Jump to content

ashton93

Members
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

11 Good
  1. Tenkte å gjenopplive denne tråden etter å ha snublet over et veldig interessant sitat i en av bøkene til Karl Egil Hanevik (Norske militærgeværer etter 1867). I et avsnitt om halvautomatiske geværer som ble testet i Forsvaret i mellomkrigstida står dette: "Det bør nevnes at det pågikk prøver med forskjellige typer halvautomatiske geværer i 1939-40, parallelt med arbeidet med Brøndbys geværer. Det var da anskaffet geværer av forskjellige typer. Både Johnsons automatgevær, Garand-geværet, det finske Pelo-geværet samt enkelte maskinpistoler (Thompson og Schmeisser) er funnet omtalt fra det siste året før krigen brøt ut i Norge" Direkte link: https://www.nb.no/nbsok/nb/e6ab9b57bcbf30a73fca081860091149?lang=no#335 Noen som kan kaste mer lys over dette, eller om det finnes noe tilgjengelig dokumentasjon i det hele tatt rundt disse prøvene?
  2. Hei igjen, tenkte jeg kunne oppdatere denne tråden etter å gravd en hel del i forskjellige bøker og kilder. Det viser seg at mesteparten av maskinpistolene som fantes i Norge under mellomkrigstiden har en veldig kronglete og noe rotete historie bak seg. Ifølge boka "Politiets Våpen" som ble anbefalt litt tidligere i tråden, så hadde den paramilitære gruppen "Samfundsvernet" på egen regning kjøpt inn hele 26 Bergmann maskinpistoler i 1923/24. Dette var en gruppe som var rimelig høyrevridd og "kontrarevolusjonær" og som organiserte borgervern, samtidig som den var tett knyttet til høytstående offiserer i det norske forsvaret. P.g.a de dette båndene til forsvaret og en veldig gunstig økonomi fikk denne gruppen tak i materiale som var hypermoderne og utilgjengelig for det norske forsvaret på denne tiden. Blant annet ble det på Østlandet drevet øvinger med maskingevær, gassgranater, bombekastere og andre våpen, inkludert maskinpistoler. Som nevnt ble 26 maskinpistoler kjøpt inn tidlig på 20-tallet av noen av lederne i gruppen, og p.g.a Samfundvernets tette bånd til det norske militæret ble disse maskinpistolene faktisk lagret på Akershus festning under generalfelttøymesterens oppsyn. Disse maskinpistolene ble lånt ut for bruk av gruppa minst én gang på 30-tallet, basert på en Våpenutlånsprotokoll som finnes i arkivene til Akershus festning. I 1936 ble det kjent for Justis/Forsvarsdepartementet at Samfundsvernet drev øvinger med militærets materiale, og en ny lov ble vedtatt hvor slike paramilitære grupper ble forbudt på landsbasis. Det som nå skjedde var at materialet som var kjøpt inn privat av lederne i Samfundsvernet ble solgt videre til Justisdepartementet i 1937. Det var ikke lenger noe poeng for lederne av Samfundsvernet å eie slikt materiell, siden hele organisasjonen var oppløst. I løpet av 1937 ble alle de 26 Bergmann maskinpistolene kjøpt opp av både Justis og Forsvarsdepartementet, og de ble tatt i bruk av Utrykningspolitiet som var spredt rundt i landet. Noen av maskinpistolene ble også lagret på Oslo politikammer. Detaljer rundt bruken av disse maskinpistolene er ukjent, og det er ikke sikkert at de noen gang ble brukt "i kamp", men det er dokumentert at en prøveskyting fant sted i 1936 med statspolitiet som arrangør før det ble bestemt at våpnene skulle bli kjøpt opp. Ifølge Jonas Lie (som var pådriveren for denne prøveskytingen) var Bergmann maskinpistolene mye bedre enn Vollmer maskinpistolene som Utrykningspolitiet allerede hadde et antall av. En Vollmer MP1930, utrykningspolitiet kjøpte inn et lite antall av disse i 1932. Nå, hva slags maskinpistol var det