Jump to content

E_Berg

Members
 • Content Count

  49
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by E_Berg

 1. Ja, jeg har sett Vithavuori sine ladedata, men likevel, det er noen gærninger som gjør det. Hvorfor det begriper jeg ikke, og ikke faen om jeg har tenkt å prøve på det selv.
 2. Hei, jeg har lest tråden innimellom uten å involvere meg, men nå føler jeg behov for å bryte inn litt. Det virker for meg som om du er veldig låst på at siden du har lavere hastighet og lavere kruttmengde enn fabrikkammunisjon så føler du at du er i trygt terreng. Dette er i så fall en svært feilaktig oppfatning. Du må også ta hensyn til brennhastigheten til kruttet du benytter, N310 er et særdeles rasktbrennende krutt, samtidig så benytter du det i 9x19, altså en forholdsvis liten hylse med lite tilgjengelig volum for gass til å ekspandere. Dette er en lite heldig situasjon som gjør at du får et meget høyt trykk. Hvis vi skal tenke analogisk så er det egentlig litt som om du skulle benyttet pistolkrutt i en riflepatron, du oppnår et MEGET høyt trykk uten at du når samme utgangshastighet på kula som du ville gjort med et saktebrennende riflekrutt. Det er noen som driver med atomlading av 9mm i N310 for å skyte major, men dette er en øvelse jeg ikke har noen interesse i å delta i selv. Jeg er litt for glad i både fingrene og fjeset mitt. Jeg vil innstendig anbefale at du snakker med noen av de før du fortsetter med dette prosjektet. Du bør ABSOLUTT ikke prøve å skyte med noen av de patronene du har ladet med 4,3 grain N310 uten å ha diskutert det med de først. Jeg ville personlig heller ikke ha skutt noen flere av patronene med 4,0 grain N310 heller for den saks skyld.
 3. 2Alfa har en PPK/S på lager: https://www.2alfa.no/walther-ppk-s-.22-black.html
 4. Er det Vektor CP1 du tenker på? https://en.wikipedia.org/wiki/Vektor_CP1
 5. E_Berg

  Avslag på 9mm grovfelt

  Godt å høre, det blir spennende.
 6. E_Berg

  Avslag på 9mm grovfelt

  Jeg er litt enig i dette, men med tanke på saken ovenfor med avslag på S&W Victory til finfelt så må man vel nesten vente til et eventuelt avslag på klage til POD foreligger. Hvis ikke kommer ikke Sivilombudsmannen til å behandle saken da den ikke er endelig avgjort av forvaltningen.
 7. E_Berg

  Avslag på 9mm grovfelt

  Betyr ikke dette at de ikke lenger kan innvilge åpne søknader på pistoler i kaliber 22 til bruksområde finpistol? Dette må vel være så upraktisk, særlig med tanke på nåværende saksbehandlingstider på våpensøknader i deler av landet, at det må gå an å få NSF på banen? Er det noen som har hatt noen kontakt med NSF og tatt dette opp med de?
 8. Dette høres veldig lovende ut, takk for innsatsen du legger ned her.
 9. Dette er vel ikke lengre tilfelle, kopiert fra våpenkompendiumet: Flere av Norges Skytterforbunds øvelser for pistol og revolver kan skytes med samme våpen. Når et våpen kan benyttes til flere programmer kalles det for bruksområde. Følgende er definert som bruks-område: 1. Finpistol: Omfatter øvelsene standard, silhuett, 25 m finpistol, hurtig fin og finfelt. 2. Fripistol: Omfatter øvelsen fripistol. 3. Grovpistol: Omfatter øvelsene 25 m grovpistol,hurtig grov og grovfelt. 4. Revolver: Omfatter øvelsene revolverfelt og hurtigrevolver. 5. Militær: Omfatter øvelsene militærfelt,hurtigmilitær og distiguised pistol og Semi Automatic Pistol i PPC. 6. Magnum 1: Omfatter øvelsen magnum 1. 7. Magnum 2: Omfatter øvelsen magnum 2. 8. Spesialpistol: omfatter øvelsen spesialpistol. 9. Spesialrevolver: omfatter øvelsene spesial-revolver, standard revolver og standard revolver 2,75" 5 skudd. 10. Revolver 1500 – omfatter øvelsen Revolver 1500 og Open i PPC 11.Pistol 1500 PPC – omfatter øvelsen Pistol 1500 og Open i PPC 12. Distinguised revolver 6" Skyttere som fyller vilkårene som mosjonsskytter og konkurranseskytter i henhold til RPOD 2009/009 kan erverve ett våpen til hvert bruksområde, uavhengig av om våpenet er tillatt brukt innenfor et annet bruksområde.
 10. Hva er det som er de reelle fakta og faktiske forhold da?
 11. E_Berg

