Jump to content

10

Members
 • Content Count

  156
 • Joined

Community Reputation

0 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Noen med erfaring enda? Jeg venter på WL og CCW før jeg evt. bestiller.
 2. 10

  9,3x57 vs. 9,3x62

  Rygh88 - Hvordan gikk det med ditt valg av kaliber og rifle? Nå har det gått 4 år siden tråden ble startet, har du høstet noen erfaringer med 9,3 og elgjakt
 3. Bra sag det! Den er vel egenlig ikke så lang unna 2253, som er en ren proffsag.
 4. Jeg har en 241 som stort sett holder seg ren og fin inni. Men når spjeldet står i vinterdrift blir den fort full av skit når man hogger gran. Jeg har ikke brukt saga når det har vært kaldere enn ca 15 minus, og lar den nå stå på sommerdrift hele tida. Har ikke merket noe forskjell på motoren enda.
 5. Man kan finne 261'n helt ned i 5990,- nå. Det må sies å være en god pris!
 6. 10

  Nyheter i media

  http://www.h-a.no/nyhet/stange/klager-paa-politiet Elgen er skutt med 9,3, ergo må det være tyvjakt melder Hamar Arbeiderblad. Fantastisk journalistikk
 7. Løshund - 9,3x57 med Sako Hammerhead 286 grs. Post - 308 med Barnes TTSX 150 grs.
 8. 10

  Blaser r93 308w sw

  Brukte standardpiper ligger på 5 - 6000,- på finn. Av og til følger det også med demper. Det er sjelden det ligger SW ute for salg. Matchpipe, lenger og flutet, har en veil. pris på 15 000,- De ligger av og til ute for rundt 10 000,- har jeg sett. Det kan vel være mulig å få igjen 8 - 9000,- hvis noen er ute etter akkurart ei sånn pipe og at du evt. har tålmodighet til å la den ligge en stund. De fleste som har R93, har stokk med standard løpskanal, SW passer ikke på disse. Dette begrenser nok markedet for ei sånn pipe en del.
 9. 10

