Jump to content

Javelin

Members
 • Content Count

  842
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

67 Excellent

About Javelin

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Priser på et utvalg våpen Vinstra Våpen annonserte for i Jakt og fiske i 1984.
 2. Så du antyder til at Gjørv-kommisjonen tok feil i at enkelte halvautomatiske våpen kan gjøres om til helautomatiske ved å skifte magasin? Makan Fra spøk til revolver/riflemagasin med over 10 skudd eller håndvåpenmagasin med over 20 skudd så er jo argumentet om at halvautomatiske våpen enkelt kan bygges om til helautomatiske et argument som brukes i enkelte politiske kretser som er/har vært med på å utforme våpenpolitikken. Om det er et eksempel på total uvitenhet eller om det brukes for å skremme er for meg usikkert, jeg tipper begge.
 3. Enkelte vil vel kalle det for ekkokammeret. Å kalle det et ekkokammer vil dog etter min mening være feil. Kammeret er heller en plass som bidrar til meningsutveksling mellom alle skyttere, fra jegere, skyttere i ulike organisasjoner, samlere og generelt våpeninteresserte. Dette gjør på mange måter Kammeret unikt i forskjell til organisasjonene, ettersom det ikke finnes noen overordnet organisasjon som pleier våpeneieres generelle våpeninteresser på tvers av organisasjonene. Resultatet av at skytternorge i stor grad er spredt utover mange ulike organisasjoner med ulike interesser gjør kanskje heller at organisasjonene danner sine egne ekkokamre og således pleier sine egeninteresser når de kommer med innspill og driver lobbyvirksomhet overfor myndighetene. Det at Kammeret tilbyr meningsutveksling mellom skyttere med ulike interesser, erfaringer og kunnskap bidrar til at det skapes en annerledes og kanskje til og med mer faglig begrunnet holdning til temaet våpen i samfunn og våpeneierskap enn du finner i de ulike organisasjonene.
 4. Det er jo ikke sikkert at finneren/eieren i det hele tatt vet hva han har e noe som gjør det vanskelig å lage slike skriv. Kanskje han heller ikke har historiefaglig kompetanse til å beskrive hvorfor det er verdt å ta vare på? F. eks NVS har en spisskompetanse på slike felt, hvor denne spisskompetansen overgår museenes mer generelle kompetanse. Om samling blir ulovlig vil spisskompetansen forsvinne. Som Vargen sier er det ufattelig mange klenodier som museene ikke har kapasitet til enten å stille ut, eller å ta vare på. Da kan man velge - privat samling eller destruksjon?
 5. Historien du forteller viser nettopp hvordan det private (personer, bedrifter, organisasjoner og lignende) er av aller høyeste betydning for at museene i fremtiden skal kunne ha representative samlinger av gjenstander. Mange museer er jo også private, idelle eller lignende. Dette gjør at de er nærmest totalt avhengige av private donasjoner, slik du og vennegjengen din gjorde, noe som for øvrig var flott gjort.
 6. Op Bonanza aktualiserer i stor grad at politiet og forsvaret ikke har fulgt de samme reglene som private samlere.
 7. Hvor mange registrerte samlevåpen tror du finner veien til kriminelle miljøer? Jeg tror ytterst få, om ikke null - selv om jeg antar at du tenker på juksinga med plomberte våpen. Hvor mange våpen tror du finner veien fra usikker oppbevaring til å bli tatt inn i private samlinger og registrert, der de ligger trygt oppbevart? Mange flere! Men juksing av plombering er vel heller ikke forbeholdt NVS? Våpeneiere som har ervervet våpen gjennom andre organisasjoner enn NVS kan jo også jukse med plomberinga. Børsemakere? Hvorfor ikke bare skjære alle organisasjonene over en kam - slik du gjør med samlere i NVS? Svært mange lokallag i NVS har meget tette bånd til ulike museer og krigshistoriske foreninger. NVS kan vel nesten også anses for å være en krigshistorisk forening. Protokollføringen får du ved at det, som ved alle andre våpen, er registreringsplikt for samlervåpen.
