Jump to content

psAico

Members
 • Content count

  318
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

psAico last won the day on September 16

psAico had the most liked content!

Community Reputation

60 Excellent

About psAico

 1. Bilder som har forsvunnet

  @32-40 Win. innlegget mitt var ikke rettet til deg, men helt generelt rundt dette behovet for å slette. Men for å svare på ditt siste. Jeg har problem med å skjønne hva du mener? Alle innlegg har dato, og må leses i den konteksten og tidsånd de er skrevet. Å annonsere på internet hva du har av våpen var nok like dumt for 10 år siden som det er i dag. Hvis mini14 blir forbudt i mårra, så blir du ikke ansett som kriminell for tidligere å ha skrevet om din egen på Kammeret? Jeg er forholdsvis forsiktig for min egen del, men ikke paranoid. Uten noen eksempler på hvilke regler og holdninger som kan endre seg i den grad at gamle poster på Kammeret setter meg i en vanskelig situasjon fram i tid, så klarer jeg ikke å skjønne problemet. Og skulle så skje, for det er ikke absolutt alt man skjønner rekkevidden av i det man skriver det, så får man sikkert hjelp av en moderator så lenge argumentene er gode.
 2. Bilder som har forsvunnet

  Hva skriver folk som er så følsomt at man føler behov for å slette/endre etter redigeringsvinduet er lukket? Dette er internett. Hvis det ikke tåler dagens lys bør lampa tennes før man publiserer. Som Slemmo påpeker så er ikke innlegget nødvendigvis slettet fra jordas overflate selv om det fjernes fra Kammert.no, så hvis du er usikker på om noe bør PUBLISERES på INTERNETT, så er det kanskje best å la være. Minner meg litt om de som er "uheldige" å får pikante bilder eller videoer publisert på nett, og trur alt ordner seg bare Facebook, Youtube eller lignende fjerner innholdet. Yeah. Right. Om man tenker seg om på forhånd så burde behovet for sletting / redigering i ettertid være minimalt. Og skulle noen rigge seg til foran PC'n etter en tur på byen og ikke vært beregnlig i gjerningsøyeblikket, så vil sikkert en moderator være behjelpelig med fjerning i ettertid. Folk kan selvsagt forandre seg, og tanker og meninger kan modnes evt. forringes litt over tid. Alle opplever dette, men hvis det vi skrev tålte dagens lys i utgangspunketet, så trur jeg alle klarer å leve med at det finns en eldre (yngre?) versjon av seg selv der ute. Jeg snublet over en cache av min første hjemmeside for en stund siden. Det var ikke mitt stolteste gjennsyn, men selv om jeg ikke kunne skrevet det samme i dag, tålte det dagens lys, og når jeg kom over sjokket, var det faktisk litt gøy å mimre tilbake til en glemt tid.
 3. @Röda_Lacket, spørs om de ikke allerede er dekket av den omfattende definisjonen av SKYTEVÅPEN:
 4. Sabler, sverd og bajonetter er det eneste jeg kan komme på, som er tilvirket mtp. kamp, og disse er nok i faresonen om det ikke blir nærmere spesifisert i forskrift hvem som kan ha dette. Det vil være veldig rart å forby innehav av disse gjennstandene all den tid det nærmest ikke finnes aktverdig grunn til å dra disse med seg ut av huset. Besteforeldrene mine på begge sider hadde hadde sabler, sverd og bajonetter som veggpynt. Disse gjenstandene har nå delvis gått i arv og preger div. hyttevegger. Selv om jeg ikke kjenner opprinnelsen til disse, har de en affeksjonsverdi og ett tilbakevirkende forbud vil ha store personlige konsekvenser uten å bidra nevneverdig til samfunnssikkerhet
 5. For det første, Morini lager vel stort sett skytevåpen, og faller under den definisjonen. Skytevåpen kan erverves til sportsskyting, jakt og samling. Vil anta at du da skal kunne finne ervervsgrunnlag for dine Morini'er i medhold av paragraf 12.
 6. Ingen grunn til å ha med kniver. Kniver er redskap, og bruken av disse er regulert i straffeloven. Det som er interessant er at denne loven ikke åpner for å forby visse typer basert på mekanisme. Det gjorde dog heller ikke den gamle loven, men de klarte det alikavel. Hadde forventet at de kom til å rydde opp i dette, slik at forbudene ble lovhjemlet. Enten en forglemmelse som de sniker seg rundt med kreative forskrifter, eller ett tegn på oppmykning og noen av dagens meningsløse forbud kanskje blir opphevet.
 7. @Graakall Jeg trur du misforstår. Definisjonen av våpen beskriver hvilke redskap og innretninger som skal reguleres av våpenloven. Du ønsker neppe å legge tilutstyr laget for de bruksområden du nevner. Det gjør livet vanskligere. Det du nevner kunne dog vært definert som ervervsgrunnlag, men det er det på mange måter allerede (sportsskyting, jakt og samling)
