Jump to content
 • Forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen

     (2 reviews)

  Dato FOR-2011-09-09-930
  Departement Justis- og beredskapsdepartementet
  Publisert I 2011 hefte 9
  Ikrafttredelse 15.10.2011, 12.03.2012
  Sist endret FOR-2016-08-29-1014
  Endrer  
  Gjelder for Norge
  Hjemmel LOV-1961-06-09-1-§6a, FOR-1998-06-05-572, FOR-2009-06-25-904-§6, FOR-2009-06-25-904-§7
  Kunngjort 16.09.2011   kl. 14.35
  Korttittel Forskrift om forbudte skytevåpen m.m.
   

  Hjemmel: Fastsatt av Politidirektoratet 9. september 2011 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 6a, jf. delegeringsvedtak 5. juni 1998 nr. 572, jf. forskrift 25. juni 2009 nr. 904 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) § 6 og § 7.
  Endringer: Endret ved forskrifter 25 okt 2011 nr. 1099, 12 mars 2012 nr. 212, 18 april 2013 nr. 407, 29 aug 2016 nr. 1014.

  § 1.Forbudte skytevåpen

  Det er forbudt å erverve, eie eller inneha følgende typer skytevåpen, jf. våpenforskriften § 6:

  a) rifler i kaliber 50 bmg/12,7 x 99 mm,
  b) pistoler og revolvere med kaliber hvor kulediameteren er større enn kaliber .455, med unntak av svartkruttvåpen, og
  c) repeter- og pumpehagler som har ett eller flere av egenskapene som nevnt i § 3 første ledd bokstav a til d.

  Hagler som nevnt i første ledd bokstav c kan likevel etter en konkret vurdering av Politidirektoratet godkjennes for erverv, eie og inneha.

  Våpen som nevnt i første ledd bokstav a–c lovlig ervervet før forskriftens ikrafttredelse, kan beholdes av nåværende eier. Dette gjelder likevel ikke pumpehagler med egenskaper som nevnt i § 3 bokstav c.

  Boltrepeterhagler som oppfyller kravene til minimum total- og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd, med egenskap som nevnt i denne forskrift § 3 bokstav d, omfattes ikke av forbudet i første ledd bokstav c.

  0 Endret ved forskrifter 25 okt 2011 nr. 1099, 18 april 2013 nr. 407.
  § 2.Godkjente halvautomatiske pistoler

  Halvautomatiske pistoler er godkjent for erverv, eie og inneha, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, med unntak av pistoler som har to eller flere av følgende egenskaper:

  a) magasin som monteres utenfor pistolens grep,
  b) gjenget pipe hvor det kan monteres pipeforlenger, flammedemper, fremre pistolgrep eller lyddemper,
  c) hylse montert til pipen som helt eller delvis dekker denne og gjør det mulig å holde våpenet med dårligste hånd uten å bli brent,
  d) vekt fra fabrikk på mer enn 1 400 gram, eller
  e) våpen påmontert folde-, teleskop- eller lang stokk.

  Pistoler som nevnt i første ledd bokstav a til e kan etter en konkret vurdering av Politidirektoratet godkjennes for erverv, eie og inneha, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd.

  § 3.Godkjente halvautomatiske hagler

  Halvautomatiske hagler som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd, er godkjent for erverv, eie og inneha, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, med unntak av hagler som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

  a) bare pistolgrep uten skulderstøtte,
  b) pistolgrep frittstående fra kolben under våpenet,
  c) våpen påmontert rørmagasin eller magasinforlenger med mulighet for større magasinkapasitet enn 5 patroner i tillegg til patronen i kammeret, eller
  d) tillater bruk av avtakbare boksmagasiner.

  Hagler som nevnt i første ledd bokstav a til d kan etter en konkret vurdering av Politidirektoratet godkjennes for erverv, eie og inneha, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd.