egentlig Samfundsvernet hadde kjøpt inn? De fleste kilder referer til de 26 maskinpistolene som "Bergmann MP", noe som kan bety en hel drøss av forskjellige modeller fra mellomkrigstida. I "Forsvarsmuseets skrifter nr. 13" står det nevnt at disse maskinpistolene var av modellen BMP1932, noe som mest sannsynlig ikke stemmer. Disse maskinpistolene ble laget i meget lite antall, og de få eksemplene som er eid av Forsvarsmuseet er mest sannsynlig importert fra Sverige/Danmark som prøvevåpen testet ved siden av politiets Vollmer MP maskinpistoler i 1932. Det finnes derimot en rapport fra generalfelttøymesteren til Forsvarsdepartementet i 1936 som gir et klart svar på hvilken modell disse MP'ene faktisk var: "Den omhandlede Bergmannpistol er et helautomatisk våben. Utstyrt med magasin for 50 skudd, kaliber 7.65mm..." Den eneste maskinpistolen som passer denne beskrivelsen er modellen "SIG Brevet Bergmann 1920" (bildet over). Dette var en Sveitsisk kopi av den kjente MP-18 maskinpistolen som ble brukt av tyske stormsoldater under den første verdenskrigen. Våpenet var blitt bygget om til å støtte et 50-skudds boksmagasin, og et mer moderne sikteoppsett var blitt montert. Dette våpenet ble produsert i forskjellige kaliber, og 7.65x22 versjonen ble eksportert til Finland, og tydeligvis også til Samfundsvernet her i Norge. Etter at våpnene ble kjøpt opp i 1937 finnes det ikke noe mer dokumentasjon om de. De er registrert i noen våpenopptellinger både under og etter krigen hos diverse politiavdelinger rundt om i landet, men det virker som mesteparten av disse maskinpistolene ikke overlevde krigen. I dag er det såvidt jeg vet bare én slik maskinpistol fra originalbeholdningen i 1937 som fortsatt eksisterer, og den er eid av KRIPOS.
  3. Hei! Usikker på om jeg laget denne tråden i riktig del-forum, men det virker som at dette var det mest passende stedet. Jeg har flere historie-sentrerte spørsmål angående bruk av maskinpistol i det norske forsvaret og politiet før krigen kom i 1940. De fleste kilder jeg har sett angående dette temaet nevner at maskinpistoler ikke var en våpenklasse som det norske militæret en gang hadde vurdert å ta i bruk i mellomkrigstiden, og at disse våpnene rett og slett ikke passet inn i den norske infanteri-doktrinen på denne tiden. Betyr dette at forsvaret ikke engang tok inn maskinpistoler til diverse tester i mellomkrigstiden, og hvis de gjorde det, hvilke våpen ble utprøvd? En gang for lenge siden leste jeg at forsvaret visstnok hadde utprøvd Suomi KP-31 maskinpistoler etter å ha sett effekten av de i den Finske Vinterkrigen. Noen sikre kilder på dette har jeg derimot ikke klart å finne frem til igjen. I "Forsvarsmuseets skrifter nr. 13" fra 2014 står det nevnt at det Norske politiet b.l.a hadde kjøpt inn både Vollmer MP og MP35 maskinpistoler i et mindre antall på 30-tallet, men det er lite dokumentasjon rundt bruken av disse våpnene. Er det noen her som muligens vet noe mer om politiets bruk av disse? I samme kilde står det også at "Samfundsvernet" på 30-tallet hadde klart å skaffe Bergmann maskinpistoler men at disse til slutt ble konfiskert av forsvaret. Er det mulig at disse senere ble brukt av infanteri-avdelinger? Det er også svært lite eller ingen dokumentasjon angående norsk bruk av maskinpistoler under felttoget i 1940, men i noen av illustrasjonene til Andreas Hauge i "Kampene i Norge"-bøkene kan man se norske soldater som har erobret MP-38/40 maskinpistoler fra Tyskerne og bruker de i kamp. Var dette noe som skjedde relativt ofte eller bare i sjeldne tilfeller?
×
×
  • Create New...