Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/21/2020 in all areas

 1. 12 points
  Hei, eg har drevet litt med skyting og jakt, og bestemte for noken år siden for å lage ein youtube kanal med dette innholdet ilag med pappa som ein kjekk hobby. Var i Sør Afrika for 1 mnd siden på jakttur med pappa, der me fikk tatt noken vedlig fine videoer, og eg vil gjerne dele det med folk som har samme interesse og lidenskap. Så legger ved link til videoene her Me jakta hos Lowlands Hunting Safaris, me har jakta med dei i over 10 år no, og er alltid like fornøgd.
 2. 11 points
  Dette var et veldig fint utkast! Enig i at det er viktig å applaudere de gode endringene som ser ut til å komme, dette er veldig viktig. Samtidig bør vi argumentere saklig på et par punkter hvor det ikke er nødvendig å gå lengre enn det man har blitt enig om i EU. Noen tanker: 1. Harmonisere med EU på 30/60 totallengde. Det er kun Norge og Finland som har 40/84 cm lengdekrav, og den nye finske våpenloven ser ut til å ha endret dette til å være lik hovedregelen for Europa på 30/60. Kilde: Våpenlov på nettsiden til det finske justitieministeriet, seksjon 6a, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980001#L1P6a Nederst på siden ser det ut som den nye finske loven er i effekt fra 1. mars 2020. Mener det går an å argumentere saklig for at vi kan rette oss etter EU-regelen om lengdekrav på 30/60 cm. Dette bør være interessant for både NJFF, DSSN og langholdsskyttere. Dynamisk fordi: For breddeskytterne våre kan da konkurrere i dynamisk med vanlig 16 toms (40 cm) pipe og normal innskyvbar kolbe uten dagens dikkedarier om å måtte plombere kolben og sveise fast munningsbrems for å få de siste ekstra cm for å nå 84 cm på totallengden. Dette er særlig relevant for skyttere med liten kroppsbygning (f.eks. en del kvinner og junior). Vanlige AR-rifler med innskyvbar kolbe og 16-toms pipe må i dag ofte plomberes før import eller bytte til annen kolbe som er et par cm lengre. For toppskytterne våre betyr 30/60 at de kan være mer konkurransedyktige på PCC-stevner i Europa (30/60) og i USA (30/66), i motsetning til dagens norske krav (40/84). Jegere og langholdsskyttere fordi: Hundeførere trenger ikke lenger å søke om unntak fra 40/84 regelen. Andre moderne sportsrifler som har foldekolbe kommer i dag ofte akkurat under 84 cm kravet om totallengde. Det særnorske lengdekravet gir allerede i dag problem med import av en del jakt- og sportsrifler med foldekolbe (for eksempel Ruger Precision Rifle i 6,5 Creedmoor), som dermed må modifiseres spesielt for det norske markedet før import, noe som kan være lite interessant å gjøre for europeiske og andre internasjonale våpenprodusenter. 2. Harmonisere med EU sin standard magasinkapasitet på 10 for både hagle og rifle, og 20 for pistol. Mener at vi bør rette oss etter EU sine magasinbegrensninger både for hagle og rifle. Altså 10 skudd som standard for begge, med unntak for sportsskyttere. Ser for meg at det kan bli mye styr med import av jakthagler fra statene som tar f.eks. 6 eller 7 skudd, så en grense på 10 for hagler bør gjøre salg og håndheving mye enklere. Videre bør det som nevnt spesifisere at kapasiteten til rørmagasin måles med lengste patronlengden som våpenet er kamret for. Det kunne også vært en åpning for at Politidirektoratet etter nærmere bestemmelser kan tillate halvauto-hagler med boksmagasiner, dersom vi skulle få dynamisk hagle i fremtiden. 3. Unntak for salongmagasiner til .22 LR og .17 HMR, dette i tråd med EU. Andre tilsvarende salongkaliber bør også kunne godkjennes av POD i rundskriv. For eksempel: "Politidirektoratet kan også gjøre unntak for andre salongpatroner med lignende dimensjoner og hylsevolum." 4. Presisere eller fjerne bestemmelsen om overtre: " ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa". På grunn av "annan innretning" vil, slik som det står nå, alle halvauto jaktvåpen med jernsikte på løpet eller med kikkertsikte som stikker ut over løpet kunne tolkes som forbudt. Dersom loven er ment å ramme bare overskjefte som gjør at man kan holde på oversiden av pipen uten å bli brent, så blir det en mye mer presis formulering om man utelater "annan innretning". Selv om hele bestemmelsen er helt tullete så er den nok skrevet spesifikt for å forby Mini-14 til jakt. Som nevnt er det derimot ikke uvanlig at jaktrifler har overtre, og vår kjære Kongsberg M67 konkurranserifle er jo et annet eksempel på rifle med overtre.. Men om vi vil ha bort hele bestemmelsen må vi nok komme med et bedre forslag til tekst som forbyr Mini-14 til jakt med bare en generell setning. Det positive er iallefall at man prøver å sette tydelige kriterier for godkjente halvautorifler til jakt. Jeg tror det kan bli bra om vi får utelatt "annan innretning". 5. Måling av kapasitet på rørmagasiner. På for eksempel vanlige bøylerifler og hagler avhenger kapasiteten på rørmagasinet av hvilken patron man bruker. F.eks. 12/89 vs 12/70. Ettersom det er ingen grenser for hvor kort eller lang ammunisjon man kan lage, så bør kapasiteten til rørmagasin bestemmes utifra den lengste patronen som våpenet kan kamres med. På en 12/89 hagle bør dermed kapasiteten på rørmagasinet måles med 12/89-patroner. 6. Manuelle våpen med fast magasin. Det er nevnt en del utfordringer med manuelle våpen med fast ikke-avtagbart magasin, for eksempel bøylerifler. Mitt inntrykk var også at magasinbegrensningene bare skulle ramme halvautomatiske våpen. Avtagbare magasiner med høyere kapasitet kommer uansett til å kreve tillatelse for å kjøpe, så et ikke-avtagbart magasin som fast sitter i et manuelt våpen burde man kunne spørre om det kan gis unntak for? 7. Manuelle våpen med avtagbart magasin. Det er absolutt en ulempe om dynamiskskyttere ikke kan delta i manuell rifle under karantenetiden med mer enn 10-skudds magasin. 8. Blankvåpen: Ser ikke helt poenget med å forby blankvåpen, dette er vel gjenstander ment som dekorasjon? Hvorfor skal et sløvt dekorasjonssverd til pynt være forbudt, mens et skarpt sverd er lov? Ville heller hatt førstnevnte (et sløvt sverd) på veggen i stua mi. Som nevnt savner jeg en definisjon på blankvåpen, og ser heller ikke helt poenget. (En sløv kastestjerne er fortsatt en kastestjerne, og er allerede forbudt, osv.) Ser absolutt ikke noe poeng med å ha "godkjenning" for å samle sløve sverd, så med mindre noen andre kan overbevise meg synes jeg iallefall vi bør ha lov å stille spørsmål om hva som er tenkt. 9. Magasin på halvautomatiske jaktrifler: Hva menes med "frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" ? Det begynner jo å bli mer og mer populært med standardløsninger på magasiner. For eksempel bruker mange, mange langholdsrifler AICS-magasiner. Dette betyr at man som forbruker kan kjøpe et nytt 5-skudds magasin av god kvalitet til for eksempel 250 kroner istedenfor et sært fabrikkmagasin til 2500. Selv om produsenten selger et 5-skudds magasin med riflen, så vil det alltid, uansett våpentype, kunne finnes noen som lager for eksempel kompatible 20-skudds magasiner. Betyr det at riflen blir forbudt? Hva hvis produsenten senere begynner å tilby magasiner med høyere kapasitet, til for eksempel kun det amerikanske markedet? Ettersom man alltids kan konstruere et høykapasitetsmagasin til et hvilket som helst våpen kan denne setningen tolkes som at man selektivt kan forby et hvilket som helst våpen med avtagbare magasiner basert på et hypotetisk scenario. Foreslår at setningen endres til "brukes med våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" , i tråd med EU-lovene. 10. "Opprinnelig konstruert for jaktbruk". Det er veldig vanskelig å si hva et våpen opprinnelig er konstruert for, da de fleste våpen med en viss utbredelse har en viss bruk av både myndigheter, jegere og sportsskyttere. Likte forslaget til Vargen om at: 11. Internasjonal tilknytning. Var litt skeptisk til at det stilles krav om å være tilknyttet internasjonal skytterorganisasjon. Hvilken liste over godkjente internasjonale skytterorganisasjoner skal legges til grunn? DFS er såvidt jeg vet ikke tilknyttet noen internasjonal organisasjon, og PRS er såvidt jeg vet heller ikke er tilknyttet noen internasjonal organisasjon og kan dermed ikke bli godkjent for erverv. Nå er jo Norges Skytterforbund tilknyttet ISSF, men feltskyting med pistol er et annet eksempel på en særskandinavisk skytterform som kunne fått problemer med å oppstå i dag. Denne bestemmelsen vil nok ikke føre til noen store problemer i praksis i nær fremtid, ettersom det er mange godkjente skytterforbund i Norge i dag som kan ta eventuelle nye disipliner under vingene sine. Tror ikke det er vits å krangle på dette, og vi får heller se det positive ved at vi får en liste med tydelige regler å forholde oss til. Forslaget mitt er å la dette ligge. Man kan fremdeles opprette nye forbund og arrangere stevner med våpen ervervet til andre grener eller jakt, kravet gjelder kun erverv.
 3. 10 points
  Første året med 221 Fireball.Som rifle-entusiast er jeg godt fornøyd med oppgraderingen fra 17 HMR, uten at jeg kan si det har påvirket sluttresultatet så voldsomt. Er mest job-satisfaction med at kulen stort sett rammer der den skal, noe som ikke alltid har vært tilfelle med 17 HMR.
 4. 9 points
  Veldig tidlig å dra igang en tråd omhandlende bukkejakta 2020 allerede nå, men jeg er stadig ute i busken for å sjekke opp hvordan det står til med rådyrbestanden, spesielt etter vinteren. En dag for ikke lenge siden, som det heter, fikk man seg en skikkelig overraskelse gitt. Om dere har tid og gidder, så kan dere følge med ut i skauen, på bukkespaning og sporing, ved å trykke på linken under. https://youtu.be/5T38q1w6Acc Det er lov å kommentere evt gi tommel opp/ned. Jeg tåler det.
 5. 9 points
  Det er ett veldig bra stykke arbeid som er lagt ned i gjennomgang og analyse av høringsnotatet fra Kammerets medlemmer så langt. Det er ett ønske fra styret om å sende inn ett høringssvar på vegne av NOJS. Det er således også ett ønske om at dette svaret er representativt for Kammerets medlemmer/brukere, og det vil derfor være en god løsning om svaret utarbeides av Kammerets medlemmer og sendes inn på vegne av NOJS. Styret tar forbehold om at de kan stille seg bak innholdet i det foreslåtte høringssvaret. Mer info om praktisk gjennomføring m.m. kommer etterhvert.
 6. 8 points
  Endelig. Hadde egentlig begynt å tvile på meg selv som revejeger. Forrige gang jeg hadde mulighet å skyte rev var 22des. Har vært masse spor og aktivitet rundt åta, men ingen rev har vært sett. En sjelden gang har den blitt knipset av viltkameraet. Mange timer i åtebua, men ingen rev. Endelig i kveld var det et lyspunkt. Lita tispe skutt med 17hmr. Utras på ca 15 meter. Marlin XT17. S&B Zenith 2,5-10x56. Er ikke like mørkt på natta for tia, så åtebelysninga ble slått av, kan muligens være derfor reven stikker seg frem mot åta. Satser det tar seg kraftig opp på slutten av revejakta, nå er håpet tilbake.
