Jump to content

Godknall

Members
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hei! Vekker liv i denne tråden, siden jeg (i likhet med trådstarter) ønsker å komme i kontakt med noen i Trondheim eller omegn som har kleiner münsterländer.
 2. Da ha du vel en gammel avtale som fortsatt «ruller og går»? Her er info sakset fra Telenor.no: «Merk! Fra 15. mai 2018 er det ikke lenger mulig å opprette FriFamilie. Eksisterende avtaler vil løpe som normalt, men det vil ikke lenger være mulig å fjerne/legge til hjemmetelefon-nummer i avtalen.»
 3. Vekker den tråden til live i et håp om at noen er mer oppdatert enn meg. 🙂 Tenkte å sette ut et par MMS-viltkamera som har ligget i en skuff litt for lenge, men oppdaget at fri familie (Telenor) ikke lenger er et alternativ. Er det noen som vet av noen rimelige abonnementer som kan gjøre nytten? Er det noen som har erfaringer med abonnementene fra ICE og ScoutGard-kameraer?
 4. Til wheelgunner686: Nei, det gjør du nok ikke. I loven derimot....
 5. Dette temaet har vært oppe før, og da gjorde jeg et ærlig forsøk på forklare hva som er gjeldende rett. Du finner innlegget mitt i tråden "utlån av pistol og revolver". Dersom politimesteren - på tross av påskriften på våpenkortet ditt - ikke "har ment" å stille vilkår, ville jeg bedt om å få dette skriftlig.
 6. Takker! Det kan jo være at det mumles et gullkorn i ny og ne.
 7. Noen som vet om det finnes et telefonnummer der en får opplysninger om reinens vandringer i Snøhettaområdet? Mener å huske at det fantes noe sånt for noen år siden....
 8. Ta en kikk på viltloven med forskrifter. (Særlig lovens paragraf 47.) Utsetting av hare er ikke nødvendigvis en kurant sak....
 9. Spørsmålet som diskuteres i denne tråden kan oppsummeres slik: ”Kan politimesteren nekte/forby utlån av lovlig ervervede våpen.” Først vil jeg si noe om årsaken til at jeg velger bruke tid på dette: Dersom noen skulle trå feil, og låne ut våpen ulovlig, kan de få trøbbel. Vedkommende vil kunne straffes, miste tillatelsen til å inneha våpenet, og i verste fall for ettertiden bli ansett for å være uskikket til å ha våpen. (Under hensyn til dette mener jeg at man bør være forsiktig med å si at ”her er det bare å kjøre på” dersom en ikke er 100% sikker på at en vet hva en snakker om…..) Denne ”posten” kommer til å bli lang, men jeg håper at de som har interesse av temaet tar seg tid til både å lese og tenke. Etter å ha lest tidligere ”poster” på denne ”tråden” finner jeg grunn til å skrive noe om læren om ”trinnhøyde”. Denne læren er et ”juridisk verktøy” som anvendes ved regelverkstolkning, og kan kort (og litt unyansert) oppsummeres slik: - Lovbestemmelser fastsettes av Stortinget. - Forskrifter fastsettes av den som Stortinget bestemmer at kan fastsette forskrifter. Stortinget bestemmer også hva det kan gis forskrifter om. - Dersom det skulle være motstrid mellom lov (gitt av Stortinget) og forskrift (gitt av andre enn Stortinget) er det loven som er avgjørende. Dette er ikke tvilsomt. (I mange tilfeller der det tilsynelatende er et motsetningsforhold mellom lov og forskrift, må lov og forskrift tolkes i sammenheng. Resultatet av en slik tolkning vil ofte være at det ikke foreligger et motsetningsforhold.) (Det finnes en rekke prinsipper som må anvendes ved regelverkstolkning, men jeg finner ikke grunn til å omtale disse nærmere her.) I regelverket som regulerer det spørsmålet som her er tema foreligger det ingen motstridsproblematikk. La oss starte med loven: I våpenloven § 7 første ledd er følgende slått fast: ”Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.” I våpenloven § 8 første ledd oppstilles følgende regel: ”Enhver som vil eie eller inneha skytevåpen, skal ha tillatelse fra politimesteren (våpenkort). Bestemmelsene i § 7 annet - sjette ledd gjelder tilsvarende. For tillatelsen kan det settes som vilkår at adgangen etter § 11 til å overlate våpenet til andre ikke skal gjelde.” [min understrekning] Altså: Det er politimesteren som har myndighet til å gi tillatelse til å eie eller inneha skytevåpen, og politimesteren kan bestemme (sette som vilkår) at den som får tillatelse ikke skal ha adgang til å overlate våpenet til andre. Dersom politimesteren har benyttes seg av muligheten til å bestemme at den som får tillatelse ikke skal ha adgang til å overlate våpenet til andre, så har ikke vedkommende adgang til å låne ut våpenet. Også våpenloven § 11 tilsier at dette er den riktige tolkningen av loven, jf. bestemmelsens første ledd. Første ledd lyder: ”Dersom det ikke er satt vilkår som nevnt i § 8 første ledd tredje punktum, kan den som har våpenkort overlate våpenet til en annen person i inntil 4 uker. Revolver eller pistol kan dog aldri overlates til andre med mindre Kongen har bestemt noe annet.” Paragraf 11 første ledd innebærer at den som har våpenkort bare kan overlate våpenet til andre dersom politimesteren ikke har satt som vilkår at adgangen til å overlate våpenet til andre ikke skal gjelde. Dersom politimesteren har satt som vilkår at adgangen til å overlate våpenet til andre ikke skal gjelde, så er ikke bestemmelsene i våpenforskriften kapittel 18 (som NM149 og El Gringo m.fl. viser til) relevante. Det forskriftens kapittel 18 regulerer er hvordan utlån skal foregå i de tilfeller der politimesteren ikke har satt som vilkår at adgangen til å overlate våpenet til andre ikke skal gjelde. Svaret på spørsmålet jeg stilte innledningsvis er med andre ord et klart ja. Politimesteren kan nekte/forby utlån av lovlig ervervede våpen. Avslutningsvis finner jeg grunn til å nevne at jeg er utdannet jurist, og har en viss erfaring med tolkning av regelverk. Jeg skal ikke påstå at jeg aldri tar feil, men når det gjelder det aktuelle spørsmålet mener jeg at ”jussen” er rimelig klar. Jeg ønsker ikke å fremstå som belærende (les: et bedrevitende rævhol ), men siden overtredelser av våpenloven er straffbart, jf. lovens §§ 33 og 34, finner jeg grunn til å si i fra når jeg mener at folk tar feil. Jeg vil ikke innlate meg på noen polemikk om hvordan våpenloven og tilhørende forskrifter er å forstå. Dersom noen er uenige med meg, ja da får vi være enige om å være uenige. Jeg håper imidlertid at de som har ”utlån ikke tillatt” og lignende stemplet på sine våpenkort tenker seg godt om før de låner bort våpen. - Og at de som sier ”tut og kjør” tenker seg om nok en gang....
 10. Her må jeg korrigere deg Lindskog. Krikkert (og Oslo PD) har rett. Les våpenloven paragraf 8 første ledd tredje punktum. Loven er klinkende klar. (Iallfall for den som tar seg tid til å lese den.....)
 11. Den aktuelle formuleringen betyr at kapitlet ikke har trådt i kraft. Det innebærer at bestemmelsene i kapitlet "ikke gjelder" (for å si det litt folkelig..).
 12. Godknall

