Jump to content

Per-S

Members
 • Content count

  2,965
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Per-S last won the day on August 25

Per-S had the most liked content!

Community Reputation

134 Excellent
 1. Misbruk av rettsvesenet

  Stortinget har vedtatt vår avtale med EU, denne avtalen implementerer EU regelverk i Norge uten videre saksbehandling i Stortinget og uten at vi kan endre på innholdet.
 2. Misbruk av rettsvesenet

  I Norge har vi en tredeling av justisvesenet som det er tydelig at mange har glemt. Stortinget er lovgiver. Domstolene er dømmende, og skal følge de gjeldende lover. Politiet er utøvende etat. Verken storting eller regjering kan gjøre vedtak i strid med lover. Er noen uenig må det lovendring til. Problemet er at mange EU vedtak automatisk blir norsk lov uten behandling i Stortinget. Men tingrettens vedtak om midlertidig forføyning kan ankes til lagmannsretten.
 3. De mest verdifulle villreingener er på Hardangervidda, retablering i nordfjella er ikke vanskelig om en klarer å stoppe smitten. Risiko i forhold til gevinstpotensiale er i dette tilfellet slik at det ikke er vanskelig valg i det hele tatt.
 4. Dette er ikke spesielt på noen måte. Ervervstillatelse kan kun gis til personer med legitimt behov. For å ha et legitimt behov for sportsvåpen må en da drive med en aktivitet som er i regi av en organisasjon som driver sportsskyting. Slike organisasjoner finnes for mange skyteformer, og det er intet monopol på en bestemt forening eller skyteform. Det finnes hundrevis av pistolklubber å velge i, tilsvarende for DFS eller NSF klubber for rifle. For våpensamling finnes en forening, riktignok med flere lokallag. Jeg kan lett forstå at en polititjenestemann ikke er komfortabel med et medlemskap i en slik forening dersom han skal saksbehandle våpensaker. Dette må være første gang en kommentar fra Svendsen blir tatt seriøst og som god fisk i Kammerets historie. Det som i artikkelen er sitert fra dokumenter gir meg et annet inntrykk. Det er intet som tyder på at vedkommende har fått våpen uten godkjent ervervstillatelse.
 5. Eller hvis dyr i Rondane har samme sykdom, Eller hvis dyr i....... Det som noen ikke klarer å oppfatte er at vi ikke har tid til å vente, dette må stoppes før dyr på Hardangervidda eller andre steder blir smittet. Vi kan ikke vente og se. Dersom smitten allerede har spredd seg spiller det ingen rolle, da er hele villreinstammen og hjorteviltbestanden i skandinavia tapt.
 6. Det er flere forhold her. Søknad om unntak fra medlemskap i NVS må være en helt kurant sak og ingen kan kritisere vedkommende for å ha fremmet den. Innvilging med begrensinger slik som det fremkommer vil jeg anse som riktig dersom det innvilges unntak. Det er litt spesielt at medlemskap i en privat forening skall være absolutt krav for å kunne samle på registreringspliktige våpen. Søknad om å overta våpen er også todelt, er det beslaglagte våpen eller er det innleverte våpen. Innleverte våpen har en juridisk eier når de innleveres, og eier kan selge disse. Beslaglagte våpen tilhører staten, og en overtakelse er nok svært vanskelig for en privatmann. Så lenge alle søknader og dokumentasjon er utført i henhold til regelverk finner jeg lite å utsette på søkers adferd. Saksbehandling er nok en annen sak. Jeg er av den oppfatning at alle innleverte våpen skulle blitt budt ut for salg slik at eier kan få noe av verdien av våpnene.
 7. Muligens, dersom du har starttrykk som er nært normaltrykk for kaliberet og lang friflukt vil en del av kruttgassene komme forbi kulen og virke som sveiseflammer i overgangskonus. Trykket stiger også mye raskere med så raskt krutt slik at temperaturen i overgangskonus vil være høy, tipper omtrent samme som normalladning, men litt mindre krutt som skal ut. Tipper at slitasje er omtrent som for normal fabrikk, muligens litt mer.
 8. Det brukes litt feil terminologi noen ganger. Løp blir ikke slitt ut, men de blir ubrukbare på grunn av kruttgassenes erosjon. Det er derfor ikke bare hastighet og trykk, men mengde krutt og kruttype har stor betydning. Som et eksempel hadde vi i DFS en periode rekruttammunisjon som ga større utbrenning enn standard Rano Super. Det var fordi den var ladd med et hurtigbrennende krutt med høy forbrenningsvarme. I tillegg var det mye friflukt som også påvirker negativt. Generelt kan en si at høyere hastighet med en kule gir mer utbrenning enn lavere hastighet med samme kruttet. Bruker en raskere krutt øker utbrenning. Det finnes altså ingen fasit. Gjør som M67, kasser når du blir i tvil.
 9. Det som skiller løp for konkurranseskyting fra løp ti jakt er krav om at presisjonen skal være god med varmskutt løp. For DFS skyttere er det først på omgangen de slitte løpene gir dårlig resultat. Et godt slitt løp kan gi meget god presisjon på de første 5-10 skudd fra kaldt løp. Et slikt kaldt løp kan utmerket holde innertier, men når det blir varmt vil det slenge langt ut i nier.
 10. Stereotypiske skyttere - Norsk versjon

  Trykkverdiene blir lave, men skuddet anvises likevel altfor høyt. Det er de færreste som ser på trykkverdiene når de skyter.
 11. Stereotypiske skyttere - Norsk versjon

  Off topic, men... Dersom gummiduken er så hullet at den ser ut som et edderkoppspinn kan de to delene filtre seg sammen og stenge resonanskammeret. Et skudd i 9 over vil da bli anvist som 1 eller 2 over da lydbølgene må bevege seg rundt senter der duken sperrer. Noe av det samme skjer om en flik av gummiduken henger inn i mellomrommet. Dette har jeg opplevd mange ganger på baner som er dårlig vedlikeholdt.
 12. Dette er en dårlig ide, våpenet vil sansynligvis bli farlig å skyte med i tillegg til at sveising vil trekke kassen skjev.
 13. Misbruk av rettsvesenet

  Dersom saker bringes inn for rettsapparatet for å trenere vedtaket er det misbruk. Dersom det bringes inn for å avklare hvordan lover skal tolkes er det demokrati. Når det gjelder miljøvern og NOAH bruker de rettsapparatet og midlertidig forføyning bevisst for å trenere et vedtak som er lovlig fattet.
 14. Bygge revesprenger i 6mm

  243 beholder høyere hastighet enn andre 6 mm om du kapper løpet.
 15. Bergara B14 HMR - ny modell i 2017

  Helt grei begrunnelse SakoAV, du har vurdert og kommet til en konklusjon og fått et fint våpen til en grei pris - alt vel. Men du har en "feil" i besluttningsgrunnlaget. Dette er nok teoretisk riktig , men det vil være mest fordi 6,5x55 har høyere hastighet i utgangspunktet. I praksis vil begge tape like mye hastighet, og 55 gi mest hastighet uansett løpslengde.
×