 7. 8 points
  6.5 Creedmoor ble laget for at Hornady skulle kunne markedsføre sin egen 6.5-patron, en patron som passer i "kort Remington", altså med COL < 75mm. Dette ble markedsmessig korrekt og lurt, da 6.5-markedet tok av, og de hverken ville eller kunne "slå seg opp" med 260Rem eller 6.5x47L, som er nesten like patroner. Ammmunisjonsprodusenter må ha sin egen patron! Mange har ment at småpatronene gir like mye hastighet som x55, noen sågar mer. Lykke til De klarte å lage den litt lurere enn 260 (ved å lage den helt lik 6.5x47L ) hylsa er litt kortere, siden kulene er lange og du uansett er begrenset av patronlengden. Siden det er en moderne patron har de lagt (SAAMI) trykkstandard på et moderne nivå, og patroner ladet til SAAMI vil ha ca samme fart i alle de 4 6.5-kalibrene. CIP har et mer moderne nivå på 6.5x55 enn SAAMI, og i europa ligger 6.5x55 et hode foran hastighetsmessig. "There is no replacement for displacement" sa Carrol Shelby (tror det var han) og hjemmeladeren nyter godt av dette når han lader 6.5x55 til helt moderne trykk - 4200-4350 bar, istf. CIP/SKANs 3600. Da flyr geværkommisjonens 130-åring godt ifra de moderne kreasjonene - men den går altså ikke inn en kort låskasse. Ikke er den glad i 10-skuddsmagasiner heller, det går an, men få gidder. Alle 6.5-patronene er lette å skyte bra med - men dette er 6XC - liggende med reim, på stevne Egenskapene er like i praksis, for de 4 6.5-patronene. Det smeller, og få gidder å lade til maks nå om dagen. Selv skyter jeg mye 6.5x55 i rundt 830m/s, og jeg tror jeg ligger over det i min 6.5x47L, men begge patronene leverer fantastisk presisjon der - i kvalitetsvåpen. Vi skal huske at mye av, kanskje hele, grunnen til at en "ny" patron alltid er svært presis - er at den iallefall til å begynne med kun blir kamret i moderne våpen av høy kvalitet, og det er som regel en høy andel customjobber også. Customrifle i "superkaliber", vet ikke om det er SÅ rart at den går bedre enn morfars gamle mauser? Til økonomi - så fikk jeg nettopp 2000 engangsskutte 6.5x55-hylser. Det er jo omtrent 20 000 6.5 Creedmoor-kroner... Jeg har også et sted mellom 500 og 1000 fabrikkpatroner liggende, til sånn 7-8 kroner stykket. Ikke 17-18,- Skyter man mye vil det være billigere å skyte 6.5x55, uansett om man hjemmelader. En annen ting, for de som kan overleve å ha noe så uamerikansk og utaktisk som en 200STR, pipene koster 3000,- ikke 6000,- ... 6XC er tenkt ut av David Tubb, og gogler du han og patronen så finner du historien. Han hadde skutt HighPower, som du også kan Google, og begynt med 308 i tidenes morgen, gått via mye rart, 243-f.eks. Likte ikke løpslevetida, og prøvde å lage en mindre patron, fikk NOrma med, og fikk laga en patron som er nesten lik de små 6.5-patronene, men i 6mm. 1000m-skyting er gøy, men ofte vanskelig, og lite tilgjengelig her i Norge - man alle de patronene vi snakker om her er vinnere der. Dette er 6.5x47L Nå fins jo 6mm-Creedmoor, og 243Win, og sånt fra før, og mange skyter "Dasher", siden en fabrikkpatron umulig kan være bra nok. Dasheren har andre fordeler da, for XCen er på mange måter litt overkill. Hva søren skal du med 900m/s når du vet avstanden (jeg lader min til 900m/s..) Men enter Dasher - en bitteliten patron, som gir nok, til å få ei 105gr kule pålitelig og presist til 1000m. 6mmBR er litt tungpustet på 1000m, så Dasher. Men XC er enklere, kjøp i butikken, ferdig. Koster skjorta. 6.5-komponenter er rimelige Det gjør også komponentene. 6mm kuler (fordi volumet er mye mindre) er mye dyrere enn 6.5mm-kuler. Kruttet er tilogmed dyrere. Og pipene seff. Min er original til 200STR, men kosta 6k, ikke 3... Men 6mm har (mye) mindre rekyl enn 6.5, når du bruker kuler med samme BC. For det må en hulse på her, det er om langholdsskyting dette, og BC er viktig. Minst mulig rekyl for mest mulig BC, men ei "grei" fart. Vi ser jo folk lade seg seg ned oftere og oftere nå, med baneammo i 6.5x55 til PRS og annet langhold, så lenge det ikke er kilometervis en skal skyte, så er det like greit å lobbe, og slippe allverdens smell og blåst. K
 8. 8 points
  Kom på en ting... Hele greia med EU er fri flyt av personer, varer og tjenester i ett felles marked ikke sant? Jeg er absolutt ikke noen tilhenger av at pengesterke utlendinger skal få kuppe jaktterreng i Norge, men samtidig er jo utleie av jakt en viktig inntektskilde i noen grisgrendte strøk. Argument for å ha samme tekniske krav til jaktvåpen som EUs minimumsstandard i direktivet: Utvikling av jaktvåpen går sin gang, uavhengig av hva man bestemmer seg for her i Norge. Dersom særnorske krav til lengde og konstruksjon etter hvert forbyr en stor andel av de vanligste jaktvåpen i Europa, så hindrer det utenlandske jegere i å komme hit og bruke penger. De får ikke ta med seg sine våpen hit, og vil derfor velge en annen destinasjon. Harmonisert våpenlovgivning med EU blir dermed god distriktspolitikk, og er i tråd med EU's "fire friheter". (Var det fire? Ha'kke peiling egentlig- og som dere skjønner argumenterer jeg her stikk i strid med noen av mine egne synspunkter). Tilsvarende på sportsvåpen, departementet er jo så opptatt av internasjonal tilknytning. Dersom Norge tviholder på 40/84cm lengdekrav vil vi ikke kunne arrangere internasjonale stevner når utlendingene i stor grad bruker våpen bygget etter 30/60cm regel.
 9. 8 points
  @BC.Airn, spørsmålet er om styret vil eller kan gjøre den jobben. Jeg har forstått det slik at man ikke lengre har noen ambisjon eller kapasitet utover selve driften av Kammeret. Mitt forslag i denne tråden var at vi vanlige brukere utarbeider en tekst som er så ferdig og fullstendig som mulig, og som flertallet her inne kan stille seg bak, for så å be styret levere det som NOJS' høringssvar dersom styret også finner å kunne stå inne for innholdet.
 10. 6 points
  I jobbkarantene, litt kjeder man seg jo... Håpet er at dette blir en skumringskonge...
 11. 5 points
  Ble litt aktivitet her. På tur ned til åtebua, skremte jeg en liten tass. Satsa på at han kom tilbake. Etter to timer piper det i Biltema-detektoren, og på 30meter står han. Gav han ei kule bakfra, rett ned. Mauser 308, 165Ab. Leupold 3-9x50Vxr. Ikke beste kikkerten i natta, men siden det blåser kuling, så fikk 17hmr være i fred i kveld.
 12. 5 points
  Då let du sjølv være å skaffe deg "Safe-queens", og lar andre få bestemme sjølv innan det regelverket som gjeld. Å utfordre byråkratiet på tolking av lovverket er ikkje berre innafor, men *påkrevd* i ein rettsstat.
 13. 5 points
  Ny tanke: Hvilke naturlige høringsinstanser mangler på departementets liste? Der oppfordres jo til at vi kontakter andre som bør gjøres oppmerksom på høringen. BFO og NOF står ikke på listen og har dermed ikke fått noe høringsbrev, til tross for at deres medlemmer rammes nokså drastisk om paragraf 14 fjernes. Videre så ser jeg i farten ingen "reenactor"- foreninger, vi har da vitterlig flere slike i landet og de har alt å vinne på å støtte endringen mtp svartkruttvåpen (og på å få tillatt munnladet kanon etc). Tilsvarende gjelder foreninger som driver med mer middelalder-orienterte ting, og som kan tenkes å ha behov for armbrøst replica av historiske våpentyper samt blankvåpen. Kan alle som kjenner til noen slike organisasjoner ta kontakt med dem og tipse om at de bør sende inn høringssvar?
 14. 5 points
  Lader litt i disse koronatider. Sellier og Bellot 45 gr fmj kule og Sierra 1210 blyspiss 45 gr. RWS hylser og cci 400 tennhetter. Blir en stund til jeg får skutt med den. Men skal bli artig å teste ut litt forskjellig både hjemmeladet og ferdig ammo.
 15. 4 points
  Og mitt standard svar på slike utsagn er at man ikke skal godta at forvaltningen lager sine egne regler og lar noens personlige meninger i NSF om hva som er egnet til bruk i hvilken gren få sette standarden på hva skyttere kan erverve og bruke av våpen. Men la oss si at han har nok aktivitet til å kjøpe reservevåpen i 9mm som han bruker i Grov men som har blitt ervervet til Militær. Hva skal han gjøre når han skal ha seg reservevåpen i .45 til militær eller 9mm til grov?
 16. 4 points
  Kontaktet Brownells i dag. De har nå fått med set at forskriften er utsatt, og at vi kan fortsette å handle magasiner, uppere og sluttstykker som før, frem til okt.1.
 17. 4 points
  ... husker en gang nedover lia, pumpehagla på tvers bak ryggen. Jeg skulle snitte mellom to trær. Hagla hektet seg ... pipa i en bjørk og stokken På den andre. Det ble bråstopp! Bena og skiene rett opp! Pen stripe over brystkassa etter remmen. Jaktkompisen lå i snøen og lo så tårne sprutet!
 18. 4 points
  En god plan B slik jeg ser det, men som tidligere nevnt er akkurat pgf. 14 noe vi ser ut til å ha svært motstridende meninger om her på Kammeret. Diskuter den for all del, og blir vi enige om noe så er det bra- men la ikke uenighet om den ødelegge for resten av arbeidet. PF, og formentlig også NOF og BFO, vil komme med høringssvar på dette. Jeg tenker at de ulike organisasjoner bør unngå å drite i hverandres reir i den grad vi klarer det.
 19. 4 points
  @petrol, jeg forsøker å få til et slags felles høringssvar fra Kammerets brukere ja. Om vi får til å enes om en tekst får tiden vise, håper er at vi kan rydde opp i de mest problematiske tingene uten å ryke uklare om det som kan være i overkant kontroversielt også oss imellom. Anbefaler å bla noen sider tilbake og lese mer av tråden!
