med dem uten å frykte for å ødelegge historie. Men i den sammenheng forstår jeg ikke helt hvordan Pyrodex behandles i henhold til lovverket? Vises det da til deltakelse i NSU-klubb, at man har registrerte perkusjonsvåpen fom. 2021, eller kan våpenkort for røksvakt våpen anvendes? Jeg tenker pyrodex da svartkrutt ikke kan sendes i posten.
×
×
  • Create New...