Jump to content

joska

Members
 • Content Count

  746
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

joska last won the day on August 30 2017

joska had the most liked content!

Community Reputation

186 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Kvar i landet held du til? Her på vestlandskysten er det iallfall ein god del ringduer som overvintrer.
 2. Dette høyres ut som ein utmerka måte å skape framtidige vanekriminelle på.
 3. Eg har eit Duun SGS17 (trur det er Raufoss som lagar desse no) som er eit "stort" skap, og det brukar ikkje så mange fleire kvadratcentimeter golvplass enn dei små som t.d. Europris har. Men desse ekstra cm gjer skapet veldig mykje meir brukervennlig, og i tillegg er det allereie 150kg så ingen vekter er nødvendig. Det står også stødig utan boltar, sjølv med masse ammo i hyllene i døra. Eg vil *tru* at det er lettare å velte eit skap med mindre fotavtrykk, sjølv om det er vekta ned. Viss det er estestikken som er problemet går det jo an å kamuflere det, enten ved å male det i litt meir konevennlige fargar eller rett og slett putte det inn i eit garderobeskap. Lykke til med å få hola i skapet til å line opp med stendarane Det blir som regel ein større operasjon viss ein skal forankre eit skap på godkjent vis i noko anna enn betong. Er det betong er det jo greitt, då er det som du seier kjapt gjort å sparkle og male over når skapet skal flyttast.
 4. Metan er jo berre eit mellomsteg, den vert brutt ned til m.a. CO2 i atmosfæren. Problemet er at vi slipper ut så mykje metan at naturen ikkje rekk halde følge, og konsentrasjonen aukar. Ein annan ting er at produksjon og forbrenning av fossile brennstoff genererer like store metanutslepp som klodens samla utslepp frå landbruket. Om eg skulle velge mellom dieselbil og biff veit eg kva som hadde blitt prioritert...
 5. I Norge gjer det det, fordi vi brukar pengar på det. Men det er ikkje automatikk i at dyrevelferd gir betre økonomi. Ja, betre dyrevelferd gir meir produksjon, men ikkje nødvendigvis meir lønnsom produksjon. Andre velger å effektivisere produksjonen ved medikamentering. Men som sagt, eg ser ikkje noko motsetning mellom større einingar og dyrevelferd. At det kan vere andre, gode argument mot dette er ein heilt annan sak. Eg har heller ingen ønske om at eigerskapet i jordbruket skal bli konsentrert på få hender. Det er heller ikkje mogleg slik det fungerer i dag, men vår eminente blå-brune regjering har jo ytra ønske om dette tidlegare.
 6. For meg, som ein 100% amatør på dette feltet, er det ingen motsetning mellom god dyrevelferd og store einingar. Problemet er når ein prioriterer lønnsemd på bekostning av dyrevelferd, og dette er i stor grad politisk styrt. I Norge har det vore stor forståelse for at velferd kostar pengar, også når det gjeld husdyr. Vi skal ikkje lenger enn til vårt naboland i sør for å sjå at andre kan prioritere annaleis.
 7. Ja, det kan nesten virke sånn Viss du ser på bilder frå tida før industrilandbruket tok over kan du jo sjå på tilstanden på dyra. Sjølv om det alltid er ting å forbetre vil eg våge å påstå at det aller meste - men ikkje alt - er betre no. Trur mange ikkje er klar over at vi her i Norge faktisk er verdensledande på dyrehelse og dyrevelferd i landbruket. T.d. den no utskjelte norske svineproduksjonen er høgt ansett ute i verda.