  Avslag på 9mm grovfelt

  Er det mulig at POD ikke helt har fått med seg endringen fra og med 2019 hvor de nasjonale reglene ikke lenger var å anse som et supplement til ISSFs regler? Jeg slo opp i noen gamle regler og ser at det der står følgende: 8.25.7.1.2 Grovfelt: Pistol eller revolver iht. ISSFs bestemmelser for 25m Grovpistol. ref. ISSF 8.12 og 8.13 Kaliber 7,62 mm -9,65 mm (kal. 0.30” -kal. 0.38”)
 12. Siste ledd i ny § 14-1: Skytevåpen som er lovleg deaktiverte etter tidlegare krav skal framleis reknast som deaktiverte etter § 12-1 i denne forskrifta, med mindre skytevåpenet skiftar eigar eller førast ut av norsk tollområde.
 13. Jeg forstår ikke hvordan du virkelig kan mene at dette kan fungere. Ved kontroll av oppbevaring så gir de minimum 48 timers varsel, tilsvarende varsel for kontroll av plomberte våpen garanterer jo at det aktuelle "plomberte" våpenet faktisk er plombert når kontrollen utføres. Jeg har rett og slett ikke fantasi til å forstå hvordan dette skal kunne gjennomføres uten at det er et helt hav av muligheter for kjeltringer til å tilpasse seg. Kan du ikke forklare i detalj hvordan du ser for deg et fungerende regelsett og praktisk gjennomføring av dette? Jeg minner forøvrig på om at plomberte våpen er unntatt fra kravene til oppbevaring i den nye våpenforskriftens kapittel 6.
 14. En god tanke, men hvordan ser du for deg at stikkprøvene skal kunne gjennomføres? De eventuelt "plomberte" våpnene kommer vel til å være enten i hende hos børsemakeren eller kunden som har bestilt et "plombert" våpen helt til de får beskjed om å utlevere de til kontroll. Hvordan skal man få en løsning på dette som ikke gir børsemakeren tid til å utbedre en eventuell "plombering" før det sendes til kontroll? For meg fremstår dette som en svakhet som det ikke er så enkelt å gjøre noe med.
 15. Akkurat det at kriminelle er nokså dumme varierer nok litt, men er enig i at de kriminelle som er relativt smarte ikke driver med den type kriminalitet hvor skytevåpen har noe særlig for seg.
 16. Det står bare at uregistrerte hagler regnes som registreringspliktige våpen i dette kapittelet, § 78 er i kapittelet som regulerer privat oppbevaring av skytevåpen. Det er ingenting nytt her i forhold til gjeldende rett.
 17. For meg så fremstod presentasjonen mest som vagt markedsføringspisspreik og jeg gadd rett og slett ikke følge med på den særlig lenge. Forstår jeg det rett at det som er presentert kort og godt er en rifle man enkelt kan bytte mellom to forskjellige stokker på og at det er "that's it"?
 18. Den nøyaktige reaksjonen skal jeg ikke prøve å spekulere i, men for å si det sånn, jeg ville investert i belysning i våpenskapet. Tror det blir en billig forsikring mot å få hele samlingen dumpet i kverna.
 19. "Grenadem" er vel en god beskrivelse av hva som skjer med dyret du treffer. Passer nok bra på rev, men, som allerede påpekt, ikke helt tingen hvis du ønsker å ha noe spiselig igjen.
 20. Jeg er på mange måter helt enig med deg, men det bidrar jo ikke akkurat til å løse problemet med lang saksbehandling.
 21. Levetid på løp varierer mye med både løp og kaliber. Noen kaliber er kjent for å slite mye på løpene, eks. 22-250 og 243, andre kaliber, som f.eks. de du har skissert, er vesentlig snillere. Med den bruken du skisserer tror jeg ikke du skal bekymre deg for å måtte bytte løp på noen av riflene i løpet av din levetid. Til DFS skyting i 6,5x55 så er det en vanlig tommelfingerregel at løpene varer rundt 4.000 skudd før de er såpass utslitt at de ikke lenger er konkurransedyktige. Hvis du ikke har så store krav til presisjon så kan du nok regne med lengre levetid. Bruksmønstret til DFS skyting sliter også mer på løpene pr skudd enn bruken du skisserer.
 22. E_Berg

  Brukt kikkertsikte

  Tja, hva er det tiltenkte bruksområdet for kikkertsiktet?
 23. 2: Mistenker at denne er en 9x21 IMI. 8: 10mm Magnum? 9: Kan denne være .40 Super kanskje?
 24. Er litt usikker, men har følgende forslag: 3: 9x23 Winchester 4: 9x29 Winchester Magnum
 25. Nå forstår jeg rett og slett ikke hva det er du prøver å formidle.
×
×
 • Create New...