Jump to content

Geco5

Members
 • Content count

  1,556
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Geco5 last won the day on May 30

Geco5 had the most liked content!

Community Reputation

31 Excellent

About Geco5

 1. 45 acp ammunisjon

  Det er ikke vansklelig, å bli en god skytter (skyteteknisk - ser bort fra spessielle områder), hvis en trener nok. Problemet er å få det ut, i konkuranser! Men, det går på psyke.
 2. 45 acp ammunisjon

  Greit, ingen store ambisjoner. .) Men med ca 6500 skudd i året (som nybegynner), vil det at mange år før du er habil skytter. Antall seriøse avtrekk, bør nok opp på det 2 - 3 dobbelte, hvis du ønsker raskere fremgang. Men alt har sin pris, enten det er kostnader, tid, eller en kombinasjon.
 3. Ny håndkikkert

  Og du går noen mil på jakt (høst/vinter), eller sitter du mest ppå "ræva".
 4. Den ideelle pakken - din liste over 4?

  Forstår ikke helt tankegangen til folk her. Jo da - som våpen- og skyteinteressert, skulle nok mange (innkludert meg selv) kjøpt hundre våpen med en gang. Men både økonomi og praktisk fornuft, BURDE tilsi noe annet! En bør "lære å krype, før en lærer å gå, eller springe"! Og det er vel enklest med ET våpen! Og hva er billigere enn et kal. 22 LR? Bare luftvåpen, men det er kanskje ikke så interresannt. I alle fall ikke for meg, selv om treningen en å anbefale. Jeg forstår også folk, som IKKE ønsker 22 LR (Og luftvåpen). Men det tar tid og penger å baili habil skytter og da er det beste råd, å starte med et 22 LR våpen og ta det derfra. Å forsøke å spare penger på gebyr, ved søknadsprosess er for meg tullete, da feilkjøp av våpen blir vesntlig dyrere! Og husk - noen folk blir så skuddredde, ved for stor overgang til stort smell og rekyl, at de aldri kommer over det. Det sitter i bevisstheten og de blir skjelden gode skyttere. Så,ta det med ro og "gå gradene".
 5. Ny håndkikkert

  Hvis penger ikke er et viktig moment, ville jeg valgt den beste lommekikkerten til Zeiss. Er vel bare en 10 x 25, men utrolig bra kikket, hvis vekt og størrelse har betydning! Det har det for meg.(Ville nok valgt anderledes ve posterings jakt). Men ved valg av større kikkerter, så har jeg liten formening, utover at en får det en betaler for.
 6. 45 acp ammunisjon

  Ja, tviler ikke. Men det er ikke store kostnader til utstyr, hvis en velger rimelig utstyr. Bakdelen er jo tidforbruk.
 7. 45 acp ammunisjon

  Ser flere regner litt ganske overfladisk på kostnader. Bl.a. hylsekostnader - en hylse kan brukes mange ganger og i 9 mm/45 acp, kan de brukes 12 - 15 ganger uten problem. Så angående kostnader må det vurderes om en kjøper første "smel"l, som fabrikk patron. Eller om en kjøper engangs skutte hylser. Til og med fabrikk hylser vil vel lønne seg. Og dette må inntaes i regnskapet! Naive folk regner kosnad fra første skudd, men det er da vannvittig! Som et minimum, bør en regene med enten kostnad for et visst antall skudd i året, helst en anntatt levetid på utstyret.
 8. 45 acp ammunisjon

  Da skyter du for lite, eller bruker for dyrt utstyr. Men, enig i dine første setninger.
 9. 45 acp ammunisjon

