Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 08/22/2017 in all areas

 1. 13 points
  Det er jo bare å selge dem til Balkan, så dukker de opp igjen hos Igor bak Esso neste uke..
 2. 12 points
  Journalister opptrer for ofte som partiske aktivister og ikke som journalister, dessverre. Jeg er fly forbanna, jeg har ingen halvautomatisk rifle, men har drøssevis med skyttervenner som har. Jeg snakker om folk som har viet sitt lange voksne liv som soldater i Norges forsvar og som er engasjert i samfunnet i forsvarsaker og kulturlivet ellers, ikke minst engasjert på dugnader på skytebaner (ellers en lang liste). At vi har partier som ikke stoler på sine egne borgere bør ryke å reise dit pepperen gror. Vi trenger ikke folk på Stortinget som viser misstillit til sine egne borgere, b.l.a. skyttere og jegere i et bredt spekter. I innlegg fra pressen fremhever Erna Solberg at kun dyktige konkurranseskyttere i internasjonale stevner får inneha visse typer våpen. Nå er det slik at det finnes en stor underskog av medlemmer som rettferdiggjør baneanlegg og skytterprogrammer, noen av disse blir en del av eliten i en avgrenset tid. Vi trenger ikke partier eller politikere som irriterer seg over hva folk bruker fritiden sin på og som ikke stoler på sine egne. Samtidig legger de seg langflate for en fremmed makt på Kontinentet, jeg vrir meg som en mark som blir tredd på kroken. Makten skal ligge hos norske velgere og ikke i Brussel, eller i et stilletiende aksept fra tillitsvalgte på Stortinget. Når politikere ikke lenger stiller opp for sine egne bør de straks byttes ut. Dette makkverket av en ny lov er ikke et krav fra uberørte velgere. Det er et påfunn fra en maktelite i Norge og på kontinentet, ET RÆVA SYMBOLHANDLING AV MANGEL PÅ INNSIKT!
 3. 9 points
  En følelse av total avmakt: Skal vi tro på en utenlandsk lekkasje i tråden "EU vil forby halvautomatiske våpen" så blir det nevnt at norske representanter for regjeringen satt på fanget til Junker i Brussel og samtykket prosessen., merk: bak vår rygg. Samtidig her hjemme satt våre representanter for skytterorganisasjoner i møter med våre myndigheter. Uten at jeg vet så mye så tror jeg mye av dette var et spill for galleriet. En ting som er helt sikkert er at vi havner i en fortløpende "kjøttkvern" som kalles "RUNDSKRIV". Så lenge det ikke finnes en ventil som luker ut makt og mandatkåte byråkrater i det hele byråkratiske systemet vil menigmann tape mer og mer. Merk at flere i justiskomiteen ikke svarte på henvendelser fra oss berørte, de er og blir sleipe som posisjonerer seg og holder ryggen fri, dette er arrogante maktmennesker i et nøtteskall. De vil heller ikke si hva de mener, det handler om å være minst mulig transparente for allmuen, da er man dyktig, som de omtaler hverandre. De har allerede og kommer til å fraskrive seg ansvaret for en upopulær lovgivning ved å peke mot Brussel. "RYGGEN FRI" Ikke glem at forskere har stadfestet at vi hadde større selvråderett i unionen med Sverige enn i EØS-avtalen. Hvor ydmykende kan et land og folk tillate seg å bli?
 4. 9 points
  Kan jeg regne med at det tilbudet står også dersom jeg får beskjed om å avhende min, og at du vil gi meg noe som ligner dagens markedsverdi for den? Problemet med lover er at de skal tolkes. Vi har sett flere eksempler på at enkeltmenneskers synsing har blitt til Eneste Riktige Tolkning (tm) i saker som omhandler våpen. Det er ikke engang folkevalgte mennesker det er snakk om, men relativt anonyme grå eminenser som sitter så trygt de bare vil. Det er nettopp dette som er den store feilen med hvordan vi her til lands behandler lover. Lovgivende gir Utøvende veldig mye spillerom, og Utøvende har i praksis definisjonsmakten når Dømmende skal behandle saker. Dersom man skal tro det som skrives i denne tråden, så er det attpåtil slik at Lovgivende til dels lar seg diktere av Utøvende i utformingen. At man her til lands finner seg i dette er direkte tragisk, men så lenge folket får kebab og Paradise Hotel så er det tydeligvis alt som skal til... Etter mitt syn burde enhver lovtekst leses som fanden, dennes oldemor samt øvrige familie og svigerfamilie leser bibelen. Fordi vi da finner ut hva som kan bli konsekvensen dersom folk med ambisjoner vi ikke liker havner i stillinger vi ikke vil ha de i.
