Jump to content

jmonsen

Members
 • Content Count

  3,988
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by jmonsen


 1. Castor er inne på noe vesentlig, du trenger ikke utstyr til titusener av kroner.  Bruk det våpenet og den kikkerten du har. Ta litt tid i skog og ved jorekanter. Få en avtale med grunneier og kom deg ut. Det å sitte ute i kvelding og grålysning gir spenning uansett om reven kommer eller ikke.  Kommer reven er det spenning så det holder. Jakt på rev er det beste viltstellet du kan utøve. God jakt. 

  • Like 1

 2. Langt tilbake i forhistorisk tid. Var jeg på besøk hos DN i Trondheim. Her holdt den gang DN direktør Janne Soli et foredrag om villsvinet og dets utbredelse potensial. Så langt har hun hatt rett i sin påstand. Villsvinene kommer, Og de vil vandre inn fra Sverige. Vi kan ikke unngå å få de til Norge så lenge Sverige vil ha villsvin i sine marker. Vi kan begrense spredningen inn i Norge ved å jakte hardt på det som kommer over grensen. 

  Vis det er det som er ønskelig. Vær klar over at jakten på disse dyrene blir meget vanskelig med snøfattige vintre. Og det må enes over store arealer om en skal ha eller fjerne grisen. 

  Grisejakt kan og være en ekstra inntekt for grunneier. Det er god jakt og god mat. Og disse panserdyrene har og en tøff fremferd mot Ulv.

  God Jakt. 

  • Like 1

 3. Jenny Rolness er imot jakt. Det har hun vert alltid. Men når en henviser slik som hun her har gjort til en rekke mer eller mindre seriøse artikler er hun på vidvanker. Hun er fanatisk mot det vi står for. Jakt, høsting av mat i naturen , og Viltstell.

  Det å sette press på predatorviltet har klar innvirkning på annet vilt. Men det blir ikke jubel år av rype eller hare om alt av predatorer fjernes. Hennes påstand eller ønske om natur i balanse viser bare at kunnskapen står til stryk. Natur er ikke i balanse, den er i kontinuerlige svingninger.  Der er mange forsøk og telle oppgaver hvordan og hva som skjer om en fjerner eller reduserer predatortrykket. Konklusjonene er at annet vilt oppsøker de områdene hvor der er lavt predator trykk. Men letter en litt på utak av predatorer, vel så er predator mengden fort oppe på det nivået som mattilgangen tilsier. 

  I populære turområder er der markant oppgang av flere predator arter, pga tilgang av mat fra oss tobeinte. I gode jordbruksområder er der mye rev. 

  Vi har områder hvor det har vært brutal innsats på å fjerne rev, mår og kråkefugl over flere år. Resultatet er oppgang av hare og skogshøns. Når uttaket av predatorene ble stoppet gikk fort de nevnte bestandene av hare og skogshøns ned. Angående uttak av rev i Øst-Finnmark, så hadde det til hensikt å forsterke overlevingen av fjellrev. Dette ble og gjort i fjellområder i syd Norge. Resultatet ble ikke mer rype. men noen flere kull av fjellrev. 

  At flere store rovdyr hadde stoppet eller redusert utbrudd av CWD er klart motbevist i de deler av USA og Canada som har denne sykdommen i rikelig mon. 

  Dessverre så er det menneskelig aktivitet som er en av årsakene til store stammer av predatorer, vi har gitt de tilgang på mye gratis for. 

  Reven patruljerer veiene på nattestid etter døde dyr. Rundt oppdrettsanlegg, finner en alltid kråkefugl og på skoleplassen har skjære og kråke lettvint tilgang på mat. 

  Så jakt predatorer med god samvittighet. Det er Viltstell og spenning. Men gjør og noe med tilgang på gratis mat for predatorene så blir det litt mer annet vilt. 

  • Like 5

 4. Det ble en ny tur til REVENSKVILE , var på plass 1900. Mørket var begynt å komme. Bilen ble parkert i god avstand. Går inn til åte plassen. Jenny (svarthund) blir bratt i nakken og veldig fokusert mot åte. Det var min faste gjest, gråpus med hvite labber. Den er sky og trakk unna. På plass i buen, fyrer opp gassovnen og setter meg godt til rette. Møkka vær, snø, sludd og regn. Det går en time og en skygge kommer inn i høyre hjørne. Gråpus. Den finner noe mat rester og pellets, og blir på stedet. Mystisk lukt, Jenny har lagt seg litt for tett oppi gassovnen. Tar henne vekk fra ovnen, hun vil opp på fanget. All den tid jeg vet hun er stille får hun sitte der. Det går en liten time og Jenny vrir hode mot venstre og stivner, der kommer mikeline gildene. Katten har ikke registrert konkurrenten om maten. Jeg slipper reven nesten frem til åte, Jeg finner bogen Swaro 8x56 legger krysset rett bak bogbladet. Mikeline blir på stedet, katten fikk det litt travelt med å forlate serveringstedet. En liten tispe, ca 5kg. Antagelig en 1 åring.

