Jump to content

joska

Members
 • Content Count

  617
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

joska last won the day on August 30 2017

joska had the most liked content!

Community Reputation

105 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. joska

  Byter løp på Ruger Blackhawk

  Du må ikkje søke så lenge du ikkje skal beholde det gamle løpet. Kvar du lettast får tak i pipe til SBH er eg også interessert i å vite.
 2. No er det vel POD som bestemmer her og. Nokon som kjenner til om nokon har klaga til POD ang dette?
 3. Dette er spesifisert i POD's berømte rundskriv. Der står det og at "Direktoratet vil imidlertid bemerke at det etter direktoratets praksis har blitt akseptert at skyttere som har vært aktive over lengre tid, og som opprettholder sitt medlemskap i en skytterforening samt sin forbundstilknytning, ikke automatisk skal få sitt våpenkort tilbakekalt selv om vedkommende i noen tid ikke er aktiv skytter eller holder et noe lavere aktivitetsnivå. Det må i disse tilfellene foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle vurdert ut fra den aktivitet som den enkelte tidligere har utvist samt avklares om vedkommende har planer om å gjenoppta skytingen innen rimelig tid. Likeledes bes politiet være tilbakeholdende med å tilbakekalle våpenkortet fra skyttere som har vært aktive over lenger tid, men som på grunn av alder eller andre grunner som f. eks helseproblemer ikke lenger opprettholder sitt tidligere aktivitetsnivå." Med andre ord - det skal ein del til før kort vert inndratt pga lite aktivitet.
 4. I følge POD treng du ikkje delta i konkurranser for å ha eige handvåpen. Det er nok å møte opp på bana på trening eller dugnad ein sjeldan gong.
 5. joska

  Pågrepet for bæring av blokkfløyte

  Og fruktkorga går til klabbogbabb https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VRwOBd/en-person-paagrepet-i-vaepnet-politiaksjon-i-skien
 6. joska

  Pågrepet for bæring av blokkfløyte

  Eit kjapt søk viser at Grenland Paintballklubb har adresse i samme område. Det er vel ikkje heilt usannsynleg at det er ein samanheng.
 7. Ja, som påpeika tidlegare så fungerer dette brillefint i dei landa som praktiserer absurde straffer. (Thor: https://no.wikipedia.org/wiki/Ironi) Hardare straffer har svært liten preventiv effekt. Det er stort sett folk som ikkje er villige til å betale for fungerande tiltak som etterspør slike virkemiddel. Forøvrig ironisk at ein i ein tråd der ein beklagar seg over absurde straffer ser på absurde straffer som løysinga på problemet.
 8. Verkeleg? Korleis er erfaringane med dette frå andre land?
 9. Det er det vel ikkje så mange som påstår heller. Men det er lite som tyder på at strenge straffer fører til mindre kriminalitet. Som du er inne på er det heilt andre mekanismer som påverker kriminalitetsnivået i eit samfunn.
 10. Var dette alt? Skuffande lite originalt, berre eit ørlite hakk over "bæsj" eller "morra di". Stråmenn og latterleggjering høyrer heime i kommentarfelta til Nettavisen, eg forventar meir her på Kammeret. Mulig eg er for optimistisk, men eg hadde faktisk venta eitt eller to reelle motargument. Eller i det minste litt sting i sarkasmen.
 11. Ja, klarer vi berre å auke straffenivået nok kan vi på sikt kanskje få kriminaliteten ned på amerikansk eller russisk nivå.
 12. joska

  Har kjøpt meg nytt luftgevær

  Baikal IZH 60? Ser heilt forj... ut, men har kolbe som på få sekund kan justerast i lengda, sidespenner som er lett og trygg å spenne opp, utmerka plinkepresisjon (og vel så det), kurante sikter og avtrekk og ikkje minst ein veldig kurant pris. Eit velfungerande luftgevær til Kinapris. Mitt står på "hytta" og har eit utal tomme ølboksar (NB! Ikkje tømt av operatør!) på samvittigheita. Når det er sagt så foretrekker ungane luftpistolen.
 13. joska

  ulovlig kniv?

  Eg er seriøst imponert Flott fres, ikkje vanskeleg å sjå at det har gått med nokre timar her. Har du noko blogg/webside der du har beskrive konstruksjonen?
 14. joska

  spørsmål til pistolsøknad

  Javel? Er det kome ut nokre nye retningslinjer etter rundskrivet frå 2009?
×