 5. 9 points
 6. 8 points
  Episk konklusjon, det er intet problem, siden de eneste berørte er noen andre K
 7. 7 points
  Dette synet på halvautovåpen i sivilt eie har POD og andre med definisjonsmakt ment lenge. Jeg er derfor overbevist om at dette essensen i dette forslaget ikke kommer fra Frp, og følgelig heller ikke er i interessen til Frp. Jeg tror også dette lovforslaget hadde sett identisk ut med en annen regjering og da er svaret at "systemet" har skapt dette lovforslaget og dette systemet aldri er på valg og aldri trenger å ta hensyn til velgere. Hvis jeg satt i POD ønsket å få igjennom dette forslaget hos politisk ledelse hadde jeg formulert meg omtrent som "Det ville fått svært negative konsekvenser dersom det på Frp's vakt slapp en ny ABB gjennom maskene og gjennomførte terror med denne typen våpen. Jeg tror det er best å lukke denne døren så godt det lar seg gjøre. Dette er uansett bare å løfte opp i lov det som har vært regulert i forskrift over mange mange år" Så ville jeg lagt til at vi gjør dette "for barnas skyld", hvis jeg følte meg ekstra modig den dagen. Jeg tror ikke systemet er ondt eller kan tillegges onde egenskaper. Jeg er 100 % overbevist om at samtlige ansatte i POD mener de handler i Norges og systemets beste når de ønsker å fjerne Mini14 fra landets jegere. Men jeg tror også de tar feil når de hevder å gjøre landet tryggere ved å fjerne Mini 14 fra landets jegere.
 8. 6 points
  Har ikke funnet en tråd omhandlende Kråkefugl-jakt inneværende år. Må da være noen rundt omkring i Norges langstrakte land som jakter Kråke (fugl) Jeg har vært ute med rifla noen ganger.....og jammen har det blitt kråke i bakken, men ikke kjøtt i fryseren nei. Om dere vil...og har tid....kan dere bli med ut på Kråkejakt Trenger ikke ha med hørselsvern, for dette smeller ikke nevneverdig.
 9. 6 points
  Endelig var det min tur også Det ligger mange tomme ventetimer bak, men den som venter på noe godt..... Mitt første hjortevilt ble en skikkelig(!) storbukk. For en opplevelse! Med dette går startskuddet for prosjektet mitt "Jakten på Norge". Den kan følges på NJFF sine sider under Jakt > JegerStine. Her er bilder og story fra reinsjakta DYR (klikk på linken) SKITT JAKT !!!
 10. 6 points
  Det er bare EU-kommisjonen som har makt til å foreslå ny lov. Det vil si at EU-kommisjonen har mulighet til å la være å fremme forslag eller "folkekrav" som de ikke liker. Kommisjonen er ikke demokratisk valgt. http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/initiative_right.html Det er også et problem at EU-domstolen har utvidet sin innflytelse over tid. Dette skjer i en grad som ingen hadde forestilt seg på forhånd og uten demokratisk kontroll overhodet, og var en av grunnene til at det ble Brexit.
 11. 6 points
  Jeg tror det er enda kjedeligere og hverdagslig. Jeg tror det er svak forvaltningspraksis jevnt over. Det er en kjensgjerning at anmeldelsen mot ABB for svindel og underslag ble henlagt, selv om det var plankekjøring. Hadde den ikke blitt henlagt ville han neppe ha fått kjøpe våpen lovlig og historien kunne ha vært en annen. Poenget mitt er at jeg mener er at det er relativt sett veldig mye viktigere å sile personer som får tilgang til våpen enn å sile våpen disse får tilgang til.
 12. 6 points
  For oss som er født etter at Jegerprøva ble ett krav, så er det nitrist å prate med skyttere som prater om tiden man kunne kjøre moped med hagla på ryggen, ha med seg mauseren på trikken, de felte elg med både Garand (som nå har blitt lov igjen, enn så lenge) og FAL. De syntes US Carabin med kort magasin var ei flott rådyrbørse. Desert Eagle .50 AE var jo lov for de som ville kaste bort penger på den. Samt de som klarte å karre til seg .50 BMG rifler, ja noen av de hadde til og med en Barrett registrert på elg-jakt! De samme kara må i dag (ifølge ryktebørsen) levere .50 BMG hylsene inn til politiet hver gang de skal kjøpe nye hylser, og de får ikke lov til å kjøpe mer hylser enn det de leverte. Visstnok ble det rabalder når noen solgte Ruger SR-22 til jakt, men å selge børsa sammen med Nordic Comp-chassis er helt greit? Og S&W M&P-15-22 "feilet" godkjenning for flere år siden, men nå er den plutselig lovlig? Godkjent-lista er på 57 våpen, men i dag er kun 22 av de fortsatt i produksjon. Bare 7 av de er på jakt-lista. På sportslista er bare 3 av våpnene noe annet enn en AR-platform. Hvorfor må TOLV våpen som fungerer tilnærmet identisk, har individuell godkjenning? Vi har mye bra i den norske loven, men det er faen meg jævlig mye dumt der og. Hva åpner den nye loven for at vi kan få til? Kan vi få vettuge kriterier for halv-auto våpen i stedet for ei liste som det tar årevis og oppdatere? Kan vi få en utvidelse av jaktgarderoben? Kan vi få gjort noe med kravene på minimum pipelengde og