Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/09/2019 in all areas

 1. 5 points
  Med fare for å tråkke i både salat og remulade.. en skal være rimelig distansert fra alt som har med organisert skyting å gjøre dersom en ikke har hørt om NSF før (eller klubber/organisasjoner tilknyttet NSF). Pistolskyting er i stor grad i NSF-regi og -sammenheng (enormt mange flere % pistolklubber er tilknyttet NSF enn DSSN o.l.) . Det er neppe krav eller forventning om at folk kjenner til alle norske skytterorganisasjoner, men jeg vil påstå at de tre store (NJFF, DFS, og NSF) bør alle kjenne til. Spesielt når en skal ytre seg om våpenpolitikk og norsk våpenkultur. Ole
 2. 4 points
  Va heldig å fikk en 12-tagger på månen no nylig ☺️
 3. 3 points
  Jo da, bofors løpet leverer med sako speedhead 50grs FMJ kuler. Måtte opp i max ladning før samlingene ble bra👍 (må nok inrømme at samlingen var litt flaks, men trenden bedret seg med 0.3grs krutt økning på seriene) Endte på 21,3 med VVN130
 4. 2 points
  Fangsnora skal være rundt skuldra, det er vel rimelig normalt. Og som det sies, for en soldat/offiser til fots, så er pistolen "siste utvei", og magasinbytte er kanskje overflødig, men i kavalleriet er/ var doktrinen en helt annen, og fra en helt annen tid enn Chuck Taylor. Doktrinen fram til "ekte" kavaleri gikk ut på dato var å utnytte fart og bevegelighet, mot små eller spredte enheter, og sabelen var primærvåpen helt til det siste, etterhvert supplert og erstattet av pistolen - da må en ha de 4 magasinene, minst. Og fangreim, for de som ikke skjønner hva den er til, tøm magasinet og bytt det, på en hest i galopp. I kamp, etter 1800-talls doktrine, (ala Custer, eller Waterloo) så er nok ikke det å bruke pistolen fra hesteryggen for utfylle sabelen SÅ urealistisk. Det går fint å skyte med pil og bue når en rir, så pistol burde være nokså enkelt... I 1956 derimot - var kavaleri noe helt annet. Unntaket er jo Rytterkorpset i Politiet, der trenes jo nesten tradisjonell kavaleritaktikk, og en ser de anvendt som både tungt og lett kavaleri, selv om høyde og styrke nok brukes mer enn fart i det praktiske. Jeg vet ikke om rytterene bærer pistol, eller om de bruker fangreim... K
 5. 2 points
  Jeg vil anbefale alle som spør spørsmål i denne tråden å kjøpe boken "Allt om krut, och lite till", http://www.nordicballistics.com/ Ikke for at alle svarene er der, men der er grunnlag for mange flere spørsmål... Er man interessert i dette temaet så bør den boka inn i hylla. K
 6. 2 points
  Om det løpet sitter på en halvauto eller pump, legger du den "litt grovere" som nr 2 i magasinet. 😊 Om det "ene løpet" derimot er en enkeltløper,.. ja da behøver du ny hagle 😁
 7. 2 points
  Hehe. Ja. Her om onsdagen så jeg to spinkle jenter på 19 og 20 skyte tretti tiere hver på rad - stående. 300 poeng på 30 stå er heftig. Jeg blir litt klein av å høre om forstørrelser, retikler og toføtter når det som trenges for å skyte repeterbart små grupper er trening, trening og atter trening. 😉 Med lav forstørrelse og grovt kors gjør jeg som @Vargen. Lysprikk synes jeg nesten gjør vondt verre.
 8. 2 points
 9. 2 points
  "Politet mistenkte promillekjøring, men Oddekalv var edru." Tydeligvis.. At 'Køddekalven" som Kurt Oddekalv, kjent miljøaktivist, jeger bla. blir kalt i de traktene, har munntøyet i orden, er hevet over enhver tvil. At han har vært ufin fremgår ikke av reportasjen. At han har en sak. Uten tvil! Blir som å stoppe all trailertrafikk fordi en galning stjal en, og kjørte villmann. Macheter, og stikkvåpen brukt av bokstavgjenger e.l. på Østlandet trenger ikke nødvendigvis skape presedens for "bevæpningen" blant lovlydige yrkesutøvere ellers i landet. Har nevnt i tidigere tråder at jeg savner den gode gamle lensmannen. De fleste hadde både gangsyn, og fornuft..