 20. 4 points
  Jenny Rolness er imot jakt. Det har hun vert alltid. Men når en henviser slik som hun her har gjort til en rekke mer eller mindre seriøse artikler er hun på vidvanker. Hun er fanatisk mot det vi står for. Jakt, høsting av mat i naturen , og Viltstell. Det å sette press på predatorviltet har klar innvirkning på annet vilt. Men det blir ikke jubel år av rype eller hare om alt av predatorer fjernes. Hennes påstand eller ønske om natur i balanse viser bare at kunnskapen står til stryk. Natur er ikke i balanse, den er i kontinuerlige svingninger. Der er mange forsøk og telle oppgaver hvordan og hva som skjer om en fjerner eller reduserer predatortrykket. Konklusjonene er at annet vilt oppsøker de områdene hvor der er lavt predator trykk. Men letter en litt på utak av predatorer, vel så er predator mengden fort oppe på det nivået som mattilgangen tilsier. I populære turområder er der markant oppgang av flere predator arter, pga tilgang av mat fra oss tobeinte. I gode jordbruksområder er der mye rev. Vi har områder hvor det har vært brutal innsats på å fjerne rev, mår og kråkefugl over flere år. Resultatet er oppgang av hare og skogshøns. Når uttaket av predatorene ble stoppet gikk fort de nevnte bestandene av hare og skogshøns ned. Angående uttak av rev i Øst-Finnmark, så hadde det til hensikt å forsterke overlevingen av fjellrev. Dette ble og gjort i fjellområder i syd Norge. Resultatet ble ikke mer rype. men noen flere kull av fjellrev. At flere store rovdyr hadde stoppet eller redusert utbrudd av CWD er klart motbevist i de deler av USA og Canada som har denne sykdommen i rikelig mon. Dessverre så er det menneskelig aktivitet som er en av årsakene til store stammer av predatorer, vi har gitt de tilgang på mye gratis for. Reven patruljerer veiene på nattestid etter døde dyr. Rundt oppdrettsanlegg, finner en alltid kråkefugl og på skoleplassen har skjære og kråke lettvint tilgang på mat. Så jakt predatorer med god samvittighet. Det er Viltstell og spenning. Men gjør og noe med tilgang på gratis mat for predatorene så blir det litt mer annet vilt.
 21. 4 points
  Da ble det en til. 0043 bjeffet alarmen igjen og vekket meg. Tispe. Falt i smellen. .22 Hornet 45 grains Sellier & Bellot blyspiss. Åte er hundefór, en liten snabb med sur Falukorv, og en harsk baconbite.
 22. 3 points
  🤣🤣 Fikk et veldig levende bilde av det der! Hadde et Geronimo-øyeblikk på denne turen, zig-zagget nedover fjellsiden da jeg ikke er så voldsomt god på ski. Planla å bremse farten på en herlig voll av puddersnø skia skulle synke inn i (alt hittil var pudder). Vollen var bunnfrossen og fungerte som et spretthopp istedet... 😲 Overraskelsen var TOTAL. Føltes som jeg slo ny Kollen-rekord, men fraværet av skispor tilsier at det var mindre enn 2 meter før jeg dundret i bakken...
 23. 3 points
  Blir ikke et avslag som det trådstarter har fått omtrent det samme som at Biltilsynet plutselig skulle nekte å registrere en Porsche 911, fordi den har for høyt fartspotensiale? Og derfor ikke egner seg på norske veier? 9mm er i følge regelverket lovlig i grovfelt, uavhengig av om kaliberet er konkurransedyktig eller ei sammenliknet med .32 og .38. Vil man gå Birken med treski og vadmelsbukser, så gjør man det...
 24. 3 points
  Kontaktet: BFO, både sentralstyret og offisersbladet er nå informert. De stusset selv på at de ikke var involvert tidligere som høringsinstans.
 25. 3 points
  Da bør man heller prøve å ta problemet ved roten i stedet for å finne på masse fjaseløsninger for å omgå det faktiske problemet.
 26. 3 points
 27. 3 points
  Har endelig fått min første rifle i 22 hornet. Nydelig stokk på den. Flere her inne som har ruger 77/22 hornet? Har laget en liten YouTube video. Er på .22 hornet på Facebook så derfor engelsk tekst. Må få gjort noe med avtrekkeren, den er for dårlig så har bestilt Timney sear and spring sett. Rifla skal også beddes. Her er filmen: Har også bestilt bolt shims til den. Og Svemko Hunter lyddemper. For de som har interesse i denne rifla selv så legger jeg ved noen videoer for hvordan forbedre den. Bolt shims video her: Timney sear and spring set https://www.google.no/amp/s/timneytriggers.com/amp/trigger-upgrade-replacement-kit-for-the-ruger-77-22/ Sender min til børsemaker for bedding men man kan gjøre dette selv også. Fin film på hvordan her:
 28. 3 points
  https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=173217547 Winchester m70 Featherweight med sikte. Lett og fin rifle. Dette er en XTR, ikke kontrollert mating, men det betyr svært lite. Jeg har jaktet en del år med samme modell uten problemer av noe slag. Bør være rom for litt pruting her? (jeg har ingen forbindelse med selger)
 29. 3 points
  Forskriftsendringen som skulle iverksettes 1. april er utsatt til 1. oktober btw.
 30. 3 points
  Kommunene har stengt alle kommunale anlegg, også for egentrening, men lar pubene holde åpent for fullt av folk, så det er lett å forstå... K
 31. 3 points
  Alle klubber underlagt NIF har forbud mot egentrening på bane. Såvidt jeg kan se har ingen andre forbund ilagt klubbene forbud mot egentrening. All organisert trening er forbudt, uavhengig av forbundstilknytning. Det betyr at det er opp til din egen klubb å avgjøre om banen låses ned, eller om det tillates egentrening for opptil x antall personer med x antall meter mellom seg. Per i dag er det vel maks 5 personer og 2 meter mellom hver person. Anbefaler at man ikke strekker strikken...
 32. 3 points
  Det blir kanskje et tolkningsspørsmål? Det finnes jo 15-skudds 1911 single stack magasiner i .45 ACP. Om de fungerer pålitelig vet jeg ikke, men det finnes/er konstruert. Marlin Camp Carbine ser ut som den ble produsert mellom 1985-1999, og 1911 magasiner med 11 skudd eller mer har jo vært tilgjengelig i denne perioden. Betyr det at riflen har vært konstruert for magasiner med høy kapasitet (selv om den bare har blitt solgt med f.eks. 7-skudds magasin)? Blir som sagt et tolkningsspørsmål. Jeg mener det ikke går an å skille på magasintype/design et våpen er konstruert for, men det vi kan skille på er hvilken kapasitet magasiner som faktisk settes i våpenet har. Det er jo dette EU-reglene sier, og jeg synes forskriften bør være i tråd med dette: Våpenet blir forbudt om man setter i et magasin man ikke har dispensasjon til.
 33. 3 points
  Bare så det er nevnt; støpekuler fungerer veldig fint i subsoniske hastigheter fra .30-06. Dette er ikke et nymotens påfunn, men har vært praktisert så lenge 30-06 har vært på det sivile markedet. En relevant forskjell, vs mantelkuler, er friksjonsforholdene. En smurt blykule har veldig lite løpsfriksjon, når den først er skviset over i løpet. Det tror jeg er et veldig viktig sikkerhetsmessig poeng, i forhold til å unngå farlige hendelser. Men kulestøping krever litt investering i utstyr, og en klar motivasjon. En må regne med litt motvind. Derimot trenger man ikke superdyre støpeformer. En Lee c312-185-R vil være ut utmerket utgangspunkt, som vil fungere fint i de fleste .308/.30-06. Og når en først er igang, kan man altså lage kuler resten av livet, nesten gratis. Hvis en er villig til å investere litt mer i støpeformer, finnes det jo også hullspisskuler som burde ha de beste forutsetninger for å ekspandere i lavere hastigheter, forutsatt at en ikke støper i utarmet uran Ett siste poeng. Homogene blykuler har en høyere gjennomsnittlig massetetthet enn blykjerne kuler med mantelmateriale. I tillegg er formen gjerne buttere enn mantelkuler. Det gjør at de typisk er veldig korte, sammenlignet med mantlede kuler av samme vekt. Hvilket, igjen, gjør at man kan stabilisere kuler med høyere masse i lave hastigheter enn med mantlede kuler. På bildet under er to blykuler på hnholdsvis 220 og 185grs, med en Oryx 180grs til sammenligning. Begge blykulene fungerer fint i sub-ladninger i 1:10 .30-06.
 34. 3 points
  @Midt-I, godt poeng med standardiserte magasiner dersom store deler av bransjen går den veien. Og i samme leia har man problemstillingen med rifler som bruker pistolmagasin, altså det man på "nynorsk" har begynt å kalle PCC for Pistol Caliber Carbine. Der vil et lovlig 20-skudds pistolmagasin være et ulovlig riflemagasin. Kan ikke gjøre det ulovlig å eie magasin til pistolen sin bare fordi noen lager en rifle som kan bruke samme magasinet- og hva med dem som eier både rifle og pistol som passer samme magsin? Canada er selvsagt ikke bundet av noen EU-regler, men de har en tilsvarende magasinbegrensning. De løste akkurat dette problemet ved å definere alle pistolmagasin som lovlig e pistolmagasin med høyere kapasitet, uavhengig av om de ble brukt i en rifle. Marlin model 45 kunne fremdeles være lovlig dersom man regner fabrikk-magasinkapasiteten på 7 skudd uavhengig av at det finnes noen upålitelige kjempelange single-stack 1911 mags med høyere kapasitet.
 35. 3 points
  Hvis man absolutt skal ha rand er det bare å lage 30-06R ved å presse om 7x65r. I tillegg må man selvfølgelig åpne plass til randen bak på pipa. Da kan man også skyte vanlig 30-06. Igjen, en glimrende løsning på et ikkeeksisterende problem.. Når man anskaffer et nytt skytejern er første bud teste det slik det er. Skyter det som en laser er det dumt å endre på det..
 36. 3 points
  Det kan gjøres enkelt ved å stryke "annan innretning" fra teksten i forslaget: ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa" I tillegg kan det gjøres mulig å søke politiet om unntak, som kan føre en liste over godkjente modeller med skjefte på oversiden av pipen (f.eks. Garand). Liker ikke denne noe særlig. Hva er lett tilgang? Dette høres ut som en blankofullmakt til å forby et hvilket som helst våpen med avtagbare magasiner etter eget forgodtbefinnende. Det kreves jo bare at noen produserer et kompatibelt magasin, så kan POD si at det er "lett tilgjengelig". Eller at det finnes en 3D-printerfil på nett. Nå ser det jo ut som våpenprodusentene stadig standardiserer mer og mer på felles magasintyper (AICS-magasiner f.eks.), og da harmonerer det dårlig med et åpent indre marked med fri flyt av tjenester og varer om vi krever at alle nye våpen skal ha dyre spesialmagasiner. Det trenger heller ikke kreves mye arbeid å bytte til underbeslag for annen magasintype, betyr det også lett tilgang? Nei, her bør vi følge EU-direktivet og si at våpenet blir forbudt når brukeren setter i et for stort magasin uten dispensasjon. Gjentar det jeg skrev lenger oppe. (et magasin til Sako TRG koster mellom 2300 til 4000,-) Eventuelt kan setningen forslagsvis endres til "brukes uten dispensasjon med våpenmagasin med patronkapasitet over 10."