  Blaser r93 308w sw

  Standard lengde? Kappet og gjenget? Flutet? Veil. pris i dag er vel fra ca 13.000,- for standard SW til over 20.000,- for flutet pipe på 52 cm. Om pipa har gått 100, 1000 eller 10000 skudd har jo mye å si for hva du kan forvente å få igjen.
 10. Som jeg har skrevet tidligere i tråden finner jeg ikke saken på lovdata. Det betyr vel at saken ikke har vært oppe på nytt hos lagmansretten. Hvis det er så at han anket, tyder dette på at lagannsretten ikke har sluppet inn saken/forkastet anken fordi de ikke finner noe galt med tingrettens dom - les vurdere dette som straffbar overtredelse av viltloven § 19, inhuman jakt. Selv om saken ikke gjelder langsholdsjakt, er det uansett sentralt i denne debatten å se hvordan viltloven § 19 blir tolket av en domstol. Det er denne bestemmelsen som må vurderes i forhold til hvilken avstand som er lovlig skuddhold for storviltjakt. Og det eneste jeg har funnet av konkrete uttalelser er dette; Retten finner at skuddhold på 200 - 250 m kan være fullt akseptable under optimale forhold, hvor jegeren skyter fra liggende stilling og har et godt anlegg for våpenet. Lagmannsretten uttalte dette på 90-tallet. Spørmålet er om avstanden/lovlig grense kan trekkes enda lenger i dag, f.eks. på grunn av bedre utstyr eller om man tolker begrepet human jakt strengere i dag enn tidligere. Kan det tenkes at domstolene og samfunnet ellers forventer og stiller krav om at jakt i dag skal utøves enda mer humant fordi utstyret har blitt bedre?
 11. I saken jeg viser til snakket vi om Høyesterett. Og i Høyesterett skal det bevies at en er skyldig eller uskyldig- det er ikke tiltalte som må bevise sin uskyld. En politiadvokat som baserer sin avgjørelse på uttalelser i media fra NOHA og lignende organisasjoner, deler gjerne ut bøter i hytt og pine. De aller fleste vil da godta en bot på 8-10000 for å få saken ut av verden. Så blir en denne saken brukt som eksempel neste gang osv. En må altså bevies din uskyld- noe som er helt feil.Høyesterett gjør forhåpentligvis ikke dette. Der er det en stor forskjell. Det er derfor en har flere rettsinstanser i Norge. Det hadde forresten vært spennende å se den berømte ulvesaken i Høyesterett- når en ser forskjellen på dommene i de to første instansene. Mulig det hadde "rullet noen hoder" ? Høyesterett baserer ikke sin dom på tro og følelser, men på Norsk lov og fakta. Som tidligere hevdet, jeg har fremdeles tro på Norsk Høyesterett. Jeg tror vi snakker litt rundt hverandre. Slik jeg leser avisartikkelen som du linket til, om han som skjøt 4 hjort på 19 sekunder, begynte saken med en bot/forelegg fra politiet på 8000,- Vedkommende vedtok ikke boten og saken gikk til retten. Der blir han av tingretten dømt til å betale en på bot på 8000,- (jeg antar for brudd på viltloven § 19 - inhuman jakt), samt saksomkostninger på 5000,- Jeg både håper og tror at tingrettene og lagmannsrettene i Norge, på lik linje med Høyesterett, ikke baserer sine avgjørelse på tro og følelser, men på norske og europeiske rettskilder. Mitt spørsmål er bare hvorfor Høyestrett skulle vurdere denne saken annerledes en tingretten. Jeg sier ikke at de ikke ville gjort det - men etterlyser gode argumenter for hvorfor Høyesterett skulle anse 4 hjort på 19 sekunder for human jakt? Ellers er jeg enig med deg i forhold til at Høyesterett er den domstolen i landet som er best kvalifisert til å komme til riktig resultat - juridisk sett. Og ikke minst et resultat som politiet, tingrettene og lagmannsrettene må forholde seg til i fremtiden.
 12. Av den enkle grunn at jeg fremdeles har tro på Norsk høyesterett. Det er greit å ha trua, men i denne debatten må man ha rettslige argumenter for å overbevise en domstol.
 13. En har jo ett godt eksempel her- tror jeg nok en dom fra høyesterett hadde ført til full frifinnelse - men likevel:http://www.tk.no/fangst/slutter-med-hjortjakt/s/1-113-5168556 Men når en er så dum at en legger ut en skrytevideo på nett må en vel ta konsekvensen av dette. Alle dyrene var dødelig truffet, men han ble jo bøtelagt for uforsvarlig jakt. På hvilket grunnlag mener du at en anke til Høyestrett hadde ført til frifinnelse? Ble saken anket? Mannens forsvarer mener i allefall at den burde ankes. Edit; finner ingen dommer på lovdata. Så enten har lagmannsretten forkastet anken eller så var det ikke så soleklart som forsvarer mente
