Jump to content

joska

Members
 • Content Count

  620
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

joska last won the day on August 30 2017

joska had the most liked content!

Community Reputation

115 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Eg skaut opp nokre pakker med .44 magnum American Eagle frå 80-talet for nokre år sidan. Minst 10% av hylsene revna som på bildet ditt. Var ingen oksidering på blyet på dei, og ammoen hadde stått i skapet til far min i sikkert 25 år før eg brukte den. Resten av "gammel-ammoen" i samme skap var heilt fin, så eg konkluderte med at American Eagle-hylsene var noko drit. Såvidt eg veit var/er American Eagle billig-ammoen til Federal.
 2. joska

  Våpenskap ifm førstegangs våpensøknad

  Eg tok den "kampen" då eg søkte første gong. Dama i skranken ville ikkje ta i mot søknaden utan kvittering på innkjøpt våpenskap. Det tok ikkje eit minutt eingong å forklare kvifor ho ikkje hadde lov til dette, og søknaden vart både mottatt, behandla, godkjent og utlevert utan den nevnte kvitteringa. Ingen kamp eller krangel var nødvendig. Dette var i 2012 i det som den gong heitte Sogn og Fjordane politidistrikt. Og ja - våpenskap vart innhandla og montert før skytevåpna kom i hus. Her burde det vel stå "spesielt av politiet".
 3. joska

  Organisere pistoler i smalt våpenskap?

  Trur det er denne modellen Thor har.
 4. joska

  Byter løp på Ruger Blackhawk

  Du må ikkje søke så lenge du ikkje skal beholde det gamle løpet. Kvar du lettast får tak i pipe til SBH er eg også interessert i å vite.
 5. No er det vel POD som bestemmer her og. Nokon som kjenner til om nokon har klaga til POD ang dette?
 6. Dette er spesifisert i POD's berømte rundskriv. Der står det og at "Direktoratet vil imidlertid bemerke at det etter direktoratets praksis har blitt akseptert at skyttere som har vært aktive over lengre tid, og som opprettholder sitt medlemskap i en skytterforening samt sin forbundstilknytning, ikke automatisk skal få sitt våpenkort tilbakekalt selv om vedkommende i noen tid ikke er aktiv skytter eller holder et noe lavere aktivitetsnivå. Det må i disse tilfellene foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle vurdert ut fra den aktivitet som den enkelte tidligere har utvist samt avklares om vedkommende har planer om å gjenoppta skytingen innen rimelig tid. Likeledes bes politiet være tilbakeholdende med å tilbakekalle våpenkortet fra skyttere som har vært aktive over lenger tid, men som på grunn av alder eller andre grunner som f. eks helseproblemer ikke lenger opprettholder sitt tidligere aktivitetsnivå." Med andre ord - det skal ein del til før kort vert inndratt pga lite aktivitet.
 7. I følge POD treng du ikkje delta i konkurranser for å ha eige handvåpen. Det er nok å møte opp på bana på trening eller dugnad ein sjeldan gong.
 8. joska

  Pågrepet for bæring av blokkfløyte

  Og fruktkorga går til klabbogbabb https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VRwOBd/en-person-paagrepet-i-vaepnet-politiaksjon-i-skien
 9. joska

  Pågrepet for bæring av blokkfløyte

  Eit kjapt søk viser at Grenland Paintballklubb har adresse i samme område. Det er vel ikkje heilt usannsynleg at det er ein samanheng.
 10. Ja, som påpeika tidlegare så fungerer dette brillefint i dei landa som praktiserer absurde straffer. (Thor: https://no.wikipedia.org/wiki/Ironi) Hardare straffer har svært liten preventiv effekt. Det er stort sett folk som ikkje er villige til å betale for fungerande tiltak som etterspør slike virkemiddel. Forøvrig ironisk at ein i ein tråd der ein beklagar seg over absurde straffer ser på absurde straffer som løysinga på problemet.
 11. Verkeleg? Korleis er erfaringane med dette frå andre land?
 12. Det er det vel ikkje så mange som påstår heller. Men det er lite som tyder på at strenge straffer fører til mindre kriminalitet. Som du er inne på er det heilt andre mekanismer som påverker kriminalitetsnivået i eit samfunn.
 13. Var dette alt? Skuffande lite originalt, berre eit ørlite hakk over "bæsj" eller "morra di". Stråmenn og latterleggjering høyrer heime i kommentarfelta til Nettavisen, eg forventar meir her på Kammeret. Mulig eg er for optimistisk, men eg hadde faktisk venta eitt eller to reelle motargument. Eller i det minste litt sting i sarkasmen.
 14. Ja, klarer vi berre å auke straffenivået nok kan vi på sikt kanskje få kriminaliteten ned på amerikansk eller russisk nivå.
×