  § 4.Godkjente halvautomatiske rifler til øvelses- og konkurranseskyting

  Følgende halvautomatiske rifler som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd, er godkjent for erverv, eie og inneha til øvelses- og konkurranseskyting, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, dersom skytevåpenet ved fabrikk er produsert til bare å kunne avfyre halvautomatisk ild:

  1. Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986,
  2. SIG SG 550 SP,
  3. Steyr AUG sivil modell,
  4. Valmet M76/78A2,
  5. Galil AR,
  6. HK-94,
  7. Bushmaster mod. XM15,
  8. Olympic Arms AR-15 H-bar,
  9. Heckler & Koch modell SL 8,
  10. DPMS Panther Bull 24/DPMS Panther Bull 24 Spesial (inkl. «Southpaw» mod),
  11. Oberland Arms (OA) 15,
  12. Izhmash Saiga sport 520,
  13. Izhmash Saiga sport 555,
  14. Tiger mod 03,
  15. DPMS Panther mod LR-308 (inkl «Southpaw» mod),
  16. Armalite AR 10,
  17. Armalite AR 10T,
  18. Arsenal SAR-M1,
  19. Heckler & Koch MR 223,
  20. Heckler & Koch MR 308,
  21. JP Enterprise CTR-02,
  22. Armalite M 15,
  23. STAG 15,
  24. Smith & Wesson M&P-15,
  25. Benelli MR 1,
  26. JP Enterprises LRP-07.
  27. Johnson mod 1941,
  28. Ljungman mod AG 42,
  29. Tokarev mod SVT 38,
  30. Gewehr G-43/K43.
  0 Endret ved forskrifter 25 okt 2011 nr. 1099, 18 april 2013 nr. 407, 29 aug 2016 nr. 1014.
  § 5.Godkjente halvautomatiske rifler til jakt

  Følgende halvautomatiske rifler som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd, er godkjent for erverv, eie og inneha til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, dersom skytevåpenet ved fabrikk er produsert til bare å kunne avfyre halvautomatisk ild:

  1. Winchester M/100,
  2. Browning BAR (med unntak av Browning BAR M/1918),
  3. Remington Modell four,
  4. Remington modell 7400,
  5. Remington 742 Woodmaster,
  6. Ruger mini 14,
  7. Ruger mini 30,
  8. Heckler & Koch modell 2000,
  9. Marlin modell 45,
  10. Marlin modell 9 camp carabine,
  11. Valmet Petra,
  12. Valmet Hunter,
  13. Voere modell 2185,
  14. Vepr Super,
  15. Vepr Pioneer,
  16. Vepr Hunter,
  17. Benelli Argo,
  18. Sauer mod 303,
  19. Carl Gustav 2000 light/Carl Gustav 2000 Classic Vapen,
  20. Merkel SR 1,
  21. Remington 750, og
  22. Heckler & Koch modell 770.
  23. Garand mod M 1,
  24. Garand mod M 1 C,
  25. Garand mod M 1 D,
  26. Mauser mod G-41,
  27. Walther mod G-41.

  Halvautomatiske rifler som første gang var lovlig ervervet før 6. mai 2004 og som kunne lovlig benyttes til jakt er godkjent for erverv, eie og besittelse til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd.

  Halvautomatiske rifler i kaliber .22 long rifle som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd er godkjent for erverv, eie og besittelse til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, dersom skytevåpenet har vært lovlig omsatt før ikrafttredelse av denne forskriften.

  0 Endret ved forskrift 29 aug 2016 nr. 1014.
  § 6.Godkjenning av halvautomatiske rifler til samling

  Halvautomatiske rifler som oppfyller kravene til minimum totallengde og løpslengde etter våpenforskriften § 2 første ledd, kan godkjennes for erverv, eie og inneha til samling, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, dersom skytevåpenet ved fabrikk er produsert til bare å kunne avfyre halvautomatisk ild.

  § 7.Godkjente halvautomatiske rifler til andre behov og annen rimelig grunn

  Halvautomatiske rifler som nevnt i § 4 og § 5 er godkjent for erverv, eie og inneha til andre behov enn øvelses- og konkurranseskyting og jakt, og annen rimelig grunn, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd, med mindre det følger begrensninger av det enkelte tillatelsesgrunnlaget.