total-lengde? (EU sine regler åpner for totallengde ned til 60cm !!) Kan vi få gjort noe med boksmagasin på hagler? Hvor står det egentlig at man kun kan ha 1 våpen per skytegren? Hvorfor kan ikke jeg som ivrig Magnum 1 skytter ha flere revolvere spesifikt til denne grenen uten å måtte "jukse" og dytte de i andre grener? Raskere behandlingstid av våpensøknader? Offentlige søknader skal i følge egne retningslinjer digitaliseres når de passer 3000 søknader i året. Våpensøknader er 60 000 søknader i året, og allikevel er det ikke digitalisert enda? For oss skyttere er det og vanskelig å vite hva som blir gjort på våre vegne når de færreste organisasjoner tør å si noe, og at alt må gå via ryktebørsen og folk som kjenner som kjenner noen som overhørte noe i fylla når en politimann gikk forbi på andre siden av elva. Det eneste jeg ser at vi får tilbake hittil er "litt enklere erverv for junior pistol-skyttere og oppbevaring for studenter som ikke bor hjemme" Det er ikke nok for meg altså. En ny lov kommer uansett, enten jeg liker det eller ikke. Hva kan vi gjøre for å bidra til at forskrift kommer oss til gode? Hva kan vi gjøre for å få frem våre poeng? Hvis proposisjonen setter de ytterste rammene vi har og jobbe med, og proposisjonen innebærer å videreføre mye av de forskriftene som er like nyttig som ei motorsag på fødestua, så må vi faktisk lage litt uro.
 13. 6 points
  De gamle gode praksisene med å rette baker for smed og brød og sirkus til folket, er tydeligvis fortsatt aktuelle. Blir oppriktig forbanna over at lovlydige jegere og skyttere skal ofres, som en ren symbolpolitikk. Ufattelig nok av de samme folka som spyr utav seg hatretorikk, ved enhver anledning.
 14. 5 points
  At den nye våpenloven med diverse andre reguleringer viser bare at politikerne finner det lettere å gyve løs på sine egne, enn å løse hovedproblemene de selv historisk sett har skapt utenfor Europa: Stormaktene i EU/Europa har selv gjennom en lang historie forkludret den sosiale stabiliteten og økonomien i mange land. Dette har gitt mange utsugde folk og land tilpasningsproblemer. Nå renner både folk og våpen over landegrensene. Noe våpenreguleringer bør nok gjøres, først og fremst utenfor Europa og Norden. At Brussel og Regjeringen i Norge setter fokus på sine egne borgere viser at de mangler kapasiteter og griper etter nærmeste halmstrå. Bilde under er et skrekkeksempel på en blandet våpentilgang der andre løsninger burde vært gjort. Å sende regninga til norske jegere og skyttere - samlere er å rette baker for smed. Dette er et lavmål fra de som sitter på toppen og som omtaler hverandre som dyktige. De skulle være våre tillitsvalgte..............? Det jeg egentlig prøver å si er at de store industrilandene har forsynt fattige og ustabile land og ledere med våpen i generasjoner, nå slår ting tilbake. Politikerne får rydde opp etter sine politiske forgjengere. Ikke plage sine egne borgere.
 15. 5 points
  @amatør Burde selvfølgelig ikke skrevet hevarm om en arm som ikke heves, burde heller prøvd meg med feks ladearm. Det er bare å beklage den forvirringen som, en slik utilgivelig upresis språkbruk, nødvendigvis fører til. Stiller meg i skammekroken i 10 minutter jeg, slik at dette forhåpentligvis ikke gjentas.
 16. 5 points
  Da er jeg tilbake i Norge etter IPSC worldshoot 2017. Starter med å gratulere Hilde Nakling med individuell 3 plass i Standard Lady, samt 2 plass til Standard Lady laget! Sterkt! Vi landet ankom fredagen og det var varmt, veldig varmt, litt mangel på aircon, og noe dårlig fransk engelsk var dette ett av de viktigste innkjøpene Tittet rundt på stagene og de forskjellige Area'ene , sjekket videoer fra prematch mot forhåndspublisert stage info og gjorde evnt rettinger. Holdene var lange, og stats fra prematch avslørte lav hitfactor, slik man ofte får på L4/L5 kontra L2/l3 Lør/søn gikk til insjekk og klargjøring av utstyr for matchen, innkjøp av mat, vann og lignende, det var på det meste 39 grader i skyggen de første dagene, da jeg dro var det 11 grader, og regn, så overgangen var stor. Søndag formiddag var åpningsseremonien, her ser vi Frede, Frede, Frede shooting team gjøre seg klar, her manglet det litt bagasje, og det ble gjort det beste ut av det Har ikke så mye bilder fra selve åpningssermonien da jeg livestreamet mye, det ble nok for mange litt mye lange innslag og taler, men sol var det Litt forberedelser til Dag1, baguetter var litt obligatorisk, og rens Litt morro fra spise/merch området, fremmed legionen hadde stand, tidvis spilte de også musikk, var litt merkelig å høre da de dro i gang Hadeway, med what is love Bilder fra stagene og skyting, VELDIG velbygd og bra dekorert En av de norske i aksjon Bilde fra shootoff, strømmet på med folk, tribunen tok bare enbrøkdel av de som ville se.
