Jump to content

Per-S

Members
 • Content count

  2,894
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Per-S last won the day on August 25

Per-S had the most liked content!

Community Reputation

112 Excellent

About Per-S

 1. NM231 og NM60 7,62x51

  Korrosive hetter har ikke blitt brukt i Norge siden slutten på 50 tallet. I østeuropa ble de brukt lengre. Det er ikke noe problem å bruke ammunisjon med korrosive hetter, Det er bare å pusse med vann etter skyting.
 2. Info på disse?

  Dersom du kan høre kruttet rasle når du rister på dem er de OK. Gir vanligvis god presisjon. Smelte ut blyet er bortkastet tid.
 3. RA 8x57 ammo ?

  Pussig, men -52 lot av 7,62x63 har tilsynelatende mye mer feil enn årsproduksjon før og etter. Jeg har noen lignende hylser med feil, en av dem med to sprekker nær bunnen. Bruk briller!
 4. Info på disse?

  Vi skal nok til 60 tallet.
 5. RA 8x57 ammo ?

  Det er ikke noe problem å skyte disse, noen loter klikker av og til, de fleste fungerer. Presisjonen kan være ok, og den kan være dårlig. Det må du teste selv. Det er ikke kvikksølv i hettene, det er standard klorathetter, de legger igjen salt i løpet. Etter skyting må du pusse med varmt såpevann for å vaske ut saltet fra løpet, deretter er det bare å tørke og olje. Vanlig puss hjelper ikke fordi salt ikke er løselig i olje, det må vann til. Det er ikke verdt å demontere for kulenes skyld, det er mer arbeid enn det er verdt.
 6. Sprekk i hylsehalsen. hva har skjedd?

  Det finnes automatiserte glødemaskiner for gass, de fungerer problemfritt. Det er ikke nødvendig å finne opp kruttet og tredje krøll på grisehalen flere ganger. Ulempen er prisen, men hva gjør en ikke for sin hobby.
 7. Det produseres nok til begge, men i modellen som brukes for blyinnhold i kjøtt forutsettes alle fragmentene å være i den spiselige delen av kjøttet. Samtidig fremheves faren for forgifting av dyr som spiser slakteavfall. Men et blyfragment kan bare være ett sted.
 8. Sprekk i hylsehalsen. hva har skjedd?

  Jeg har nok ingen fasit, men at glødemåten påvirker overflaten er jeg overbevist om. Det som er interessant er at Norma bruker gass for å gløde hylser, induksjon må vel være både enklere og rimeligere i drift i industriell målestokk, litt dyrere i anskaffelse, men langt enklere i drift og logistikkmessig, og man slipper sikkerhetsproblemene med brennbar gass i et industrilokale. Norma bruker induksjonsvarming i andre deler av sin produksjon, så de har erfaring med det.
 9. Jeg er enig med M67 her, jeg kritisere grunnlaget for helserisiko ifm bruk av blyholdig kuler på matvilt, primært storvilt. Hagleskudd med blyhagl gir en mulighet for helsefare blant konsumentene. Den er liten, men bør tas hensyn til. Bly er giftig dersom det tas opp i kroppen. Når det gjelder skadeskyting er det et mer komplekst forhold. Fugl skadeskutt med blyhagl har en mye høyere overlevingsevne enn fugl skutt med stålhagl. Feltforsøk viser at blyhagl kapsles inn mens stålhagl ruster og fører til infeksjoner som tar livet av fuglen. Skadeskutt fugl er et leter bytte for rovfugl, og så lenge fugler har krås vil de ta opp langt mer av blyet enn mennesker som har et kort fordøyelsessystem. Bruk av blyhagl er derfor et potensielt problem for rovfuglbestanden, det kan også slakteavfall fra storviltjakt være, men hvor mye bly som er i de spiselige deler av slakteavfallet er det vel ingen som har undersøkt. Mye av blyfragmentene vil ofte blåses ut utgangshullet ved hjerte og lungeskudd og ikke bli spist. Her er også en inkonsekvens ved mange av rapportene om blyets farlighet for mennesker og dyr. De samme fragmentene forgifter både mennesker og dyr da de brukes to ganger. Enten må fragmentet forbli i dyret for å være farlig for mennesker. Ellers ligger det i slakteavfall eller blåses ut i skogen gjennom utgangshullet, da er det ikke farlig for mennesker, men kan potensielt være farlig for dyr.
 10. Sprekk i hylsehalsen. hva har skjedd?

  Bruk av gass kan være begrunnet med reduserende flamme, med oppvarming i oksygenrik atmosfære vil det være større mulighet for oksydering.
 11. Måneskinnsjakt uten snø??

  Noen ganger, andre ganger snur de og returnerer der de kom fra, det er ikke fasit på dette. Alt er mulig.
 12. For min del er det jeg reagerer mest på er blymotstandernes brudd på forskningsetikk og forskningens krav til dokumentasjon. For menigmann er det akseptabelt å kommen med halvdokumenterte påstander og hypoteser. Når man bruker sin professorstatus til å fremme usannheter og feile konklusjoner er dette urederlig sett fra et forskerstandpunkt. Det kalles for forskningsfusk. Jeg anser meg for å være spesialist på dette området, og har sett på det som er fremkommet i media og noen av rapportene. Konklusjonen er at det er feilaktige slutninger på grunn av "bias" i vurdering av materialet, og at de involverte ikke har den faglige kompetanse og vurderingsevne som er nødvendig. Det gjelder for blyforgiftingsfare fra viltkjøtt skutt med blyprojektiler og ovenfor mennesker som spiser dette. Når det gjelder min bakgrunn for å skrive dette så er jeg utdannet cand real med hovedfag i organisk kjemi. Jeg har jobbet med ballistikk og ammunisjonsvirkning i 25 år og har lang fartstid som jeger, og har nok slaktet og "obdusert" mange hundre dyreskrotter. Påstandene om viltkjøtt er bare tøv.
 13. Sprekk i hylsehalsen. hva har skjedd?

  Ikke ring Kina, ring Statoil og få en god avtale om gassleveranse. Da er det kun en hjelpestikke som trenges i tillegg for å få varme nok.
 14. Ny skumringskikkert? Valgets kvaler...

  Det har sin naturlige forklaring, det du kaller tjuvjakt er ikke jakt i jaktlovgivningens betydning av jakt men ulovlig felling. Det er selvfølgelig ingen lover som regulerer hvordan lovbrudd skal foregå, og lover for jaktutøvelse kan ikke anvendes i slike tilfeller.
 15. Ny skumringskikkert? Valgets kvaler...

  Nattoptikk av denne type er definert som kunstig lys. I en slik ser du ikke noe annet enn et bilde som er generert med lys som oppstår inne i enheten, altså kunstig lys. Dette finner du i det regelverket du skal kunne for å drive jakt.
×