Jump to content

Jegerlivet

Members
  • Content Count

    9
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Ku per okse ligger generelt mellom 2.0 og 2.5 noe som ikke er alt for galt. Jeg tror som @Sølvrevsier at skyting av små dyr/skrapdyr kan være en av nøklene til å få en bedre elgstamme. Fredning vil jo tross alt føre til at det ikke vil være muligheter for å ta ut små dyr som ikke er verdt å ta vare på.
  2. Hei Jeg leste nettopp et leseringlegg i Lister 24 der et elgjaktlag ønsker å frede Elgen i to eller flere år. Området ligger på Sørlandet. Lenke til leserinlegget: https://www.lister24.no/meninger/leserinnlegg/i/na5wxo/freder-elgen-dropper-jakten Hva er deres tanker om å frede elgen? Bestanden av elg på sørlandet er generelt i dårlig forfatning, med enkelte unntak. Det er lite elg i skogen samtidig som kondisjonen på de gjenværende dyrene er dårlig. Indeksene for kalv per ku og kalv per kalvku er også lave. Personlig ser jeg ikke grunnen for å frede elgen. Jeg tror bare det vil g
  3. Slenger meg på denne tråden! Det ser ut som at det er mye og god kunnskap rundt rådyr og rådyrjakt. Jeg har et rådyrterreng der det går kyr på store deler av terrenget. Jeg lurer på om dette har stor innvirkning på rådyrbestanden? Jeg har forøvrig observert en bukk på viltkamera men har enda ikke fått øye på den når jeg har vært på bukkespaning. Har dere noen tips til spaning etter rådyrbukker?
×
×
  • Create New...