 10. 2 points
  Her er bensin på bålet, for de som mener den norsk-svenske filialbestanden av ulv er utsatt: https://www.nationen.no/nyhet/finner-ikke-slektskap-mellom-finsk-og-skandinavisk-ulv-i-nye-tyske-analyser/ Det kan jo noen av oss ha hatt mistanke om i lang tid, særlig fordi det er strengt forbudt å inneha biologisk materiale fra "norske" ulver. Det er kun de "rett-troende" forskerne som får ta prøver, og analysere dem, vi andre får offentlig kost og losji, hvis vi underslår et eneste hår. Småbrukarlaget har omgått dette, ved å ta blodprøver fra steder der det er felt ulv. Og resultatene er utvetydige: - det er INGEN likhet mellom "skandinaviske" og "finske" ulver. Dette gjelder miktokondrielt DNA, dvs. det utelukker ikke at HANNULVER har innvandret via Finland. Meeeen - hvordan kan en gruppe av bare hanner formere seg, da? Avansert bio-teknologi, der hann-ulver får transplantert livmor? Eller "jomherre-fødsler"?? - det er likhet mellom "de norske" ulvene, og ulver i en dyrehage i Frankrike! De første ulvene som ble observert, etter "svarte varebiler med hunder i kasser", var ikke særlig redd for folk! Stortingsflertallet har bestilt en utredning, fra uhildete forskere, om avstammingen til "den norske" ulvebestanden, denne har latt vente på seg. Noen av oss blir ikke særlig forbauset, om diverse "forvaltere" greier å trenere den ytterligere.
 11. 2 points
  12/70 NSI "PRIMITIVA" SLUGS Oppgitt data 32 gram Målte data: Selve blyslugen veier 29 gram Sammen med forladningen 32,0 gram 497 m/s Max avvik i hastighet : 7 m/s Dette er en slug jeg ikke hadde nølt med å bruke på stor gris (hvis den går i børsa) Begynner å bli såpass mye slugs på markedet nå (kred til importører) at jeg må nok ha en seriøs slugtest til sommeren
 12. 2 points
  I dag skal rapporten fra "undersøkelseskommisjonen" legges fram: https://www.nrk.no/hordaland/mannskapet-som-styrte-knm-_helge-ingstad_-far-ikke-jobbe-pa-bro-1.14772874 For de av dere som er landkrabber, eller for de som ikke har lest de foregående sidene i tråden, legges ved sitatet fra starten av sjøveisreglene. Kapittel I. Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen. Del A – Alminnelige regler. Regel 1. Anvendelse (a) Disse reglene skal gjelde for alle fartøy i rom sjø og i alle tilstøtende farvann som kan befares av sjøgående fartøy. - - - - Regel 2. Ansvar (a) Intet i disse reglene skal frita noe fartøy, rederiet, skipsføreren eller andre som har sitt arbeid om bord for følgene av en hvilken som helst forsømmelse fra å følge disse reglene eller i det hele tatt å iaktta slike forsiktighetsregler som alminnelig sjømannsskikk eller tilfellets særegne omstendigheter måtte tilsi. Som nevnt lenger oppe, har politiet "mistenkt" losen på TS Sola og en person på vaktsentralen på Feie for "et-eller-annet". Hva det skulle være, kan jeg ikke forestille meg, 313 brøt alt av sjøveisregler, + reglene for aktsomhetsområdet ved Sture-terminalen. Skal man legge skyld på andre enn brubesetningen, må det bli "rederiet", dvs. Sjøforsvaret, helt opp til Forsvarssjefen, forsvarsministeren og statsministeren, for å ha satt totalt ukyndige personer på brua på et stort, hurtiggående skip. Edit., kl. 1215: Følgene kommer fram i rapporten: "Sjøforsvaret manglet kompetansekrav til instruktører. Klareringsprosessen, karriereløpet for marineoffiserer og Sjøforsvarets mangel på kvalifiserte navigatører til å bemanne fregattene, hadde