Jump to content

joska

Members
 • Content Count

  776
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

joska last won the day on August 30 2017

joska had the most liked content!

Community Reputation

205 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Skulle tru dei allereie er klar over det, all den tid myndigheitene yter økonomisk støtte til bønder som driv med stuving/lauving.
 2. Fekk svar på søknaden etter heilt nøyaktig tre veker. Dessverre har Vest gått bort frå sin tidlegare praksis med forhåndsbetaling av søknad, så då går det vel ei veke til før eg har tillatelsen i hende.
 3. No var dette ikkje bokstaveleg meint, det var eit forsøk på å sette "det berører ikkje meg"-haldninga i innlegget eg siterte på spissen.
 4. 14% av tilfella, metoden som er brukt gir ein ganske god peikepinn. Eg tenkte det samme. Vil tru at hagl er ei meir sannsynleg kjelde. Forsking frå Norge og Danmark er ikkje oppløftande når det gjeld skadeskyting av fugl.
 5. Eg trur du vil finne at vi har meir kunnskap om dette enn kva dinosaurane hadde.
 6. Godt poeng. Ein litt meir lokal variant over samme tema: http://multiconsult.eurest.no/nor/Temasider/Vilthelse/Nyhetsarkiv/Forekomst-av-bly-hos-norske-rovfugler.html Her er det altså snakk om rovdyr som får i seg bly frå kadaver og skadeskutte dyr.
 7. Utover funn av blyhagl i kråsen - finns det noko som helst forsking/undersøkingar som viser negative miljøeffekter ved bruk av blyholdig ammunisjon til jakt? Eg må innrømme at eg har problem med å sjå for meg eit slikt scenario. Oppsamling og resirkulering av prosjektil på skytebaner bør alle skyttarar vere opptekne av. Ikkje berre pga potensiell forurensing, men også med tanke på ressursbruk. Med dagens bruk av bly vil alle verdas kjente blyreserver halde i 20 år til. Å resirkulere det blyet som allereie er utvunne burde dermed vere sjølvsagt, og noko ein gjer i praktisk talt alle andre samanhenger der bly vert brukt.
 8. Eg skal vel klare å dele eit brød berre med nevane om det skulle vere nødvendig. Ja, til og med sukkerbrødet skulle eg klart å dele opp i mindre bitar berre med handemakt. Men rett verktøy er både meir effektivt og gir betre resultat. Difor har eg knivar med bladlengde frå 5 til 35cm på kjøkkenet mitt. Eg brukar ikkje 5cm-kniven til å dele sukkerbrød eller skjære kålrot med, på samme måte som eg ikkje smører brødskive eller kuttar agurk med "sablane". Eg vil ikkje svelte i hel om eg skulle måtte destruere dei lengste knivane. Men eg kjem til å bli gretten kvar gong eg skal dele eit sukkerbrød eller skjære opp grytebrødet med ein for liten kniv berre fordi nokon i ein belasta utkant i Norge har fått for seg at verktøyet mitt er eit problem. No er eg verken handverker eller sauebonde så isolasjonskniv og lauvkniv må dei gjerne forby.
 9. joska

  Dyre hobbyer

  Det er nok eit lite mindretal som har råd til å svi av hundretusenvis av kroner i året på leik. Sjølv har både eg og kona heilt gjennomsnittlege inntekter, og når ein skal halde fem menneske med hus, mat, klede, transport og andre livsnødvendigheiter (iPhone) er det ikkje rom for Afrikareiser til sekssifra beløp som enkelte her snakkar om.
 10. joska

  Dyre hobbyer

  Been there, done that. Hifi-bransjen er 50% svindel og 50% markedsføring. Null reell innovasjon, den er det dei tradisjonelle elektronikkprodusentane som står for.
 11. Hrmf. Sendte inn søknad på ei jaktrifle for snart tre veker sidan, har framleis ikkje høyrt noko. Vest dette også. Bra at selger er ei tolmodig sjel.
 12. Korriger meg gjerne, men slik eg forstår det er det snakk om bruk av blyammo i "terrenget". Bruk innandørs og på utandørs skytebaner med oppsamling av prosjektila høyrer vel ikkje under dette. Om ein skulle bli pålagt å resirkulere blyet på skytebanene så er ikkje det akkurat noko krise, men god miljøpolitikk. Det er nok ikkje *dette* som tek knekken på skytesporten. Her burde skytterorganisasjonane sjølve ta initiativ til å komme opp med rimelege og velfungerande løysingar for utandørsbanene. Jakt er ein heilt annan sak, og der er eg tildels enig med deg. Er dei kiloane med bly som ligg att i terrenget etter jakta eigentleg eit problem?
 13. Kinesarane produserer no nesten halvparten av all aluminiumen i verda. For 20 år sidan produserte dei ein tidel. Så nei, vår aluminium har ikkje erstatta eit gram kinesisk aluminium.
 14. Stråmann? Nei, det er vi ikkje. Ja, *per person* er vi i toppen, om ikkje heilt øverst. Det åleine tilseier at vi som enkeltmenneske må gjere ein større innsats enn t.d. ein austeuropeer eller søramerikaner. Men "bærekraftig" titan frå Engebø eller ikkje - den globale etterspørselen er så stor at både Kina og Afrika lett får avsetning på produkta sine utan å måtte ta noko hensyn til verken bærekraft eller arbeidarar. Engebøprosjektet har ingenting med bærekraft å gjere, det er berre *litt* snillare med miljø og menneske enn kinaproduksjonen.
×
×
 • Create New...