 17. 5 points
  Jeg er veldig glad for at jeg ikke er i styret i Nojs lenger. Mange som mente mye om hva jeg og andre i styret burde gjøre, og få som selv ville gjøre. i tillegg til omfattende konspirasjonsteorier om hvilken mørk makt styret og moderatorer ville tilrive seg... Det er bare å melde seg inn dersom man vil være med på å ha innflytelse, stille til valg dersom man vil gjøre en innsats og melde seg dersom man vil bruke av sin fritid på å moderere. Den som ikke vil det bør trå forsiktig med kritikk av de som velger å bruke av tiden sin til dette synes jeg.
 18. 5 points
  M 67 sin forklaring er god. Problemet er ikke kikkertsiktet, men forventningene som brukeren har. Drømmen om at stor forstørrelse gjør det lettere å skyte gode jaktskudd på lange hold slik at en får skutt alle de dyrene en ser, er bare selvbedrag. Resultatet er at en ikke får skutt noe, de dyrene som kommer på passe hold finner en ikke i kikkerten fordi den står på maks forstørrelse, og en ser bare hår. På storviltjakt er 4-6 ganger forstørrelse nok, det storviltet man ikke kan skyte med 4 ganger forstørrelse er for langt unna for de fleste. I stedet for å kjøpe langholdskikkert som skal brukes til storviltjakt bør en kjøpe en kikkert som er egnet til formålet, og bruke pengene på trening. Kikkersikter med stor forstørrelse har innebygde fysiske begrensinger som gjør dem vanskelig å bruke på raske skudd under feltforhold der skytestillingen må tilpasses terrenget.
 19. 4 points
  Politikerne har allerede koblet dem sammen, ved å hevde at en strengere våpenlov bidrar til økt samfunnssikkerhet og forhindrer terror. Som har blitt gjentatt til det kjedsommelige, De som har lovlig ervervede våpen i Norge er ikke problemet, så en strengere regulering er da ikke løsningen.
 20. 4 points
  Noe helt nytt og ganske ukjent i Norge vil jeg anta, men veldig lovende. Det dreier seg om en rifle som fungerer etter rettrekker prinsippet med navnet "Steel Action HS" og håndoppspenning. Den blir produsert i Köln / Tyskland og firmaet bruker utelukkende deler som også er produsert i Tyskland. Riflen er helt plastikkfritt (gledelige nyheter !), nesten alt er av stål bare avtrekkerbøyle og magasin er laget av lettmetall. Systemet anvender et massivt sluttstykke med roterende bolthodet og tre store, feite låsklakker. Dette er viktig for mange å få vite som ikke ønsker seg et sluttstykke i ansiktet. Riflen kommer med en skikkelig short action i 308 W, 7 - 08 Rem, 243 W etc. Modellen heter HS (Hunting Short)og fås i to løpslengder, nemlig 51 og/eller 45 cm. Riflen er ferdig gjenget fra fabrikk i M 15 x 1 og videre utstyrt med picatinny rail tilsvarende Nato standard. 2 gode magasiner er også del av standardpakken. Alle systemdelene er nitrocaburert for å beskytte imot rust og korrosjon. Piper kommer fra Lothar Walther og har 19mm diameter i modell HS. Testresultatene har enn så lenge vært veldig gode med topp karakterer i nesten alle sammenheng. Repeteringen skal gå ekstrem rask og lett med denne type riflen og sin silkemyke sluttstykkgang. Videre finnes modellen HM (Hunting Medium) som dekker behovet vedr. standard - og magnumkalibere. Prisen er absolutt ikke avskrekkende, 1995.- Euro altså ca. 18 000.- NOK. http://www.steel-action.de/de/produkt
 21. 4 points
  Masse plusspoeng for å bruke en eksisterende montasjestandard; sånn istedet for å finne opp noe nytt og dyrt!
 22. 4 points
  Til info så var alle gjenstander med klinge over 35 cm inkludert i våpenlovene som loven av '61 erstattet. Den ble tatt ut da det Forsvaret, politiet og andre mente tiden hadde løpt fra blankvåpen og det rakk i massevis med å la det være 18 års aldersgrense på salg. Man bekymret seg mer for guttestreker på den tiden, og ingen så for seg at man skulle drive en politikk som førte frem til at det forekom gjengoppgjør med blankvåpen.
