Jump to content

Andreasv

Members
 • Content Count

  554
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

66 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Dette var nu en drøy påstand. Jeg kan vel komme på minst 10 ting som er viktigere å lære seg. En av de tingene er vel å ta så korte kompasskurser at du ikke trenger å ta hensyn til den. Selv på Ifjordvidda i whiteout finner man ledelinjer i terrenget som man kan bruke som oppfang. Jeg har gått med kart og kompass i fjellet hele livet, aldri måtte ta hensyn til missvisning, men jeg vet jo at den er der, så jeg planlegger heller ut fra at jeg ikke trenger å gruble på det. Sunto kompasset mitt har forresten en mulighet for å korrigere missvisning, men aldri brukt den. Andreas
 2. Hvordan har skuddreaksjonen på dyrene vært? Hvordan har sårkanal og utgangshull sett ut? mvh Andreas
 3. Hei jeg har ra10 også, om jeg ikke får fart på kulene. Vurderer å gå opp til 165/168 grs. Kuler. 900 m/s på jaktkuler ser jeg ikke helt hensikten med. 850 må vel holde lenge.
 4. Takk for svar, hva legger du i moderat hastighet? V0 på 800 m/s?
 5. Ingen hensikt å følge lovverket? Eller misforstod jeg deg nå? Jeg kjører også 180 km/t i 60 soner, fordi jeg har veldig gode dekk og bremser.
 6. Takk for svar. Har sett på barenskulene. Hva er forskjellen på ttsx og tsx? Flere forkortelser ell forsvaret jo... Hvor stor hasrighet ladet du 150 grs barens til? Andreas
 7. Det hadde vært veldig fint med en begrunnelse for hvorfor du velger denne kula. Det går veldig fint å google seg frem til ulike leverandører av kuler, men erfaringen er vanskeligere. Så en masse linker til ulike forhandlere hjelper meg, og mange andre lite. Så noen bevingede ord om denne kula. Den har jo hatt ett litt rufsete rykte? BC på denne kula er vel identisk med Oryx.
 8. Jeg har jaktet med 180 grs oryx nå i mange år, men pakken har blitt tom, og jeg vurderer å bytte kule. Kula skal lades i 30.06 og primært brukes til elg, muligens også rådyr, men elgen setter kravet. Jeg har begynt å se litt på homogene kuler, men skulle gjerne hørt litt erfaringer fra kammerfolket. Jeg ønsker meg: Ei god solid jaktkule som holder bra sammen, og har trygg og god ekspansjon. Må ikke bli for lang, da den skal lades fra et m98 mauser magasin. (Usikker på hvor lang kreasjonen kan være) Vil gjerne ha ei kule som har en ok BC. (Det er en av grunnene til at jeg vurderer å bytte ut oryx) Kula skal lades med N-15 krutt tenker jeg. Ønsker ikke noen innspill iforhold til blyholdige kuler i denne omgang, der føler jeg at jeg har god oversikt. Andreas
 9. Andreasv

  Browning a bolt

  Jeg misstenker sterkt at dine fjærer svekkes pga bruk, mer enn lagring.
 10. Andreasv

  Browning a bolt

  Hvor lenge skal det sluttsykke ligge uten at fjæra blir brukt? 90-100 år? I såfall kan det være lurt å spenne ned. Normal oppbevaring, ingen påvirkning av fjæra. Bruk sliter mer enn oppbevaring. Andreas
 11. Da var årets første og åtas første rev i bakken. Fikk fullklaff i gårkveld. Hadde med guttungen opp i bua. Like etter at kveldsmaten var spist fikk vi rev på åta. Sierra varmit kula i 900 m/s fungerte godt som lyssbryter på reven. Artig når det klaffer, spesielt nåŕ ungene er med.
 12. Men Jenny du svarer ikke på et viktig spørsmål her. Hva skal vi nord for Trøndelag leve av om alt landbruk, fiske og oljevirksomhet skal legges ned? En mer økilogisk og dyrevennlig måte å drive husdyrhold enn sauedrift skal du vel lete lenge etter. Dere dyreværnere burde jo applaudert næringen frem som et ideal, ikke som det værste som finnes. Andreas
 13. Så du tar til orde for at all husdyrshold skal gjennomføres innendørs. Ingen dyr bør slippes ut på beite slik at de får spise friskt gress. Umiddelbart et lam er utenfor fjøsets fire vegger er det utsatt for angrep fra f.eks kråker og ravn. Du mener også at alt landbruk nord for Trøndelag skal legges ned. Hva skal bøndene nord for Trøndelag da drive med? Olje? Fiske oppdrett? Nei det går jo ikke, for vi skal kun spise plantekost. Det vil si at fiskerinæringen også skal legges ned. Så du mener altså at alt av areal nord for Trøndelag skal legges øde, der skal vi ikke ha mennesker? Hvordan vil du mene at å tykke alle menneskene på Nordkalotten skal sammen på sydligere breddegrader skal forebygge utbredelse av alvorlige sykdommer? Meg bekjent så spres sykdommer raskere i tette populasjoner enn spredte? Legge alt landbruksareal øde nord for Trøndelag vil føre at at enorme områder med kulturlandskap går tapt. Mange arter vil dø ut, både dyr og planter, det er ok? Trodde du var for vern ikke utryddelse?
 14. Om vi slipper de store rovdyrene fritt i fjellene vil jo det bety at store deler av norsk landbruk må legge ned. Hva skal vi mennesker av? Skal vi importere all mat vi trenger, hvordan skal det fungere? Eller er vi villige til å ofre store bosetninger rundt om i landet for å gjennomføre et eksperiment det vi kutter ut all jakt? Andreas
 15. Skulle man fredet all jakt i nasjonalparker ville man fått en dyrevelferd katastrofe vi aldri har sett maken til. Spesielt blant hjortedyrene. Pupulasjonen hadde blitt for stor i løpet av få år, og beitegrunnlaget hadde blitt for lite. Sult og sykdom i stor stil hadde blitt resultatet. At det skulle være bra for dyrene har jeg vanskelig med å forstå. Etter en tid ville man jo fått etablert rovdyrstammer som til en viss grad hadde regulert bestandene av hjortevilt. Som vi alle vet så er det storsett bare ulv som tar såpass mye elg at det hadde hatt innvirkning på populasjonen. Mye ulv i norsk fauna hadde ført til at store deler av landbruket i Norge måtte legge ned. Da hadde vi måtte importere mat i mye større utstrekning enn vi gjør i dag. Er det en bærekraftig utvikling? Hva med harepest og reveskabb? Dette er jo sykdommer vi vet kommer i områder med høy populasjon av rev og hare. At det er for mye rovfugl i dag det kan vi være enige om. Havørna har blitt utrolig tallrik langs kysten, å man går ikke i fjellet lenger uten å se fjellvåken. Så at fredning av rovfugler har ført til at bestandene har blitt for store er jeg enig med deg i. Jeg kjenner mange jegere, men kjenner ingen som vil utrydde arter. Det ligger ikke i jegerens natur å ville utrydde. Det skaper jo bare problemer for oss selv. Jeg kjenner ingen som er så bekymret for rypebestandene som jegerne er. Veldig mange jegere, meg selv inkludert, jakter ikke rype pr nå. Vi jakter rev kråke og andre predatorer. Andreas
×
×
 • Create New...