 8. Nå trekker du stråmenn. At én person har hatt en uregistrert rekylfri kanon har da absolutt ingenting med at han er medlem i Norsk våpenhistorisk selskap, noe han så vidt jeg vet ikke var. Jussen, inntakskrav og karantenetid er pr dags dato såpass streng at det skal temmelig mye til for å erverve halvauto. I tillegg går det fortere å skaffe halvautorifler og pistoler i lovlig eie ved å ta jegerprøve, skyte i NSF, DSSN eller lignende. I enkelte av de organisasjonene trenger jo ikke vandelen å være helt i orden heller.. For alt jeg vet er du i HV og skyter i DFS! Ved å ta jegerprøven, et 30-timers kurs, kan man erverve 6 (snart åtte] våpen, og du synes det er ille at en person etter omkring 2 års deltakelse på nesten hvert samlermøte og med full bakgrunnssjekk får ved første søknad lov til å erverve 25 eldre boltrifler og pistoler på samlerlisens? Med tanke på hvor godt samlere vanligvis oppbevarer våpnene (våpenrom, det er krav til alarm etter 25 våpen osv) så kan du etter min mening sove helt trygt.
 9. Vi er der ja. Minner om at man ikke trenger å være samler for å bryte loven. Du har rett i at noen med samlerlisens har brutt loven, men de fleste har ikke hatt lisens. Med den argumentasjonen kan det vel også debatteres om for eksempel skyttersport er formålstjenlig hvis noen av sportens medlemmer bryter loven på noe vis? Gudene må vite hvor mange jegere som har solgt hagler kjøpt før 1990 til andre i ettertid uten å etterregistrere.
 10. Aner du hvor totalt urealistisk det er å få et godt og tilstrekkelig museumstilbud i tråd med myndighetenes formål for museer hvis det kun er museene som får ta seg av historikk og våpensamling? Tankene du forfekter vil, med enkelte unntak, på sikt føre til at våpenhistorie på museum slutter å eksistere.
 11. Så myndighetene skal beslaglegge samlevåpen for så å gi de til museene, som skal stille våpnene ut på museum? Tror ikke du har reflektert over hvilken viktig rolle folk har når det gjelder å ta vare på gjenstander som museene ikke har kapasitet til å inneha, samt hvor viktig det er for museene også i fremtiden å få nytilførsel av gjenstander. Museene er således ofte helt avhengige av private samlinger noe du vil stoppe. En ting er i hvert fall sikkert: Med den tankegangen blir det ikke mulig å åpne nye museer som innbefatter seg med våpenhistorie. Hvor skal de få alle gjenstandene fra? Også kan en vel stille spørsmål til hvorvidt vi ønsker at det er kun skal være èn instans, museene, som skal ha lov til å fortelle (våpen) historie.
 12. At DFS ikke hadde noen åpenbar nytte før må jeg si meg uenig i - med henvisning til mobiliseringene i 1905 og 1940. I etterpåklokskapens ånd kunne selvfølgelig ting vært gjort bedre, men noe ble i hvert fall gjort. Videre tror jeg kanskje at det heller er belegg for å påstå at DFS fikk en mer indirekte rolle overfor Forsvaret med opprettelsen av HV i 1946, der DFS heller fungerte som en støtteorganisasjon for Forsvaret ved å drifte skytebaner, være en plass man kunne vedlikeholde skyteferdighetene, holde kurs for forsvaret, drive skiskyting o.l, som jo ble sett på med positive øyne (samt finansiert) av HV så lenge det ble gjort med grovkaliber. Med tanke på størrelsen på mobiliseringsforsvaret under den kalde krigen vedder jeg på at et meget stort antall av DFS-medlemmene var med i HV og således var underlagt mobiliseringsforsvaret, slik at DFS fungerte (og fungerer) som en sivil institusjon der medlemmer av Forsvaret (og andre) fikk/får øve sine skyteferdigheter. Kan også nevne at i 1995 ble det enstemmig vedtatt av Skyttertinget at DFS ikke ønsket innendørs grovkaliberbaner, der innendørs grovkaliberskyting ble ansett for å være i strid med DFS´ sine mål om å drive forsvarsrelevant skyting i form av blant annet utendørs feltskyting. Forsvarsrelevansen i Sauer i 6,5 kan selvfølgelig diskuteres hvis man skal sammenligne det med standard armévåpen - men at Saueren er en utmerket skarpskytterrifle er utvilsomt, der det (i hvert fall i tidligere tider) ble understreket av både Forsvaret og DFS at den moderne masseilden fra tyngre våpen gjør at presisjonsskyting fortsatt er meget relevant. DFS har jo også skapt høy våpenkyndighet hos en stor del av befolkningen opp gjennom årene, samt at det muligens vil være grunn til å tro at det gjennomsnittlige DFS-medlem har mer positive holdninger til Forsvaret enn resten av befolkningen, på bakgrunn av DFS´ regler.
 13. Titta litt på Maxxtech, er den virkelig så udugelig at man sparer seg til fant hvis man kjøper et parti?
 14. Har den vært forsøkt godkjent i Norge? I så fall så hadde det virkelig vært noe om noen tok initiativ til å prøve. Selv om sjansen for å gå den godkjent kanskje er lav, så hadde det virkelig vært kjekt med en slik til jakt.
×
×
 • Create New...