Jump to content

OsloOi

Members
 • Content Count

  24
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Sendte epost til Våpenkontoret i Oslo for å få klarhet i reglene rundt kjøp av våpendel fra privatperson. Saksbehandler svarte at dersom jeg sendte en søknad merket med hennes navn så skulle hun hastebehandle den. Søknad på våpendel levert 20.09 og godkjent 27.09.
 2. Liten oppdatering: Selger sa seg villig til å skrive utlånserklæring i påvente av godkjent søknad. Takket være at jeg sendte en epost til Våpenkontoret i Oslo (og selvsagt fikk nøyaktig det svaret dere forespeilte meg), så sa saksbehandler seg villig til å hastebehandle søknad. Søknad ble levert på Grønland politistasjon 20.09 og ble godkjent 27.09. Veldig fornøyd med utfallet av denne saken, dog kunne jeg klart meg uten å fremstå som lettere tilbakestående i denne tråden 😔 Takker for svar og konstruktive forslag!
 3. Takk skal du ha for innspill. Jeg var nok for bevisst på hva jeg lette etter, og overså dermed den gjensidig utelukkende delen av paragraf 22. Var heller ikke til hjelp at saksbehandleren på våpenkontoret ikke kunne svare meg på direkten.
 4. Takk skal du ha! Da blir det søknadsskriving på denne karen og så får jeg håpe på at selger villig til å kjøre utlånsløypa.
 5. Kjenner er vel en overdrivelse, men jeg har pratet med han på banen opptil flere ganger. Utlån er jo et alternativ. Takk for innspill 🙂 Hvor lenge kan låneperioden være? Mener å huske at det er 4 uker, men det tallet vet jeg ikke helt hvor jeg har i fra.
 6. Som jeg skrev tidligere så har jeg fått veldig sprikende svar fra flere hold. Våpenloven, tilhørende forskrifter og rundskriv er ubevandret terreng for meg, og har fortsatt ikke sett noe som omtaler salg mellom privatpersoner. At ikke våpenkontoret kunne gi meg fasit gjorde jo ikke min forvirring bedre. Når jeg leser igjennom tråden her ser jeg at jeg muligens kan oppfattes som litt brautende, det var i så tilfelle ikke min hensikt. Etter å ha lest litt nøyere ser jeg nå at en kan handle uten søknad fra autorisert forhandler, hvilket betyr at alt annet krever søknad. Litt irritasjon kan ødelegge for tekstforståelse. Tusler rolig ut av tråden og kommer tilbake ved en senere anledning i en forbedret variant av meg selv.
 7. Ikke meningen å være nebbete, men forskriften og lovteksten er jo virkelig ikke tydelig når tilsvarene på min forvirring og tolkning her inneholder "Jeg tror" og "dette tolker du nok". Jeg setter virkelig pris på svar og innspill, men det råder tilsynelatende tvil der ute.
 8. Hvilken paragraf omhandler da kjøp fra andre enn forhandler?
 9. Det skal du ikke se i bort i fra at jeg gjør. Optimistisk tilnærming. Det som overrasket meg var at saksbehandleren på våpenkontoret ikke hadde et svar å gi på direkten, i tillegg stilte en erfaren og kompetent forhandler seg bak min tolkning. Latterlig at ikke forskriften går nærmere inn på denne tematikken, det kan da umulig være så unikt og med mangel på presedens. Forskriften virker veldig endimensjonal og lettvint framstilt. Jeg krysser fingrene.
 10. Tilføyer litt informasjon i denne saken. Jeg har vært i kontakt med forhandlere for rådgivning i denne saken. Dessverre er det dissens i tolkningen av regelverket her. Jeg forsøkte så å ta kontakt med våpenkontoret i Oslo, men fikk da høre at vedkommende ikke hadde vært borti en slik problemstilling tidligere. Hun ville da at jeg sendte dem en skriftlig henvendelse. Limer inn denne henvendelsen under og holder de som måtte være nysgjerrig og interessert oppdatert på gangen videre. "Hei, Var i kontakt med en saksbehandler hos dere tidligere i dag angående kjøp av våpendel (les pistolpipe) fra privatperson. Da saksbehandleren ikke kunne gi meg et svar på direkten, ble jeg oppfordret til å sende en skriftlig henvendelse slik at spørsmålet kunne bli tatt i nærmere øyesyn. Saken er som følger: I dag eier jeg en glock 19, kaliber 9mm. Søknadsnummer xxxxx/xx Jeg ønsker nå å kjøpe en ekstra pistolpipe til denne pistolen, denne også i kaliber 9mm. Jeg har nå lest igjennom "Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv" (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904#KAPITTEL_3) Dessverre klarer jeg ikke å lett lese meg til fremgangsmåten for kjøp fra privatperson. Det er godt beskrevet at innehaver av våpenkort for et kaliber, i mitt tilfelle 9mm, kan hos autorisert forhandler kjøpes uten å søke om tillatelse fra politiet. Da i mot at salget korrekt rapporteres til Politiet. "§ 22.Erverv av pipe og glidestykke Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post." Dessverre omtaler ikke forskriften noe om hvordan prosessen er for salg fra privatperson til privatperson. Det står dog følgende senere i forskriften: "§ 29.Privat overdragelse av våpen Den som selger eller på annen måte overdrar våpen privat, skal gå frem på tilsvarende måte som en våpenhandler, jf. § 28. Den kopi av ervervstillatelsen som den som overdrar beholder, gjelder som legitimasjon for at han eller hun ikke lenger har våpenet eller våpendelen. Den som overdrar, skal innen 14 dager sende originaldelen av ervervstillatelsen sammen med sitt våpenkort til politimesteren på sitt bo- eller oppholdssted." Dette tolker jeg slik at jeg ikke trenger å søke om tillatelse for erverv av våpendel, dette da våpendelen er en pistolpipe i det samme kaliberet som jeg allerede har våpenkort for. Det eneste kravet er at overdragelsen meldes til politiet for korrekt protokollføring. I så tilfelle, hvilken informasjon skal sendes til politiet? Tidligere eiers våpenkortnummer, pistolpipens serienummer, samt ny eiers våpenkortnummer? Håper på en rask behandling av min henvendelse, Mvh Xxx
 11. Får en Zev Tech pipe som koster 4000 kr til 1500 kr.
 12. Jeg får krysse fingrene. Er uansett ikke kritisk tidsmessig, men havesyken er som kjent akutt.
 13. Tusen takk for raskt svar. Vet du om søknader om våpendel havner i samme bunken som vanlige søknader? Fikk nylig godkjent 3 søknader på våpenerverv, men behandlingstiden var på 9 uker og 6 dager. Håper ikke våpendel tar like lang tid.
 14. Hei! Jeg skal kjøpe en gjenget pipe til min glock 19 fra en privatperson, men jeg er litt usikker på fremgangsmåten her. Må jeg søke til politiet om våpendel? Jeg ser at dette ikke er nødvendig dersom en kjøper fra en forhandler og har våpen i samme kaliber. Hvordan stiller dette seg? Takker for svar.
×
×
 • Create New...