Jump to content

SofaBamse

Members
 • Content count

  2,789
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

SofaBamse last won the day on September 5

SofaBamse had the most liked content!

Community Reputation

80 Excellent

About SofaBamse

 1. Skyting av lerduer på privat grunn ut mot vann.

  Jeg har fryktelig vanskelig for å tro at det er fire kilometer over det vannstykket der. Jeg hadde heller tippet fire hundre meter til bredden, og godt under kilometeren til byggefeltet baki der. Med mindre du har gjort noe veldig spesielt med perspektivet i bildene dine så ville jeg ikke tatt sjansen på å skyte der.
 2. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Det forutsetter som sagt at man antar at POD ikke har tatt med den setningen for å presisere for tomsinger at man må oppbevare våpen skikkelig også under studiene. Etter mitt syn styrkes den tolkningen av sammenhengen som den setningen er satt i, som er oppbevaring hos andre (som da kanskje ikke har skap). Men folkeregistreringen er potensielt alfa og romeo for oppbevaringen av våpen, og også avgjørende for formue. Og mens lovtekstene i skattelovgivningen er klare og fine, så er våpenlovgivningen latterlig ullen og til dels selvmotsigende på flere punkter. Jeg har jo absolutt ingen garanti for at den eventuelle byråkraten som stiller spørsmål skal være enig i min tolkning, når man får slik respons som jeg fikk på henvendelsen til våpentante. Det hjelper heller ikke at da jeg kontaktet et annet våpenkontor for noen uker siden så gav responsen omtrent det samme inntrykket av profesjonaliteten og serviceinnstillingen. Jeg gidder rett og slett ikke å ta sjansen.
 3. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  De fleste studenter har ikke selveid enebolig et annet sted enn studiestedet, som er årsaken til at vi må være folkeregistrert der. Om vi registrerer oss her sør så vil boligen bli regnet som sekundærbolig og vi får formue over grensen for omgjøring til stipend. Så lenge den er primærbolig (folkeregistrert adresse) vil vi ha formue under den grensen. Om vi ikke hadde den eneboligen ville vi registrert oss her nede og ikke tenkt noe mer på det. Om du leser postene til Geco5 har han forklart ganske komplett hvordan man kan komme frem til at det ikke er lov til å oppbevare våpen andre steder enn på folkeregistrert adresse.
 4. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Kan er vel et riktigere ord enn skal, poenget mitt var at jeg mener at den setningen gjør at det uansett vil være i orden å oppbevare våpnene på folkeregistrert adresse. Hva studentene i laget ditt angår, så kan du jo spørre de hvor de er folkeregistrert. Det er omtrent bare plunder å være folkeregistrert et annet sted enn der man bor, så jeg er villig til å tippe at de aller fleste skifter registeradresse og da er jo hele problemstillingen borte. Det er langt mellom studentene som må ha pengene plassert i fast eiendom for å slippe avkortning i stipendet... Problemet mitt her er jo at det pokker ikke er mulig å vite hva som er forbudt eller ikke, det er uproblematisk å lese lovteksten til at jeg ikke har lov til å oppbevare våpnene mine her jeg bor og det er også ganske enkelt å lese samme lovverk til at jeg ikke har lov til å ikke gjøre det. Og når man prøver å spørre de som eventuelt skulle felt "dommen", så får man ikke svar som det går an å forholde seg til.
 5. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Jeg ser at du skriver det, men all den tid jeg ikke får det skriftlig fra noen som representerer etaten som med et pennestrøk kan ta fra meg våpnene som "forvaltningsvedtak" så er det ikke noe hjelp i. Jeg vet dessverre bedre enn å stole på at norsk forvaltning vil forholde seg til noe så ubyråkratisk som sunn fornuft og oppegående resonnering... Edit: @Erlend Meyer Samme resonnering som over, det hjelper meg ikke det spor hva du skriver så lenge det går an å tolke det annerledes. Slik jeg leser det er det nemlig slik at de ordinære reglene for oppbevaring skal gjelde også i de tilfeller der man får løyve til å oppbevare hos andre, og dermed kan hele avsnittet ignoreres i min sak siden det ikke skal oppbevares hos andre. Er også litt i tvil om det har noen hensikt å skrive brev, all den tid det bare er for saksbehandler å nekte for at noe slikt har blitt sagt, og komme med noe fjas om at det er noen som er ute etter å lage trøbbel fordi de ikke fikk det svaret de er ute etter. Hadde jeg fått noe skriftlig ville det stilt seg annerledes, men slik det ser ut nå kan det dessverre hende at det eneste fornuftige er å la skapet stå der det står og sitte helt stille i båten...