ført til at nye vaktsjefer ble klarert raskere, hadde et lavere erfaringsnivå og fikk mindre fartstid som vaktsjef på bro enn tidligere. Et mer samkjørt broteam med bedre informasjonsdeling kunne gitt større mulighet for å oppdage tankskipet tidligere. Styrende dokumentasjon for brotjenesten (bromanualen) ga ikke tilstrekkelig jobbstøtte med hensyn til risikovurdering og ivaretakelse av sikker seilas. To personer på broen oppfylte ikke synskravene. Brobesetningen var ikke riktig sammensatt med hensyn til de kravene som stilles til synsfunksjon i aktuelle bestemmelser. Brobesetningen på KNM «Helge Ingstad» kan ha vært noe påvirket av trøtthet, spesielt med tanke på tid på døgnet". Dette er MER ENN NOK til å fastslå at hovedansvaret for ulykken ligger på REDERIET, dvs. Sjøforsvaret, ved sin øverste sjef, statsminister Erna Solberg! Edit. II: " - større mulighet til å oppdage tankskipet tidligere", skriver havarikommisjonen. Å oppdage andre skip er en ting, å vite hvor de befant seg, og hva som var hav og land, er kanskje heller ikke så helt uvesentlig! Edit. III: Nå er også kapteinen på TS Sola "mistenkt" for et-eller-annet, hva det nå måtte være. Her er det nok påtrykk fra "øverste hold", for å forsøke å få noen prosents skyld over på tankskipet, slik at man kan få dekt opp litt av de vel 10 milliardene det vil koste å anskaffe ny fregatt.
 13. 2 points
  Jeg tenkte i utgangspunktet ikke å skrive noe om dette da forrige gang jeg skreiv noe lignende ble det bare hets og mye negativitet. Men tar sjansen allikevel. Jeg løsnet skudd på en Feral goat også på turen. Holdet var ganske nøyaktig 200 m og med godt annlegg og rolig kontrollert avtrekk........ og geita for som en vind nedover lia. Fremme på skuddplassen fant vi noen mikroskopiske bloddråper og bikjene ble satt igang på ettersøk. Det bars helt ned til kysten og videre langs denne for nesten 9 km totalt før vi måtte gi oss pga mørke. Geita hadde vi ut 4-5 ganger på alt for lange hold til å skyte. Pga bare en og annen bloddråpe, samt oppførselen/formen til geita så friskemeldte guidene den. Normalt ved funn av blod så må en betale troféavgift selv uten funn av dyret. Her må en også betale for estimert verdi av kjøttet. Nå var det så at jeg lånte rifle ifm jakta her og på forespørsel om å prøveskyte rifla før jakta, fikk jeg beskjed om at det ikke var anledning til det men de garranterte at børsa var på. Etter denne hendelsen forlangte jeg prøveskyting og både guiden og jeg hadde samme treffpunkt ved testing. 13 cm til høyre på 100 m. Iom de garanterte for rifla kombinert med at dyret virka friskt, ble det konkludert med streifskudd som følge av at børsa ikke var på og jeg skulle ikke betale noe. Såfremt ikke de fant dyret dødt eller sterkt skadet i ettertid. I går kom det beskjed om at dyret var funnet. Bare ett steinkast ifra der vi måtte gi oss pga mørke. Treffpunktet var i halsen 30 cm til høyre for siktepunktet uten å ha treft noen større blodårer eller bein. Dette viser viktigheten av å forlange(og stå på sitt) prøveskyting av lånevåpen før jakta. Så da ender jeg opp med en skallemontasje av Feral goat i tillegg.
 14. 1 point
  Bestillte en rustfri tikka t3x lite i går i 6,5x55 med stålmontasje. Så får vi se hva den kan levere av presisjon, vis ikke så blir det vel bedding. Ble litt betenkt i dag da jeg leste en test i bladet jeger, riktignok superlite da, litt vanskelig og få gode samlinger med.
