Jump to content

Niki

Members
 • Content Count

  905
 • Joined

Community Reputation

0 Neutral

About Niki

 • Birthday April 13

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hovedregelen er at foreldelsesfristen regnes fra den dagen det straffbare forholdet er opphørt. Men så er det silk at fristen avbrytes ved rettergangsskritt som medfører at den mistenkte får stilling som siktet, -- poenget er at forholdet ikke foreldes så lenge politiet fortsetter en viss aktiv etterforsk­ning (heldigvis, og det skulle bare mangle). Her ble ulovlig oppbevaring avdekket i mai 2014 og politiet hadde neppe behov for videre etterforskning av forholdet. Saken er foreldet, eller iallfall så burde den være det.
 2. Du misforstår. Et sluttstykke er en vital del - en del som er nødvendig for å avfyre våpenet - men det betyr ikke at et sluttstykke er registreringspliktig. En "vital del" er i praksis en del som medfører at våpenet ikke uten videre kan avfyres, det har ikke betydning for om hvorvidt delen er registreringspliktig.
 3. Sluttstykker er ikke søknadspliktige. (En "vital del" er i praksis en del som medfører at våpenet ikke uten videre kan avfyres.)
 4. Jeg prøver en gang til: Spørsmålet handler om hel-og halvautomatiske våpen. Etter den gamle forskriften var hel- og halvautomatiske våpen av militær karakter forbudt (uten disp). Hva er så hel- og halvautomatiske våpen av militær karakter? Det er ganske enkelt maskingevær, maskinkarabin* og maskinpistol, inkludert halvautomatiske versjoner av samme. Det er den egentlige betydningen av militær karakter, jf rundskrivet: Det står litt om søknader i rundskrivet også: og videre: Igjen: det er irrelevant om en boltrifle er karabin i navn eller utførelse. Helt uinteress
 5. Det du besvare er om det søkes på "maskingevær, karabin eller maskinpistol (herunder halvautmatisk utførelse)". Dette handler om hel- og halvautomatiske våpen (det burde ha stått "maskinkarabin"), det er selvfølgelig fullstendig irrelevant om en boltrifle er karabin i navn eller utførelse så lenge pipe- og totallengde er min. 40/84.
 6. Min forståelse av saken: i 1964 innførte man krav om anslagsenergi for jakt på elg/hjort/rein: minst 200 kgm @ 300 meter. Krag Jørgensen klarte ikke det kravet, men hadde dispensasjon frem til og med 1974. Da dispensasjonen opphørte i 1975 fant man det nødvendig å eksplisitt forby KJ/våpen bygd på KJ låskasse. (Da man endret anslagsenergikravet (til dagens regler) forble KJ forbudt. For noen år siden fjernet man forbudspassusen uten videre seremoni. Se 5. innlegg i denne tråden: http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=8&t=24561&view=previous )
 7. Setningen umiddelbart før Hassels sitat er kanskje interessant: For erverv av reservevåpen av typen rifle/hagle (repetergevær og andre våpen som er tillatt benyttet til jakt) kreves deltakelse i åpne stevner for at det kan erverves reservevåpen.
 8. Jeg vil påstå en slik nekt vil være uten loven i hånd. Det eneste loven (forskriften) sier om søknadsformulering er at søknad skal sendes på fastsatt skjema. På gjeldene skjemas rettleding står det eksplisitt at det er tilstrekkelig å oppgi våpenets art og kaliber ved kjøp hos godkjent forhandler. Dersom man har som utgangspunkt at man skal kjøpe fra godkjent forhandler er det nok med ovennevnte, mens dersom man vet at man skal kjøpe privat skal man skrive alle detaljer (hvilket jo er like greit). Hva så hvis man har en innvilget "åpen" søknad og ender opp med privatkjøp? Jeg har aldri hørt
 9. Akkurat. Selv forholder jeg meg til forskriften § 13: Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. Det gjør våpenkontoret jeg sogner til også.
 10. Når var trening ervervsgrunnlag og når ble det slutt på det? Jeg pleier å skrive "Ø/K" (øvelse/konkurranse) i den lille rubrikken for hva våpenet skal brukes til. Så pleier jeg å skrive konkret bruksområde i det store feltet lengre ned (for eksempel "Finfelt - NSF").
 11. Nei: Halvautomatiske rifler i kaliber .22 long rifle som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd er godkjent for erverv, eie og besittelse til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, dersom skytevåpenet har vært lovlig omsatt før ikrafttredelse av denne forskriften.
 12. Colts "Rampant Colt". Holder delene av en brukket lanse med munnen og frembeina.
 13. Høres rart ut, all den tid det er nettopp våpenloven som bestemmer at visse skytevåpen ikke er kontrollpliktige. Dette er fra PODs Rundskriv 2009/009: Når betingelsene for tilbakekall av våpenkort foreligger, kan politimesteren kreve at vedkommende innleverer ikke-registreringspliktige skytevåpen,og nedlegge forbud mot at vedkommende fremtidig eier eller innehar ikke-registreringspliktige skytevåpen, jf. Våpenloven § 10 fjerde ledd jf. femte og syvende ledd.
 14. Det er våpenlovens § 5 som sier hvilke våpen loven ikke gjelder for[*]. Paragraf 10 innebærer således at registreningsfrie skytevåpen kan kreves innlevert. *) For så vidt ikke annet er bestemt i eller i medhold av våpenloven. Hvilket det er i § 10.
 15. Gammelt skjema, det var 6 mnd inntil juli 2009 - nå er det 12.
×
×
 • Create New...