AndersR

Members
 • Content count

  123
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About AndersR

 • Birthday

Converted

 • Vennligst tast inn det høyeste tallet.
  4321
 • telefonnummer
  4722364400
 1. Vel.... Om hun vinner er jeg redd for at det ikke bare blir unionen som rives i filler...
 2. Og som teksten ovenfor ikke er nok, så er det flere godsaker: Midlertidig våpenkort er et av temaene. La oss si at EU faktisk IKKE har en hemmelig agenda om å frata samtlige sivile våpnene sine, men at de bare ønsker bedre kontroll. Se for dere hvilket enormt ekstra system som blir nødt til å opprettes for å håndtere mange millioner våpenkortfornyelser hvert eneste år. Hvor mange våpenkort tror dere at det finnes i europa? Et par hundre millioner? Bare for lille Norge blir dette et gigantisk beist av et prosjekt dersom det skal kunne gjennomføres uten å gi skyttere noen opplevd forskjell fra dagens ordning (om man ser bort fra at man faktisk må sende inn søknader kontinuerlig for å få beholde våpnene sine i lovlig eierskap) Så er det den logiske bristen med at en stor del av direktivet tar for seg at det er et kjempeproblem med dårlige plomberte våpen, og at det ikke finnes noen felleseuropeiske standarder for denne prosessen, og at de ikke er gode nok. Dette er direkte løgn, da det finnes et helt ferskt og innført direktiv som i stor detalj tar for seg en korrekt og meget grundig deaktiveringsprosedyre. Denne er vedtatt innført i EU, men kommisjonen later som at dette direktivet ikke finnes når de nå prøver å innføre nye, og totalt urimelige begrensninger. Så, som en tredje ting: Det er foreslått at når et våpen i klasse B får et høykapasitetmagasin satt inn, så endrer det status til kategori A. OK, la oss late som at dette er logisk. Men hvorfor skal det da ha noe å si om man har magasiner som IKKE PASSER i et våpen man har? Det er tydelig skrevet at det er når magasinet settes inn i våpenet at våpenet endrer kategori. Så hvorfor skal man trenge å true med restriksjoner dersom man har et høykapasitetsmagasin som IKKE KAN settes inn i et våpen, og dermed ikke er i stand til å endre våpenets klassifisering fra B til A? Dette gir ingen mening. I tillegg til alt det tidligere nevnte selvsagt. Spesielt fasinerende synes jeg at det nå ser ut til å settes strengere krav til å kjøpe og eie magasiner enn for selve våpenet.
 3. Ser ut som at mange her inne mener at belønning må være et materielt gode av et eller annet slag. Husk at som alltid ellers i arbeidslivet, kan en leder være ekstremt opptatt av å nå et mål, eller "være best" på et felt, uten at vedkommende ser ut til å tjene noe som helst på det. Som oftest er det bare snakk om et mentalt klapp på skulderen eller lykken av å kunne trone øverst på statistikken i håp om å imponere sine sjefer, eller bare for sin egen selvgodhets skyld. Det kan like godt være dette som er den omtalte "belønningen". Som oftest skal det ikke mere til.
 4. Det blir interessant å se hvordan vi skal få nye verdensmestere i skiskyting dersom det ikke finnes noe skyttermiljø lenger. Hvor skal rekrutteringen komme fra? Skal gode skiløpere tvinges til å lære å skyte? Og med hva? Våpnene skal jo helst forbys. Og hvor skal de trene? Uten skytesport vil jo behovet for de fleste skytebaner forsvinne også. Og nåde den skiskytteren som har en samboer som f.eks har cosplay som hobby, og har laget seg et kostyme hvor hun/han har brukt vanlige magasiner som rekvisitter, siden det trossalt er både lovlig, billig og tilgjengelig... vips er skiskytteren uten rifle.
 5. Her kan vi fylle ut hva som helst knyttet til det nye direktivet. Og svaret er vel egentlig "nei." Med mindre vi aksepterer den åpenbare løgnen som henger over hele direktivet om at de mener at dette bekjemper terrorisme.
 6. Jeg tror egentlig ikke at det har vært så interessant, siden spørsmålet ikke har vært relevant før nå, hvor man plutselig angriper lovlydige våpeneiere for å "bekjempe" illegale våpen. Tidligere har vi jo bestemt slikt selv i Norge og har hatt god kontroll, og da har det sannsynligvis ikke vært ansett som noen spesiell interesse for å lage statistikk over sånt, siden drap med skytevåpen er ansett som en kriminell handling uansett hvor våpenet kom fra. Men i lys av dagens situasjon hadde det vært fint om det fantes en slik oversikt.