 15. 1 point
  Tenkte lufte et tema som virkelig har utgjort en positiv endring på min hverdag. Kjøpte for en stund siden en "gammeldags" barberhøvel, for bruk med utskiftbare barberblad. Rutinen med barbering har nå blitt noe jeg gleder meg til. Man får en sylskarp og tett barbering hver gang, prisen for gode barberblad er lav og huden blir mye mindre sår. I tillegg er det en god opplevelse å håndtere en solid høvel i kvalitet, og produsere mindre avfall enn med høvler i plast. Kjøpte først en Merkur 34C, god og populær høvel. Har nylig byttet til en Rockwell 6C, denne har utskiftbare plater alt etter hvor grov eller fin barbering man ønsker. Forkrommet, i farge "gunmetal" Andre som benytter denne typen barbering? Har forresten ingen interesser her, kun deling av en god erfaring.
 16. 1 point
  Håper oppriktig at du mener det er noe annet (f.eks lys og parallellakse) enn høyde- og sidejustering. Hvis det siste er ukjent for deg blir jeg litt satt ut av hvor lite folk læres opp før de får lov til å dra med seg ei rifle ut i skogen... Ole
 17. 1 point
  @Håvard Myren Dersom du ikke er så gammel ville jeg også sjekket ut Meopta Meostar R2 2,5-15x56. Grunnet det faktum at de ikke er så dyre, men ligger høyt oppe i optisk kvalitet. Selv om det helt sikkert ikke kommer opp til de beste Zeiss eller Swarovski kikkertene. De er også tunge kikkerter, som enkelte andre merker er i tilsvarende forstørrelse. Du trenger kanskje ikke 56 kikkert med lys, før du passerer 40 år med god margin. Dersom du ikke trenger en kikkert til bøjakt vil jeg også vurdert en lettere kikkert i 50 istedenfor i 56. Det er store rør å dra rundt på.
 18. 1 point
  3 er for mye på kanskje drivjakt, men jeg har skutt rådyr på 7-8m hold med 2.5, og ser igrunnen ikke når 3 er for mye på vanlig jakt. i høst jakter jeg med en 5-20... Den samme 2.5-10en har jeg skutt rådyr på 300m med, og en 3-9 med retikkel i andre plan kan man fint sikte på et rådyr på 500m hold med - når blir det for langt? Man kan ikke bedømme gevir selv på 300m da, det er jo ulempen. 3-9 får en gode kikkerter uten å ruinere seg, det samme gjelder 1.5-6, og det er et annet godt valg. K
 19. 1 point
  Gordons Reloading Tool viser følgende resultat med Federal Fusion 140 grains SP kule. Jeg målte 792 m/s med kronograf og 42.0 grains Norma 204. Temp +1C men patronene kom rett fra varmen i bilen og holdt ca. +10C, pipa var halv-varm, skjøt 5 skudd først med 41.0 grains (760 m/s) og 41.5 grains (785 m/s). Det ser ut som hastighetene stemmer veldig bra så langt. Ingen overtrykkstegn på hverken tennhette eller hylse i min Bergara. Men de som vil teste denne kula i 6.5 Creedmoor med Norma 204 bør begynne på f.eks. 40 grains og jobbe seg oppover ! (edit følgende data) Barrel Ø groves: 6.69mm Case Volum: Norma = 52.2 grains H2O Case length: 48.55mm C.O.L : 72.00mm Barrel lenght: 560mm Gun Weight: 6.5kg. Federal Fusion 140 grains 6.5mm SP: projectile Ø=6.69mm, length = 32.18mm, Boat-tail length=2.4mm, diameter A= 6.69mm, diameter B=5.7mm Simulert følgende krutt-typer: 42.0 grains Norma 204: Vo=792 m/s, maximum pressure= 48786 psi, burnt propellant = 84.7% (jeg kronograferte 786-792 m/s). 41.0 grains Norma URP: Vo=806 m/s, maximum pressure= 51168 psi, burnt propellant = 95% (jeg har ikke testet) 46.0 grains Norma MRP: Vo=820 m/s, maximum pressure= 48765 psi, burnt propellant = 88.4% (jeg har ikke testet) 43.0 grains Reload Swiss RS62: Vo=804 m/s, maximum pressure= 49634 psi, burnt propellant = 93.2% (jeg har ikke testet) 46.0 grains Vihtavuori N-560: Vo=822 m/s, maximum pressure= 49727 psi, burnt propellant = 83.8% (jeg har ikke testet). (Vihtavuori N-560 viser advarsel "low burn rate, inconsistent combustion very likely"). 40.0 grains N-550: Vo=820 m/s, maximum pressure= 52007 psi, burnt propellant = 100% (jeg har ikke testet) 44.0 grains N-160: Vo=797 m/s, maximum pressure= 52207 psi, burnt propellant = 86.6% (jeg har ikke testet) Nosler Accubond er en liknende kule som Federal Fusion. Accubond er kanskje noe hardere (tykkere bakre mantel). Norma ladedata sier maks 41.5 grains 204 med og maks 40.3 grains URP med 140 grains Nosler Accubond med C.O.L 69.5mm. Da denne har kula lengre inn i hylsa så tåler den litt mer krutt med kula lengre ut (72.0 mm). https://www.norma-ammunition.com/en/ammo-academy/Reloading-Data/65-creedmoor/ Norma 204 ryker en del, det driver en blå krutt-tåke rundt etter et skudd. Host host..... H4350 ryker til forskjell veldig lite. 39,0 grains Hodgdon H4350 ga 760m/s kronografert med samme C.O.L (72.0mm). Dette kruttet ligger ikke inne i databasen på GRT.
