Jump to content

sfbtg

Members
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Ifølge loven er du uskyldig til det motsatte er bevist. Du er ikke pålagt å bevise din uskyld. Bevisbyrden er på påtalemakten. Ved en rutinekontroll ( alkohol ) må du blåse for å bevise din uskyld. Nekter du dette blir du vel tatt med til lege for blodprøve, og da er du vel anholdt / arrestert ? Da er du ifølge politiet SKYLDIG inntil det motsatte er bevist. Jeg la dette fram for en advokat, og etter en LANG tenkepause sa han " Du har rett, men jeg tror ikke du slipper unna". For å få det på det rene. Jeg har ALDRI kjørt i påvirket tilstand, så dette er ikke noe sutring fra min side. Fyllekjørere kan de for min del sende til Bjørnøya permanent, men gjør det med låven i hånd. Er det for mye forlangt? Dette var det siste fra meg. SFBTG ,
  2. § 97 " Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft." " Regelen skal tolkes slik at den bare rammer tilbakevirkning til skade for den enkelte. Tilbakevirkning til GUNST for den enkelte er tillatt" Nøkkelord her er FOR DEN ENKELTE, altså meg, deg, dere, oss....... IKKE staten / regjeringen. Å miste mine pr. i dag lovlige våpen er i høyeste grad til skade for meg. Grunnloven er faktisk ganske fascinerende og interessant lesing. Det at Politiet bryter grunnloven hver dag, er det ingen som bryr seg om. Jeg vil understreke at jeg ikke er imot at lovbrytere blir straffet, men hvis man bryter en lov for å håndheve en annen er man ikke annet enn en lovbryter selv. SFBTG
  3. Jeg ervervet mine våpen da de var lovlige, og på lovlig måte, og da er de "beskyttet" under § 97. Det å gjøre det som i dag er lovlig ulovlig i morgen er i høyeste grad i strid med § 97. SFBTG
×
×
  • Create New...