 37. 3 points
  Et muligens lite gjennomtenkt forslag: Par.5-5 i forslaget gir som nevnt fritak fra behovskrav og forbundstilknytning for visse kategorier nyproduserte svartkruttvåpen: munnladet rifle, hagle, pistol og muskett samt perkusjonsrevolver som lades i tønne og kammerladere. Hvorfor snevre inn på denne måten, og ikke bare regne alle svartkruttvåpen som ikke benytter enhetspatron i en kategori? Mange eldre og mer primitive svarktkruttvåpen passer ikke helt inn i definisjonene ovenfor, hva med en kort muskedunder? Eller hva med en kanon, for den del? Historiske munnladningsrifler passer ikke alltid inn i lengdekravet til moderne våpen, selv ikke 30/60 cm som i EU, og andre land ser ut til å tillate alskens merkelige kreasjoner. Middelaldersk håndkanon, anyone? Primitivt ildrør montert på en kjepp er ikke spesielt skadelig for samfunnet, tør jeg påstå. Skyting med miniatyrkanon er en konkurransegren i rask vekst i Storbritannia blant annet, organisert i MLAGB som er en britisk søsterorganisasjon til NSU og også er medlem av samme internasjonale organisasjon MLAIC. Slike miniatyrkanoner har om mulig enda mindre misbrukspotensiale/skadepotensiale enn f.eks. en munnladet pistol, men de faller utenfor de kategorier som blir tillatt etter forskriften. Mitt syn er at en ikke bør sperre for utvikling innen skytesport. Å innføre unødige utstyrsbegrensninger, enten det gjelder miniatyrkanoner eller pipelengde på AR-15, blir som å insistere på at alle nordmenn må bruke treski på langrenn og at alle utlendinger som vil konkurrere i Norge også må bruke treski fordi deres idrettsutstyr ikke er tillatt her. Eller som å nekte innføring av Snowboard som idrettsgren fordi vi har nok ski fra før. Jeg er egentlig ihuga EU-motstander, men når vi først er bundet av direktivet bør vi i størst mulig grad harmonere våre regler med EU når det gjelder tekniske krav til tillatte våpentyper. Og hva med munnladningskanon i full skala? Det finnes et antall slike i privat eie i Norge, de fleste av de riktig store er vel eiet av "reenactor" foreninger o.l, og står gjerne permanent utstilt på gamle restaurerte skanser og befestninger osv. Inntil nylig har disse blitt betraktet som saluttkanoner og som sådan unntatt kontrollplikt, men dagens rettsoppfatning er så vidt jeg vet at de er registreringspliktig fordi det er mulig å avfyre projektil. Saluttering på 17.mai samt historiske spill og gjenskapning av historiske slag osv er viktig kulturbæring og absolutt aktverdige formål. Høy pris og tungvint håndtering av kanoner på flere hundre kilo til over et tonn tilsier at det er svært liten risiko for misbruk av slike. Det faktum at mange munnladningskanoner har fått stå ubevoktet utendørs i årevis, uten å ha blitt brukt til noe kriminelt, underbygger bildet av at disse ikke utgjør noen nevneverdig risiko for samfunnet. Stort sett er det slik at jo fjernere svartkruttvåpenet er fra de foreslåtte kategoriene, jo mindre praktisk er våpenet til å begå kriminelle handlinger med og jo mindre samfunnsrisiko skapes ved å tillate dem. Mitt forslag til endret tekst par. 5-5: Politiet kan uten særskilt behovsprøving gje personar som oppfyller krava til alder og personlege eigenskaper etter våpenlova par 15 og 16 løyve til å erverve svartkruttvåpen som lades fra munningen, samt kammerlader og perkusjonsrevolver som lades i tønne (osv om luftvåpen).
 38. 3 points
  Har ikke fått med meg alt her, skal du skrive høringsvar? Bortsett fra hva andre har sagt om andre typer våpen så håper jeg en klarer å få luket ut halvauto salongrifler i .22lr og gjerne andre randpatroner fra forbud om høykap magasiner. .22lr er ikke meg bekjent ikke med i EU sine restriksjoner så her går forslaget i Norge over EU regulativ. I tillegg er det rimelig trening/ introduksjon for unge personer/ nybegynnere til dynamisk.
 39. 3 points
 40. 3 points
  Nå begynner det å komme mye bra her, kvalitetsdiskusjon! Jeg tror vi bør komme med et bedre forslag til tekst som tydelig forbyr mini 14 uten å blindt ramme så mye annet. Sorry mini-entusiaster, men en hard realitet er at mini ryker okkesom- og da kan vi heller oppnå litt velvilje ved å legge til rette for en helt klar og utvetydig hjemmel til å inndra akkurat den rifla. Samtidig bør vi under punktet "økonomisk konsekvens" gå for kompensasjon for de som får sine våpen inndratt. Videre så ser vi at departementet foreslår noen mindre endringer i selve loven. Da bør vi også kunne foreslå endringer. Paragraf 5 annet ledd pkt 3 sier i dag "halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruerte for heilautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet". Det er som nevnt vanskelig å si sikkert hvorvidt et våpen opphavelig er konstruert for det ene eller andre formål- med unntak av mini 14 hvor man så vidt jeg husker har konstruktøren Jim Sullivans egne ord på at den hovedsakelig var ment for det sivile markedet. Flere av våpnene på dagens godkjenningsliste er basert på militære konstruksjoner, og er i varierende grad endret på for å kunne regnes som sivile våpen med lavere magasinkapasitet, tommelhull eller annen sivil stokk osv. Det kan lett oppstå tvist omkring hvor grensen til "militært opphav" egentlig går, de fleste moderne våpen har jo elementer av tidligere militære konstruksjoner i seg ettersom fabrikanter stort sett velger velprøvde tekniske løsninger. Videre så har ikke EU noe forbud mot halvautomater med militært opphav, det nærmeste en kommer er i en av kommentarene til en endringsforskrift til direktivet. Der heter det noe sånt som "våpen som er konstruert for militæret OG som har omstillerfunksjon for helautomatisk ild". Min utheving, EU har OG der vår 5 annet ledd pkt 3 har ELLER. Dette finnes ikke igjen i selve direktivet, som har mer objektive krav uten referanse til militært opphav. Direktivet har heller ikke noe punkt om overtre eller andre vage kosmetiske detaljer uten betydning for skadepotensiale. Derimot har direktivet spesifikt plassert halvautomatiske langvåpen med mekanisme som ligner på automatvåpen i kategori B, altså tillatte våpen, under forutsetning av at de ellers oppfyller lengdekravet og magasinkapasitet osv. Dette punktet synes å være spesifikt myntet på siviliserte halvauto utgaver av AK og desslike. EU synes altså at en Molot Vepr er helt OK tross likheten med AK. Jeg foreslår å endre loven til "halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruerte med omstiller for helautomatisk funksjon". Dette implementerer EUs klassifisering av slike våpen som forbudte, poenget med bestemmelsen er at man ikke skal kunne ha en "select fire" rifle hvor kun omstilleren er byttet, tilsvarende AG3 med grå omstiller slik HV-ungdommen brukte i sin tid. Samtidig oppnår man ved å fjerne forbudet mot militært opphav- hvis man også fjerner forbudet mot overtre- at det åpnes for eldre halvautomater med lav magasinkapasitet, så som Garand. Slike våpen har på ingen måte større skadepotensiale enn sivile våpen i samme kaliber og med samme eller større magasinkapasitet, så det finnes ingen samfunnsinteresse av å forby dem. Flere av dem synes også å være velegnet som jaktvåpen, og er så vidt jeg vet tillatt som jaktvåpen i flere land vi kan sammenligne oss med. Endringen gjør at pkt 3 ikke kan brukes som hjemmel for å inndra mini, men som nevnt var den ikke brukbar til det uansett siden mini ikke var konstruert for militære eller politiet. En mer passende hjemmel er pkt 5 om "særlig farlige egenskaper". Dette er også i tråd med direktivet og dets forarbeider, hvor magasinkapasitet er nevnt som begrunnelse for at et våpen skal anses som særlig farlig og derfor plasseres i kategori A. Jeg tenker at pkt 5 bør stå som det står, og at det utdypes i forskrifts form. Om man ikke klarer å komme med en generell tekst som rammer presist nok, så får man heller bare forby noen spesifikke modeller. Gode forslag til en tekst som rammer mini 14/30 (og muligens noen Valmeter med store magasin??) uten å ramme alt for mye? Siden pkt 3 med eller uten endring er høyst tvilsom som hjemmel for å ta mini 14 bør også paragraf 43 i loven endres til å gjelde hele paragraf fem. Er et våpen blitt forbudt ved regelendring så bør eieren gis en fornuftig tid til å avhende eller deaktivere det, uavhengig av om hjemmelen er det ene eller andre punkt i paragraf 5.
 41. 3 points
  Kom plutselig en oppholdsbyge her, så da spente jeg på skia for og sjekke treffpunkt etter att kikkerten var av for malejobben. Selv med leupold std montasjen slapp jeg og skru noe som helst. Traff 2cm høyt på 107m, det får holde. Målte ut en stein på 300, strelok sa 18knepp så jeg skrudde 16 og traff på høyden men bomma litt på vinden. Håper på en fridag med godt vær snart, så man kan reise på fjellet og skyte litt langt!
 42. 3 points
  Dessuten kan jo været forandres veldig fort i fjellet. Er man noen timer fra bilen kan det bli kritisk hvis man ikke har utstyret i orden. Har alltid med fjellduken, ekstra klær og litt nødproviant i tilfelle man blir fast en natt på fjellet. Har ikke skjedd til nå, men... Fun fact: Min nye samsung har nødprevensjon i ordlista, men ikke nødproviant 😅
 43. 3 points
  Ja, akkurat.....du må bla deg igjennom en haug med tråder, som overhodet ikke er relevante for det du er på utkikk etter.... Jeg har funnet ut at det er lettere å sile trådene her inne, ved å søke på google med søkeord: "det jeg evt. lurer på"...da kommer det plenty systematisk oppstilte treff fra bl.a kammeret....søkefunksjonen her inne suger balle, med mindre du har mer enn en viss peiling på hva du skal lete opp, er super-bruker av funksjonen, evt. husker forfatter av den tråden du søker osv, osv..... Så det du mener er at kammeret.no har utspilt sin rolle? Det skal ikke være rom for å spørre om nesten det samme/ eller noe som ligner på noe som har blitt diskutert før?? Da er det forsvinnende lite du kan spørre/starte tema om her inne i så fall.. Ser at trådstarter ble medlem i 2018,,,det er ikke så fryyyktelig lenge siden...... Ikke sikkert han har fått med seg tråder fra 200X og fram til nå, men han må jo få lov til å starte en tråd han også? Ikke drep entusiasmen... Fint at du gir tips om tråder han kan sjekke,👍👍 men det går an å svare på en annen måte, selv om jeg skjønner "frustrasjonen" din, jeg har kjent på det samme mange ganger, men på et forum blir det gjerne litt hakk i plata...Det går an å overse det man synes er irriterende🙂 Når det er sagt; du er og har vært, en stor ressurs og inspirator for mange her inne @M67 , men vær litt mindre GGG mot de som ikke har like lang fartstid her på forumet da. (Nå kaster jeg stein i glasshus, da jeg er i GGG-klubben selv,så det holder, men det er lov å være litt soft en lørdagskveld😁) Sånn som du framstiller det nå, så kan vi vel egentlig bare stenge forumet her, fordi ALT har vært diskutert før, i en eller annen form, så kan vi kun ha søkefunksjonen tilgjengelig😄 ? Blir litt sånn om du feks er fast medlem i et jaktlag også...det er jo de samme røverhistoriene som går igjen i slaktebua hver høst, ispedd noen nye? 😊 Men man slutter ikke å jakte og juge pga det? Ha en fin kveld😎
 44. 3 points
  Takk for at du gidder å lage filmer, Og dele de. Helt unødvendig med sure oppgulp. Det er ikke Roe som fremstår som pompøs her jjrckd... Det er så få interessante Innlegg på kammeret for tiden at det er helt unødvendig med forsuring. jeg har jaktet rype mange ganger på vinteren. Kan ikke tenke meg at det er så mye å filme fra de dagene det er snøfokk. Blir jo å sparke nedi bjørkeskogen og håpe.