 20. 1 point
  Du kan se litt på denne: https://www.finn.no/162815627
 21. 1 point
  Merkelige greier, hvert eneste argument for å ha ulv i Norge passer like bra som argument for å ha villsvin i Norge.... Skjønn det den som vil
 22. 1 point
  Har en sønn som bruker Fimbul på bø -og måneskinnsjakt på nordvestlandet. Han synes den er topp ! - i tillegg til Lanullva...
 23. 1 point
  Våpenkort for den hagla skulle helt klart blitt tilbakekallt om de har gitt deg en karantene, bare å studere rundskrivet. Praksis er vel at de 6 månedene med aktivt medlemskap begynner etter karantentiden,. Fasit får du ved å søke.
 24. 1 point
  Jeg ville ha tipset politiet (tips.politiet.no), og latt de avgjøre om de vil gjøre noe med det eller ikke. Det kan jo være at dette er en person de kjenner, eller burde sjekke opp nærmere.
 25. 1 point
  Jeg har god erfaring med Peltor Sporttac med nye silikonputer. De ble mye bedre å ha på seg, og de tetter (og demper) mye bedre enn før 👍
 26. 1 point
  Dinitrotoluene er ikke essensielt i krutt det er stort sett en mykner, problemet er at diphenylamin er på canidate list, når den erstattes får kruttet andre egenskaper. Importregler for krutt som inneholder stoffer på canidate list er uklare. Bofors produserer ikke krutt, og har ikke gjort det på svært mange år. Boforskonsernet gikk dukken for mange år siden, og Bofors navnet eies nå av Royal Ordnance i England. Kruttfabrikken er overtatt av Urenco, som har Franske eiere. Det meste av ekstrudert NC krutt for det sivile markedet produseres av Urenco i Sverige, Vihtavuori og GD-OTS i Canada. Det produseres ikke ekstrudert NC krutt i USA. Det har liten hensikt å kjøpe amerikanske krutt produsert i Sverige og importert tilbake. Dinitrotoluene er et mellomprodukt under produksjon av TNT som er trinitrotoluene, og har helt andre egenskaper enn toluene, det er et annen kjemisk produkt som lages av toluene som utgangsstoff.
 27. 1 point
  Selvfølgelig gjør du det, og det er helt riktig av deg. De heter jo det de heter. Skulle tatt seg ut viss hver generasjon skulle gi hver post nye navn.
 28. 1 point
  1 time fra Oslo: https://www.inatur.no/jakt/5a844b0567fc46000321c502/smaviltjakt-i-sande-i-vestfold
 29. 1 point
  @boble gir jo svaret i denne tråden nokså tidlig:
 30. 1 point
  Det er det vel ingen tvil om. Men, det er fort gjort å gjøre et superkjøp på ei rifle i ukurant kaliber... Så koster det en hundrings per skudd, og man får kun kjøpt skuddene på en butikk i ytre enfold. Eller det er et effektivt kaliber, på elefant, og man skyter på seg avtrekksfeil umiddelbart... Jeg synes det har kommet gode råd i denne tråden. I forhold til kaliber: kjøp en av de tre store. 6,5x55, .308 eller 30-06. Jeg hadde foretrukket 6,5x55 til en nybegynner fordi det er lettere å venne seg til å skyte godt når det er svak rekyl. Dersom det er elg som er hovedmålet for jakta hadde jeg valgt .308 eller 30-06. Dessuten er det jo enkelt å redusere rekyl ved å sette på en lyddemper. Altså, god rifle, i ett av disse kalibrene.
