Jump to content

jeger3

Members
  • Content Count

    9
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. De var utlevert/brukt av Statspolitiet og Grensepolitiet under krigen. Jeg har sett utleveringsedler hvor det er kvittert for Bergmann MP og Vollmer til ansatte i Statspolitiet (kilde riksarkivet). Det sto i tillegg angitt hvor mye ammunisjon og hvilket kaliber som var utlevert. Jeg har også sett kvitteringer for Sten-Gun men dette var sikkert våpen som var beslaglagt.Når det gjelder våpen ellers i Statspolitiet virker det som det gikk mye i Colt pistoler og Krag for de menige og ymse slag av 6,35 og 7,65 pistoler for andre.
  2. Den fyringsparafinen som er å få kjøpt nå om dagen minner mer om diesel enn parafin, både i lukt og konsistens og noe uegnet som primusdrivstoff. Fritidsparafin er bedre men (for) dyrt. Tennvæske er best egnet på apparater som er beregnet på parafin. På bensinbrennere (Primus Omnifuel o.ll) synes jeg kun det er bensin som fungerer ordentlig. Miljøbensin fra Statoil eller FK (uten totaktsolje).
  3. Tennvæske er det billigste og beste til primuser beregnet for parafin. Lukter og soter lite. Billig.
×
×
  • Create New...