Jump to content

Humbo

Members
 • Content count

  871
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

7 Neutral

About Humbo

 1. PID kontroller

  Det absolutt billigaste er å bygge seg ein, er ikkje store investeringa som skal til. Eg vil anbefale å kjøpe Auber framfør Mypin etc, Auber ser til å halde lenger og er generelt sett ein betre PID. Å sette saman ein er teknisk temmelig enkelt, der eksisterar óg ymse tutorials på nett. Ang. fiks ferdig PID-kontroller så har eg sett dei for sal, men eg hugsar ikkje kvar.
 2. Samletråd om 45/70 gov.

  @spindrift: Takk for det. Dette var faktisk flatnose-versjonen av holspisskula som vist over. Legeringa var forholdsvis hard, tilnærma hardball 92-6-2. Eg nyttar no litt mjukare legering, men herdar kulene i staden for å få opp BHN noko. Då har dei hardheita til ei legering rikare på antimon, men dei metallurgiske eigenskapane til ei legering med lågare Sb-innhald.
 3. Samletråd om 45/70 gov.

  Blykule med gas check, skote i vatn og is. Ekspandert diameter ~22mm.
 4. Uekte Hensoldt Wetzlar?

  Ved nærare ettersyn så ser det definitivt ut som at det er lakkert på nytt. Når ein justerar ut okkularet så ser ein den opprinnelege glossy finishen.
 5. Uekte Hensoldt Wetzlar?

  Takkkar for tilbakemeldingar. Det er ikkje umuleg at siktet har blitt lakkert, det kan truleg sjå sånn ut. Eg har leita høgt og låg etter informasjon om det eksisterar kopiar, men har endå ikkje funne noko. Det er kanskje rart om det skulle gjere det, sidan desse sikta er gamle og sikkert for mange ikkje veldig kjende.
 6. Samletråd om 45/70 gov.

  Litt av grunnen til endra kulevekt er pga. gas checken. Denne er no tjukkare og dekkjer litt meir av basen enn tidlegare. Den nye er laga spesifikt for riflekaliber og toler høgare trykk i tillegg til at den grip basen betre pga. auka tjukkleik. Kulene med blått kulefeitt har litt lågare innhald antimon (Sb), som gjer at dei ekspanderar meir kontrollert utan å splintre. Sb gjer blyet sprøtt, og holspisskuler har då ein tendens til å fragmentere. Hardheit er omlag den same, kula er no varmebehandla for litt ekstra hardheit sidan den har litt lågare innhald av Sb. Kulefeittet er det same, kun fargen er annleis. (Carnauba red vs blue). Blokka er øvrig ei customblokk laga av MP Molds, basert på Lyman 457122.
 7. Samletråd om 45/70 gov.

  Det er då ein smal sak å halde kravet med 45-70 og blykuler.
 8. Samletråd om 45/70 gov.

  Reine blykuler er vel rekna som ekspanderande prosjektil?
 9. Uekte Hensoldt Wetzlar?

  Nokon som veit om der eksisterar kopiar av Hensolt Wetzlar-sikter? Eg fekk med eit slikt sikte med diverse anna eg kjøpte frå ein kar, og han sa det var forløparen til Zeiss. Eg har ikkje erfaring med desse frå før, optikken virkar god men ved nærare augekast så virkar montasjen noko snodig. Det er ein hakemontasje om er støypt i eitt med røyret. Eg har lagt ut salsannonse på dette, men om siktet er ein kopi så vil eg slette denne. Håpar nokon har innspel.
 10. Aspeliesvåpen

  Som nemnt, full korrespondanse er mogleg å få på PM, eg har allereie fått forespurnadar på denne. Eg prøvar ikkje å legge skjul på korkje identitet eller kva som vart skreve i korrespondansen, men i staden for å leggje den ut offentleg i si heilheit så vél eg å sende den på PM. Det er eit temmelig snevert syn på røyndomen at om mange har positive erfaringar med ein aktør, så betyr det at negative erfaringar er ubegrunna og falske. Aspelie er fullt klar over min identitet, siste epostkorrespondanse var seinast i dag.
 11. Aspeliesvåpen

  Som sagt lenger oppe, dette hadde eg ikkje tenkt noko vidare over under normale omstende. I ordrestadfestinga frå Aspelies stod det at alle kjøp skjer ihht. kjøpsloven, og eg spurte då fyren ganske enkelt om kva kjøpslova sa. At fyren då sprengde ei sikring tar eg ikkje på mi kappe, det må då vere mogleg å oppføre seg som folk, spesielt om ein driv eiga forretning.
 12. Aspeliesvåpen

  Sjå gjerne følgande lenker; http://www.help.no/HELP-bloggen/Forbrukeres-rettigheter-ved-forbrukerkjoep https://no.ehandel.com/artikler/populaer-tilbudskampanje-endte-med-erstatningskrav/380647 http://www.dinside.no/okonomi/er-tilbudsvaren-du-bestilte-plutselig-utsolgt-fa-erstatning/61096923
 13. Aspeliesvåpen

  @Mas-36, altså, det var ikkje slik at eg kom i ettertid og såg at det hadde vore salg, og så bestemte meg for å bestille noko og dermed kreve det til tidelgare salspris. Vara var i følge nettsida på lager på bestillingstidspunktet. Eg bestilde, fekk ordrestadfesting, og hadde dermed inngått ei avtale med selgar. I følge kjøpsvilkåra til selgar, så skjer alle kjøp ihht. kjøpslova, det står ingenting om utselde varer. Nettbutikkar spesifiserar som regel unntak frå kjøpslova, her er kjøpsvilkåra til Aspelies Våpen; "For nye varer etter kjøpsloven.Brukte varer som samleobjekter og plomberte våpen INGEN retur rett om vi da ikke har aventert varen helt feil.For kjøp av skarpe våpen MÅ kjøpetilatelse og godkjent legitimasjon sendes oss før våpnet blir levert.Ved salg av ammunisjon og ladekomponenter MÅ kopi av våpenkort og godkjent legitimasjon sendes oss før levering.Frakt etter Bring sine satser.Betalig forskudd til vår konto eller servicepakke som betales på posten.Vi har ett gebyr på Kr 600,- for uavhentet pakke+ frakt begge veier.Klager-feilbestillinger kontakt oss på epost så vi for ordnet opp." Som sagt, dette skjer heile tida rundtom, og eg hadde normalt ikkje tenkt noko vidare over det. Men når selgar tar den tonen i ein elles høfleg og sakleg dialog frå mi side, så valde eg å ta dette vidare. Forbrukerkjøpsloven, kapittel 5, § 21 seier; "§ 21.Rett til oppfyllelse Er leveringstiden kommet uten at tingen er levert, kan forbrukeren likevel fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller om en oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til forbrukerens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Forbrukeren taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet." https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34#KAPITTEL_5
 14. Aspeliesvåpen

  Ut av respekt for selgar så har eg valt å fjerne utsnitta av korrespondansen og heller ta det på PM om ynskjeleg.
 15. Aspeliesvåpen

  Det er bra nokon har gode erfaringar med denne butikken, mi erfaring har vore det stikk motsette. Makan til uprofesjonell og frekk framferd skal ein leite lenge etter. Det er heldig for vedkomande at dette ikkje er det einaste levebrødet hans.
×