  Tror han bør finne ut noe om ambisjonsnivå, hva han har tid til og kostnader. Har han ambisjoner om å bli bra/god, må det også skytes og det mer enn et par tusen skudd i året! Da blir en aldri god, selv med gode anlegg! Så har han tid og annledning til å være på banen misnt 3 ganger i uken (helst året rundt) og skyte 10 - 15 tusen (eller mer) i året, så får han trening. Og hva med tid til lading? Har han lite tid til overs, må han gå for ei rask progresiv presse og kjøpe kuler. Har han god tid, kan han klare seg med en rimelig ladepresse/utstyr og støpe kulene selv (forutsatt at en får tak i rimelig bly) og da blir lading virkelig billig. Selv om mye trening kan gjøres, både med seriøse "tørr avtrekk", luftpistol, 22 LR (og andre våpen), så er det viktig med en viss rytmekontroll og kjennskap til våpnet en ønsker å bruke. Har en ambisjoner, eller ønsker å tilpase ammo til våpen, bør en lade selv. Men selv dette, er en læringsprosess, rene vitenskapen. Klarer en ikke å lade like bra/pressis ammo som fabrikk, er det lite poeng, etter min mening.
 10. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Har lyst til å kommentere noe som er litt utenfor tråden, men som likevel har med lovforståelse å gjøre. For en tid tilbake så ble "Bålforbudet" mye diskutert både her og på andre fora, før dette ble innlemmet i Friluftsloven. Det springende punkt der, var et ord, nemlig "Skogsmark"! Hverken lov, eller forskrift definerte ordet. Men slike ord er alltid (normalt) deffinert et sted i en, eller annen lov. I dette tilfellet, så var ordet definert i "Skogbruksloven". Og det var mange rare tolkninger ute å gikk. Selv lokale brannvesen og branntilsynet, tolket dette feil, bevisst, eller ubevisst.De som burde hatt greie på dette, tolket ordet til "skog og mark", mens defenisjonen var (enklet forklart) produktiv skog.
 11. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Ærss, kom bort i en tast og så ble alt borte. Du kommer med flere spørsmål her da.:) (Mange spørsmålstegn) Det første, har jeg i alle fall svart på. Til ditt siste avsnitt. Hvorfor myndighetene lager de lover de gjør, får du spørre dem om. Men, jeg kan jo forsøke å svare. Tror myndighetene er mer opptatt av hvor våpnene SKAL befinne seg, enn hvor en (personen) virkelig befinner seg.(mange årsaker til at folk ikke befinner seg i registret bolig, 365 dager i året) Men flertellet oppbevarer vel våpene sine det de bor og som er registret i Folkeregistret. Tror egentlig jeg har besvart begge diene spørsmål. Men dette er jo kun mine tanker og har ikke noe med forståelsen av lovverket å gjøre.
 12. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Diskusjonen gjelder stedet våpen kan oppbevares lovlig på. Og det spesifiserer ikke hverken Våpenloven, eller omtalt Rundskriv!.De bruker kun "fellesbegreper" som bl.a. "bolig" og det ordet er en gjenganger i flere lover. Og den eneste stedet begrepet er definert, er i Folkeregistret! Men i Rundskrivet så omtales noe, jeg vil kalle for særregler. Punktet om ubeboddhus/hytte, er egentlig unødig, trolig et varsel til alle som har hatt våpen slengene rundt i sine fritidsboliger. Uansett, så er punktet urevevan! Så kommer to eksempler på "plassering" av våpen og alt dette, kaller jeg for særregler. Avsluttningsvis, så hensvises det til ordinære regler for oppbevaring av våpen og det inne bærer både sted og skap! Hvorfor myndighetene ønsker kontroll, på hvor våpene skal være oppbevart, burde si seg selv.
 13. Rypejakta 2017/18

  Det tilhører skjeldenhetene, at et rypekull er større enn 10 - 12 fugl. Er flokken større, så har de normalt flokket seg. (Selv enkelt fugl og par (uten kyllinger) kan slå lag med et kull, noe som får oss til å tro at kullet er større . Og da er det fare, på færde. Desto større flokk, desto flere vaktposter og de kan fly langt. Når fuglen har flokket seg, kan de gå på vindene på mange hundre meters avstand. Og de er det tilfeldig, om vi klarer å oppdage det! Og så tror vi det er fugletomt. Hvis det hadde kommet snø, gjemmer rypene seg enten i skogen, eller søker trygghet i store flokker (på toppene) og plukker brune fjær. Blir snøen liggene mer en 2 -4 dager, plukker de seg normalt helt hvite. Smelter snøene igjen blir de vare og søker ofte sammen i flokker, eller forsvinner nedover i lavlandet.
 14. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Tror jeg vil komme med en kommenter til - likevel. Ser noen av dere henger der opp i noen særregler, som nevnes i forskriften. Men jeg under på hvorfor dere ikke forstår, hva denne setningen egentlig betyr! Siterer kun en liten del: "... vil de ordnære regler om oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon komme til anvendelse, ..." Så, hva betyr dette egentlig?
 15. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Tror jeg avslutter. Ser ikke poenget med å fortstte denne diskusjonen.
×