 6. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Bevare meg vel, er det rart det er krig i verden? Så mye krangling og til dels krasse ord over en (relativt) liten juridisk spissfindighet med meget begrensede konsekvenser. Tell til ti, er det ikke det man sier? Situasjonen er som følger: Jeg og kona leier hus i sør. Vi eier hus i nord. Begge er studenter. Dersom vi folkeregistrerer oss i sør får vi mer formue enn lånekassen tillater, og mister 50-100.000 i omgjøring til stipend, samt renter på dette. Vi velger derfor å stå folkeregistrert i nord. Skatteetaten er meget spesifikk på at ektefolk ikke kan stå folkeregistrert to forskjellige steder. Forskrift om folkeregistrering §5-5 spesifiserer unntaket som sier at vi fortsatt kan stå folkeregistrert i nord. I våpenlovgivningen er denne spesifikke situasjonen ikke tatt hensyn til, for hvem leier vel mens de eier et annet sted og studerer? Derimot står dette: " Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær." (Forskrift om skytevåpen §79). Altså burde det bety at mine våpen da skal stå i min folkeregistrerte bolig. Fra samme forskrift, to paragrafer lenger ned, finner vi "Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, kan midlertidig overlate sine skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til andre for midlertidig oppbevaring dersom særlig grunner foreligger. Hvis våpenet ikke kan overlates til andre etter reglene i kapittel 18, kan oppbevaring hos andre kun skje etter innhentet tillatelse fra politimesteren i det distrikt vedkommende har registrert sine våpen." (Forskrift om skytevåpen §79). Dette er jo egentlig ikke tilfelle, siden jeg ikke skal overlate våpen til andre eller oppbevare hos noen andre. Altså er det egentlig tvilsomt om jeg i det hele tatt kunne fått en tillatelse hjemlet i denne paragrafen. Videre står det i rundskrivet 3.10: "Det forutsettes at våpnene oppbevares i godkjent våpenskap på våpeneierens faste adresse såfremt våpnene ikke er medbrakt i forbindelse med bruk." Min faste juridiske adresse vil jo da nødvendigvis være folkeregisteret, siden statlige etater henter informasjon derfra og ikke fra postens registre. 3.10.1 lyder "Etter forskriftens § 81 kan skytevåpen og ammunisjon midlertidig overlates til andre for oppbevaring på nærmere vilkår. Dette kan være aktuelt i forbindelse med bl.a. studier." Dette er jo som jeg skrev over ikke tilfelle, siden jeg leier en egen boenhet. Enden på visa er jo at jeg ikke aner hva jeg skal gjøre for å være lovlydig, og de som liksom skal være den lokale juridiske autoriteten på området har hverken vilje eller evne til å være behjelpelige. Det blir jo ikke bedre av at "autoriteten" i praksis sier "jeg kan ikke si hva som er riktig i henhold til loven, så du får bare gjette, men tar du feil er det ditt ansvar og risiko". Å forsøke å diskutere dette videre med våpenkontoret tror jeg ikke jeg gidder, siden jeg har et ganske kraftig inntrykk av at de hverken har vilje til å være løsningsorienterte eller å sette seg inn i det fulle omfanget av lovverket de er ment å kjøre forvaltningssakene sine etter. Og de er helt tydelig ikke interessert i å risikere å gjøre noe feil, da er det greiere for de om de kan benekte alt og jeg sitter med hele risikoen og konsekvensen dersom noe skulle dukke opp. Min hjertens mening om den type byråkratisk praksis egner seg ikke på åpent forum... Ser det nevnes at jeg kan legge problemstillingen frem for POD, men jeg har enda ikke fått svar på den forrige henvendelsen jeg sendte dit (er ikke offentlige etater pliktige til å svare, sånn egentlig?), så jeg tipper at det i praksis blir det samme som å hente ned isenkrammet når jeg skifter registeradresse etter jul.
 7. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Å bo separat når man er gift er visstnok strengt nein i skattelovgivningen. Og siden det koster oss omtrent 50.000 (eller 100.000) pluss renter i tapt omgjøring til stipend om vi registrerer oss her nede før nyttår så kan det godt hende jeg skal vente bare for å være på den sikre siden...
 8. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Da har kona ringt og snakket med tante blå, og hun forstår nå hvorfor jeg blir frustrert over våpenforvaltningens krumspring. Kort fortalt fikk hun beskjeden "det må du gjerne gjøre, men på eget ansvar og risiko, og du får ikke noe skriftlig". Tante hadde aldri hørt om noe slikt, påstod hun. Dette var da lederen på våpenkontoret der på bruket. Jeg haller litt i retning av å bare vente til over nyttår, og så folkeregistrere meg her nede og ta med moroa på lasset. Da er jeg ute av virkeområdet til det kontoret der. Kona vurderer å sende brev til politimesteren for å spørre om dette er grei praksis, har det i det hele tatt noen hensikt eller skal jeg få henne fra det så jeg slipper å risikere et hevngjerrig våpenkontor?
 9. Søknad om oppbevaring i leiebolig, how to?