  AAA_5993.JPG

  AAA_5986.JPG

  • Like 9

 5. Stilt som i graven, vel en ugle holdt meg med selskap. Lysende øyne i skog kanten, men dette var kolle og kalv. Et hvit glimt beveger seg inn i synsranden, fandens møl som reflekterer lyset. Jenny svarthund sitter på fanget å følger med, hjortene er på ca 100m og de har hun kontroll på. kjenner Jenny stivner til , og at hun prøver å finne noe til venstre for oss. Opp med kikkert og der kommer busksmygeren godt skjult av lyssiv og buskas. Jenny må ned fra fanget. Kikkerten er klistret på bevegelsen. Reven kommer inn på åte, men står med halen mot meg. Etter en stund snur den sakte mot venstre. Der var det en kule i kjelerommet og slutt på den røveren. Hanne ca 7,5 kg. Våpen Sauer 202 cal 22x250 og en super ekspanderende kule 55gr.

  AAA_5894.JPG

  AAA_5878.JPG

  • Like 6

 6. Dette er et meget kjent fenomen når det gjelder cal22 lr. Det har gjennom tiden vært flere tråder om dette. CZ leverte en serie av cal22 lr. Som hadde ekstremt avvik på første skuddet. 

  Problemet ligger i hvor trangt løpet er, hvor mye fett er der avleiret i løpet . Dette fettet stivner over tid og gir derfor hastighetsforandring som igjen gir utslag i avvik på treffpunkt på første og av og til på de påfølgende skuddene. 

  For konkurranse skyting har det liten ingen betydning, davi her stort sett har tid til opp til mange skudd for innskyting.  Til jakt er det et ikke aksebelt fenomen. 

  Min CZ 452 hadde opp mot 10cm avvik på første skudd når den hadde stått i ro en ukes tid. 


 7. En gammel og kjent debatt. 

  Vi kom frem til en del svar. Det gikk med adskillige pakker med amo.  Våpen ble testet og mishandlet. Skal ikke dra gjennom alle rare forsøk. 

  Kort versjonen er fettet i løpet, hvor lenge det har lagt der og hvor stivt det var blitt. Til mer fett kulene hadde og hvor lang tid våpenet hadde stått i ro påvirket avvik på første og noen påfølgende skudd. 

  Versting våpenet hadde henimot 10cm avvik opp høyre på førsteskudd, avstand 50m. 

  Etter total puss av våpenet så opplevde vi at der kunne gå opp mot 20-30 skudd før vi hadde godkjent presisjon. 


 8. I hovedsak dreier dette seg om vedlikehold og kontroll fra den eller de som drifter banen. Monterer en Frontskiven korrekt(Megalink) så får en normalt  ikke avvik. Nye og følsom teknologi på mikrofoner og dataprogrammer har bedret forholdene. Et flisete magebånd kan gi avvik. For test kjørte vi i min forening Bergens Jæger og Fiskerforening en lang periode uten magebånd på en skive,  Avvikene var meget små ca 1,5 cm vi hadde flere bytte av front og bakskive under testen.Det viste seg at avvike mellom skivebytte ikke gav utslag på treffpunkt. Holder en øye med mikrofontrykket så er det der en får første indikasjoner på treff avvik. På reinsfiguren er blir der sjelden avvik på treffpunkt, men skeiv på liming av rund blink gir avvik. Da må systemet kalibreres. 


 9. Et klassisk problem, men som Per-S skriver du har all rett på din eiendom. Om du vil jakte alene, så gjør du det. Vil du ut av Valdet eller opprette eget jaktfelt i valdet så kan du gjøre det. Ikke la vei og gjærer være noe som vedgår jakten. Skal dere dele kjøtt, så finn en fordeling med areal som grunnlag og legg til for innsats i forberedelse og deltagelse i jakten. 

  Lag en kontrakt som dekker disse forholdene. 


 10. Nå har jeg en Sauer 202 i 22-250. Bruker 52gr kuler. Ser ut til at det er en masseproduksjon fra Remington, de går mer eller mindre i oppløsning ved treff i vilt. Rev og lignede har sjelden gjenomskyting. Men det er fullstendig sørpe inne i dyret.  På kråkefugl er det støvsky av fjær og en fugl i oppløsning. Skal en ha 22-250 så bør en å drive hjemmelading .