  Villsvinjakt

  Håper at trådstarter ikke har noe i mot at jeg "låner/gjenoppliver" denne tråden. Er det noen her på kammeret som vet hvor man kan jakte på svenske villsvin til en overkommelig pris? Finnes det gode tilbydere? (Andre enn vildsvin.se?)
 13. Jeg håper trådstarter ikke har noe i mot at jeg stiller et spørsmål i denne tråden.. Er det noen som vet hvor en kan finne en tiurleik i nærheten av Oslo? Jeg har ambisjoner om få tatt noen tiurspill-bilder i helga, men vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg vet at "folk" sjelden vil fortelle hvor spillplassene er, og at jeg strengt tatt burde traske rundt i sakuen til jeg finner en selv. Men som travel trønder i Tigerstaden har jeg rett og slett ikke tid til spore opp en spillplass selv. Jeg klamrer meg til håpet om at en eller annen vil forbarme seg over meg og fortelle meg hvor jeg kan finne slike.
 14. Jeg håper trådstarter ikke har noe i mot at jeg stiller et spørsmål i denne tråden. Er det noen som vet hva det koster å skyte en serie (25 skudd) ved de ulike "leirdueanleggene" i Oslo-området? Jeg er interessert i både priser for "medlemmer" og "ikke-medlemmer", idet et medlemskap i en eller annen klubb/forening ikke er utelukket. Åsraken til at jeg spør er at jeg ønsker å trene litt mer med hagla uten å ruinere meg fullstendig.
 15. Jeg bruker deler av vinteren til å vedlikeholde våpengarderoben. I den forbindelse har jeg latt meg irritere over prisnivået på stokk-/skjefteoljer. Jeg vurderer derfor å blande min egen olje, og ser for meg at en kombinasjon av linolje og terpentin kan gjøre nytten. Linolje lar seg oppdrive i en rekke farger, men jeg tar sikte på å blande en relativt fargenøytral stokk-/skjefteolje. Det finnes ulike typer linolje. Med typer sikter jeg til for eksempel ”kokt” og ”kaldpresset” olje. Er det noen her på kammeret som har erfaringer med forskjellige typer, og som vet om det er noen av disse som en bør skygge unna?
×
×
 • Create New...