 23. 4 points
  Har testet den i nr 2 . Kommer så fort jeg rekker det
 24. 4 points
  Det er uansett feil. punkt 1, er vel ikke ett realistisk valg for noen skytter punkt 2, er den løsningen de fleste velger (passiv), som helt sikkert fører til minimale endringer på kort sikt, men som gir oss dårlige rammevilkår og usikkerhet på lang sikt. ett 3. alternativ er å aktivt prøve å påvirke våre politikere til å lage en lov som ivaretar samfunnsikkerhet uten å gå på bekostning av våre rammevilkår og forutsigbarhet for vår idrett og våre investeringer i tid og matriell, som følge av vår hobby.
 25. 4 points
  Noe jeg synes er problematisk er når lovforslaget og de som fremlegger lovforslaget, sier totalt forskjellige ting. Dette kan tyde på to ting: 1: Det lyves, i håp om å virke strengere enn hva man er, i håp om at det skal fremstå som sterkt lederskap, og på den måten tjene stemmer fra bekymrede ikke-skyttere som tror at skyting er noe kriminelle driver med, og at dette lovforslaget vil beskytte alle fra disse grusomme onde våpnene. 2: De som legger frem lovforslaget har intensjoner om å få igjennom langt mer enn hva som faktisk står i selve teksten, med tanke om å presisere de lodne paragrafene med nye rundskriv og forskrifter som kan gjøre ting langt verre enn det ser ut nå. Det er vanskelig å ikke se sammenhenger med det bevisst dårlige arbeidet Gjørv-kommisjonen leverte, og prosessen vi nylig har sett i EU. Og når det kommer uttalelser som det Erna Solberg klarte å lire av seg som fikk det til å høres ut som at det bare er vår ferske verdensmester i Semi-Auto Standard division som skal få lov til å beholde AR'en sin, så synes jeg det er ubehagelig, siden vi vet at holdningene bak Gjørv- og EU-kommisjonen er relativt utbredt i enkelte administrative omgangskretser. Jeg tror mest på alternativ 1, men jeg frykter alternativ 2 fordi jeg ikke føler jeg kan utelukke den.
 26. 4 points
  Dei var neppe så interessert viss det berre var nynorsken som stoppa dei...
 27. 4 points
  Det burde være forbudt å ha under 20 skudd i magasinet
 28. 4 points
  Denne ble skutt etter flere dager med spennende jakt. Morro når det lykkes til slutt.
 29. 4 points
  Så du vil ha bedre kontroll Amundsen...hva med å forkaste Schengen avtalen og gjeninnføre en streng grensekontroll i stedet..
 30. 4 points
  Sakset fra kommentarfeltet I VG I dag: " Da Det Frivillige Skyttervesen var nytt hadde de siste skrik innen militære våpen og tanken var faktisk at de skulle være til nytte dersom krig. I 2017 ligger de fortsatt i teltduksdressene sine og skyter med 100 år gammel teknologi, fordi de nye militærvåpnene 'har så stort skadepotensial' og vi har sluttet å stole på egne borgere. " Dagens beste..
 31. 4 points
  Jeg synes ikke sitering er så mye å henge seg opp i heller så lenge man ikke siterer kjempemyetekst bare for å svare på et utdrag av det. Denne forumsoftwaren siterer ikke mer enn personen man svarer på, så man får ikke fått flere generasjoner med sitering som man gjorde før i tiden. Skal jeg svare på forrige innlegg siterer jeg normalt ikke, med mindre det er for å trekke ut akkurat det jeg skal svare på, skal jeg svare direkte på et innlegg som er før det aller siste siterer jeg normalt alltid. Det er ikke bare personen jeg svarer som skal skjønne hva jeg svarer på, men det skal være greit for alle andre å også se hva jeg svarer på, som kanskje har kommet inn i diskusjonen og ikke har lest alle foregående postinger. Under min tid som moderator så fikset jeg aldri sitering heller, mens andre synes det er mere viktig rydde opp i.
 32. 4 points
  @grevlingen1 Da er det jaggu bra at data og statistikk viser at du tar feil, og at kammeret.no tusler videre som før. Dette har Slemmo vist til flere ganger, flere steder, så den ballen legger vi herved død. Alle med verv har nevnte verv under nicket sitt, dette synes dog ikke på telefon. Ikke min i alle fall. Nytt styre er på vei, nye muligheter og løsninger for forumet er på vei, og de eneste problemene vi ser på daglig basis i moderatorkorpset er: A) Brukere som sletter og ødelegger innlegg. Problemet er nå løst, så ferdig med den. B) Brukere som annonserer utenfor underforum for kjøp/salg. Dette vil det alltid være litt av, og løser seg i 99% av tilfellene med en PM. C) Unødvendig sitering i hytt og vær. Fåglarna vet hva man skal gjøre med dette. D) Tråder som denne, som tar opp tema som har vært oppe ørten ganger før. Men i stedet for å stenge tråden og så henvise til en av de ørten, så er det nå tre stk fra staben som tar diskusjonen på alvor nok en gang, og gjentar alle argumentene fra forrige runde. Synes ikke det er så ille.
