Jump to content

West Coast

Members
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

24 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Javisst ja. Om 1.5 patronen din blir 4 kr da. Tror ikke det er en j... som skyter 10-15000 -20000 skudd i året med kuler til 15kr. Like lite som jeg tror på alt jeg leser...... Tror ikke det er spesielt fruktbart å tenke slik, så jeg tenker jeg har sagt det som jeg har på hjerte. Takk for meg og lykke til med kamelspisingen
 2. Har ingenting med å stå på barrikadene å hevde at bly ikke er farlig. Men vi må klare å få myndigheter og opinionen som du kaller de tilå forstå at all menneskelig aktivitet medfører forurensning og endringer i naturen. Spørsmålet er om det er lokalt, har spredningsfare og representere et reelt problem. Se på en motorvei. Hva er det. Oljeforurensning, plastforurensing spredning av tungmetaller etc. Men nytteverdien er så stor at ingen politiker rører ved det. Og apropos er nå litt spent på hvor mye skyting det blir når en 22 koster kr 1,50 , en 9mm kule koster 4kr, et 6,5 prosjektil koster 5kr. Tror mengde treningener en saga blott for de fleste. Men lykke til 😔
 3. Tror ikke du skal sette mye penger på det. Det du kan være 100% sikker på er at et forbud på jakt, raskt vil følges opp med forbud på bane, innendørs etc. Så kan du stå der med kobberkulen mens pistolskyting, etc ofres. United we stand, divided we fall.
 4. Bare for å gjøre det klart. Det er ikke at bly er giftig jeg mener er en hypotese. Det er vitenskapelig bevist at bly er giftig. Det jeg vil frem til er at det er en hypotese at skyting med blyprojektiler representere en alvorlig forurensning. Untatt grunne våtmarksområder. Som rapporter viser er spredning av bly fra skytebaner liten og den forurensning som er holder seg stort sett på plass
 5. Å plutselig var debatten tilbake på 6.5 bla bla. Om det finnes alternativ kuler til 6.5 etc er vel for pokker ikke poenget. Norske jegere og skyttere er så navlebeskuende at det er til å få makk av. Poenget er: Det stopper ikke med dette forbudet. Når alle kameler er spist og vi er ytterligere marginalisert og ennå færre så kommer neste stikk. En krig tapes et slag om gangen. Aksept for gift hypotesen gir bensin på forbudsbålet sånn er det bare.
 6. Alt er mulig. Hvor enkelt det er å grave av 10-20cm med myr uten å rote rundt vet jeg ikke, men myr er vanligvis ganske bløte så...... Ellers så tenker jeg at når tildekking av anslagsvis 65000 kg kvikksølv er gode greier så må vel tildekking av bly være helt innafor. Eller kan det være at det er forskjellige instanser som må ta regningen. Les offentlig var privat Som jeg har forsøkt å si så viser bla. denne rapporten at forurensningen i all hovedsak er lokal med liten spredning
 7. Nå spiser vel få dyr myr så det går sikkert bra 🤣
 8. Leste høringsbrevet og det er en smule mere nyansert. Det er påvist bly i 94.8% men konsentrasjon forenelig med forgiftning er påvist i 3.7% av prøvene. En liten forskjell der altså. Det er ikke oppgitt hvor mange tilfeller det er påvist isotop som kan være forenelig med blyammo. Liten mangel der altså. Sikkert tilfeldig. Er heller ikke oppgitt referanse til årstall på prøven. Sikkert tilfeldig det og. Som jeg har forsøkt å si tidligere en må lære seg å se bak overskriften
 9. Nå var ikke hele rapporten lett tilgjengelig. Får lete litt. Men jeg gjør oppmerksom på tidsrommet prøvene er tatt i. 1973 og fremover. Det er en lang periode hvor tetraetbly var tilsatt bensin. I tilegg skrives det at en del tilfeller KAN være forenelig med blyprojektiler. Jeg får lete etter rapporten. Jeg bli alltid overasket av at vominnhold nevnes som kilde til blyfragmenter. Det må vomskytes mye i det ganske land 😉
 10. Er en merkelig diskusjon og vinkling på temaet. Selvfølgelig er det forurensende at vi skyter blyprojektiler ut i naturen, er ikke det som er spørsmålet. Spørsmåleter om forurensningen er lokal. Er den alvorlig og er det fare for spredning. At jordsmonnet i nedslagsfeltet viser høye konsentrasjoner av bly er vel neppe noen overraskelse., men er det spredning til resten av området og representere forurensning en fare Det finnes en rapport fra Løvenskioldbanen som viser at grunnvannet ikke er påvirket selv etter alle disse årene så har ikke bly migrert. Det tyder på at forurensning er lokal og ikke sprer seg nevneverdig. Enkle tiltak med fangdammer med filtrering bør kunne løse problemet. Kanskje i kombinasjon med kalking av avrennisområdet for å øke ph. Om jeg ville laget en kriserepotasje om oljeforurensning og ødelagt natur, så hadde jeg tatt grunnprøver fra e6 og vist bilder fra utbyggingen. Men er det et reelt problem? Vikarierende motiver er ikke alltid lette å gjennomskue.
 11. Da har jeg sendt klage til krinkastingsrådet hvor jeg påpeker den manglende informasjon om Knut sin rolle. Samt det stigmatiserende språket. Samt at journalisten utsetter seg for fare kun for å skape dramatikk og uhygge. Oppfordre alle til å gjøre det samme
 12. Tja. Det er vel flere rapporter om Løvenskioldbanen som faktisk er utført etter etterprøvbare metoder. Slik jeg husker var det ikke veldig forhøyede verdier av bly rapportert. Det er målt høye verdier av bly i vann og bekker langt fra skytebaner og. Jordsmonnet inneholder bly naturlig. Varierende mengde og under rette forhold lekker dette ut. Når agendaen er forbud og nedlegging er ingen metode forbudt tydeligvis. En burde gå i rette med NRK sin ensidighet og tendisiøs bruk av "fakta". Det kan være 100 grunner til at trær dør. Bly er nok ikke en av de.
 13. 929 er som alle s&w halvfabrikata. Ut med all innmat slip alt som glir i mothverandre med fint bryne og 1200 smergel. Fjerne alt av grader. Poler tennstift kanal. Å vipps etter 10-15 timer så er alt ok 😊
 14. Det er data på vihtavuori.com som kan brukes som utgangspunkt. Litt forsiktighet så går det bra. Start med minimum
×
×
 • Create New...