 31. 1 point
  Har en med kappet originalløp. Ikke noe ekstra cranelock. Den er helt tight. Forøverig til salgs....
 32. 1 point
  Begge kuler skutt i samme dyr, elgokse 238 kg slaktevekt. (Min første okse) Den med størst sopp gikk inn i høyre bog og sto i skinnet bak venstre bog. 105 meter. Restvekt 155 grains. Nr to gikk inn rett bak høyre bog og ut gjennom venstre bog, denne sto og i skinnet. 150 meter. Restvekt 156 grains. Pent slakt, lite blodslått. Fluktstrekning totalt mellom 50 og 60 meter, 10 meter etter siste skudd.
 33. 1 point
  Hvorfor det? Bare fordi en liker jakt, betyr ikke at en syns alt som har med våpen er spennende? Vet du alle forkortelser innen skyttersporten da? I såfall fint for deg, men jeg har ingen interesse. Jeg ser heller ikke på skiskyting på TV, Ikke Landsskytterstevnet heller. Leirdueskyting er spennende da. Ellers er det jaktfelt og jaktskyting interessen min ligger.
 34. 1 point
  Om det var opp til meg, samtlige på broa inkludert skipssjefen blir dimmitert i vanære (om det er noe sånt i Norge, i USA får du ikke kjøpt våpen blant annet om du blir det). Deretter skulle det blitt endringer i praksis, blant annet aldersgrense på 25-30 år for å ha noen form for oppgave på broa som omhandler navigasjon og selve føringen av båten.
 35. 1 point
  https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/frifunnet-etter-bot-for-kniv-i-hanskerommet/3423578552.html https://www.ba.no/kriminalitet-og-rettsvesen/sotramann-klaget-da-kredittkort-knivene-ble-beslaglagt-na-far-han-dem-igjen/s/5-8-151150 Politi og toll er lite villige til å godta at de og må følge spillereglene. De aller fleste bøyer lydig nakken og godtar bot.
 36. 1 point
  Første snøen har kommet. Ekstra moro å slippe hund da synes jeg Ble fin og lang los i dag, og med knall & fall for dreveren min. Det gledes. Ei lita fjorårs geit. Det må da være flere her som jakter rådyr med hund her inne? Med egen, eller med andres hunder? Artig om folk deler synes jeg
 37. 1 point
  Ganske rævva rifle, mest sannsynlig rævva kikkert og litt rævva demper. Den "pakken" er det de har funnet nederst i restekassen etter et par restesalg. Mye bedre alternativ de brukte riflene over mener jeg ihvertfall.
 38. 1 point
 39. 1 point
  Første tipset er å ikke printe med 100% infill. PLA er sprøtt, så mindre prosent vil gjøre printen sterkere/mer fleksibel. Usikker på hvor høy prosent du bør gå for, men 100% er ikke optimalt. Skrik ut hvis du lurer på noe, så skal jeg svare etter beste evne.
 40. 1 point
  Har blitt veldig glad i A-TEC Optima45 og Optima Front. Veldig bra demping i forhold til diameter og vekt. Liker fleksibiliteten og hurtigfestet. På samtlige av mine piper (8x57IS, 6,5x55 og 10,3x68Mag) er det null treffpunktendring med og uten demper, og med forskjellig antall moduler. Så på skytebanen og jaktfelt bruker jeg demperen med alle moduler, og på jakt bruker jeg ofte kun en modul. På villsvinjakt setter jeg på munningsbremsen på samme hurtigfestet. Praktisk og tilfredstillende, et komplett system for meg de tre siste sesongene. Tre år med mye skyting og krevende jakt. Anbefaler å se nærmere på Optima45 med A-Lock👍
 41. 1 point
  Tang blir vel noe feil å kalle det,jern kanskje?Ikke helt lik,men ligner på dette.Skiftenøkkel er også brukt.