 8. No har eg berre erfaring med vestlandsbruk, men kan love deg at tilhøva for grisen er vanvittig mykje betre med "datafjøsen" enn med den gammaldagse bingedrifta i mørke, fuktige og trange fjøs. Det samme gjeld også storfe og småfe, dei har no betre plass, betre luft, betre lys, mykje betre reinhald, tilsyn utanfrå, betre for... Når det gjeld beiting så er det rett at melkekyr i veldig liten grad er på beite no. Det var også tilfelle for 30 år sidan. I mine trakter huskar eg *ein* bonde som melka ute til litt ut på 80-talet, alle dei andre slutta med dette rundt 1970. Det vart rett og slett for dyrt og arbeidskrevande. Forskjellen mellom ein moderne fjøs og båsfjøsane frå 70/80-talet er at ved lausdrift har du gjerne åpen dør ut slik at dyra kan gå ut/inn som dei vil. Når det gjeld "datastyring" så er dette i bruk i alle typar kjøtproduksjon. Går du i vilken som helst moderne storfefjøs ser du automatiske foringssystem som sørgar for at det enkelte dyr får det det skal ha. Dette let også bonden følge med på kvart enkelt dyr i mykje større grad enn det som var mogleg med manuell foring. Resultatet er betre helse, betre forutnytting og betre melkeproduksjon. I takt med utviklinga har også haldningane til dyrevelferd endra seg hos bøndene. Ikkje eit vondt ord om generasjonen til mine besteforeldre, men eg huskar godt korleis det såg ut i fjøsane rundt om for 35-40 år sidan. Det som var normalt då hadde laga skandaleoverskrifter (med rette) i dag. Skal seie meg delvis enig når det gjeld kyllingproduksjon, men det kan vere fordi eg berre har overfladisk kjennskap til det. Men det *ser* ikkje spesielt bra ut.
 9. Det er jo berre å sjå på kva produsenten får for råvarene sine. Dette gjeld ikkje berre svin, men også småfe- og storfekjøt, og ikkje minst melk. Effektiviseringar til tross, eg er ikkje i tvil om at husdyr generelt har det betre no enn for 30 år sidan.
 10. Ser ut som du misforstår du og. Det er fleire grunnar til at organisasjonar som DFS og NFS (*i tillegg til* NJFF og dei dynamiske sjølvsagt) i høgste grad burde engasjere seg, og den mest åpenbare er den som allereie er nevnt utallige gongar her. Neste gong skruen skal strammast er det ikkje lenger "skumle" halvautorifler igjen å ramme, så då blir det kanskje magasinhagler, halvautomatiske pistolar med magasinkapasitet > 5 eller andre skytevåpen med "spesielt skadepotensiale" som ryk med. "Spesielt skadepotensiale" kan vere så mangt, det var jo rett før ein gjeng DFS-arar fekk ført opp 556 generelt på den lista med sine medieutspel.
 11. Denne vil vere registreringspliktig ja.
 12. Noko som underbygger mine fordommar om nikotinmisbrukarane sin sosiale intelligens. I 2019 er det ikkje normalt å dumpe søpla si der ein står og går.
 13. Eg har ei "tyrkerhagle", ei gammal Weatherby pumpehagle som eg kjøpte brukt for nesten ingenting. Den har ikkje vore brukt så mykje at eg kan seie noko om haldbarheit, men den har fungert problemfritt så langt. Kor mange skot den har gått før mi tid aner eg ikkje. Byggekvalitet er også betydeleg betre enn dei Baikalhaglene eg såg på i butikken. Med min svært begrensa bruk vil eg tippe at denne hagla kjem til å overleve meg med god margin. No har eg eit 100% pragmatisk forhold til hagler, så at hagla er omtrent like smekker som ein breiflabb gjer meg ingenting. Men er du typen som utvikler eit forhold til hagla di er ikkje denne for deg. Vil tru det gjeld dei fleste billighagler.
 14. Ein amerikansk forskar meiner at CWD er forårsaka av ein bakterie, og at det vil vere råd å utvikle ein vaksine: https://www.mossyoak.com/our-obsession/blogs/deer/a-cure-for-cwd https://www.deeranddeerhunting.com/articles/deer-news/bacteria-and-cwd-cure-dr-bastian-speaks
 15. Dette forstår eg ikkje. Du seier at du klaga på tilbakekallinga av våpenkortet, og fekk medhald. Men får ikkje tilbake våpna dine? Kan nokon med meir peiling på lovverket forklare meg korleis dette kan henge saman?
×
×
 • Create New...