 45. 3 points
  Jeg er tydeligvis ikke ferdig for i kveld. Leicaen sier at det er 902 meter til nærmeste nabo. Jeg kan derfor se det jeg har lagt ut for å lokke reven fra godstolen. Åtealarmen har gått flere ganger i kveld selv om jeg har skutt rev på åta. Jeg har en analog alarm på 8 kg. Han er av rasen Border Terrier, og holder på å rive ned huset hver gang det er rørelse på lokkematen. Merkelig nok bryr ikke reven seg, men bjeffinga skjuler mine bevegelser.
 46. 3 points
  Høringsarbeid- NOJS står fremdeles på lista over høringsinstanser, klarer vi å bidra til tross for at organisasjonen ligger med brukket rygg? Som så mange andre har jeg dessverre sovet i timen, og feilet ved at jeg ikke har bidratt tilstrekkelig til at NOJS kunne bestå som en aktiv organisasjon med kontaktflate opp mot landets myndigheter. Vi er antakelig mange som kunne ha bidratt mere, men ikke gjorde det, og som dermed nå står uten den slagkraftige organisasjonen NOJS i sin tid var ment å være. Jeg har fremdeles et gammelt medlemskort liggende ett eller annet sted, men registrerer at der ikke lengre finnes noe medlemskammer eller ambisjon om å lobbyere for jegere og skytteres sak opp mot myndighetene. Ei heller finner jeg noen mulighet for å melde meg inn og betale kontingent igjen… Nuvel, en ny forskrift er på høring og det ville være synd å sløse bort en mulighet til å ha positiv innvirkning. Jeg foreslår at vi brukerne på Kammeret hamrer ut et forslag til høringsuttalelse, i alle fall om de punktene vi klarer å oppnå noenlunde enighet. Vi presenterer så forslaget til styret, som vel er de eneste som formelt sett kan avgi uttalelse på vegne av NOJS. Om styret så nekter å sende det inn, da får jeg heller sende det som privatperson- men sannsynligheten for å bli hørt er nok større om det i alle fall tilsynelatende kommer fra en oppegående organisasjon. Jeg må presisere at jeg ikke har spurt noen i styret om de i det hele tatt gidder å være med på noe slikt, men håpet er at de bare kan sende videre et ferdig produkt som NOJS sin høringsuttalelse. Ikke har jeg noen som helst verv eller myndighet i organisasjonen heller, jeg er bare en som en gang i tiden var medlem og som har vært lit med på et par runder med høringsuttalelser tidligere. Kanskje strander det hele på at ingen gidder, men jeg forsøker herved å sparke i gang et arbeid! Forslag til spilleregler: I mangel av fungerende system på hvem som er medlem og ikke, og fordi Kammeret har mange brukere som er kommet til lenge etter at NOJS sluttet å ta opp medlemmer, så foreslår jeg stemmerett til alle Kammerater som har vært aktive på forumet fra før regjeringen la ut høringen. Avstemning kan antakelig enklest foregå ved simpelthen å telle tomler opp og ned om/når vi kommer så langt at vi kan legge fram forslag til deler av teksten til avstemning/godkjenning. Andre forslag til minst mulig byråkratisk fremgangsmåte, som allikevel må være noenlunde demokratisk? Husk at dette ikke er noe valg til styre eller lignende, kun et forsøk på å forfatte en tekst som de fleste kan stille seg bak i håp om å påvirke forskriften i positiv retning. Vi avgir kun høringsuttalelse på de tingene vi klarer å oppnå noenlunde enighet om, slik at færrest mulig føler seg overkjørt. Så får vi heller la være med å uttale oss om ting det er stor splid om, jeg registrerer for eksempel at vi er nokså uenige om hvorvidt det er riktig å fjerne «politi/befalskvoten». Jeg tenker dette eventuelt må være PF sin jobb å stå på barrikadene for, jeg rammes selv av endringen men vil ikke trumfe gjennom en høringsuttalelse på dette i strid med andre Kammeraters meninger. Skulle det dukke opp andre ting vi blir rykende uenige om, så får vi heller holde kjeft ovenfor myndighetene siden vi da sannsynligvis har med noe kontroversielt å gjøre der vi risikerer å bli oppfattet som useriøse. Så, over til det viktigste og mest arbeidskrevende- Gjennomgang av hele forskriften! Jeg ser at EUs våpendirektiv er premissleverandør for store deler av forskriften, jeg synes derfor at vi må ha dette direktivet foran oss når vi diskuterer forskriften. EU setter minstestandard, Norge kan ha strengere regler men ikke mer slepphendte. Direktivet utgjør dermed regjeringens «høyre og venstre begrensning» i denne saken- men innenfor direktivet går det an å åpne opp litt mer enn det som nå er foreslått. Videre så tror jeg at enkelte detaljer i forskriften skyldes misforståelser og dårlig oversatt EU-regelverk, dette bør vi kunne bøte på! Jeg vil under påpeke alle de små og store tingene i den foreslåtte forskriften jeg synes er upresist eller som jeg mener vi bør forsøke å få endret på, samt noen lettelser som vi bør applaudere og argumentere for at ikke skal fjernes. Noe er fliesepikkeri, andre ting er kanskje av større betydning. Jeg gjengir ikke hele forskriften, dere finner den på regjering.no §1.1, Definisjoner, 2. «Pipe: sylindrisk metallstykke med eit gjennomgåande hol, som er kamra for bruk av ferdigladde patroner.» Her vil jeg bare påpeke at en pipe ikke behøver å være sylindrisk utenpå. Bortsett fra av konkurransepiper med tung profil har vel de fleste piper en annen form enn sylindrisk, ja de kan endog være oktagonale eller flutede. Forslag til endring: Stryk ordet «sylindrisk». For øvrig er jeg fornøyd med at det bare er kamrede piper som er definert som pipe, ikke pipeemner uten kammer. Dermed sitter man ikke uforvarende igjen med en ulovlig stålbit om man kapper noen cm av en pipe, den ukamrede delen er da ikke en pipe i lovens forstand. Videre tolker jeg teksten dithen at piper til munnladningsvåpen heller ikke vil være pipe i lovens forstand, i og med at de ikke er «kamra for bruk av ferdigladde patroner». 3. Låskasse: den delen av eit skytevåpen som pipa og avtrekkarmekanismen er festa i. For pistolar, revolverar, rifler, haglevåpen og kombinasjonsvåpen som brekkast for lading og tømming reknast rammestykket som låskasse. For skytevåpen med dela låskasse reknast både over- og underdelen som låskasse. 4. Sluttstykke: den delen av eit skytevåpen som fører patrona inn i kammeret. For revolverar, rifler, haglevåpen og kombinasjonsvåpen som brekkast for lading og tømming reknast rammestykket også som sluttstykke. For pistolar reknast glidestykket som sluttstykke. Jeg behandler disse under ett. Jeg vet at EU her har bestemt en utvidelse av hvilke deler som er kontrollpliktige, blant annet er sluttstykker nå regnet som våpendel. Jeg stusser likevel over at rammestykke på brekkvåpen og revolver her står ramset opp som både låskasse og sluttstykke? Det gjør vel ikke store praktiske forskjellen i og med at de er registreringspliktige okkesom, men det ser rotete ut. Mulig inkurie? 6. Vital våpendel: Sluttstykke, låskasse og pipe. For hagle- og kombinasjonsvåpen med to eller fleire piper og som spennast ved å brekke våpenet, reknast også forskjeftet som vital våpendel. For pistol reknast også rammestykket som vital våpendel. For revolver reknast også tønna som vital våpendel. For haglevåpen med utvending hane som ikkje kan brekkast, reknast også hane eller tennstift som vital våpendel. For skytevåpen med flintlås reknast også flinten som vital våpendel. For skytevåpen med perkusjonslås reknast også nippelen som vital våpendel. Her var det mye bra, synes jeg! Man har fått på plass definisjoner på vital del på en rekke eldre våpenkonstruksjoner som ikke passer inn i eksisterende regelverk. Om jeg forstår dette rett, i lys av oppbevaringsbestemmelsene, så er dette egentlig en gedigen oppmyking. Ved å plukke ut tennstemplene fra ei gammel men registreringspliktig hanehagle, og låse tennstemplene inn i våpenskapet, så har man vital del forskriftsmessig oppbevart og kan henge resten av hagla på til pynt på veggen. Tilsvarende kan man gjøre med registreringspliktige munnladere- lås inn flinten eller niplene så er det greit. Forslag til endring pga det jeg tror er en våpenteknisk misforståelse: For haglevåpen med utvending hane som ikkje kan brekkast, reknast også hane eller tennstift som vital våpendel. Slett «som ikkje kan brekkast». De hanehaglene som ikke kan brekkes er stort sett munnladere, og de har ikke tennstempler så bestemmelsen kan ikke være ment på disse. De fleste hanehagler har ikke forskjefte som vital del, fordi hanene spennes opp manuelt og ikke av forskjeftet ved brekking. Det at forskjeftet ikke er vital del på disse betyr ikke at våpenet ikke kan brekkes, jeg antar derfor at dette er en inkurie/misforståelse. De har nok ment hanehagler som ikke spennes ved å brekkes. § 1-2 Klassifisering av skytevåpen 4. Pistol: einhandsskytevåpen som er laga for å kunne skytast utan støtte mot skuldra og som ladast med å enten legge patroner direkte inn i våpenet sitt kammer, eller ved å bruke laust magasin. Her vil jeg bare påpeke at det finnes pistoler som har fast, ikke løstagbart magasin. Definisjonen som foreslått ser ut til å bare definere enhånds enkelstskuddsvåpen og våpen med løst magasin som å være pistol. Hva er da en Mauser C96 for noe, om den ikke er pistol? Definisjonen er antakelig ment å skille mellom pistol og revolver. Forslag til endring: Teksten endres til einhandsskytevåpen som er laga for å kunne skytast utan støtte mot skuldra og som ikkje brukar revolverande tønne som magasin. § 1-3 Skytevåpen sine funksjoneringsmåtar I denne forskrifta vert skytevåpen dela inn i følgjande funksjoneringsmåtar: 1. enkeltskot: skytevåpen utan magasin med eitt eller fleire løp, som ladast ved at patron leggast manuelt i våpenet sitt kammer, og der våpenet sin avfyringsmekanisme må spennast med ekstern kraft for kvar omlading. Igjen litt flisespikkeri fra min side, bare påpeker at det finnes enkeltskudds våpen som faller utenfor denne definisjonen og som heller ikke passer inn i de andre definisjonene. Senest i forrige uke håndtere jeg en enkelstkudds pistol med en pussig variant av blowback-mekanisme. Intet magasin eller mulighet for magasin, lading skjer manuelt rett i kammeret. Rekylen kaster ut tomhylsa og spenner opp mekanismen, som så blir stående i åpen stilling inntil man putter neste skudd i kammeret og opphever sikring. Er denne ikke en enkeltskudds pistol i og med at avfyringsmekanismen ikke spennes opp med ekstern kraft for hvert skudd? Hva er den da, i alle fall ikke halvautomat siden den ikke lader selv. Er den simpelthen forbudt siden den ikke passer definisjonen, eller hva? Forslag til endring: slett teksten «, og der våpenet sin avfyringsmekanisme må spennast med ekstern kraft for kvar omlading.». § 2-3 8. svartkrutvåpen produsert før 1890, Som håpet videreføres unntaket for antikviteter. Som enser av høringsbrevet ber de om synspunkter på eventuell løyveplikt på patronvåpen fra før 1890. Synspunkter? Jeg antar bakteppet for denne forespørselen er at en del gamle revolvere i .32 har dukket opp i kriminelle miljøer, disse er noe av det enkleste å få tak i uten papirer som går an å skyte med moderne ammunisjon (selv om det ikke er helt smart å skyte røyksvakt i dem). Nå ser jeg