 33. 4 points
  Der jeg bor reker 60-80 år gamle damer rundt i skogen på jakt etter bær hele høsten, midt i tjukkeste ulve og bjørneland, uten annet til forsvar enn ett lite tiltalende utseende og en ubehagelig kroppslukt. Aldri har noen av disse blitt anngrepet av rovdyr. Dermed er jeg redd du vil finne liten forståelse hos politiet for ditt "behov". Men, hvis du allikevel er overbevist om at du trenger kuler å krutt på turen, hva med å kontakte en av grunneierne om å kunne jakte rev/drive smårrovilt reduksjon. Dette er de fleste bare glad for, og da har du plutselig en aktverdig grunn til å ta med deg hagla. Er det i Statskog-områder er det bare å kjøpe ett Smårroviltkort på Inatur til 100kr.
 34. 4 points
  Etter dröyt 100 år så sprakk kolbehalsen på min gamle dobbelrifle...selvsagt under testskyting i Afrika, umiddelbart för en jakt...hei igjen Murphy... Krise.. Tilbake i gamlelandet gikk turen så til Vaagsland i Drangedal, plukket ut en pen og tett bit kaukasisk valnött (tyrkisk låter ikke så bra lenger..) for så å bli enig med börsemakeren om sluttproduktet. Jeg önsket å beefe opp tykkelsen litt på kolbehalsen og legge til et kinnstykke med shadowline (det hadde ikke originalen..). En röd kolbekappe av Silver typen hörer jo også med på en gammel rifle...samt at stokken ble tilpasset mine mål.. Nåvel, her er resultatet..
 35. 4 points
 36. 3 points
  Norge går med i dragsuget: I Sverige er ikke AK-47 eller andre diverse innsmuglede våpen fra et uoversiktlig illegalt arsenal uvanlig. I Malmö som oppgis å være en "hovedterminal" har politiet lagt frem flere bevis gjennom beslag og funn av tomhylser der ting har skjedd. Illegale våpen generelt fyrer oppunder de som vil regulere våpenlovene i Europa. En annen ting er at den kulturelle cocktailen med migrasjon og store endringer i befolkningen har endret mye sosialt. Vi er ikke de vi en gang var, bedre eller verre for andre ta stilling til. Som en sentral politiker sa, EU har utvidet seg meget fort, kulturelle og økonomiske forskjeller har skapt en del uheldige omstendigheter. Det er litt som han på TV her om dagen som kommenterte de store fastlandsforbindelsen med brobygging : Nå må vi begynne å låse døra. Vi kan selvfølgelig ikke stenge oss inne. Det er ikke til å underslå at missbruk av våpen girer oppunder tiltak som rammer andre enn det det er tiltenkt å ramme.
 37. 3 points
  Kom hjem fra revejakt for kort tid siden........ja dere leste riktig. Jammen ble det revepels i bakken gitt. Nesten ikke til å tro. Midt på blanke ettermiddagen kom revepelsen slarkenes. Foranledningen var at jeg hadde vært ute og kråkert (= på kråkejakt) forleden dag. Da kråkeringen var over og man var på vei bort til bilen, kom jaggu revepelsen i godt driv, langs skogsbilveien. Man la kjapt sammen 2+2 og fikk det til å bli....4...... mao lokkejakt på rev. Castor'n var på plass ca litt over kl 16.00 i ettermiddag, med Foxpro'n strategisk plassert, 80 meter unna posten. Velger post med god overhøyde, hvis mulig. I dette tilfellet var det mulig.....mao en dødelig effektiv post. Revepelsen kom som en rakett etter 10 minutters lokking med forsiktig musepip. Hadde med et par never hundepellets, som ble slengt ut i området Foxpro'n, forut for lokkeøkta. Dette trixet virker hver bidige gang. Også denne gangen. Revepelsen satte brekket på 2 meter unna revelokken og plutselig var hundepellets mye mer interessant og knaske på enn mus. Reven sto dørgenes rolig og spiste hundepellets for harde livet. Fatal feilvurdering. Det ble bråbesøk av VMAX....rett ned på stedet hvil....og hvil. Game over Viste seg at det var ei tispe.....2017 modell. Kjempefin pels....som hadde blitt enda mer prima kvalitet, om den hadde fått leve et par måneder til, her i verden, men slik ble det ikke. Hadde som vanlig med videokameraet, for å filme seansen, slik at dere evt kunne blitt med på revejakt. Ble kjempefine opptak ut av det................trodde man. For å få til opptak, må man nødvendigvis trykke på opptaks-knappen. Var helt sikker på at man hadde husket det a gitt, men neeeiii.....ingen opptak ble det. Greit at man var alene da man oppdaget det, for å si det slik.......OG det er ikke første gangen det har skjedd.....blir sikkert ikke siste gangen heller Snipp snapp snute, så var denne revehistorien over.
 38. 3 points
  Det er i Telemark! Vi har nå kommet midt i jaktuka våres her i Telemark, og vi fikk en spissbukk på 53 kg (slaktevekt) første morgen i ett skikkelig regnvær. I dag datt det en fjorårs kolle som vi ikke har vekt på ennå.