 8. Nå har alt fokuset i denne tråden rettet seg mot skytevåpen og våpendeler, og de vage definisjonene av disse kan lett føre til mer eller mindre brettiget bekymring, men kan vi ane en oppmykning når det gjelder definisjonen av våpen? Finnes f.eks. automatiske kniver som ikke er konstruert for kamp, bla.a. spesifikt for redning. men de finner vel en vei rundt det i ny forskrift også. De er jo tross alt ikke så opptatt av å lage forskrifter i medhold av loven. Våpenforskriftens paragraf 9, som regulerer ulovlige våpen som ikker er skytevåpen, har ikke hjemmel i dagens våpenlov.
 9. Henviste ikke til loven i sin helhet, bare det jeg kommenterte over, fraværet av forutsigbare rammevilkår. Jeg ser noen forbedringer, bl.a. nevnte oppbevaring utenfor bosted og åpning for at yngre skyttere kan erverve våpen, og at forskriften skal spesifisere særskilte behov for utvidelse av jaktgarderobe. De andre tingene du nevner: belyser jo egentlig problemet, da loven ikke krever dette, men åpner for å regulere alt dette i forskrift. Sånn som jeg leser lovforslaget så er faktisk deaktiverte våpen og mange andre våpenlignende gjenstander forbudt såframt de ikke blir unntatt søknadsplikt/registreringsplikt gjennom forskrift.
 10. @Hassel Jeg skjønner også det, men siden blekket knapt har tørket på lovforslaget, så må det være lov å være misfornøyd. Det virker som fokuset på samfunnsikkerhet er så blendede, at man glemmer å ivareta kjernen i det samfunnet man forsøker å sikre. Hva sitter vi igjen med, hvis vi ikke tørr vedta lover som sikrer innbyggere grunnleggende vilkår? Siden vi mislyktes i runde 1, så får vi bare håpe at ett samlet skyttermiljø kan jobbe for å få klare og gode rammevilkår inn i forskriften.
 11. Mesteparten, ja. Men noen intensjoner og grunnleggende føringer bør være befestet i loven, så kan det heller være opp til forskriften å tolke/definere hvordan dette skal ivaretas. Generelt er det største problemet med dette lovforslaget hva som ikke står der. Det som står der er stort sett greit, men alt for mye er ovelatt til forskrift, og gir ikke den forutsigbarhet vi trenger.
 12. Fordi mange gode innspill ikke har funnet veien inn i lovforslaget. Jeg er ikke jurist, men min oppfatning er at de rammebetingelsene som etterlyses i høringsuttalelsene hører hjemme i våpenloven, slik at det gir langsiktighet og forutsigbarhet. Pr. i dag har vi svært lite rettsvern, og filleting kan føre til våpenbeslag og tap av ervervsrett. Trynefaktor og lokale tolkninger kan også føre til forskjellsbehandling av lignende forhold. DET hadde jeg håpet at den nye loven tok sikte på å gjøre noe med.
 13. Har klippet og limt litt fra innledningen til lovforslaget. For meg fremstår det som bekymringsfult at man til tross for flere innspill om å lovfeste rammevilkår for skyttere, så avfeies dette elegant med samfunssikkerhet som ett ubestridelig trumfkort. Det burde være lett å følge opp innspillet fra Rogaland Politidistrikt, uten at det påvirker Politiets mulighet til å gripe inn ved brudd eller mistanke om brudd på våpenloven.
 14. Det er uansett feil. punkt 1, er vel ikke ett realistisk valg for noen skytter punkt 2, er den løsningen de fleste velger (passiv), som helt sikkert fører til minimale endringer på kort sikt, men som gir oss dårlige rammevilkår og usikkerhet på lang sikt. ett 3. alternativ er å aktivt prøve å påvirke våre politikere til å lage en lov som ivaretar samfunnsikkerhet uten å gå på bekostning av våre rammevilkår og forutsigbarhet for vår idrett og våre investeringer i tid og matriell, som følge av vår hobby.
 15. Ikke uenig, men det er flere mekanismer som gjør det mindre sansynlig at en "middels kompetent" skytter skal utføre slike gjerninger. Personlig ser jeg ikke ett behov for Mini-14/30 og andre halvautoer med løse magasin til jakt, men jeg ser ett behov for "rettsvern" og forutsigbarhet for Norske jegere og skyttere. Mange har ervervet slike helt lovlig i årevis, og det er ingenting som tilsier at ABBs valg av våpen hadde noe å si for utfallet. Ett omsetningsforbud burde være mer enn tilstrekklig. Å kreve at folk avhender lovlig ervervet gods er en stor inngripen. ABB planla sin handling over lang tid, de fleste kriminelle gjør ikke det. Jeg trur ikke de halvautoer med løse magasin som allerede er ervervet utgjør en så stor trussel at virkningen av ett slikt vedtak rettferdigjør bivirkningen. Jeg hadde faktisk håpet på en våpenlov som evnet å gi trygghet til befolkningen og forutsigbare rammevilkår til skytterne. Det vi ser konturene av, er en lov som gir svært få rammevilkår i lovs form. Det er satt en maks takhøyde som med få unntak er helt OK, og ikke skiller seg mye fra den eksisterende våpenloven, men når man først behandler en ny lov så er det utrolig trist at man ikke klarer å sikre våpeneiere litt rettsvern (minimum takhøyde). Leste i innledningen at dette faktisk ble etterlyst av ett politidistrikt, men ble avvist da samfunnsikkerhet veiet tyngst. Jeg kan ikke se at en viss grad av rettsvern må gå på bekostning av samfunnsikkerhet.
×