 11. På ‎14‎.‎08‎.‎2018 den 11.39, Jenny Rolness skrev:

   

   

  Jakt er i mange tilfeller ikke nødvendig, og for rødlista arter er jakt uforsvarlig.  Det er mange arter som med fordel kunne fredes.  For andre arter der man har fjernet naturlige fiender blir det en annen situasjon, men da er etikken viktig og også tidspunktet for jaktstart, som er altfor tidlig for flere arter med tanke på avkommet.  Det bør tas mer hensyn til dyrene generelt, både i jakt og i andre sammenhenger.  

  Her fremfører Jenny R en rekke påstander. Jakt er ikke uforsvarlig fordi om en art er på rødlisten. Det er statusen på rødlisten som er avgjørende. Når det gjelder jaktstart punkt så er det ikke noe gale med de. Dette er datoer som er fastsatt ved mange høringer og i hovedsak styrt av NINA og MD. Nå er min tiltro til Jenny R lav, hun har gjennom mange år kjempet mot jakt og legger for dagen til dels holdninger som plasserer henne utenfor realitetene. Men hun skal få ros for et engasjement på dyrs vegne, selv om hun ikke alltid treffer blink eller skive. 


 12. Har drevet krig mot kråkefugl i mange år, noe som har resultert i at de skyr området hvor jeg har hytte. Her er en som satte seg i toppen av en Eik og brukte kjeft på hunden min. 80m er ikke trygg avstand. Den er skutt med 22-250 . skuddet inn gjennom brystet og store deler av ryggen er vekk. :-) 

  AAA_1538.JPG

  • Like 3
  • Haha 1

 13. Her er det like mange meninger som der er produsenter av dempere. Jeg er svak for A-tec. På min 22-250 bruker jeg en A-tec demper som jeg og bruker på en cal 308W- Jeg skyter med den uten hørselvern. Så det går fint å bruke en demper med litt grovt hull på en 223. Det gir deg en tilfredsstillende løsning om du har behov for flere dempere.

  • Like 1

 14. Som Standplassleder og en som er på banen litt for mange ganger i løpet av en uke er dette et artig tema. Ser de fleste ligger å skyter, mange er så anspente at det går galt på skudd 3 og 4. For de festes del skyldes dette forlite trening og manglende kunnskap om skyting. Prøven er ikke noe som gir annen verdi en at våpen og skytter treffer en sirkel på 30cm. At jegre føler seg kompetent til å jakte når de har klart prøven ved et arbeidsuhell ved fjerdeforsøk har forundret meg i alle år.  Jeg skyter opp i den stillingen som jeg føler for og det er vilkårlig hva jeg velger.


 15. Der er nok dukket opp flere våpen lagre fra krigen. Disse blir ikke alltid levert inn. Familien vet ofte ikke om før de tilfeldig dukker opp under den store rydde jobben. Så da er det et håp at disse havner som spiker.

  Ellers burde våpen av verdi blitt solgt, og innleverer burde få oppgjør for våpenet.

  Ellers står der nok flere gamle hagler i skap og avlukker som kan ende sitt liv som spiker.

  Dessverre blir nok de uregistrerte uønskete våpnene forbli i de svarte kriminelle markeder.


 16. Det er nok rev, katter og løshunder som er den største trusselen mot åte nattestid. Her er ingen fasit svar. Prøv deg fremm. Bruk dagtid i starten. Men du vil nok se at de etter en stund kan komme i gryningen . Men prøv. Her hos meg når jeg er på hytten, hører jeg kråken i tretoppene om morgenen. Og er der skytelys :-)


 17. Hos oss er det papp utan grav eller skivetrekk, så pauser blir det. Og einkelte meinar også at det er kun det som er rett, for elektronikk er ikkje til å stole på :D:lol:

   

  Skal arrestere deg litt på det siste utsagnet. Elektronikk kan du stole på, men det er en forutsetning. Og det er at den eller de som drifter banen gjør jobben sin. Gjøres det så er der minimale avvik.

   

  Jeg drifter en NJFF bane Bergens Jæger og Fiskerforenings bane på Kismul (BJF.No). Sist jeg skiftet alle front og bak skiver. samt dro frem mage bannet var største avvik på treffpunktet mellom målt treff og fysisk treff 9mm.

  Så elektronikken kan du stole på om den stelles.


 18. Erfaring med kråkejakt med rifle har jeg i mengder.

  Har flere steder brukt åte på kråke

  Men kråkene lærer fort hva som er farlig område.

  Hiv ut maten på kveldstid, helst etter mørkes frembrudd. Da forbinder de ikke foringen med deg. Dessverre vil de og sky den plassen i rimelig lang tid etter at noen kråker er felt der. Du får gjerne to til tre forsøk per plass.

  Her hvor jeg har hytte er de ikke mye glad i å lande på revåte mitt. Men de setter seg jo i trærne på ca 100m avstand. Poff. og de detter pent ned.

×
×
 • Create New...