ikke for meg at antikke Rolling Block rifler og lignende utgjør noe samfunnsproblem, så å argumentere for et fortsatt unntak for rifler og hagler bør i alle fall være spiselig. Det som muligens kan være et reelt problem er revolvere som er små nok til å putte i lomma. Men: denne typen klientell har som regel ikke lov til å inneha ammunisjon til noe våpen, og vil ikke få innvilget løyve til å kjøpe ammunisjon. Videre så kan en vel presisere at bæring av antikviteter på offentlig sted osv. omfattes av samme straffebud som bæring av moderne våpen. Da har man i praksis skaffet seg de hjemler man trenger for å kunne beslaglegge våpen og ammo samt straffe de kriminelle som måtte påtreffes med en rusten H&R .32 på innerlomma, uten at man behøver å legge fler restriksjoner på lovlydige. Dersom en mot formodning skulle innføre registreringsplikt på antikke pistoler og revolvere, så bør vi argumentere for at disse ikke behovsprøves eller begrenses i antall. Altså at man kun kontrollerer alder og vandel/personlig skikkethet ved registrering og eierskifte av svartkrutt patronvåpen produsert før 1890, og lar antikvitetssamlere få ha så mange slike våpen de vil. § 2-5 Krav til løyve for erverv av våpenmagasin med stor patronkapasitet Den som vil erverve eller ha våpenmagasin til løyvepliktige skytevåpen med større patronkapasitet enn 10 for rifler eller fem for hagler, samt våpenmagasin med større patronkapasitet enn 20 for pistolar, må ha løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller § 13 og §§ 4-4 andre ledd, 4-12 andre ledd, 5-6, 5-8 eller § 5-9 i denne forskrifta. Her går forslaget lengre enn det EU krever. EU-direktivet spesifiserer at dette gjelder sentertente kalibre, en kan altså tillate større magasin for randtente salonggevær uten å komme i konflikt med EU-direktivet. Kaliber .22lr utgjør ikke «størst skadepotensiale», uavhengig av magasinkapasitet. Videre så er det mange salongrifler som har større magasin enn ti patroner, også bøylerepeter og andre våpen med fast ikke løstagbart magasin. Noen av disse lades fra enden av magasinet ved å dra ut hele fjæra og tilbringeren, a’la Henry forfra eller på noen våpen bakfra der det er magasin i kolben. Disse er det vel ikke teknisk sett helt enkelt å plombere ned til mindre kapasitet heller? EU-direktivet er noe forvirrende på blant annet dette med magasiner, på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20170613&from=EN kan man lese teksten på to språk side ved side og veksle mellom alle de offisielle språkene i EU. Oversettelsen ser dårlig ut, det er forskjellig plassering av noen kommaer og slikt i flere setninger som gjør at flere av artiklene får litt forskjellig betydning avhengig av hvilket språk du leser. Se på artikkel 5 pkt 3, kan noen med stålkontroll på fransk kontrollere oversettelsen? Engelsk og fransk tekst side ved side: 3. Member States shall ensure that an authorisation to acquire and an authorisation to possess a firearm classified in category B shall be withdrawn if the person who was granted that authorisation is found to be in possession of a loading device apt to be fitted to centre-fire semi-automatic firearms or repeating firearms, which: 3. Les États membres veillent à ce qu'une autorisation d'acquérir et une autorisation de détenir une arme à feu de la catégorie B soit retirée si la personne qui a reçu cette autorisation est trouvée en possession d'un chargeur susceptible d'être monté sur des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale ou à répétition qui: (a) can hold more than 20 rounds; or a) peut contenir plus de vingt cartouches; ou (b) in the case of long firearms, can hold more than 10 rounds, b) dans le cas d'armes à feu longues, peut contenir plus de dix cartouches, Jeg har en snikende følelse av at direktivet er utarbeidet og vedtatt på fransk, deretter feil oversatt til en rekke språk. Kan det stemme at man på fransk snakker om «halvautomatisk repetisjon» og at dette feilaktig er blitt oversatt til «halvautomatiske våpen og repetervåpen»? Jeg er nokså sikker på at forbudet mot store magasin utelukkende var ment å gjelde sentertente, halvautomatiske våpen. Mitt syn styrkes av artikkel 10: The acquisition of loading devices for centre-fire semi-automatic firearms which can hold more than 20 rounds or more than 10 rounds in the case of long firearms shall be permitted only for persons who are granted an authorisation under Article 6 or an authorisation which has been confirmed, renewed or prolonged under Article 7(4a). L'acquisition de chargeurs pour les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale pouvant contenir plus de vingt cartouches ou plus de dix cartouches pour les armes à feu longues n'est permise que pour les personnes qui ont obtenu une autorisation en vertu de l'article 6 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l'article 7, paragraphe 4 bis. Her snakkes det kun om halvautomatiske våpen. Det fremstår ulogisk om det bare er magasiner til halvauto som har begrensninger på kjøpt, mens man skal fratas våpentillatelsen hvis man er i besittelse av store magasin til manuelle repetervåpen. Jeg oppfatter det dithen at departementet ikke har lest EU-direktivet på originalspråket, og at en dårlig oversettelse derfor har blitt med videre inn i den norske forskriften i form av forbud mot riflemagasin med kapasitet over 10 også for manuelle repetervåpen. Med mindre en franskprofessor kommer på banen og sier jeg tar feil, så mener jeg EU slett ikke har noe krav om forbud mot f.eks. «cowboyrifler» med rørmagasin for 14-15 skudd .38 Special. Videre så er det kanskje hensiktsmessig i norsk sammenheng å tillate repetervåpen med store magasin samt store magasin til halvauto salonggevær, slik at DSSN-skyttere kan delta i manuell rifle eller med «minirifle» mens de går karantenetiden for å senere kunne kjøpe en AR med så store magasiner de vil? Forslag til endring: legg til «sentertente, halvautomatiske», så teksten blir Den som vil erverve eller ha våpenmagasin til løyvepliktige sentertente, halvautomatiske skytevåpen med større patronkapasitet enn 10 for rifler osv. § 2-7 Lengda på eit ervervsløyve Eit løyve til erverv av skytevåpen eller våpendelar gjeld for eitt år. Politiet kan forlenge ervervsløyvet for inntil eitt år av gangen. Eit løyve til erverv av krut og tennmiddel til skytevåpen som er friteke frå løyveplikt etter § 2-3 i denne forskrifta gjeld fram til løyvet vert tilbakekalla. Nok et lyspunkt- her får svartkruttskyttere som bruker antikke våpen mulighet til en permanent kjøpetillatelse for krutt og tennhetter. Applaus til departementet! Kapittel 3 Våpentypar, våpendelar og ammunisjon det ikkje kan gjevast løyve for § 3-1 Felles føresegner for alle våpentypar Føresegnene etter dette kapitlet gjeld for erverv, innehav, tilverking, innføring eller omsetjing av skytevåpen. Sjølv om våpentypen er tillaten etter §§ 3-2 til 3-4 i denne forskrifta, kan ikkje politiet gje løyve for skytevåpen som kan skyte patroner i kaliber 12,7X99, 5,7X28 eller 4,6X30. Dette kunne vil realistisk sett ikke håpe på å unngå. Lyspunktet er at det ikke står noe forbud om større kulediameter, kun disse tre spesifikke kalibrene er forbudt. En kunne forsøke å argumentere for at det er ammunisjonstypen, med panserbrytende og andre spesielle prosjektiler, som er farlige. En del andre land tillater alle disse kalibrene men forbyr de ammunisjonstypene som har panserbrytende, brannstiftende osv egenskaper. Jeg personlig tror dog at løpet er kjørt på dette punktet, og at vi ikke har noe å vinne på akkurat den kampen. § 3-2 Rifler Politiet kan ikkje gje løyve for rifler med kortare totallengde enn 84 cm eller kortare pipelengde enn 40 centimeter. Her synes jeg en bør argumentere for å bruke samme minimumslengde som EU, det vil si 30 cm pipe og 60cm totallengde. Den våpentekniske utviklingen går i stor grad i retning av kortere, hendigere våpen og våpenprodusentene vil nå tilpasse sin produksjon til EU-reglene. Det norske lengdekravet på 84 cm er vel også lengre enn amerikanske regler? Det vil være uheldig om norske skyttere får dårligere utvalg og høyere priser på våpen som følge av et særnorsk lengdekrav, slik at våpen til det norske markedet enten må bygges om av importør eller må spesialbestilles med ustandard pipelengde osv. Hensikten med å ha et minstekrav til lengde er jo å unngå at tohåndsvåpen lett kan bære skjult, 60 cm totallengde er mer enn nok til at en ikke kan putte rifla på innerlomma. Noen som kan bidra med en saklig og pedagogisk begrunnelse for at vi ønsker EU-standard minstemål på 30/60 cm? Hvis vi ønsker det da? § 3-3 Haglevåpen Politiet kan ikkje gje løyve for haglevåpen med ein eller fleire av følgjande eigenskapar: 1. haglevåpen med kortare totallengde enn 84 centimeter, 43 2. haglevåpen med kortare pipelengde enn 40 centimeter, 3. haglevåpen med større magasinkapasitet enn fem patroner, 4. haglevåpen med laust magasin, med unnatak for hagler med boltrepetermekanisme. Her er det jo skjedd en stor endring, slutt på det tullet med forbud mot pistolgrep osv. En kan kanskje si at vi har vunnet såpass mye her at det ikke er vits i å krangle, samtidig kan en vel påpeke at lengdekravet også her avviker fra EU sin standard på 60 cm. Videre så er dette med fem skudds begrensning og ikke løstagbart magasin forståelig i en norsk politisk korrekt kontekst, men dette er strengere enn EU-direktivet som tillater 10 skudd og ikke har noen begrensning på om haglemagasin må være fastmontert. Selv i UK er det mulig å få innvilget halvauto hagle med løst 10-skudds magasin, hvorfor skulle dette være farligere i Norge? Jeg personlig tror vi framstår som useriøse om vi prøver oss halvautohagle med 10-skudds boksmagasin, men kanskje noen her vil overbevise meg om det motsatte? § 3-4 Halvautomatiske pistolar Politiet kan ikkje gje løyve for halvautomatiske pistolar som er laga for å kunne skytast med støtte frå skuldra med bruk av to hender Denne er helt klart ment å hindre kjøp av maskinpistolaktige konstruksjoner samt omgåelse av karantenekrav ved hjelp av løskolbe, og er nok fornuftig. For å være mest mulig inkluderende i idrettslivet skulle jeg likevel gjerne sett ett unntak for pistolskyttere med medisinsk dokumentert handicap, som svekkelse eller amputasjon i en arm e.l, som gjør at de kunne hatt stor nytte av en eller annen form for kolbe eller armstøtte påmontert våpenet. § 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt, som til dømes: 1. elektrosjokkvåpen, 2. peparspray, tåregasspray eller andre sjølvforsvarssprayar med tilsvarande verknad, 3. springknivar, 4. batangaknivar, 44 5. stilettar, 6. slosthansker, 7. batongar, 8. karatepinnar, 9. kastestjerner, 10. blåserør for å kunne skyte pilar eller andre gjenstandar, 11. sprettertar, med unnatak for enkle husflidsprettertar, og 12. blankvåpen. Første ledd gjeld ikkje for den som har løyve i medhald av våpenlova § 10 og § 5-10 i denne forskrifta. Stort sett videreføring av tidligere regelverk, men merk dere pkt 12 Blankvåpen jamfør §5-10. Jeg savner en definisjon av blankvåpen, hvor går grensa for hva som er et blankvåpen? Vil dette gjelde en litt stor samekniv, eller må gjenstanden være produsert med tanke på bruk som våpen? Hva med jalla- dekorasjonssverd og lignende som ikke er laget for bruk? Her legges det opp til at alle som har et gammelt (eller nyprodusert) sverd eller lignende må søke om å få samle på blankvåpen og må kunne godtgjøre en «seriøs samlerinteresse». Jeg antar at de aller fleste våpensamlere også har en gammel bajonett eller ti, og mange har nok større blankvåpen også. I tillegg er det mange mange der ute som ikke er våpensamlere, og heller ikke er medlem i noen samlerorganisasjon, og som eier ett eller fler blankvåpen. Hva skal vi mene om dette? Skal vi i det hele tatt mene noe om et slikt regime omkring blankvåpen, det kan se ut som å bli noe ubyråkratisk lignende det å være godkjent patronsamler for så vidt. Eller mener de man må søke for hvert enkelt blankvåpen, jeg ser ikke helt hva de har tenkt? Erverv av skytevåpen og våpendelar til jakt § 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar, som opphavleg er konstruert for jaktbruk og som: 1. frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10, 2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa, og som 3. ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken takast av. Eit løyve etter første ledd kan likevel berre gjevast for våpentypar som oppfyller krava til lovleg våpentype etter våpenlova § 5 og § 3-1 i denne forskrifta. Her legges det opp til at alle våpen som tilfredsstiller disse enkle kravene er tillatt, slutt på godkjenningsliste. Hurra for det, for så vidt. Samtidig skjønner jeg ikke helt hvorfor i alle dager det skal være forbudt med overtre som dekker oversiden av pipa, dette finner man blant annet på gamle H&K SL7 tror jeg. Et våpen med 10-skudds magasin blir ikke spesielt mye farligere for samfunnet av at forskjeftet har en annen utforming og delvis dekker oversiden av pipa. Videre så er det et krav at våpenet «opphaveleg er konstruert for jaktbruk». Dette stopper Garand og andre gamle militærvåpen, som ikke på noe vis er farligere enn moderne jaktvåpen og for Garands vedkommende til og med har mindre magasinkapasitet enn det loven tillater. Det vises til den nye våpenlovens §5, hvor vi finner forbudet mot halvautomatiske våpen som opprinnelig er konstruert for militæret. Denne paragrafen åpner for unntak fra dette forbudet i « tilfella som er nemnde i §§ 10, 12 eller 13». § 10.Fritak i særskilde tilfelle Politiet kan gje løyve til å erverve, ha, importere, tilverke eller omsette gjenstandar som er nemnde i eller i medhald av § 5 andre og tredje ledd, § 6 andre og tredje ledd, § 7 tredje ledd eller § 8 når det ligg føre eit særskilt behov, og når omsynet til samfunnstryggleiken ikkje talar imot det. Jeg tør påstå at omsynet til samfunnstryggleiken ikke taler mot at noen kan få jakte med en Garand, forutsatt at den har originalt magasin med max 8-skudds en bloc klips. Om man kan hevde «særskilt behov» for å få jakte med Garand er en annen sak Videre, igjen dette med at EU-direktivet egentlig åpner for halvautomatiske salonggevær med så store magasiner du bare vil. Lages det i det hele tatt halvauto .22 rifler som ikke fra fabrikk kan ta større magasin enn 10 skudd? Det kan ikke være mange modeller, i så fall. Om en ikke får inn et unntak fra magasinbegrensningen for randtente våpen (eventuelt spesifisere at det kun gjelder .22lr og kortere .22), så tror jeg dette betyr et tilnærmet totalforbud mot halvauto salongrifle til jakt. Er dette virkelig hensikten? Jeg klarer ikke helt å se at en 10/22 salongrifle med upålitelig 25-skudds bananmagasin skal være i samme kategori som en AR-15 i .223 med 100-skudds trommel, salongrifler er simlpelthen ikke «rifler med størst skadepotensiale». De har lette og butte prosjektiler i lav hastighet, slik at de ikke egner seg nevneverdig som stridsvåpen. Mulig forslag til endring: I pkt en, legg til et unntak fra kaliberbegrensning for halvautomatiske våpen med randtenning (eventuelt snevre dette inn til .22lr). Stryk pkt to om skjefte som dekker oversiden av pipa, slik at pkt 3 blir ny pkt 2. Legg til et nytt ledd: Politiet kan for enkelte våpenmodeller dispensere for krav om at våpenet opprinnelig skal være konstruert for jaktbruk, når dette finnes ubetenksomt for samfunnssikkerheten. Slik dispensasjon gis i form av en liste over godkjente modeller med stående dispensasjon, ut over den generelle godkjenningen. § 4-2 Erverv av meir enn åtte skytevåpen til jaktbruk Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av meir enn åtte jaktvåpen til personar som enten driv med jaktformer som krev bruk av skytevåpen med særskilte eigenskapar eller som regelmessig gjennomfører ettersøk etter skada vilt. Ikke bare får vi utvidet kvoten til åtte jaktvåpen, det åpnes også for litt enklere disp til fler enn kvoten enn det som til nå har blitt praktisert. Jeg tenker vi bør applaudere dette, men at vi også bør nevne noen ulike grunner til at enkelte kan ha behov/sterkt ønske om å ha flere jaktvåpen til spesielle jaktformer. For eksempel at noen som driver med både sjøfugljakt i fjæresteinene og rypejakt i fjellet da gjerne vil ha minst to helt forskjellige hagler, til tross for at det rent skyteteknisk hadde gått fint å bruke den dyre, fintilpassede dobbeltløperen i sjøsprøyt og tang mens man snubler på glatte svaberg. Jeg håper man an legge lista relativt lavt for at spesielle jaktformer skal «kreve» våpen med spesielle egenskaper, men antar at man for en slik dispensasjon nok vil kreve dokumentasjon på at man jakter spesielt mye. Synspunkter? § 4-4 Halvautomatiske rifler til sportsskyting Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som er godkjent til jakt etter § 4-1 i denne forskrifta til sportsskyting. Politiet kan gje løyve til erverv av halvautomatiske rifler som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd nr. 3, med dei avgrensingar som følgjer av § 3-1 og § 3-2 i denne forskrifta, til personar som: 1. har gjennomført tryggingsopplæring, som vert arrangert av skyttarorganisasjonen, og 2. har i minst to år vore medlem i skyttarorganisasjon som har eit godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og 3. har gjennomført minst 10 organiserte treningar og minst 10 opne stemner arrangert av skyttarorganisasjonen i dei siste to åra. Dette er som forventet, lite å krangle på egentlig. Men, igjen: hva med salonggevær? Kunne man hatt en ordning der DSSN-skyttere fikk innvilget «minirifle» kaliber .22lr med store magasin før karantenetiden på to år er utløpt, så de kan trene og konkurrere med egne våpen i disse to årene? Er dette noe DSSN-folket ønsker? Jeg ser som sagt ikke for meg at å tillate dette vil utgjøre noen samfunnsrisiko. Tilsvarende, manuell repeter med store magasin før det er gått to år? § 5-5 Erverv av replikavåpen, luft- og fjørvåpen. Politiet kan utan særskilt behovsprøving gje personar som oppfyller krava til alder og personlege eigenskapar etter våpenlova §§ 15 og 16 løyve til å erverve rifler, hagler, pistolar og muskett som berre kan ladast frå munningen. Det same gjeld for perkusjonsrevolverar som ladast i tønne, kammerladarar, samt luft- og fjørvåpen som er laga for å kunne skyte prosjektil med diameter på meir enn 4,5 mm. Fritaket frå behovsprøving gjeld likevel ikkje for erverv av tønne til revolver eller andre våpendelar som kan gjere eit perkusjonsvåpen om til eit patronvåpen. Dæven, nå ramlet jeg nesten av stolen! Dette betyr tilnærmet frislipp av replika svartkruttvåpen, det kan bli dyrt… Applauderes høylytt! Her bør vi støtte oppunder departementets argumentasjon, det at munnladere utgjør et forsvinnende lite samfunnsproblem slik at krav om alder og personlige egenskaper bør være tilstrekkelig for denne kategorien våpen. En opphever i samme slengen litt av «klasseskillet» mellom de som har lisensfrie antikviteter i ubegrenset antall og de som ønsker å skyte med replikavåpen, dette kan kanskje også redusere slitasjen på hundreårgamle våpen en smule så de holder for fremtidige generasjoner. Å sidestille munnladere med grovkalibrede luftvåpen gir også mening, de har tilsvarende skadepotensiale og lav skuddtakt. Uventet fornuftig av departementet må jeg si! § 6-5 Krav til oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon som ikkje er løyvepliktige Krava til oppbevaring etter dette kapitlet gjeld også for haglevåpen som er friteke frå løyveplikt etter § 2-3 nr. 11 i denne forskrifta, samt for ammunisjon til slike haglevåpen. 56 Den som oppbevarer skytevåpen og ammunisjon som er friteke frå løyveplikt skal trygge at skytevåpen er tømt for ammunisjon. Skytevåpen som er friteke frå løyveplikt, eller vital del til slike skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning. Krava til oppbevaring etter denne føresegna gjeld likevel ikkje for skytevåpen som er lovleg deaktiverte. Litt usikker på denne, slik jeg leser den så presiseres det at uregistrerte hagler kjøpt før 1990 fremdeles må stå i godkjent skap. Videre så gis det noe lempeligere krav- men likevel visse krav til oppbevaring- for andre våpen som ikke er løyvepliktige. Er dette ment å gjelde svartkruttvåpen produsert før 1890 også? I så fall er det noen samlere rundt om som får behov for låsbare stativ eller lignende, eventuelt så får man demontere og låse inn vitale deler. Sistnevnte er en uting for antikviteter, unødig demontering er en sak men så går det 30 år og neste generasjon vet ikke hvilke deler som hører til hvilket våpen eller hvor delene er blitt av. Brått er samlervåpnene forringet i verdi, både historisk og økonomisk… Jeg har uavhengig av forskriften sveiset meg et låsbart vekkstativ så ikke ungene skal fikle for mye med de få antikvitetene jeg har, men jeg ser for meg at dette kan bli uoverkommelig for ivrigere samlere. Når svartkruttvåpen fra før 1890 først er definert som et ikke-problem, og ammunisjon uansett skal oppbevares nedlåst, så kanskje vi kunne få et unntak fra oppbevaringsreglene for disse? Folk som var verdifulle samlinger har nok alarm og greit sikkerhetsnivå uansett om våpnene henger på veggen. Forslag til endring: Legg til nytt ledd, Krav til oppbevaring gjeld likevel ikkje svartkruttvåpen produsert før 1890. § 6-6 Transport og sending av skytevåpen og ammunisjon Den som transporterar skytevåpen på offentleg stad kan ikkje bære skytevåpenet i hylster eller liknande, som er festa til kroppen. Den som transporterar skytevåpen eller ammunisjon etter våpenlova § 20 i motorvogn skal ha skytevåpen og ammunisjon under forsvarleg tilsyn. Skytevåpen eller ammunisjon som transporterast i motorvogn kan likevel forlatast utan forsvarleg tilsyn når skytevåpen og ammunisjon er pakka og skjult og motorvogna enten er låst eller når vital del av skytevåpen er fjerna. Krava til transport etter første punktum gjeld ikkje for transport i samband med jaktutøving. Ved sending av løyvepliktige