  Får ringe tante blå i morgen å høre, takk for svar
 10. Hvor får man kjøpt redusert amunisjon til gamle Krager

  Jeg mener å ha fått med meg at man ikke finner Krag-sikre ladninger som klarer storviltkravet, og på det meste annet kan man kanskje bruke helmantlet?
 11. Har gjort student av meg og flyttet til en annen kant av landet. Her leier jeg, men jeg står fremdeles folkeregistrert i huset som vi fremdeles eier av skattete- og stipendmessige årsaker (naturligvis i henhold til relevante lover og forskrifter). Skal til å skrive en søknad om å få oppbevare skap og innhold her jeg leier nå, men er usikker på hva som skal til av vedlegg og henvisninger. Noen som har noen tips?
 12. Blyforbud saken STATUS

  Det kan vel ikke være så vanskelig å argumentere for at dagens homogene "superkuler" gir vel så god terminaleffekt ved lavere vekt som de blyspissene som var relevante da dagens krav ble innført?
 13. Kommentarer til "Nyheter i media"

  Vi kan invitere over Medelsvensson på en liten invasjon, om svenskene tar Oslo og omegn så får i det minste resten av landet fred for det verste...
 14. Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

  Regner med du har rett, jeg har etter hvert blitt fri for illusjonen om at maktfordelingsprinsippet har noe som helst fotfeste her til lands, så det er fort gjort at det går litt i surr. Ville forøvrig heller hatt Black Debbath som statsmakt enn dagens grå eminenser... Du kan være veldig rolig for at jeg ikke selger før jeg eventuelt får brevet i postkassa, men jeg kommer heller ikke til å kjøpe noe som står i faresonen før det blir klart hva som faktisk ender opp med å bli ny forvaltningspraksis. Men da sier vi at dersom jeg får beskjed om å avhende, så kjøper du våpenet som en klump nedsmeltet stål til halvparten av det jeg ga for den? Det må jo sies å være billig... Du mener denne lovteksten var konkret? Selv sugerør passer jo fint inn under definisjonen på skytevåpen i §2, som "annen innretning som på annen måte kan sende ut gass". Du trenger ikke å prøve å latterliggjøre meg med noe "jammen det kommer jo ikke til å skje, gutten min", for det er ikke det det handler om. Poenget er at det er fint mulig å tolke loven til noe så idiotisk, om enn relativt harmløst. Hvilke garantier har vi som skyttere for at erfarne byråkrater med delvis eller fullstendig definisjonsmakt i forvaltningen ikke kommer til å innføre hva de enn vil under dekket "det er bare forvaltning, ikke straff..."?
 15. Blyforbud saken STATUS

  Det er sterke ord, men kan du argumentere for at de ikke passer?
×