  § 8.Dispensasjon for erverv av forbudte skytevåpen til samling

  Politidirektoratet kan gi dispensasjon for erverv av skytevåpen som er forbudt etter eller i medhold av våpenforskriften § 5 til § 7 i henhold til reglene som nevnt i våpenforskriften § 16 fjerde ledd.

  § 9.Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 15. oktober 2011, med unntak av § 4 til § 8 som trer i kraft 12. mars 2012.

  0 Endret ved forskrifter 25 okt 2011 nr. 1099, 12 mars 2012 nr. 212.

  User Feedback

  Recommended Comments

  Prøvde overhode ikke å skylde på noen andre enn de på våpenkontoret som ikke vil skrive ut våpenkort. Jeg skrev i min søknad Browning Bar i cal 308 og den ble kjapt innvilget,men og det jeg prøvde å få frem var at jeg kjøpte en Match modell som er svart og har pistolgrep noe sikkert denne dama synest ser skremmende ut på bilde. Dette vet jeg ikke noe om,men det hun sier er at jeg ikke har søkt på rett modell. Så nå prøver jeg igjen. Er det blitt sånn at en må spesifisere at det er en Match modell som har den forskjellen at den har et bedre løp og dette pistolgrepet som jeg nevnte. Alle jeg har snakket med sier det samme som du @Ei tohi varjata men det hjelper ikke meg så lenge hun ikke vil skrive ut kortet. Spørsmålet mitt er som følgende, Er det en instans jeg kan henvende meg til i denne situasjonen? Det hadde vert greit å vite siden dette er et problem som i følge importøren (Nordskog) sier flere har opplevd rundt omkring. Det er jo ikke så lett få fatt Justisministern på telefon. Er det noen som kan gi meg et telefonnummer til en person jeg kan ringe til eller noe i den retningen, en klageinstans for oss våpenelskere burde det jo være,men ikke som jeg vet. Har ikke opplevd en sånn situasjon før.

  Link to comment
  Share on other sites
  9 minutter siden, colt45 skrev:

  Prøvde overhode ikke å skylde på noen andre enn de på våpenkontoret som ikke vil skrive ut våpenkort. Jeg skrev i min søknad Browning Bar i cal 308 og den ble kjapt innvilget,men og det jeg prøvde å få frem var at jeg kjøpte en Match modell som er svart og har pistolgrep noe sikkert denne dama synest ser skremmende ut på bilde. Dette vet jeg ikke noe om,men det hun sier er at jeg ikke har søkt på rett modell. Så nå prøver jeg igjen. Er det blitt sånn at en må spesifisere at det er en Match modell som har den forskjellen at den har et bedre løp og dette pistolgrepet som jeg nevnte. Alle jeg har snakket med sier det samme som du @Ei tohi varjata men det hjelper ikke meg så lenge hun ikke vil skrive ut kortet. Spørsmålet mitt er som følgende, Er det en instans jeg kan henvende meg til i denne situasjonen? Det hadde vert greit å vite siden dette er et problem som i følge importøren (Nordskog) sier flere har opplevd rundt omkring. Det er jo ikke så lett få fatt Justisministern på telefon. Er det noen som kan gi meg et telefonnummer til en person jeg kan ringe til eller noe i den retningen, en klageinstans for oss våpenelskere burde det jo være,men ikke som jeg vet. Har ikke opplevd en sånn situasjon før.

   

  Klag på avslaget til POD. I avslagsbrevet du eventuelt har fått står det hvordan du går frem med dette.

  Som det står på baksiden av våpensøknaden må du oppgi spesifikk modell og pipelengde når en søker om halvauto, slik er det bare, du kan ikke søke på "Mini-14" f.eks., det må være "Mini-14 Ranch Rifle .223 52cm pipe".

  Hvis du har søkt om Browning BAR Match og fått avslag klager du enkelt og greit opp til POD.

  https://www.politiet.no/om/organisasjonen/andre/politidirektoratet/

  Link to comment
  Share on other sites


  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...