 39. 3 points
  Har hatt 10-11 turer etter gåsen så langt i år, har vært nære på mange ganger, men de har alltid flydd over meg rett utenfor skuddhold. På søndag var jeg ute og satt på post og ventet, og igjen fløy de 50 meter ifra. Kjørte videre til neste terreng og der så jeg 8 grågås på ett flatt jorde 400 meter unna, 3 av de 8 sto vakt, så dette ble vrient.. Tok me meg kikkert og haglen og begynnte å snike meg innpå. Når det var 150 meter igjen måtte jeg legge meg helt ned og åle de siste 120 metrene, brukte nesten 1 time på dette. Var så sykt skjelven og sliten på slutten at jeg lå lenge og kikket på dem. Fikk endelig mot nok til å reise meg opp, og de reagerte på ett tiendels sekund. Fikk klemt av ett skudd på den største av dem, og den la seg ned og begynte å springe, skudd nummer to la den fint ned. Ufattelig digg å endelig lykkes med dette, mitt første år som jeger, så dette har vært mitt mål siden jeg startet. Neste gang tar jeg nok med .308`en
 40. 3 points
  8Da har jeg fått skutt om endel patroner med fiber forladning. Skutt i en Star Baikal med 71 cm pipe . Grunnboring 18,2 mm Det ut som hastigheten i denne børsa er ca 25-30 m/s raskere med de patronene jeg prøvde, i forhold til i Browning A5 NSI Master HP : 389,387 og 386 m/s HULL Three Crowns : 378,380,376 m/s Hull Imperial Game: 380, 376,382 m/s Rottweil Waidemannsheil Pappe 385,389,389 m/s Skjøt så 2 typer ammo med plast hylse med plast forladning for å finne ut om det var 1 cm lengre pipe på Star Baikal , trangere grunnboring på samme ,eller om noe av hastigheten forsvinner i omladningen på Browning A5 REMINGTON EXPRESS:415,423 ,419m/s FIOOCHI HV 36: 396 ,397 ,396 m/s Dvs at jeg fikk får 5 m/s høyere hastighet med disse patronene som har plast forladning i Star Baikal enn i Browning mens forskjellen for de med fiber var 25-30 m/s Hva din børse gir må du nesten finne ut selv , ta mine hastighetsmålinger som en pekepinn, men ut i fra det jeg har funnet ut kommer jeg ikke til å putte patroner med fiber i Browningen , mest sannsynlig pga dette påfunnet med "back boring" ( grunnboring i pipa på 18,8 mm mot 18,2mm på Star Baikal) Hvis dette virket etter hensikten, og i følge reklamen, så skulle de patronene med plast forladning gitt høyere hastighet i Browning A5 enn i Star Baikal men det gjør de altså ikke. Men heretter kommer alle patroner i cal 12 med fiber forladning til å bli testet i Star Baikal.
 41. 3 points
  Hadde meg en tur til Breheimen vest, ble en fin bukk på 98kg. Tok en kalv i Lordalen etterpå. Fikk også tid til å plukke litt "sopp"...
 42. 3 points
  Prøvde Lovex D73.6 og S062. Desse skal ligge i området N133. Eg lada med maxdata for 120 grs V-MAx frå Lovex sin manual. D73.6 gav ekstrem varierande hastighet, og ein durablig munningsflamme. Hastigheta varierte på 3 skudd med 134 m/s. Og presisjonen ikkje imponerande. Forøvrig med magnumhetter. Eg sjekka litt på nettet, og det ser ut for at varierande hastighet ikkje er uvanlig med dette kruttet. Mykje sot og rusk i løpet. Men med S062 kom ting seg. Fortsatt ein del munningsflamme (fortsatt med magnumhetter), men med hastighet køyrd ned til ca 900 m/s, begynnte presisjonen å komme. 5 skudd på ca 30 mm på 100 meter, er godt nok for mine skyteavstander på rypa, så eg stopper der. Det er sikkert potensiale for ytterligare forbedring, men eg er nøgd. Så konklusjonen er at 78 grs kuler faktisk går å bruke i 7x57R og. Kanskje eg prøver N120 ein gong. 46,0 grs S062, med COL 67,4 mm med RWS LRM hetter. Hastighet vart då 875 m/s med ES på 20 m/s. Kunne vore bedre, men godt nok.
