Jump to content

Javelin

Members
 • Content Count

  846
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

70 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Her er en oversikt over hvilke geværer og kalibere som ble benyttet ved NM i skiskyting 1975.
 2. Er det jeg som fantaserer - eller står det M/98kF1, samt at instruksen er utgitt av HV? EDIT: Ser at Varjata var laaangt foran meg uten at jeg hadde fått det med meg...
 3. Hadelandsdrapene var i hvert fall førende for HVUs omvæpning fra AG3 til F1. Ettersom det er så lite info om F2, kan det ha vært noen børsiser i Forsvaret som på eget/lokalt initiativ skiftet pipe på F1?
 4. Litt mer sammenligningsgrunnlag. Prisliste fra 1969
 5. Priser på et utvalg våpen Vinstra Våpen annonserte for i Jakt og fiske i 1984.
 6. Så du antyder til at Gjørv-kommisjonen tok feil i at enkelte halvautomatiske våpen kan gjøres om til helautomatiske ved å skifte magasin? Makan Fra spøk til revolver/riflemagasin med over 10 skudd eller håndvåpenmagasin med over 20 skudd så er jo argumentet om at halvautomatiske våpen enkelt kan bygges om til helautomatiske et argument som brukes i enkelte politiske kretser som er/har vært med på å utforme våpenpolitikken. Om det er et eksempel på total uvitenhet eller om det brukes for å skremme er for meg usikkert, jeg tipper begge.
 7. Enkelte vil vel kalle det for ekkokammeret. Å kalle det et ekkokammer vil dog etter min mening være feil. Kammeret er heller en plass som bidrar til meningsutveksling mellom alle skyttere, fra jegere, skyttere i ulike organisasjoner, samlere og generelt våpeninteresserte. Dette gjør på mange måter Kammeret unikt i forskjell til organisasjonene, ettersom det ikke finnes noen overordnet organisasjon som pleier våpeneieres generelle våpeninteresser på tvers av organisasjonene. Resultatet av at skytternorge i stor grad er spredt utover mange ulike organisasjoner med ulike interesser gj
 8. Det er jo ikke sikkert at finneren/eieren i det hele tatt vet hva han har e noe som gjør det vanskelig å lage slike skriv. Kanskje han heller ikke har historiefaglig kompetanse til å beskrive hvorfor det er verdt å ta vare på? F. eks NVS har en spisskompetanse på slike felt, hvor denne spisskompetansen overgår museenes mer generelle kompetanse. Om samling blir ulovlig vil spisskompetansen forsvinne. Som Vargen sier er det ufattelig mange klenodier som museene ikke har kapasitet til enten å stille ut, eller å ta vare på. Da kan man velge - privat samling eller destruksj
 9. Historien du forteller viser nettopp hvordan det private (personer, bedrifter, organisasjoner og lignende) er av aller høyeste betydning for at museene i fremtiden skal kunne ha representative samlinger av gjenstander. Mange museer er jo også private, idelle eller lignende. Dette gjør at de er nærmest totalt avhengige av private donasjoner, slik du og vennegjengen din gjorde, noe som for øvrig var flott gjort.
 10. Op Bonanza aktualiserer i stor grad at politiet og forsvaret ikke har fulgt de samme reglene som private samlere.
 11. Hvor mange registrerte samlevåpen tror du finner veien til kriminelle miljøer? Jeg tror ytterst få, om ikke null - selv om jeg antar at du tenker på juksinga med plomberte våpen. Hvor mange våpen tror du finner veien fra usikker oppbevaring til å bli tatt inn i private samlinger og registrert, der de ligger trygt oppbevart? Mange flere! Men juksing av plombering er vel heller ikke forbeholdt NVS? Våpeneiere som har ervervet våpen gjennom andre organisasjoner enn NVS kan jo også jukse med plomberinga. Børsemakere? Hvorfor ikke bare skjære alle organisasjonene over en kam - slik du
 12. Nå trekker du stråmenn. At én person har hatt en uregistrert rekylfri kanon har da absolutt ingenting med at han er medlem i Norsk våpenhistorisk selskap, noe han så vidt jeg vet ikke var. Jussen, inntakskrav og karantenetid er pr dags dato såpass streng at det skal temmelig mye til for å erverve halvauto. I tillegg går det fortere å skaffe halvautorifler og pistoler i lovlig eie ved å ta jegerprøve, skyte i NSF, DSSN eller lignende. I enkelte av de organisasjonene trenger jo ikke vandelen å være helt i orden heller.. For alt jeg vet er du i HV og skyter i DFS! Ved å ta jeg
 13. Vi er der ja. Minner om at man ikke trenger å være samler for å bryte loven. Du har rett i at noen med samlerlisens har brutt loven, men de fleste har ikke hatt lisens. Med den argumentasjonen kan det vel også debatteres om for eksempel skyttersport er formålstjenlig hvis noen av sportens medlemmer bryter loven på noe vis? Gudene må vite hvor mange jegere som har solgt hagler kjøpt før 1990 til andre i ettertid uten å etterregistrere.
 14. Aner du hvor totalt urealistisk det er å få et godt og tilstrekkelig museumstilbud i tråd med myndighetenes formål for museer hvis det kun er museene som får ta seg av historikk og våpensamling? Tankene du forfekter vil, med enkelte unntak, på sikt føre til at våpenhistorie på museum slutter å eksistere.
×
×
 • Create New...