 42. 1 point
  Marsjen i år gikk under ideelle værforhold, kjølig (dvs. rundt 20°) de to første dagene, litt mer vanlig temperatur (25-30) de to siste. Minuset med å kjøre bobil er at man mister 3 uker trening/konkurranser rett for Landsskytterstevnet. Et absolutt pluss er at man kan legge turen om historiske byer som Lübeck, Soest, Münster, Celle og Delft. Og nyte fred, ro, kunst, og god mat i bilfrie bysentra (jeg har en berettiget mistanke om at de som taler ivrigst for å fylle byene med privatbiler, ikke har annen utenlandserfaring enn harry-turer til Svinesund, og pakketurer til Syden!). Til de av dere som sier "milevis med asfalt i 4 dager, klarer ikke jeg", kan jeg fortelle at de 3 siste dagene gikk jeg sammen med to eldre (enn meg, ja!) damer fra Trondheim. Som, uten problemer, gjennomførte "de4daagse" for 46. og 47. gang!
 43. 1 point
  Bilder fra turene er også flotte trofe ...!
 44. 1 point
  Det er selve jakta som teller etter hvert....blir lei av å støvsuge de skuldermonterte... 😄
 45. 1 point
  Jeg respekterer kvota. Om den blir fylt trekker jeg heller ned i skogen og ser etter skogsfugl. Den kvota fyller jeg aldri uansett.
 46. 1 point
  Da er det vel rett fremm. Men skal en ha topp presisjon er det mye å hente på god bedding.
 47. 1 point
  Bua mi. Brukte finer utvendig og tynn finer invendig. Reisverk i 1,5 x 3" . Til ramme i golv vart det brukt trykkimpregnert 2 x 4". Lengde på bua er 2,20m og bredda er 1,40m. Tippar den er ca. 400 kg. Står på eit lite hengarchassi men kan lett takast av for transport i ein vanleg biltilhengar. Skytegluggar ved sida av glassa som kan slåast opp innvendig og utvendig. Må ha litt komfort med køye og full ståhøgde. Neste trinn er å få fatt i ein liten vedovn. Desverre har veret her vore mørkt og snøfattig i vinter slik at revejakta har gått i dass, bortsett frå nokre ravn og kråker då. Bildene er tatt med gluggane stengde.
 48. 1 point
  Hei, og velkommen som "toppjeger". Det er en svært spennende, men ofte slitsom disiplin. Du trenger først og fremst ei god rifle som du er kjent med. Jeg bruker .308, men jeg tror ikke kaliber er avgjørende. Videre mener jeg du bør ha en god kikkert og brede ski. Jeg bruker også tofot med laaange bein (fin å ha dyp løssnø). Jeg bruker også avstandsmåler. Det med sikker bakgrunn kan være et problem. Jeg bruker rett og slett kart og kompass for å se hva som befinner seg 3-4 km i skuddretningen. Ofte må jeg forsøke å komme meg delvis rundt fuglen for å få sikker bakgrunn Her er en video jeg laget for noen år siden:
 49. 1 point
  Liggende med min elskede (og nå solgte) Remington 1100 Tac-4 skjøt jeg storviltprøven på 75m med korn. Sjelden har jeg sett like mye "jeg tror.." "kanskje dersom atte" "men hvis, om" og annet føleri i norsk jegerstand enn når det gjelder bruk av slugs. En skulle tro en tok opp en eske med sort magi når en finner dem frem på jakt, eller nevner dem i en samtale. Det er en kule i en helt normal, ikke-magisk haglepatron. Den gir hagla økt effektiv rekkevidde. Hvilken presisjon og dermed hvilken rekkevidde du kan forvente er det opp til deg å teste. Så slipper du å "tro" at "kanskje dersomatte.."
 50. 1 point
  Jeg er enig med de mer modererte innleggene over. Naturen klarer utmerket godt å skape balanse og den er mye mer nyansert enn hva man har inntrykk av. Jeg sier ikke at man ikke skal jakte på predatorer, jeg gjør det selv, men jeg er litt lei de som skal "skyte alt med skarpe tenner før reven og ekornet spiser all elgen vår". Predatorene har en viktig rolle og bør derfor forvaltes på linje med annet vilt.
This leaderboard is set to Oslo/GMT+01:00


×
×
 • Create New...