 43. 3 points
  En forskrift oppstår ikke i et vakuum, der en setter seg ned med blanke ark. Derfor kan en regne med at mye av det som i dag er regulert av rundskriv og praksis kommer med. Legger man til EU direktivet og sigalene fra et nærmest samlet politisk Norge. Så er det ingen grunn til å se lyst på fremtiden, hvis ikke organisasjonene våre samler seg og jobber godt. Det en bør håpe på at kan komme inn i forskriften er en bedre rettsikkerhet i saker hvor våpenkort tilbakekalles og at det blir en reell 2 trinns klagebehandling. Dette hadde jeg gjerne sett kom klarere fram i lovteksten, samt at forslaget til ny våpenlov var vesentlig klarere enklere. At dette presenteres som et bidrag til å bedre samfunnssikkerhet og et middel i kampen mot terror, er bare trist. En ny våpenlov som denne vil overhodet ikke, på noen som helst måte bidra til dette. Det er egentlig revnende likegyldig hva norske jegere og skyttere har å smelle med i denne sammenhengen. Det eneste som betyr noe er at ikke "feil" folk får tak i "feil" ting. Og for å hindre det hjelper det lite å knipe inn litt her og der og gjøre ting litt vanskeligere for norske jegere og skyttere. Da må man heller jobbe målretta for å finne disse "feile" folka og forebygge at folk blir "feil". For "feil" ting, har vist seg å kunne være nesten hva som helst. Så det hjelper så forvinnende lite å luke ut en eller to ting en mener har stort skadepotensiale.
 44. 3 points
  Jeg tror det blir verre hvis vi ikke yter motstand. Jeg tror ikke alt blir bra. Hvis du strekker en tidslinje fra si 1961 og frem til i dag. Har det da blitt mer eller mindre frihet for skyttere? Hvis du tror at dagens nivå av lovgiving er det som skal til for å oppnå nirvana så tror jeg du tar feil. Det finnes ingen insentiv i byråkratiet forhindrer det å vokse i antall ansatte og i antall bestemmelser. Det eksisterer en dyp konflikt i alle samfunn mellom de som vil bestemme til allmuens beste , og allmuen som vil være i fred og leve sine liv uten innblanding fra andre og uten å plage andre.
 45. 3 points
  Da var en uke i Sverige unnagjort. Jeg er på mitt 6 år med støkkjakt i samme området. Må virkelig si meg fornøyd! Vi var 2 jegere hele uken. Endte opp med 20 fugl. Av dem var 7 tiur, 2 røy, 1 jerpe, 1 rype 3 orrhøner og 6 orrhaner. Kullene var fler og større enn på flere år. Slenger med noen bilder.
 46. 3 points
  Snu det på hodet. Hvorfor skal det forbys. Når de mest "vellykkede" terroristene bruker biler. Hvorfor bry seg da om noen som har søkt om våpen har magasin på 5 eller 20 skudd.
 47. 3 points
  Som skatt og avgiftbetaler gjennom mange-mange år vil jeg heller finansiere primærbehovene til 1000 ikke integreringskompatible innvandrere eller lykkejegere enn 1000 inkompetente byråkrater. Disse 1000 byråkratene (som finnes) er et resultat av et "overskuddsfett" i et samfunn som for lengst har glemt hva som er viktigst. Et byråkrati som har fått lov til å løpe løpsk av mangel på ledelse. Når de opptrer på vegne av sine egne påfunn enn et krav fra folkedypet må det ringe noen bjeller. Etter undersøkelser som er publisert så har jegere og skyttere stor tillit i befolkningen. Våpeneierskap er vanlig i Norge å lite misbruk tatt i betraktning av antall pr. husstand, nå må vi sette dem på plass! Dette har vi ikke gjort oss fortjent til.
 48. 3 points
  Dette er starten på slutten. Stemmer jegere og skyttere FrP etter dette håper jeg de står først i køen for å levere inn våpen, magasin, og ammo.
 49. 3 points
  Dersom siste innlegg inneheld fleire moment, så siterer du det du kommenterer/svarer på slik at det kjem klart fram kva du faktisk har kommentert. Nei. Var dette berre ein stussleg hersketeknikk?
 50. 3 points
  Hadde jeg møtt mitt endelikt fordi en flokk ulver hadde kastet seg over meg mens jeg hadde bowiekniven i den ene hånda og tomahawken i den andre. Da hadde jeg uansett hvor smertefullt det måtte vært - dødd med ett digert smil om munnen. En kulere måte å dø på finnes neppe. Men sjansen er større for å vinne 6 milliarder i Eurojackpott.😉 Du har ingen større grunn til å frykte for ditt eget liv når det gjelder rovdyr i Norge - enn du har til å frykte å få en diger meteoritt i hodet. Ulv tar hunder, men er redd mennesker. Og skulle du, mot all mulig sansynlighet, bli anngrepet av en bjørn - så hadde ikke den uladde hagla hengende på sekken din hjulpet deg en dritt. Og skulle du, som det er en bitteliten sansynlighet for, bli utsatt for ett/flere skinnangrep fra bjørn er du ikke tjent med å ha ett skytevåpen tilgjengelig (da trenger du heller en ekstra ren underbukse). Men, som sagt, er du fremdeles overbevist om at du trenger den hagla - så kan du klare å skaffe deg en aktverdig grunn - men da må du ta kontakt med en eller flere av grunneierne. Du må neppe betale noe for å få skyte rev, men må du betale noe -så får du veie det opp mot frykten din. Har du en avtale med en grunneier (om enn bare muntlig) så har du en "aktverdig grunn".
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00
×