 7. Jeg fant ingenting i teksten som antydet dette. Det så veldig tydelig ut for meg at ingen våpenkort skulle kunne ha mer enn fem års varighet.
 8. Drapsstatistikken i Norge viser at skytevåpen i svært liten grad benyttes til drap her i landet. Men det skjer i noen få tilfeller. Det som derimot ikke er synlig i statistikkene jeg hittil har funnet, har vært differensiering mellom lovlige og ulovlige våpen. Siden tallene er så lave, antar jeg at noen av de få hendelsene som faktisk har funnet sted, kan ha vært med lovlige eide våpen. Men finnes det noe sted hvor man kan se dette påpekt? Det hadde vært fint å kunne slå tilbake litt av spekulasjonen med faktiske tall.
 9. Problemet er at lovlydige borgere ikke lenger får lov til det som nå er lov, fordi kriminelle har gjort fæle ting ned det som allerede er forbudt. Når vi så protesterer, møtes vi med at dette er fornuftige innstramminger til samfunnets beste, og uansett er nesten som det er i dag. Så går diskusjonen over til om man blir kompensert for det man mister, når det egentlig ikke er noen rasjonell grunn til at man skal miste det. Det må være lov å bli litt frustrert over det. Sannsynligvis den beste oppsummeringen hittil.
 10. Men det trenger de jo ikke, siden EU gjør jobben for dem, og da kan de bare peke på EU og si at "vi har ikke noe valg. ikke vår feil."
 11. Hele konseptet med at de nevnte, fullt lovlige magasinene kun er forbudt for registrerte, godkjente skyttere, bryter vel strengt talt med grunnlovens paragraf 98, om likhet for loven.
 12. Spørsmålet er hvordan de skulle kunne få vite om dette i det heletatt. Med mindre jeg hadde lest om det her, hadde jeg ikke vært klar over dette. Det finnes jo ingen normale kommunikasjonskanaler som vil sørge for å få ut slik informasjon, så det er virkelig ikke rart at ikke flere har fått med seg dette. Nå er det muligens en liten overdrivelse i sann kommisjonsånd å påstå at vi har seks millioner våpeneiere i Norge, men allikevel er det svært mange som aldri har hatt sjanse til å vite hva som er i ferd med å skje. Det får meg til å tenke på et annet problem: Hvordan skal man unngå at man over natten kriminaliserer flere hundre tusen lovlige våpeneiere i Norge når dette direktivet trer i kraft hos oss? Blant annet har jo de fleste jegere med en halvauto rifle sannsynligvis et høykapasitetsmagasin liggende. Det er jo flott til trening blant annet. Hvordan skal disse vite at de plutselig har blitt ansett som kriminelle? Vil politiet sende ut informasjon til samtlige innbyggere med våpenkort om at de står i fare for å miste samtlige rettigheter til å inneha våpen på grunn av de nye reglene som har blitt vedtatt og innført i stillhet?
 13. Det ser slik ut. Samt at alle skyttere som ikke har A-dispensasjon og som har litt ymse liggende rundt i skuffer og skap, må sørge for at det ikke finnes noen skrekkelig farlige magasiner liggende noe sted. Inkludert i fullt lovlige, korrekt plomberte dekorasjonsvåpen. Så om dette blir innført blir det en del kløn for enkelte, og mye logiske brister der dynamiskskyttere må få lagkamerater til å oppbevare og transportere magasinene sine for seg om de skal kunne fortsette å skyte med konkurransedyktige magasiner.
 14. Forslaget om magasinbegrensning på pistoler rammer Open-divisjonen i IPSC rimelig hardt. Kommisjonen hevdet selvsagt at det nye direktivet skulle bevare interessene til sportsskyttere, både for eksisterende utøvere og de som var på vei inn i sporten. Når jeg må be om spesialtillatelse (som må fornyes minimum hvert femte år) for noe så banalt som å lovlig kunne disponere magasiner som egner seg til Open, selv om jeg har pistolen fra før av. Dette vil jo definitivt gå utover både eksistrerende og nye utøvere. Jeg har vanskelig for å tro at IPSC har vært med på å støtte dette forslaget, noe som kommisjonen har hevdet i tidligere utgitt propaganda. Hvordan kan vi påvirke stortingsrepresentantene? Det eneste de kan gjøre er å melde oss ut av Schengen. Og det tviler jeg på at de er villige til å gjøre. Vetoretten har så vidt jeg vet aldri blitt benyttet, og jeg blir svært sjokkert dersom de bestemmer seg for å dra den frem for første gang på grunn av denne saken.