skytevåpen skal skytevåpenet tryggast slik at det ikkje kan brukast. Skytevåpenet kan enten tryggast med kammerlås eller liknande innretning eller ved å sende ein vital våpendel i eiga sending. Ammunisjon skal ikkje pakkast saman med eit komplett skytevåpen Her var det en god del oppmyking, og en fornuftig endring av reglene for sending som tar bedre høyde for våpentyper hvor en ikke enkelt kan fjerne sluttstykket. Moderne biler har stort sett alarm og bedre låser enn før i tiden, så å kortvarig oppbevare et våpen godt skjult i en låst bil er kanskje helt greit? § 6-7 Mellombels oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon Ved mellombels oppbevaring etter våpenlova § 20, skal løyvepliktige skytevåpen og ammunisjon vere under forsvarleg tilsyn. Løyvepliktige skytevåpen og ammunisjon kan likevel forlatast utan forsvarleg tilsyn når gjenstandane er skjult eller dekkja til og oppbevarast i eit låst husvære eller i ein låst motorvogn. Samme greia her egentlig. Nå kan du la hagla ligge innelåst på hytta mens du handler eller besøker hyttenaboen, greit nok? § 7-1 Vilkår for fritak frå alderskravet på 18 år for erverv av hagler og rifler Politiet kan gje personar over 16 år fritak frå alderskravet for anna erverv enn kjøp og for innehav av hagler eller rifler, samt løyvepliktige våpendelar og ammunisjon til slike skytevåpen når søkar enten i minst seks månader har vore aktiv medlem i godkjent skyttarorganisasjon og som har tilråding frå denne, eller som har gjennomført og bestått Jegerprøven. Politiet kan også gje mindreårige personar løyve til å erverve skytevåpen og løyvepliktige våpendelar på grunnlag av minneverde etter § 5-10 i denne forskrifta. Personar under 18 år kan likevel ikkje gjevast løyve til å kjøpe skytevåpen Her er det skjedd noe rart. Formuleringen «for anna erverv enn kjøp» er direkte sakset fra EU-direktivet, men må være misforstått og feil oversatt. Det siste punktet om at person under 18 likevel ikke kan få løyve til å kjøpe skytevåpen henger ikke på greip, hvis det skal finnes en dispensasjonsmulighet. Hvordan har man tenkt at en 16-åring med ferskt jegeravgiftskort skal få ervervet sin første hagle, om han ikke skal kunne kjøpe den i butikken med en innvilget ervervstillatelse? Jeg forsøkte meg på litt lingvistisk detektivarbeid i EU-direktivet, der dette tullballet har sitt oppphav. Jeg tror jeg fant ut hva som er skjedd: en oversettingsfeil i EU-direktivet har ført til at direktoratet har trodd det forelå et EU-forbud mot å la mindreårige få kjøpe våpen, selv om det vitterlig foreligger en dispensasjonsadgang. Den aktuelle bestemmelsen finnes i direktivets artikkel fem. Om man sammenligner teksten på flere språk, så ser man fort at her varierer betydningen nokså mye med varierende tegnsetting osv. Jeg er over gjennomsnittlig flink i engelsk, men den engelske teksten her er for meg komplett uforståelig. Sannsynligvis er det den franske ordlyden som er den offisielle og korrekte, jeg kan ikke fransk selv men kona leste litt for meg og hun oppfatter det også som at betydningen her har endret seg nokså drastisk i enkelte av oversettelsene. Den svenske teksten ser ut til å ligge tett opptil den franske: a) fyllt 18 år; undantag ska dock göras för dels annat förvärv än köp, dels för innehav av skjutvapen avsedda för jakt och ►C1 målskytte ◄ , förutsatt att personer under 18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd eller får vägledning från en förälder eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens eller befinner sig på ett licensierat eller på annat sätt godkänt träningscenter och att föräldern, eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens, tar ansvar för lämplig förvaring enligt artikel 5a, och Slik jeg leser den svenske ordlyden, og slik min kone leser den franske, så er det to separate dispensasjonsgrunnlag for aldersgrensen. Man kan gi disp for «annet erverv enn kjøp», det vil si at denne bestemmelsen er ment å åpne for at mindreårige kan arve eller få våpen i gave. Videre så kan man dispensere for unge jegere og skyttere med foresattes tillatelse osv. Ingen steder finnes det noe forbud mot kjøp, det er stikk motsatt! Vi har i Norge lange tradisjoner for at ungdom driver med jakt og sportsskyting, dette må vi hegne om. Det har i flere tiår vært rettspraksis at man får kjøpe jaktvåpen fra man er 16 år hvis man har jegerprøven, jeg fikk selv hagle registrert i eget navn til 16-årsdagen for etter hvert nokså lenge siden. Antall hendelser med unge våpeneiere har så vidt jeg vet vært helt minimalt. Forslag til endring, i og med at dette ser ut til å være en helt utilsiktet kopiering av en feil oversatt EU-tekst: Politiet kan gje personar over 16 år fritak frå alderskravet for erverv ved arv eller forskudd på arv. Politiet kan også gi fritak fra samme alder for innehav av hagler eller rifler samt løyvepliktige våpendelar og ammunisjon til slike skytevåpen når søkar enten i minst seks månader har vore aktiv medlem i godkjent skyttarorganisasjon og som har tilråding frå denne, eller som har gjennomført og bestått Jegerprøven. Politiet kan også gje mindreårige personar løyve til å erverve skytevåpen og løyvepliktige våpendelar på grunnlag av minneverde etter § 5-10 i denne forskrifta. § 7-2 Vilkår for fritak frå alderskravet på 21 år for erverv og innehav av pistol eller revolver 59 Politiet kan gje personar over 18 år fritak frå alderskravet på 21 år for erverv og innehav av pistol eller revolver når vedkomande har: 1. gjennomført tryggingsopplæring som vert arrangert av den godkjente skyttarorganisasjonen, 2. vore medlem i minst to år i godkjent skyttarforeining som har godkjent skyttarprogram for den aktuelle våpentypen, og 3. har gjennomført minst 10 opne stemner arrangert av den godkjente skyttarorganisasjonen i dei siste to åra. Helt greit? Det skal lønne seg å være aktiv. Om en person skyter aktivt i pistolklubb fra han er 16 til han blir 18, vil han her kunne få innvilget på 18-årsdagen i stedet for å måtte vente til han blir 21. Høres fornuftig ut for meg, synspunkter? § 8-6 Utfyllande reglar for godkjenning av skyttarorganisasjon Når vilkåra etter våpenlova § 28 andre ledd er oppfylte kan Politidirektoratet godkjenne skyttarorganisasjonar som: 1. eit eige styre, 2. ein stabil drift og økonomi, 3. er registrert i Enhetsregisteret, 4. er open for medlemskap for personer frå heile riket, 5. er tilknytt ein internasjonal skyttarorganisasjon, 6. har minst 10 lokallag, 7. har terminliste med minst 10 opne stevner per år, og 8. har eit teknisk skyteprogram som skildrar organisasjonen sine skytedisip Skal vi mene noe om dette? Det ser ut til at eventuelle nye skytterorganisasjoner må vokse seg relativt store før de blir godkjente, minst 10 lokallag og minst 10 åpne stevner per år? Ikke så lett å starte opp nye skytegrener her, starter ikke slikt gjerne i det små med en gjeng entusiaster og bruker årevis på å vokse til en slik størrelse? Er det et samfunnsproblem om noen få særinger vil drive med en sær sport sammen? § 8-7 Godkjenning av skyteprogram for godkjente skyttarorganisasjonar Skyteprogram eller endringar i gjeldande skyteprogram for skyttarorganisasjonar skal vere godkjent av Politidirektoratet. Ein godkjenning skal 62 omfatte aktuelle våpentypar, medrekna utforming, tillaten magasinkapasitet, kaliber og dei andre tekniske krav til dei våpentypar som skal brukast i skyteprogrammet. Politiet kan berre godkjenne skyteprogram som brukar halvautomatiske rifler som er tillatne til jakt, og som brukar våpenmagasin med patronkapasitet på inntil fem for hagler, 10 for rifler og 20 for pistolar. Dette gjeld likevel ikkje for skyttarforbund, som allereie har godkjente skyteprogram for slike skytevåpen eller våpenmagasin. Igjen, skal vi mene noe om dette? Her låses det helt ned, slik at en aldri vil kunne godkjenne noen nye organisasjoner for store magasin osv. Om regelen var slik da man begynte med praktisk skyting i Norge, så ville man ikke hatt noe DSSN i dag… Er det prinsipielt riktig å bastant si at en for all framtid skal nekte etablering av nye skyteformer hvor halvauto med store magasin passer inn? Eller er det mer fornuftig å la det være en teoretisk mulighet for godkjenning, men legge lista høyt for seriøsitet før man godkjenner noe slikt? Ikke vet jeg, er dette noe som er verdt å stå på barrikadene for? Jeg ser ikke for meg at en eneste godkjent organisasjon vil krangle på dette punktet, de får jo monopol så de er vel fornøyde tenker jeg. Da er det eventuelt bare oss igjen som kan si noe?
 47. 2 points
  Finn leverte igjen. Ekstra sluttstykke ligger å venter på innvilget søknad. Blir en kjøretur inn til Rafdal om forhåpentlig ikke alt for lenge. Muffe, nytt løp i. 223 + ekstra i. 308
 48. 2 points
  Ikke uenig, men vi må ta en kamp om gangen. Det er våpenforskriften som er ute på høring nå, ikke lov om utøvelse av jakt. Magasinbegrensning på jakt står ikke i våpenlov eller våpenforskrift, dermed er ikke det noe vi får gjort noe med akkurat nå- derimot så er det meget viktig å få litt inflytelse på detaljer i våpenforskriften slik at vi unngår katastrofale og dårlig funderte innskjerpelser.
 49. 2 points
  Min erfaring er med .308 og ikke .30-06 men noe kan være overførbart? Hvis ikke en spiss, mantlet kule vil stabilisere så prøv å snu den bak fram. Jeg har hatt god suksess med 180 grains boattail ladet baklengs i subsonisk hastighet, med riflestigning ca 1:10. Når fart og riflestigning er den samme, så vet ikke kula forskjell på .308 og .30-06. Å snu kula oppnår tre ting: Kulas tyngdepunkt flyttes framover, den blir mer aerodynamisk stabil. I subsonisk hastighet er det butt foran og spiss bak som gir minst luftmotstand, vi får sannsynligvis litt bedre BC slik. Satt bak fram må kula sitte dypt i hylsa, den tar opp littegrann mer plass så det ikke blir så mye tomrom med små kruttladninger. Ulempe: i min Tikka mater ikke baklengskuler fra magasinet, de blir for butte og henger seg opp. Videre: jeg opplevde at skulderen på hylsa ble satt lengre tilbake for hver omlading. Dette skyldtes at trykket fra tennhetta inni hettelomma skyver hylsa hardt framover, dermed stukes hylsa litt mot skulderen i kammeret. Dette skjer under all skyting, men med vanlige ladninger er trykket fra kruttet høyt nok til å blåse skulderen ut og sette hylsa tilbake mot sluttstykket igjen så snart kruttet tenner. Jeg løste problemet ved å bore opp tennhullet til større diameter, men da må en passe på at ikke disse hylsene brukes med full ladning senere. Det bør kanskje ikke hylser skutt flere ganger med sub uten utvidet tennhull heller, dersom skuldra er satt langt tilbake kan det påvirke trykk og dessuten oppføre seg som om våpenet har for stort patronspill/headspace.
 50. 2 points
  Tok meg tid til å ta et nytt bilde i dag, med alle "oppgraderingene" på plass. Hvitbalansen ble litt forvirra av alle de ulike lyskildene i rommet. Men det får dere tåle.
This leaderboard is set to Oslo/GMT+01:00


×
×
 • Create New...