 14. Etter hva jeg finner av rettsprakis har det aldri vært en straffesak for norsk rett som gjelder "jakt på (for) lang avstand" isolert sett. Altså et tilfelle hvor det ikke foreligger skadeskyting, men hvor selve avstanden i seg selv har vært å anse som inhuman jakt. Jeg har funnet en sak fra Østerdalen fra 90-tallet som gjaldt lang avstand i kombinasjon med stående skytestilling. Vilkåret etter viltloven § 19 er som nevnt tidligere i tråden at "jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker og husdyr eller skade på eiendom". Høyesterett har slått fast at det ikke krav om skadeskyting for å anse vilkåret oppfylt. Ett perfekt skudd som medfører at viltet faller etter ett par skritt, kan derfor være straffbart etter viltloven § 19, dersom dette f.eks. er utført på 1 km, på dyr i flokk eller på bøen i stummende mørke. Saken om han som skjøt hodeskudd på rådyr har vært omtalt på kammeret tidligere. Mann ble dømt og retten kom til at hodeskudd var å anse som inhuman jakt fordi treffområdet er så lite, selv om avstanden var ca 30 meter og ingen rådyr var skadeskutt. På bakgrunn av dette er ikke rettspraksis i samsvar med uttalelser i denne tråden om at så lenge det går bra (ikke skadeskyting) er ikke langholdsjakt straffbart.... Saken fra Østerdalen ble behandlet av lagmannsretten inntatt i LE-1995-842, for de som vil lese hele dommen. Jeg har klippet følgende fra saken som jeg mener er av interesse for oss jegere i forhold til hva dommere/jurister mener om langholdsjakt; Lagmannsretten finner det bevist at skuddet ble avfyrt i en avstand av ca 180 - 190 m fra reinsdyret. Det var ved anledningen overskyet oppholdsvær og siktforholdene var gode. Flere av de vitner som er avhørt ga imidlertid uttrykk for at de hadde reagert på den lange avstanden under skytingen, herunder også avstanden da det første skudd ble avfyrt. Flere av vitnene så episoden fra ca 1 - 1,5 km avstand gjennom kikkert, og ett av vitnene så såvel A som reinsdyrflokken samtidig. Vitnet reagerte på den lange avstanden mellom dyrene og A, og ga uttrykk for at det etter hans vurdering var uaktsomt å skyte mot reinsdyr på så langt hold. Vitnene var selv reinjegere med mange års erfaring. Et av vitnene, som selv ikke så den aktuelle episoden, men som er fjelloppsynsmann og mangeårig reinjeger, har for retten opplyst at han anser 150 m for det absolutt lengste hold man bør skyte mot reinsdyr, selv under optimale forhold. Etter hva vitnet opplyste i retten er det ingen som noen gang har fortalt til ham at de har skutt reinsdyr på lenger hold enn 150 m. I boken "Skyting med Jaktrifle" av Knut Angaard, utgitt av Norges Jeger og Fiskeforbund, fremgår at det ikke bør være noen betenkeligheter ved skuddhold på 200 - 250 m dersom jegeren har nødvendig kontroll over seg selv, kan beregne kulebanen og har våpenet i anlegg. Andre forfattere som Wegge m fl, hevder i "Jegerhåndboka" at maksimal skyteavstand ikke bør være over 150 m. Det samme skriver Lier-Hansen i "Storviltjakt" en bok som inngår i Norges Jeger og Fiskeforbunds Jegerskole. Retten finner at skuddhold på 200 - 250 m kan være fullt akseptable under optimale forhold, hvor jegeren skyter fra liggende stilling og har et godt anlegg for våpenet. Dette var imidlertid ikke situasjonen da første skudd ble avfyrt i nærværende sak. Etter hva som er beskrevet avfyrte A skuddet fra stående stilling og geværet hadde kun anlegg mot en gren på en tynn bjerk. Stående skyting gir en langt mindre treffsikkerhet enn liggende skyting og retten finner at anlegg mot en gren på en tynn bjerk, ikke medfører noen vesentlig øket treffsikkerhet. Retten finner at stående skyting med dårlig anlegg, mot et reinsdyr i en avstand av 180 - 190 m, i sterk grad øker faren for skadeskyting og med dette sterkt øker faren for at dyret utsettes for unødige lidelser. Lagmannsretten finner det klart uaktsomt av A å avfyre skuddet mot reinsdyret idet han burde innsett den fare for skadeskyting skuddet medførte.
 15. 10

  Zeiss 1,5-4,5x18, pris?

  Jeg kjøpte et tilsvarende sikte fra J&F for 4-5 år siden. Det lå på finn.no for kr 3000,- Mellomrøret var relativt slitt i lakken og det var en liten ripe sentralt på okularet, men etter litt pruting ble det mitt for kr 2700,-
×
×
 • Create New...